facebook tweeter youtube

Sejm kontraktowy
Lp.
Kariera po roku 1989.
1. Jacek Ambroziak Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1989-1991 minister, szef Urzędu Rady Ministrów; w l.1997-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu; w l. 2004-2008 przewodniczący Rady Zamówień Publicznych; członek rad: Fundacji dla Przedsiębiorczości; Fundacji Wspomagania Wsi; członek Kuratorium Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
2. Jacek Andrzejewski Klub Poselski PZPR Klub Niezależnych Posłów w l. 2005-2013 prezes zarządu i wspólnik w Skater II sp. z.o.o.
3. Andrzej Arendarski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1992-1993 minister współpracy gospodarczej z zagranicą; członek-założyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego; w l. 2002-2006 przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego; od 2004 r. członek zarządu Blue City sp. z o.o.; wspólnik i prezes zarządu Petrusse Capital Advisers sp. z o.o.; wspólnik w spółkach z o.o.: Aleja Przyjaciół, Anashwit (w likwidacji), Lonner Santa Monica Europa; od 2008 r. prezes Krajowej Izby Gospodarczej, jest członkiem rad licznych fundacji
4. Andrzej Aumiller Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy poseł II i IV kadencji; do 2005 r. związany z Unią Pracy; w l. 2005-2010 członek Samoobrony RP; przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. PKN Orlen; w l. 2006-2007 minister budownictwa, pracował w poznańskim oddziale firmy Echo Investment; założyciel Fundacji Ostoja
5. Stanisław Babiński Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej 2001 r. - kandydat do Senatu
6. Adam Babul Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2003 r. wspólnik, prezes zarządu w Bamba Poland sp. z o.o.
7. Tadeusz Badach Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1998-2001 radny Sejmiku Województwa Lubelskiego; w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji; prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, członek rad nadzorczych: Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol sp. z o.o., Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich
8. Andrzej Bajołek Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2006 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
9. Artur Balazs Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna poseł na Sejm I, III i IV kadencji; senator w Senacie III kadencji; w l. 1989-1990 minister bez teki ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi; w l. 1991-1992 minister ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami; w l.1999-2001 minister rolnictwa i rozwoju wsi; od 2012 r. członek rady nadzorczej firmy Poręczenia Kredytowe sp. z o.o.; wraz z żoną prowadzi 270 ha gospodarstwo rolne w Łuskowie
10. Szczepan Balicki Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX 1991 r. - kandydat na posła; radca prawny; od 1994 r. na emeryturze; arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
11. Zbigniew Balik Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w. l. 2002-2006 radny powiatu jasielskiego; w l. 2006-2010 radny miasta Jasło; do 2010 r. członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Hanldowego Petrochemia Kraków
12. Anna Bańkowska Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej od 1991 r. posłanka na Sejm I, II, III, IV, VI i VII kadencji; w l. 1995-1997 prezes ZUS; w l. 2006-2007 radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
13. Jarosław Barańczak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny senator II kadencji; w l. 2010-2014 dyrektor wydziału infrastruktury w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu
14. Zdzisław Barański Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego (zm. 1997)
15. Jerzy Bartnicki Klub Poselski PZPR Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego dyrektor powiatowego urzędu pracy w Kwidzynie; w l. 2006-2010 radny miasta Kwidzyn; od 2005 r. członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Pewik sp. z o.o.
16. Marek Bartosik Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2002-2005 wiceminister w Komitecie Badań Naukowych; w l. 2003-2005 wiceminister nauki i informatyzacji; wykładowca Politechniki Łódźkiej; w l. 1986-2011 kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych PŁ; od 2008 r. wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce
17. Ryszard Bartosz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2002-2006 burmistrz Tyszowiec
18. Roman Bartoszcze Obywatelski Klub Parlamentarny Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy 1990 r. - kandydat na urząd Prezydenta RP; w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 90. prezes Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego "Ojcowizna"
19. Edward Baścik Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego prowadzi właśne gospodarstwo rolne; od 2002 r. radny powiatu oświęcimskiego; działacz PSL
20. Józef Bąk Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1993-1999 współwłaściciel Wytwórni Pasz Gabor w Kąkolewie, współwłaściciel hotelu Halny w Karpaczu
21. Maciej Bednarkiewicz Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-2001 sędzia Trybunału Stanu; w l. 1989-1995 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;współnik-komplementariusz w kancelarii prawnej
22. Aleksander Bentkowski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 1989-1991 minister sprawiedliwości; w l. 2003-2006 partner w kancelarii prawnej Bentkowski,Kurowski, Semen-Adwokaci- Radcowie Prawni - Spółka Partnerska; w 2005 r.wspólnik i członek zarządu G&B sp. z o.o.; w l. 2005- 2007 senator w Senacie VI kadencji; od 2006 r. prezes Cywilno-Wojskowego Klub Sportowego Resovia; w l. 2009-2012 członek rady nadzorczej Zelmotor sp. z o.o.; członek rady naczelnej PSL
23. Ludwik Bernacki Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej od 2001 r. członek rad nadzorczych i zarządów w firmach z branży budowlanej i konsultingowej. Od 2013 r. wspólnik w BBP-Konsulting-Projekt sp. z o.o.
24. Jan Beszta-Borowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1995-1997 członek Ruchu Odbudowy Polski
25. Stanisław Bibrzycki Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony b.d.
26. Jan Krzysztof Bielecki Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny 1991 r. - Prezes Rady Ministrów; w l. 1992-1993 minister bez teki ds. integracji w EWG; w l. 2003-2010 prezes zarządu Banku PEKAO S.A.; przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; członek rady Fundacji im. Stefana Batorego; od 2010 r. przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
27. Krzysztof Bielecki Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej b.d.
28. Alfred Bielewicz Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 2008-2011 członek Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; lekarz-anestezjolog w NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie; członek Okręgowego Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze;
29. Stefan Bieliński Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1998-2002 radny gminy Białołęka; był wiceprzewodniczącym rady Związku Rzemiosła Polskiego; wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej i członkiem rady Białołęckiej Izby Gospodarczej. (zm. 2003)
30. Tadeusz Bień Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego poseł niezrzeszony w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; wicedyrektor a obecnie dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku
31. Alicja Bieńkowska Klub Poselski PZPR Klub Niezależnych Posłów lekarz-radiolog; obecnie nie wykonująca zawodu; członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu
32. Tadeusz Biliński Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2001 poseł na sejm I,II i III kadencji; w l. 2002-2003 członek rady naukowej Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej; w l. 2002-2010 członek zarządu (prezes, a następnie wiceprezes) Zielonogórskiego Towarzystwa Rozwoju Energetyki Odnawialnej; wykładowca w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego
33. Barbara Blida Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 posłanka na Sejm I, II,III i IV kadencji; w. l. 1993-1996 minister gospodarki przestrzennej i budownictwa; w 1997 r. prezes Centralnego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast; w l. 2002-2007 prezes zarządu J.W. Construction Sp.z.o.o. (zm. 2007)
34. Jan Błachnio Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej wykładowca w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
35. Janusz Błaszczyk Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 2002-2010 radny gminy Poraj
36. Józef Błaszczyk Klub Poselski PZPR Klub Posłów Wojskowych komendant 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach (zm. 2012)
37. Kazimierz Błaszczyk Obywatelski Klub Parlamentarny Parlamentarny Klub "Solidarność Pracy" b.d.
38. Andrzej Błoch Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2001-2012 prezes zarządu BSP S.A.; od 2012 r. prezes zarządu Firmy Handlowej BSP sp. z.o.o.
