facebook tweeter youtube

 
Teresa Czerwińska

minister finansów

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Od 2011 r. związana z Uniwersytetem Warszawskim, jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania UW, wcześniej wykładała: na Uniwersytecie Gdańskim, w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie i w Sopockiej Szkole Wyższej. W l. 2004-2005 zatrudniona w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Sekretarz Komitetu Nauk o Finansach PAN. W l. 2015-2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w l. 2017-2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, a od stycznia 2018 r. minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.
Edukacja
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, rok ukończenia: 2000, uzyskany stopień/tytuł: dr
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania; specjalność: inwestycje i ubezpieczenia, rok ukończenia: 2010, uzyskany stopień/tytuł: dr hab. nauk ekonomicznych
opis
od 09.01.2018Ministerstwo Finansów (rząd Mateusza Morawieckiego), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Finansów

07.06.2017 – 08.01.2018Ministerstwo Finansów, podsekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Finansów

12.2015 – 06.2017Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podsekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Finansów

08.04.2015 – 15.03.2016Pioneer Pekao Investment Management SA, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

LEX Informator Prawno-Gospodarczy

od 2015European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), członek Insurance & Reinsurance Stakeholder Group, Frankfurt, Niemcy» źródło

Źródło

Oficjalna strona European Insurance and Occupational Pensions Authority

2015 – 2018Polska Akademia Nauk, sekretarz Komitetu Nauk o Finansach, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ministerstwa Finansów


Oficjalna strona Komitetu Nauki o Finansach Polskiej Akademii Nauk

2014 – 2015Centre for Antitrust and Regulatory Study (CARS), koordynator obszaru regulacji finansowej, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Finansów

2014 – 2015ekspert w Grupie Roboczej Ministra Gospodarki, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Finansów

brak informacji członek Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Rzecznika Finansowego

od 2011Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Finansowych, Warszawa» źródło

Źródła

Baza Ludzie Nauki


Wikipedia - wolna encyklopedia

brak informacjiSopocka Szkoła Wyższa, profesor nadzwyczajny w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, Sopot» źródło

Źródło

Baza Ludzie Nauki

brak informacjiWyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości w Sopocie, profesor nadzwyczajny, Sopot» źródło

Źródło

Baza Ludzie Nauki

2010 – 2011Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, profesor nadzwyczajny w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, Gdańsk» źródło

Źródła

Baza Ludzie Nauki


Serwis Business Insider Polska

2009autorka książki "Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych. Istota - uwarunkowania - instrumenty"» źródło

Źródło

Oficjalna strona Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

2004 – 2005Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, główny specjalista w Departamencie Integracji Europejskiej, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

2003autorka książki "Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w Polsce"» źródło

Źródło

Oficjalna strona Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.