facebook tweeter youtube

 
Adam Ołdakowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W l. 1984–1986 pracownik PGR. Od 1987 r. prowadzi gospodarstwo rolne. Był właścicielem Zakładu Usług Rolniczych. W 1988 r. wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, w l. 1990-1998 członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1998 r. został wiceprzewodniczącym wojewódzkim Związku Zawodowego „Samoobrona”. Radny i członek zarządu gminy Bartoszyce (l. 1994–1998). W l. 2000-2009 członek Samoobrony RP, był szefem struktur powiatowych partii i członkiem jej rady krajowej. Poseł w l. 2001-2007 i od 2015 r. (IV-V, VIII kadencja), pracuje w komisjach: kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz rolnictwa i rozwoju wsi.
Edukacja
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Rolny; specjalność: Rolnictwo, rok ukończenia: 1982

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2017 – 26.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 1784), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rolnictwa Ekologicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2016 – 10.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 775), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2016 – 05.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 469), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Angolska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 26.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 31.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chilijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnicy Łomży i Drogi Ekspresowej S61 - Via Baltica, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji dróg krajowych 51 i 57, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji dróg krajowych 58 i 63, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2016 – 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji dróg krajowych 51 i 57, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. modernizacji drogi 59 i S16, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw turystyki, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Tenisa Ziemnego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 29.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Elbląg (34), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 4983» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Elbląg (34), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 4983 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

30.12.2014 – brak informacji Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim, członek Rady Społecznej» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiej

2014 – 2015Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, członek» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2014 – 2015Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu, członek» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2014 – 2015Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, radny, Olsztyn
okręg: (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 4344» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
okręg: (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 4344» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Elbląg (34), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 3487 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2014Rada Powiatu Bartoszyckiego, radny
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Odrodzenie (10), liczba głosów: 627» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona internetowa radia Wnet

2010kandydat na wójta gminy Bartoszyc
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Odrodzenie, liczba głosów: 1994 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2010kandydat na radnego do Rady Powiatu Bartoszyckiego
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Odrodzenie (10), liczba głosów: 627 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – brak informacji Urząd Pracy w Bartoszycach, Powiatowa Rada Zatrudnienia, członek» źródło

Źródła

Serwis Oldakowscy.pl


Encyklopedia Warmii i Mazur

2010 – brak informacji Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper, pełnomocnik na powiat bartoszycki» źródło

Źródło

Serwis Oldakowscy.pl

2008 – 2009Związek Zawodowy "Samoobrona" Warmii i Mazur, przewodniczący» źródło

Źródło

Serwis Oldakowscy.pl

2008 – 2009Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczący Rady Województwa Warmińsko-Mazurskiego» źródło

Źródło

Serwis Oldakowscy.pl

07.2007 – 11.2007Rada Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, członek» źródło

Źródło

Encyklopedia Warmii i Mazur

2007kandydat na posła
okręg: Elbląg (34), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej (15), liczba głosów: 2485 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Elbląg (34), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (15), liczba głosów: 7488» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005Sejm RP V kadencji, kandydat na posła
okręg: Elbląg (34), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (15), liczba głosów: 7488» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Elbląg (34), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej (4), liczba głosów: 10124» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001kandydat na posła
okręg: Elbląg (34), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej (4), liczba głosów: 10124 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacjiSamoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprzewodniczący Rady Województwa Warmińsko-Mazurskiego» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Encyklopedia Warmii i Mazur

brak informacjiSamoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Rady Krajowej» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Encyklopedia Warmii i Mazur

brak informacjiSamoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczący Zarządu Powiatowego w Bartoszycach» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Encyklopedia Warmii i Mazur

2000 – 2009Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Encyklopedia Warmii i Mazur

1998 – brak informacji Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1998 – 2000Kasa Chorych w województwie warmińsko-mazurskim, członek Rady Społecznej» źródło

Źródło

Encyklopedia Warmii i Mazur

brak informacjiRejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Kętrzyn, wspózałożyciel, prezes, Kętrzyn» źródło

Źródło

Encyklopedia Warmii i Mazur

1994 – 1998Zarząd Gminy Bartoszyc, członek, Bartoszyce» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1994 – 1998Rada Gminy Bartoszyc, Komisja Budżetowa, przewodniczący, Bartoszyce» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1994 – 1998Rada Gminy Bartoszyc, radny, Bartoszyce» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1994kandydat na radnego do Rady Gminy Bartoszyc (wybrany)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1998Polskie Stronnictwo Ludowe, członek» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Serwis Oldakowscy.pl

1988 – 1990Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, członek» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Serwis Oldakowscy.pl

od 1987gospodarstwo rolne, właściciel» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Oświadczenie majątkowe Adama Ołdakowskiego na rozpoczęcie Sejmu RP VIII kadencji

1984 – 1986Państwowe Gospodarstwo Rolne w Tolko, specjalista ds. produkcji roślinnej, Tolko» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1983 – 1984Wojsko Polskie, żołnierz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.