39. Zbigniew Bobak Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 2002-2007 członek rady nadzorczej Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
40. Irmindo Bocheń Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; od 2003 r. członek rady nadzorczej Agrob-Eko sp. z o.o.; w l. 2005-2008 członek rady Śląskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich S.A.
41. Józef Bogusz Klub Poselski PZPR Klub Niezależnych Posłów od 2002 r. prezes zarządu Rolpol Sp. z.o.o.; od 2010 r. prezes zarządu Armo Sp. z.o.o.
42. Andrzej Bondarewski Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 90. członek Unii Wolności; po 2005 r. związany z Partią Demokratyczną; prowadził kancelarię adwokacką w Otwocku (zm. 2011)
43. Marek Boral Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-2002 radny miasta Częstochowy
44. Marianna Borawska Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy 1991 r. i 1997 r. - kandydatka do parlamentu; członek władzach krajowych Unii Pracy; była dyrektorką Biblioteki Głównej Akademii Pomorskiej w Słupsku
45. Andrzej Borowski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1993-1999 pracował w administracji wojewódzkiej, obecnie zatrudniony w opolskiej Delegaturze NIK
46. Stanisław Bożek Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 90. działacz ZChN, następnie Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego; prowadzi własne gospodarstwo ogrodnicze w Kuźniku k. Międzyrzecza
47. Andrzej Bratkowski Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1992-1993 minister gospodarki przestrzennej i budownictwa; w l. 2004-2005 wiceminister infrastruktury
48. Juliusz Braun Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji; w l. 1999-2003 przewodniczący KRRiT; od 2011 r. prezes zarządu TVP S.A.
49. Adam Brodecki Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy lekarz pediatra w Szpitalu Dziecięcym w Kielcach (zm. 2010)
50. Mieczyszław Brudniak Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony w l. 2001-2007 członek rady nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A; w l. 2001-2010 prezes zarządu Fabryki Maszyn Glink S.A.; w l. 2002-2003 członek komisji rewizyjnej w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej; w l. 2001-2013 r. prezes zarządu Invest Glinik sp. z o.o
51. Eugeniusz Brzeziński Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX 1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła
52. Anna Brzozowska Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej pracuje w branży doradztwa prawnego; prowadzi kancelarię syndyka
53. Ryszard Brzuzy Obywatelski Klub Parlamentarny poseł niezrzeszony członek Polskiej Partii Pracy i Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80; od 2001 r. kandydat w wyborach: parlamentarnych, samorządowych i do PE
54. Ryszard Bugaj Obywatelski Klub Parlamentarny Parlamentarny Klub "Solidarność Pracy" w l. 1991-1997 poseł na Sejm I, II kadencji; w l. 1993-1997 przewodniczący Unii Pracy; ekonomista, profesor w Instytucie Nauk Ekonomicznych (PAN)
55. Jacek Bujak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; członek PC i PiS; prowadzi firmę z branży odlewniczej
56. Aniela Bukała Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego członek rady naczelnej PSL; po 2003 r. zasiadała w radach nadzorczych m.in.: Polskiego Radia Opole, Opolskiego Centrum Rehabilitacji; Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej EKOM
57. Anna Teresa Bukowska Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2001-2003 członek rady nadzorczej Polskiego Centrum Sprzedaży Bezpośredniej S.A.; 2001 r. - przewodnicząca zarządu UNISET sp. z o.o.; w l. 2001-2012 wiceprezes zarządu UNISET sp. z o.o. (zm. 2012)
58. Andrzej Burski Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1998-2006 radny miasta Radomia; w l. 2007-2010 przewodniczący radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
59. Janusz Józef Byliński Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1990-1991 minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej; w l. 2001-2006 prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Środkowoeuropejskich Rynków Handlowych; w l. 2007-2008 prezes zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.
60. Michał Adam Caputa Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny do 1995 r. nauczyciel j. polskiego w żywieckim liceum; założyciel i prezes Stowarzyszenia "Komitet Obywatelski "Ziemi Żywieckiej" (zm. 2008)
61. Michał Hubert Chałoński Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1993 - poseł na Sejm I kadencji
62. Wiesław Chmielarski Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2002-2006 - radny powiatu głogowskiego; w l. 2001-2005 członek rady nadzorczej Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie
63. Henryk Mikołaj Chmielewski Klub Poselski PZPR Klub Posłów Wojskowych profesor zwyczajny nauk medycznych - wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; starszy specjalista - konsultant w zakresie terapii manualnej w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów
64. Lucjan Feliks Chojecki Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej nadleśniczy w Nadleśnictwie Choszczno; od 2009 r. na emeryturze
65. Irena Stanisława Chojnacka Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy b.d.
66. Jan Bogdan Choszczewski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego radny gminy Zbiczno; w l. 2002-2006 przewodniczący rady gminy Zbiczno; w l. 2006-2010 wiceprzewodniczący rady gminy Zbiczno
67. Paweł Maria Chrupek Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1998-2002 radny powiatu brzozowskiego; prowadzi gospodarstwo rolne na Podkarpaciu
68. Witold Chrzanowski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 2002-2014 radny sejmiku województwa mazowieckiego
69. Stanisław Cieśla Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1997-2001 senator IV kadencji
70. Włodzimierz Cimoszewicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III, IV kadencji; w l. 1993-1995 minister sprawiedliwości i wiceprezes Rady Ministrów; w l. 1993-1995 prokurator generalny; w l. 1995 -1996 wicemarszałek Sejmu; w l. 1996-1997 Prezes Rady Ministrów; w l. 1998-2000 radny sejmiku województwa podlaskiego; w l. 2001-2005 minister spraw zagranicznych; w l. 2007- 2011 senator VII kadencji; członek rady senatorów Stowarzyszenia Ordynacka, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula
71. Jan Czaja Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2006 r. prezes zarządu TMT Management sp. z o.o.
72. Teresa Maria Czarnik-Sojka Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy b.d.
73. Maria Czenczek Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej 2002 r., 2006 r. - kandydatka w wyborach samorządowych
74. Krzysztof Janusz Czereyski Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego b.d.
75. Mieczysław Leon Czerniawski Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, II i IV kadencji; w l. 2010-2014 radny sejmiku województwa podlaskiego; od 2010 r. prezydent Łomży
76. Kazimierz Czerwiński Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy członek rad nadzorczych i zarządów lubelskich przedsiębiorstw; od 2009 r. wspólnik Lubelskiego Biura Projektowego i członek rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
77. Leszek Czerwiński Klub Poselski PZPR Klub Niezależnych Posłów od 2003 r. dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie
78. Marian Janusz Czerwiński Klub Poselski PZPR Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna 1991 r. - kandydat na posła; 2002 r. kandydat do sejmiku województwa podkarpackiego; był związany z Platformą Obywatelską
79. Ignacy Tadeusz Czeżyk Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1998-2006 radny sejmiku województwa lubelskiego; w l. 2005-2006 wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubelskiego; w l. 2006-2014 radny miasta Puławy
80. Stefania Janina Czupała-Hołoga Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego b.d.
81. Eugeniusz Czykwin Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej w l. 1991-2003 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2001 radny sejmiku województwa podlaskiego; w l. 2001-2011 poseł na Sejm IV, V i VI kadencji
82. Sebastian Czypionka Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony w l. 2004-2006 członek rady nadzorczej Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz Juliusz sp. z o.o.; w l. 2006-2013 członek rady nadzorczej Moj S.A.
83. Barbara Czyż Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1994-1998 radna miasta Elbląga; w l. 2001-2014 prezes zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Marki sp. z.o.o
84. Jan Zdzisław Dalgiewicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2002-2006 prezes zarządu PEKAES S.A.
85. Adela Dankowska Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1994-1998 radna miasta Leszna; instruktor lotniczy
86. Stanisław Zbigniew Dąbrowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 2006-2010 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa; w l. 2010-2014 pierwszy prezes Sądu Najwyższego
87. Bogdan Derwich Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1998-2001 radny miasta Grudziądza; w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji
88. Jerzy Dłużniewski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny (zm. 1995)
89. Maria Dmochowska Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2002 radna sejmiku województwa łódzkiego
90. Teresa Katarzyna Dobielińska-Eliszewska Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 1989-1991 wicemarszałek Sejmu; lekarz-onkolog, zatrudniona w Olsztyńskim Ośrodku Onkologicznym "Kopernik"
91. Janusz Dobrosz Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1993-2007 poseł na Sejm I, II, III, IV i V kadencji; w l. 2006-2007 wicemarszałek Sejmu
92. Marian Dojka Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny były wicewojewoda świętokrzyski; w l. 2002-2006 radny miasta Tarnobrzeg
93. Zdzisław Kazimierz Domański Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2002-2006 burmistrz gminy Kłodawa; w l. 2006-2014 radny powiatu kolskiego
94. Wawrzyniec Dominiak Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2003-2013 członek rady nadzorczej Rondo Wasa sp. z o.o.; od 2013 r.członek rady nadzorczej Kombinatu Instalacji Sanitarnych Budownictwa Warszawa sp. z o.o.
95. Krzysztof Dowgiałło Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1990-2002 radny miasta Sopot; w l. 1989-1993 wiceprzewodniczącyŚwiatowej Konfederacji Pracy; prowadzi pracownię architektoniczną w Gdyni
96. Jerzy Wacław Dowgwiłłowicz Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 2004-2012 prezes zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Odrodzenie
97. Zbigniew Drela Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny od 2004 r. członek zarządu Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza
98. Stanisław Duda Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2004-2014 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Maszyn i Urządzeń Plasmet sp. z.o.o
99. Anna Teresa Dudkiewicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-2002 radna miasta Piotrków Trybunalski
100. Jan Alfred Dudziak Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
101. Jerzy Mieczysław Dyner Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1994-2002 radny miasta Warszawa; do 2010 r. zatrudniony w FSO/Daewoo-FSO Motor S.A.
102. Anna Dynowska Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego poseł niezrzeszony prowadzi kancelarię adwokacką w Dzierżonowie
103. Ryszard Dyrak Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy były dyrektor GPBP „Gobex” i prezes „Arx-Gobex”; współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości; 1991 r. kandydat do Senatu; członek Polskiej Unii Socjaldemokratycznej, KLD, UW;(zm. 1999)
104. Witysław Wiktor Dys-Kulerski Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna sekretarz stanu w MEN w rządzie T. Mazowieckiego; w l. 1989-1999 prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji; członek redakcji miesięcznika "Nowaja Polsza"
105. Tadeusz Antoni Dziuba Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego poseł niezrzeszony wicedyrektor Delegatury NIK w Poznaniu a następnie w Bydgoszczy; w l. 2005-2007 wojewoda poznański; w l. 2010-2014 radny miasta Poznań; od 2011 r. poseł na Sejm VII kadencji
106. Marek Józef Dziubek Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991 -1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2000 doradca wojewody częstochowskiego;w l. 2000-2008 zatrudniony w częstochowskim Oddziale ARiMR na stanowisku wicedyrektora a następnie dyrektora
107. Krystyna Stefania Ejsmont Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 2004-2007 wspólnik; prezes zarządu Florencja sp. z o.o. ; w l. 2009-2010 członek rady nadzorczej Med-Polonia sp. z o.o.
108. Tadeusz Rudolf Fiszbach Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony w l. 1991-1995 Ambasador RP w Finlandii, w l. 2001-2005 Ambasador RP na Łotwie
109. Antoni Jan Furtak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1990-2003 zatrudniony w Stoczni Gdynia SA
110. Stanisław Gabrielski Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Pokolenia
111. Andrzej Gabryszewski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny członek-założyciel Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"; w l. 1998-2006 radny powiatu nowosolskiego; w l. 1999-2002 starosta powiatu nowosolskiego; od 2005 r. na emeryturze; w l. 2006-2009 członek rady nadzorczej Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
112. Herbert Leopold Gabryś Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 2002-2004 prezes zarządu Mysłowickich Zakładów Urządzeń Elektromechanicznych Zelmech S.A.; przewodniczący Komitetu ds. polityki klimatyczno-energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej; od 2008 r. członek rady nadzorczej Agencji Rynku Energii S.A
113. Jerzy Gajda Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
114. Józef Gajewicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej od 2002 r. prezes zarządu PREWOD sp. z.o.o
115. Ryszard Gajewski Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego od 2008 r. prezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego,
116. Stanisław Gałeczka Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2004-2013 prezes zarządu PPHU GAMTEX sp. z.o.o
117. Mieczysław Gaweł Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1994-2002 radny miasta Wrocławia; w l. 2006-2007 prezes zarządu Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.; w l. 2002-2003 prezes zarządu JELCZ Samochody Ciężarowe sp. z.o.o
118. Radosław Gawlik Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji
119. Ziemowit Dionizy Gawski Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX 1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła
120. Bronisław Geremek Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 1997-2000 minister spraw zagranicznych
121. Stefan Wincenty Gębicki Klub Poselski PZPR Klub Niezależnych Posłów b.d.
122. Irena Urszula Gil Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
123. Jerzy Zenon Gil Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny b.d.
124. Mieczysław Władysław Gil Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa małopolskiego; od 2011 r. senator VIII kadencji; od 2010 r. prezes zarządu Hutniczego Klubu Sportowego Hutnik Kraków
125. Andrzej Jerzy Glapiński Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1990-1992 wojewoda legnicki; w l. 1999-2001 prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.; obecnie na emeryturze
126. Bohdan Marian Głuchowski Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2001-2003 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Makadam S.A.
127. Jan Goczoł Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej od 1990 r. na emeryturze; autor zbiorów poetyckich; w l. 1989-2000 prezes Kuratorium Stowarzyszenia Instytut Śląski w Opolu
128. Jerzy Michał Gołaczyński Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2001-2003 członek rady nadzorczej Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o.
129. Maria Marta Gomola Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
130. Ludomir Karol Goździkiewicz Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego do 2000 r. dyrektor Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu (zm. 2014)
131. Michał Górski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego na początku l. 90. wójt gminy Raczki (zm. 1992)
132. Mirosława Kazimiera Grabarkiewicz Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 1995-1999 wiceprzewodnicząca zarządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
133. Adam Grabowiecki Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1998-2002 wójt gminy Chojnów; w l. 2004-2008 prezes zarządu Centrum Aptekarsko-Lekarskiego Farmed sp. z.o.o, od 2009 prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
134. Danuta Maria Grabowska Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1993-2005 poseł na Sejm II, III i IV kadencji
135. Roman Greń Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2006-2010 zastępca burmistrza gminy Strumień (wcześniej zastępca wójta gminy Jaworze)
136. Zbigniew Józef Grugel Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2002 - 2004 radny powiatu tucholskiego
137. Wojciech Jan Gryczewski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1993 -1997 sędzia Trybunału Stanu
138. Krzysztof Grzebyk Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej 1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła
139. Krystyna Wanda Grzęda Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy 2001 r. - kandydatka na posła; 2006 r. - kandydatka do rady miasta Jarosławia
140. Andrzej Grzyb Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1990-1994 radny miasta Ostrzeszów; w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 1999-2001 radny powiatu ostrzeszowskiego; w l. 2001-2011 poseł na Sejm IV, V i VI kadencji; od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego
141. Waldemar Henryk Grzywacz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2004-2005 prezes zarządu odziału wojewódzkiego w Szczecinie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
142. Ignacy Marian Guenther Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1998-2002 radny powiatu chojnickiego
143. Józef Gutowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
144. Ryszard Kazimierz Helak Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1990-1995 pracownik MON (kolejno: dyr., doradca ministra obrony narodowej ds. politycznych, podsekretarz stanu)
145. Józefa Maria Hennelowa Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
146. Jerzy Hopfer Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej w l. 1998-2002 radny miasta Gorzów Wielkopolski; w l. 2004-2012 prezes zarządu Stowarzyszenia Wodniaków Gorzowskich Kuna
147. Edward Horoszkiewicz Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy do 1993 r. dyrektor ZZOZ w Pleszewie; w l. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; w l. 2002-2006 radny powiatu pleszewskiego; prowadził prywatny gabinet ginekologiczny w Pleszewie
148. Ryszard Józef Iwan Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny 2001 r. - kandydat na posła
149. Edmund Jagiełło Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1993-1997 senator III kadencji; od 2004 r. prezes zarządu Trawrty sp. z o.o.; w l. 2002-2005 prezes zarządu WKG Trading sp. z o.o
150. Zbigniew Janas Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji
151. Henryk Janasek Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy od 2002 r. członek rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koninie; od 2005 r. członek rady nadzorczej Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., 2006 r. - kandydat na radnego miasta Konina
152. Czesław Andrzej Janicki Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy w 1989 r. minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej; w l. 1989-1990 wicepremier; w 1990 minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej; w l. 2003-2011 członek rady nadzorczej Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A., w l. 2003-2012 prokurent Nika Health Products sp z o.o. ; w l.2004-2007 członek rady nadzorczej Finefarm sp z o.o. (zm. 2012 r.)
153. Marian Józef Janicki Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1990-2001 burmistrz miasta Odolanów; w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji; od 2009 r. prezes zarządu stowarzyszenia Święty Marcin Patron Ziemi Odolańskiej
154. Wojciech Maria Janicki Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX 1991 r. - kandydat na posła
155. Ryszard Jankowski Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
156. Jan Janowski Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 1993-1998 prezes Stronnictwa Demokratycznego
157. Urszula Wanda Jarosz Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej 1991 r. i 1997 r. - kandydat na posła
158. Stanisław Jasiński Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 2002-2010 wój gminy Kodręba
159. Ryszard Jastrzębski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2005-2006 prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wałbrzychu
160. Kazimierz Wiesław Jaworski Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX 1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła (zm. 2006)
161. Tadeusz Jemioło Klub Poselski PZPR Klub Posłów Wojskowych od 2011 r. prezes zarządu Edukacji dla Bezpieczeństwa
162. Marian Jeż Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2003-2010 prezes zrządu PEBEO sp. z o.o; od 2002 r. prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cisy
163. Jerzy Marian Józefiak Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy 1991 r. - kandydat na posła; od 2002 r. członek rady nadzorczej Rolmex sp. z o.o.; w l. 2006-2010 członek rady nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.; 2010 r. - kandydat do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego; 2011 r.- kandydat na posła
164. Józef Jungiewicz Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1992-1993 wojewoda w Nowym Sączu, członek Ruchu dla Rzeczpospolitej; od 1994 r. na emeryturze
165. Marek Jurek Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2001-2007 poseł na Sejm IV i V kadencji, w l. 2005-2007 marszałek Sejmu, od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego
166. Aleksander Jurewicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
167. Henryk Jużykiewicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2001-2006 członek rady nadzorczej Montex-Plax sp. z o.o.; w l. 2002-2003 członek rady nadzorczej Zakłady Przemysłu Skórzanego Karkonosze S.A.
168. Zdzisław Adam Ka Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Ekologiczny w l. 1991-1993 senator II kadencji; w l. 1998 -1991 radny miasta Tarnowa
169. Henryk Kaczmarek Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej od 2013 r. prezes zarządu Pomorskiego Przedsiębiorstwa Pro-Elmont sp. z o.o.
170. Wiesław Władysław Kaczmarek Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III, IV kadencji; w l. 1993-1996 minister przekształceń własnościowych; w 1997 r. minister gospodarki; w l. 2001-2003 minister skarbu państwa; w 2007 r. prezes zarządu Akwawit - Brasco SA; w l. 2006-2007 prezes zarządu Brasco S.A.; w l. 2011-2013 prezes zarządu Cinti-Medica sp. z o.o.; w l. 2006-2007 prezes zarządu Kompanii Spirytusowej Wratislawia Polmos Wrocław S.A.; w l. 2009-2011 prezes zarządu Platinum Hospitals S.A.; od 2012 r. prezes zarządu Terra Mare Club S.A.; członek rady senatorów Stowarzyszenia Ordynacka; prezes Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
171. Zbigniew Kazimierz Kamiński Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 2006-2013 członek rady nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pioner w Kutnie
172. Jarosław Leszek Kapsa Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna Po 2002 r zatrudniony w urzędzie miasta Częstochowy
173. Zygmunt Adam Karczewski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego 2002 r. i 2010 r. - kandydat do rady powiatu krasnostawskiego
174. Jerzy Stanisław Karpacz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
175. Bernard Kasprzak Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy b.d.
176. Jacek Franciszek Kasprzyk Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1993-2005 poseł na sejm II, III i IV kadencji; w l. 2006- 2010 radny miasta Częstochowa; w l. 2010-2011 poseł na sejm VI kadencji; w l. 2010- 2014 radny miasta Częstochowa
177. Czesław Kastelik Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej od 2007 r. prezes zarządu Towarzystwa Handlu Zagranicznego Dack sp. z o.o.
178. Tadeusz Kaszubski Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego (zm. 2005)
179. Zbigniew Michał Kawałko Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
180. Czesław Marian Kawecki Klub Poselski PZPR Klub Niezależnych Posłów od 2010 r. prezes zarządu Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu Auxilium im. dr Henryka Wnuka
181. Dorota Maria Kempka Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l.1993-2005 senator III, IV, V kadencji
182. Andrzej Piotr Kern Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa łódzkiego
183. Dobrochna Kędzierska-Truszczyńska Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 90 szefowa warszawskiego Oddziału Wprost; następnie redaktor m.in. w Wirtualnej Polsce; doradca wicepremiera Marka Pola ds. medialnych; obecnie redaktor w wydawnictwie Kurhaus
184. Marian Kędzierski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2005 r. członek rady nadzorczej Wodociągów Miejskich Bytów sp. z o.o.; 2006 r. - kandydat do rady gminy Trzebielino
185. Franciszek Kieć Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego prezes honorowy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa (zm. 2010)
186. Wiesława Kiermaszek-Lamla Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 2002-2010 radna miasta Wodzisławia Śląskiego; od 2001 r. prezes zarządu Fundacji Wspólnota Dobrej Woli
187. Tadeusz Bolesław Kijonka Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony prezes zarządu Górnośląskiego Towarystwa Literackiego; w l. 1995-2013 redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"; autor tomów wierszy
188. Jan Wacław Kisiliczyk Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
189. Jan Knoppek Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 1998-2002 radny powiatu cieszyńskiego
190. Anna Maria Knysok Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
191. Ryszard Kołodziej Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji
192. Piotr Franciszek Kołodziejczyk Klub Poselski PZPR Klub Posłów Wojskowych w l. 1990-1994 minister obrony narodowej
193. Henryk Komar Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1994-1997 przewodniczący rady miasta Piotrków Trybunalski
194. Krzysztof Władysław Komornicki Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 2002-2007 członek rady nadzorczej Hetmańska sp. z o.o.
195. Waldemar January Komorowski Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1998-2006 radny i przewodniczący rady powiatu koneckiego
196. Wiesław Kondracki Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej 2002 r.- kandydat do rady powiatu sokołowskiego; w l. 2002-2004 członek rady nadzorczej Agricoop S.A.
197. Andrzej Konopka Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 90. członek Krajowej Rady Sądownictwa; sędzia a do 2007 r. rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego
198. Sławomir Marian Kopański Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d
199. Bohdan Kopczyński Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji
200. Jerzy Jan Koralewski Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1993-2001 poseł na Sejm II i III kadencji
201. Alicja Józefa Kornasiewicz Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1997-2000 sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; od 2003 r. prezes zarządu Unicredit Caib Poland S.A.; w l. 2001-2004 prezes zarządu Ca Ib Securities S.A.
202. Czesław Kosiński Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy b.d.
203. Andrzej Kosmalski Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna (zm. 2007)
204. Ryszard Kosowoski Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1998-2002 radny powiatu chrzanowskiego; w l. 2000-2002 starosta powiatu chrzanowskiego; w l. 2002-2014 burmistrz miasta Chrzanowa
205. Zbigniew Józef Kostrzewa Klub Poselski PZPR Klub Niezależnych Posłów 2006 r. - kandydat do rady powiatu łowickiego
206. Jan Kościelniak Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego 1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła
207. Marian Kowal Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 2006-2007 radny gminy Dzierżoniów; w l. 2010-2014 radny powiatu dzierżoniowskiego
208. Józef Karol Kowalczyk Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
209. Tadeusz Kowalczyk Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
210. Jan Kowalik Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2014 radny sejmiku województwa lubelskiego
211. Wiesław Kowalski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny b.d.
212. Lech Władysław Kozaczko Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny po 1991 r. pracował jako naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (zm. 2002)
213. Mikołaj Kozakiewicz Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1989-1991 marszałek Sejmu; w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
214. Stefan Kozłowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1992 minister ochrony środowiska; zasobów naturalnych i leśnictwa
215. Włodzimierz Krajewski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego b.d.
216. Karol Szymon Krasnodębski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny b.d
217. Edmund Marek Krasowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa pomorskiego
218. Ryszard Kraszewski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1998-2002 radny gminy Wysokie Mazowieckie
219. Stanisława Krauz Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny 1991 r. - kandydatka na posła; w l. 1992-2002 urzędnik miejski; 2010 r. - kandydatka na posła
220. Jan Władysław Król Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji
221. Marek Król Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 2001-2008 prezes zarządu Agencji Wydawniczo-Reklamowej Wprost sp. z o.o.
222. Jacek Stanisław Krzekotowski Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX b.d.
223. Olga Krzyżanowska Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 2001-2005 senator V kadencji
224. Władysław Krzyżanowski Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony w l. 2010-2014 burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka
225. Bożenna Marianna Kuc Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
226. Jan Felicjan Kuligowski Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy b.d.
227. Zenon Kułaga Klub Poselski PZPR Klub Posłów Wojskowych w l. 2002-2006 radny sejmiku województwa wielkopolskiego; w l. 2006-2014 radny powiatu pilskiego
228. Michał Kurek Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 2001-2003 prezes zarządu Tłuszczańskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Tłuszczu
229. Jacek Jan Kuroń Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1989-1990 i 1992-1993 mininster pracy i polityki socjalnej; w l. 90. członek Unii Demokratycznej i Unii Wolności; w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w 1995 r. kandydat na urząd Prezydenta RP; działacz społeczny; założyciel Fundacji Pomoc Społeczna SOS; współzałożyciel Banku Żywności w Polsce i Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach (zm. 2004)
230. Czesław Kazimierz Kurzajewski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny b.d.
231. Janina Kazimiera Kuś Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1998-2000 radny sejmiku wojewodztwa łódzkiego
232. Anna Jolanta Kwietniewska Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
233. Barbara Labuda Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1997 poseł na Sejm II kadencji, w l. 1995-2005 minister w Kancelarii Prezydenta RP, w l. 2005-2010 Ambasador RP w Luksemburgu
234. Grażyna Mirosława Langowska Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1997-2001 senator IV kadencji(zm.2009)
235. Lesław Lech Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego od 2001 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Art-Graf sp. z o.o
236. Zbigniew Mirosław Lech Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa dolnośląskiego
237. Piotr Paweł Lenz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej (zm. 2006)
238. Wincenty Leszczyński Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego b.d.
239. Witold Leśniewski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego b.d.
240. Teresa Liszcz Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poseł niezrzeszony w l. 1991-2001 poseł na Sejm I i II kadencji, w l. 1994–1997 doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli; w l. 1998-2004 członek Krajowej Rady Sądownictwa w l. 2001-2005 senator V kadencji, od 2006 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego
241. Jan Lityński Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I i II kadencji; dziennikarz, pisał m.in. dla "Rzeczpospolitej", "Spiegla", "Libération", "New Yorkera"
242. Władysław Liwak Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1990-1991 wojewoda tarnobrzeski, w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; od 1997 właściciel kancelarii radcowskiej w Stalowej Woli; od 2007 na emeryturze
243. Józef Lubieniecki Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny adwokat; prowadzi własną kancelarię adwokacką
244. Iwona Barbara Lubowska Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
245. Norbert Lysek Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1989-2002 radny sejmiku województwa opolskiego; w latach 2010-2014 radny powiatu strzeleckiego
246. Andrzej Łapicki Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna 1993-1996 - rektor Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (zm. 2012)
247. Paweł Julian Łączkowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji, w l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach
248. Józef Łochowski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2001-2014 prezes zarządu Pol-Wall sp. z o.o.; od 2003 prezes zarządu Powcar sp. z o.o.; od 2002 r. prezes zarządu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
249. Jan Edward Łopuszański Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; były wykładowca Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
250. Aleksander Piotr Łuczak Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w l. 1993-1995 wicepremier,minister edukacji narodowej, w l. 1995-1997 minister nauki i szkolnictwa wyższego; w l. 1995-1997 przewodniczący Komitetu Badań Naukowych; w l. 1997–2000 prezydent Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej; w l. 2001-2006 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji; w l. 2003-2005 wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; były rektor i wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego
251. Bogdan Łukasiewicz Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; od 2010 r. prezes zarządu Firma Wiatrowa Szubin sp. z o.o; od 2010 r. prezes zarządu Farmy Wiatrowej Centrum sp. z o.o; od 2010 r. prezes zarządu Farma Wiatrowa Centrum sp. z o.o.
252. Zygmunt Władysław Łupina Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny b.d.
253. Zbigniew Władysław Mackiewicz Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1997-2000 prezes SKL w woj. legnickim; członek Rady Krajowej SKL; 2002 r.- kandydat na wójta gminy Ruja
254. Janusz Florian Maćkowiak Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2002 radny powiatu leszczyńskiego
255. Stanisław Majdański Obywatelski Klub Parlamentarny Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy w l. 1994-1998 radny miasta Tomaszów Lubelski; w l. 1997-2001 senator IV kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku wojwództwa lubelskiego
256. Teresa Malczewska Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego b.d.
257. Aleksander Małachowski Obywatelski Klub Parlamentarny Parlamentarny Klub "Solidarność Pracy" w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji, w l. 2001-2004 poseł na Sejm IV kadencji, w l. 1993-1997 wicemarszałek Sejmu; w l. 1998-2003 prezes zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża; felietonista „Wiadomości Kulturalnych”, „Przeglądu Tygodniowego”, „Przeglądu”(zm.2004)
258. Tadeusz Stanisław Mańka Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny  
259. Tadeusz Marchlik Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX 1991 r.- kandydat na posła (zm. 1995)
260. Joachim Masarczyk Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej W l. 90. zastępca dyrektora Agencji Polski Węgiel; w l. 2001-2002 radny sejmiku województwa śląskiego
261. Romualda Czesława Matusiak Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2002-2014 radny miasta Zagórowa
262. Adam Jerzy Matuszczak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji, w l. 1994-1995 radny miasta Rzeszowa(zm. 1995)
263. Stanisław Mazan Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1994-1998 radny miasta Kolbuszowa, w l. 1998-2002 przewodniczący rady powiatu kolbuszowskiego; w l. 2002-2006 2002 nieetatowy członek zarządu powiatu kolbuszowskiego(zm.2007)
264. Stanisław Bonifacy Mazur Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 2001-2008 wiceprezes zarządu Krakowskiego Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej sp. z o.o. ; od 2008 r. członek rady nadzorczej Wydawnictwa Jagiellonia S.A.
265. Jacek Merkel Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1989-1991 minister stanu ds. bezpieczeństwa narodowego; w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2001-2005 prezes zarządu Media Trust S.A.
266. Henryk Stanisław Michalak Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna do 1993 nauczyciel akademicki Uniwerystetu Łódzkiego (zm.1994)
267. Adam Michnik Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna od 1989 r. redaktor naczelny Gazety Wyborczej
268. Zbigniew Mierzwa Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2002-2006 radny i starosta powiatu przeworskiego
269. Andrzej Stanisław Miłkowski Obywatelski Klub Parlamentarny Parlamentarny Klub "Solidarność Pracy" w l. 1992-1995 członek władzach krajowych Unii Pracy
270. Adam Mitura Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny b.d.
271. Stefan Franciszek Mleczko Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej 1991 r.- kandydat na senatora
272. Jerzy Hubert Modrzejewski Klub Poselski PZPR Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1990-1994 radny miasta Jelenia Góra(zm.1998)
273. Kazimierz Edward Modzelewski Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji
274. Wojciech Mojzesowicz Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2001 radny sejmiku województwa kujawsko -pomorskiego; w l. 2001-2011 poseł na Sejm IV, V i VI kadencji; w 2007 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi; od 2013 r. prezes zarządu Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej Becon
275. Włodzimierz Mokry Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny od 2001 r. prezes zarządu Fundacji Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie; nauczyciel akademicki UJ
276. Edward Ryszard Muller Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
277. Stefan Konstanty Myszkiewicz-Niesiołowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 2005-2007 senator VI kadencji; w l. 2007-2014 poseł na Sejm VI i VII kadencji; w l. 2007 - 2010 wicemarszałek Sejmu
278. Roman Ney Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 2001-2008 członek rady nadzorczej Geotermia Mazowiecka S.A.; w l. 2002-2006 członek rady nadzorczej KGHM Metraco sp z o.o.; w l. 2004-2010 rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
279. Roman Karol Niegosz Obywatelski Klub Parlamentarny Parlamentarny Klub "Solidarność Pracy" (zm. 1995)
280. Roman Norbert Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej (zm. 2012)
281. Tadeusz Franciszek Nowacki Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej od 2001 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Poligraficzno-Papierniczego Arsgraf Sp. z o.o.; w pierwszej połowie lat 90. przewodniczył Radzie Gminy w Korfantowie
282. Czesław Nowak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2006 radny miasta Gdańsk
283. Edward Edmund Nowak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1992-1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; w l. 1993-1995 doradca ministra i podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; były prezes i dyrektor licznych firm, m.in. Zasada SA Jelcz, Autosan w Sanoku, firm logistycznych w Kutnie i Warszawie, Mielec Centrum Sp. z o.o.; były przewodniczący rady nadzorczej Kompanii Węglowej SA w 2006 był członek zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu; w l. 2008-2012 prezes holdingu Bumar
284. Jerzy Piotr Nowakowski Klub Poselski PZPR Poselski Klub Polskiej Unii Socjaldemokratycznej (zm. 1990)
285. Mirosław Stanisław Nowakowski Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego 1991 r. - kandydat na posła (zm. 2014)
286. Janusz Okrzesik Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1993-2001 senator III i IV kadencji, w l. 1994-2009 radny Bielska-Białej, w 2001 r. prezes zarządu TS Podbeskidzie SA; nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
287. Józef Oleksy Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 1993-1995 i 2004-2005 marszałek Sejmu; w l. 1995-1996 Prezes Rady Ministrów; w 2004 r. minister spraw wewnętrznych i wiceprezes Rady Ministrów; członek rady senatorów Stowarzyszenia Ordynacka, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula
288. Janusz Onyszkiewicz Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i II kadencji; w l. 1992-1993 i w l. 1997-2000 minister obrony narodowej; w l. 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego; w l. 2004-2007 wiceprzewodniczący Prezydium Parlamentu Europejskiego
289. Marian Odon Orzechowski Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony wykładał m.in w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorzości i Zarządzania w Łodzi, Wyższej Mazowieckiej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
290. Jerzy Marian Orzeł Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1994 wojewoda tarnowski, były prezes zarządu Profil Ruda Śląska sp. z o.o. Kem-1 sp. z o.o.; zasiadał w radzie nadzorczej sp z o.o.: Kem-Tyskie Drogi, Zakład Mechaniczny Andoria
291. Jerzy Epaminondas Osiatyński Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 1992-1993 minister finansów; członek: Komitetu Badań Ekonomicznych NBP i Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; do 12.2013 r. doradca Prezydenta RP; członek Rady Polityki Pieniężnej
292. Bohdan Wacław Osiński Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Parlamentarny Klub Ekologiczny (zm. 1991)
293. Jerzy Zdzisław Osiński Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego b.d.
294. Seweryn Ostapiuk Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej 2002 r. - kandydat do rady powiatu; w l. 2002-2004 członek rady nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek
295. Stanisław Jan Padykuła Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 wiceminister przemysłu i handlu; w l. 1993-1997 zatrudniony w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; były wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu
296. Bogusław Pałka Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1992-1998 zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Koszalinie; 1998-2002 zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie; 2002 r. - członek rady nadzorczej Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro-Pomorze sp. z o.o. ; od 2002 sekretarz powiatu białogardzkiego; 2006 r. - kandydat do sejmiku województwa zachodniopomorskiego
297. Walerian Janusz Pańko Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w 1991 r. prezes Najwyższej Izby Konroli, zm. 1991
298. Lech Krzysztof Paprzycki Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poseł niezrzeszony od 1999 r. prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego; nauczyciel akademicki Akademii Leona Koźmińskiego; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna
299. Waldemar Pawlak Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-2014 poseł na Sejm I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji; w 1992 ( VI -VII) Prezes Rady Ministrów; w l. 1993-1995 Prezes Rady Ministrów; w l. 1991-1997 i 2005-2012 prezes PSL; w l. 2007-2012 wiceprezes Rady Ministrów, w latach 2007-2014 minister gospodarki; w l. 2001-2005 prezes zarządu WGT S.A.; od 2013 r. prezes zarządu Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, od 2002 r. prezes Zwązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej; w w 2004 r. prezes zarządu Krajowego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego - Spółdzielnia Osób Prawnych; 1995 r. i 2005 r. kandydat na urząd Prezydenta RP; członek rady naczelnej PSL;
300. Ryszard Pidek Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy od 2011 r. prezes zarządu MPB Marywilska sp. z o.o; w l. 2005-2012 prezes zarządu MPB Insbud S.A.
301. Jacek Jan Piechota Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III, IV i V kadencji; w l. 2001-2003 minister gospodarki; od 2010 r. wspólnik w Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. a od 2011 r. w E-rent Warszawa sp. z o.o.; prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, zasiada w radach nadzorczych: Golab S.A. oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego Samorządowa Polska sp. z o.o.
302. Antoni Kazimierz Pieniążek Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej od 2003 członek rady nadzorczej Polskiego Radia-Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A.; od 2012 członek rady nadzorczej Kancelarii EMPE sp. z o.o.
303. Jerzy Pietkiewicz Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny 2002 r. - kandydat na radnego miasta Ełku
304. Ireneusz Pięta Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny b.d.
305. Zenon Pigoń Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1992-2003 pracownik urzędu miasta Tarnowskie Góry
306. Józef Jerzy Pilarczyk Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 1993-1997 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; w 2005 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi; członek rad nadzorczych: Spółdzielni Mieszkaniowej Lewandów i Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
307. Bohdan Pilarski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
308. Andrzej Justyn Piszel Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna 1991 r. - kandydat na posła
309. Emilia Janina Pogonowska-Jucha Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poseł niezrzeszony w l. 1990-2004 sędzia Sądu Apelacyjnego; w l. 1991-1993 zastępca członka Trybunału Stanu; w l. 1993-1997 członek Trybunału Stanu (zm. 2004)
310. Marek Ludwik Pol Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 1993-1995 minister przemysłu i handlu; w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji; w l. 2001-2004 minister infrastruktury; w l. 2001-2004 wiceprezes Rady Ministrów; w 2009 r. prezes zarządu Ital-Mot sp. z o.o.; w l. 2006-2001 prezes zarządu Pol-Mol Auto sp. z o.o; w l. 2007-2011 prezes zarządu Pol-Mot Auto Bis sp. z o.o; w l. 2004-2005 prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; przewodniczący rady krajowej Unii Pracy
311. Wojciech Sylwester Polak Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy b.d.
312. Piotr Marek Polmański Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1997 poseł na Sejm I, II kadencji; od 2010 pracownik Biura Dyr. Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
313. Miron Andrzej Pomirski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji(zm. 2009)
314. Stanisława Popiela Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego nauczycielka
315. Marian Popis Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 1992–2002 dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa mazowieckiego
316. Maciej Andrzej Półtorak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny W l. 1989-1991 wiceminister rolnictwa; 1991 r. - kandydat na posła; w l. 90-tych prezes spółki Hortex, pracownik urzędu miasta i gminy Grójec
317. Joanna Irena Proszowska Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji; od 2006 radna miasta Stalowa Wola, od 2010 r. prezes Stowarzyszenia Zielona Stalówka, w l. 2001-2003 prezes zarządu Hsw -Lorresta Sp. z o.o
318. Krzysztof Jakub Putra Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji, w l. 2002-2005 radny sejmiku województwa podlaskiego, w l. 2005-2007 senator VI kadencji i wicemarszałek Senatu, w l. 2007-2010 poseł na Sejm VI kadencji i wicemarszałek Sejmu, w l. 2002-2006 prezes zarządu PHUP Lech Sp. z o.o (zm.2010)
319. Zbigniew Puzewicz Klub Poselski PZPR Klub Posłów Wojskowych w l. 1991-1995 doradca ministra przemysłu ds. Przemysłu Obronnego; 1993 r. - kandydat na posła; w l. 1994-1997 doradca ds. obronnych przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i Urzędu Rady Ministrów; nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Technicznej
320. Jan Stanisław Rajtar Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 2002-2004 wiceprezes zarządu Eko-Efekt sp. z o.o.; członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Stryjeńskich(zm. 2012)
321. Czesław Bogdan Robakowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1990-1993 dyrektor ZGH Bolesław; były dyrektor techniczny zakładu opieki zdrowotnej w Olkuszu
322. Paweł Rogiński Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego; od 2014 wspólnik Monastar sp. z o.o.;
323. Stanisław Rogowski Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 1995-2007 Rzecznik Ubezpieczonych;adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
324. Jan Maria Rokita Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2007 poseł na Sejm I, II, III, IV, V kadencji; w l. 1992-1993 szef Urzędu Rady Ministrów; członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Siemacha, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie
325. Tomasz Romańczuk Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1993-1997 senator III kadencji, w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego(zm.2005)
326. Jerzy Rosiak Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego inżynier budownictwa wodno-melioracyjnego
327. Kazimierz Andrzej Rostek Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne w Pysznicy
328. Jerzy Rozwandowicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
329. Janusz Henryk Rożek Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego (zm. 2013)
330. Zbigniew Rudnicki Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego poseł niezrzeszony (zm. 2000)
331. Marek Rusakiewicz Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny od 2001 r. prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.; od 2004 r. zarządu Ence Eko sp. z o.o.; od 2005 r. prezes zarządu Patria-Invest sp. z o.o.; od 2001 r. prezes zarządu Rynek Energii S.A.; w l. 2001-2012 prezes zarządu Słubickie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o; od 2003-2011 prezes zarządu Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; w l. 2001-2013 prezes Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych
332. Jerzy Rusecki Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego 1991 r.- kandydat na posła
333. Franciszek Rusnarczyk Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej 2002 r. - kandydat na radnego powiatu limanowskiego
334. Jan Rusznica Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny były kierownik w Zakładzie Usług Gospodarczo-Socjalnych Stomilu w Dębicy
335. Marek Rutkowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny 1991 r.- kandydat na posła
336. Stefan Ryder Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Parlamentarny Klub Ekologiczny b.d.
337. Edward Rzepka Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji, w l. 1993-2001 sędzia i zastęca przewodniczącego Trybunału Stanu; prowadzi kancelari adwokacką
338. Jan Antoni Rzymełka Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 1998-2000 radny sejmiku województwa śląskiego; w l. 2001-2001 poseł na Sejm IV, V i VI kadencji
339. Franciszek Sak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1998-2002 radny miasta Koszalin
340. Józef Sałata Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny 2005 r. - kandydat na posła
341. Elżbieta Maria Seferowicz Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-1997 pracownik Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
342. Ireneusz Ludwik Sekuła Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji, w l. 1993-1995 prezes Głównego Urzędu Ceł (zm.2000)
343. Władysław Serafin Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2002 radny powiatu kłobuckiego; w l. 2010-2014 radny sejmiku województwa śląskiego i przewodniczący powiatu kłobuckiego; od 2004 r. prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
344. Andrzej Wojciech Sidor Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej 1991 r. - kandydat na posła; od 2008 r. członek rady nadzorczej Lekarskiej Spółdzielni Profesorsko-Ordynatorskiej
345. Maria Teresa Sielicka-Gracka Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1993–1997 członek prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej; lekarz pediatra
346. Aleksy Siemieniuk Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2002 r. prezes zarządu Hermes Sp. z o.o.
347. Henryk Adam Sienkiewicz Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1990-1993 prezes Aeroklubu Polskiego(zm. 2012)
348. Izabella Antonina Sierakowska Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 2006-2010 radny sejmiku województwa lubelskiego; w l. 2007-2011 poseł na Sejm VI kadencji
349. Tadeusz Sierżant Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1998-2006 radny powiatu świebodzińskiego
350. Andrzej Jan Sikora Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1997-1998 wojewoda bielski; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa śląskiego; od 2007r. prezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Bielsku-Białej; były członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Nafta Polska S.A.; prowadzi kancelarię adwokacką
351. Władysław Józef Skalski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 2001-2003 prezes zarządu Dorada Sp. z o.o. (zm.2011)
352. Czesław Wacław Skowroński Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 2002-2006 radny gminy Pleszew; w l. 2006-2010 radny powiatu pleszewskiego
353. Ireneusz Skubis Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa śląskiego; w l. 2002-2004 radny powiatu częstochowskiego
354. Jerzy Wiktor Slezak Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 1990-1991 minister łączności; 1991 r. - kandydat na posła; w 2001 członek rady nadzorczej Zephyr Polska sp. z o.o.; w l. 2001-2007 członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Market sp. z o.o.;
355. Ryszard Smolarek Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 2001–2003 doradca prezesa Agencji Rynku Rolnego; w 2013 r. prezes zarządu Polskamp Sp. z o.o; od 2008 r. prezes zarządu PPUH Agro-Farm-RS Sp. z o.o.
356. Czesław Stanisław Sobierajski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991 - 1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1997 - 2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 2010 - 2014 radny sejmiku województwa Śląskiego
357. Stefan Bogusław Sobieszczański Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny 1991 r. - kandydat na posła (zm.1998)
358. Zbigniew Jerzy Sobotka Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 199401997 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; w 1997 szef rządowego sztabu walki z „powodzią tysiąclecia”; w l. 2001-2003 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; w l. 2007-2011 prezes zarządu Zakładu Produkcji Metalowej Metalcon Sp. z o.o.
359. Wanda Zofia Sokołowska Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-1994 poseł na Sejm I i II kadencji (zm.1994)
360. Wojciech Solarewicz Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1990-1997 prokurator wojewódzki we Wrocławiu;w l. 1993-1997 członek Trybunału Stanu; od 1997 prowadzi kancelarię adwokacką w Brzegu
361. Grażyna Ewa Sołtyk Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy w l. 1999-2001 poseł na Sejm III kadencji; 2001 r. i 2005 r. - kandydat na posła; w l. 2002-2006 radna m.st. Warszawy
362. Jacek Soska Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2010-2014 radny sejmiku województwa małopolskiego
363. Jan Władysław Sroczyński Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy (zm. 2005)
364. Grażyna Ewa Staniszewska Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 2001-2005 senator V kadencji; w l. 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego; w l. 2010-2014 radna miasta Bielska-Białej
365. Józef Starczynowski Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego 1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła (zm.2011)
366. Marian Roman Starownik Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2002-2006 radny powiatu lubartowskiego; w l. 2006-2010 radny sejmiku województwa lubelskiego; w l. 2010-2011 poseł na Sejm VI kadencji; od 2012 wicewojewoda województwa lubleskiego
367. Stanisław Stasiak Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 2001-2012 prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego
368. Franciszek Jerzy Stefaniuk Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego od 1991 r. poseł na Sejm I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji
369. Janusz Wojciech Steinhoff Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 1997-2001 minister gospodarki; w l. 2002-2008 prezes zarządu Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.; w l. 2007-2008 prezes zarządu Towarzystwa Edukacji Samorządowej
370. Maria Stępniak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny b.d.
371. Maria Joanna Stolzman Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1993-2001 poseł na Sejm II i III kadencji; od 2006 r. prezes zarządu Fundacji Sue Ryder
372. Stanisław Strózik Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny po 1991 r. powrócił do pracy do pracy na własnym gospodarstwie rolnym; od 2002 członek rady nadzorczej Bank Spółdzielczy w Ruścu
373. Hanna Suchocka Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; od 1990 r. pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN; w l. 1992-1993 prezes Rady Ministrów; w l. 1997-2000 minister sprawiedliwości; w l. 2001-2013 Ambasador RP w Watykanie; członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych
374. Bolesław Suchodolski Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
375. Stanisław Suchodolski Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego 1991 r. - kandydat na posła
376. Jerzy Józef Susek Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej od 2009 prezes zarządu Amal 2 Sp. z o.o.
377. Halina Elżbieta Suskiewicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
378. Tadeusz Sytek Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2003-2004 prezes zarządu PPH Interkotlin Sp. z o.o; w l. 2004-2010 prezes zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kotlinie
379. Henryk Jakub Szarmach Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego b.d.
380. Marian Szatybełko Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego 1991 r. - kandydat na senatora
381. Jan Szczygielski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 2002-2006 radny powiatu łukowskiego
382. Bogdan Marek Szczygieł Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2002-2009 członek rady nadzorczej Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
383. Bolesław Szkutnik Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
384. Jan Szlachta Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej (zm. 1993)
385. Bogumił Edward Szreder Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; były radny gminy Tczew
386. Ryszard Szwed Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony w l. 1996-2002 rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie; wykładowca Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
387. Jacek Szymanderski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1990-1993 dyrektor Ośrodka Badań Opinii Publicznej; w l. 1999-2001 doradca ministra rolnictwa; w l. 2007-2008 ekspert w Urzędzie m.st. Warszawy
388. Anna Szymańska-Kwiatkowska Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy W 2003 członek zarządu Państwowej Agensji Inwestycji Zagranicznych S.A.; w l. 2002-2006 wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
389. Janusz Henryk Szymański Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w 1997 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; w l. 2002-2003 członek rady nadzorczej Bankowy Dom Faktor sp. z o.o. ; w l. 2002-2006 prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; w l. 2002-2003 członek rady nadzorczej H.Cegielski-Poznań S.A.
390. Krzysztof Szymański Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny b.d.
391. Leonard Józef Jan Szymański Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny 1991 r. - kandydat na posła; w l. 2002-2007 członek rady nadzorczej Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. ; w l. 2007-2009 członek rady nadzorczej Warta Glass sp. z o.o.; od 2008 członek rady nadzorczej Tygodnika Powszechnego sp. z o.o.
392. Janusz Szymborski Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony po 1991 r. - profesor zwyczajny nauk medycznych; nauczyciel akademicki Wszechnicy Polskiej-Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; były dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
393. Tadeusz Ścieszko Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1998-2002 radny miasta Płocka; były dyrektor płockiego Zakładu Komunikacji Miejskiego
394. Lucjan Śliwa Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony b.d.
395. Marcin Święcicki Klub Poselski PZPR Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1989-1991 minister współpracy gospodarczej z zagranicą; w l. 1993-1997 poseł na Sejm II i VII kadencji; w l. 1994-1999 prezydent m. st. Warszawy; w l. 1999-2000 minister gospodarki; doradca prezydenta Litwy ds. reform gospodarczych; koordynator w OBWE; w l. 2006-2014 radny sejmiku województwa mazowieckiego
396. Jan Eugeniusz Świtka Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; nauczyciel akademicki; były dziekan Katolickego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
397. Waldemar Feliks Tokarz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej b.d.
398. Stanisław Tomkiewicz Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego były redaktor naczelny Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej
399. Tadeusz Trelka Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l.1992-1994 kierownik Zakładu Obsługi Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce; w l. 1998 – 2003 kierownik Zakładu Obsługi Drogowych Przejść Granicznych w Przemyślu; 2005 r. - kandydat na posła; w l. 2006-2007 kierownik Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej
400. Janusz Trzciński Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1993-2001 sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego; w l. 2004-2010 prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; w l. 2010-2014 wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; nauczyciel akademicki Uniwerystetu Warszawskiego
401. Bolesław Twaróg Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-2002 radny miasta Tychy; kierownik sekcji w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach;
402. Eugeniusz Ujas Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny prowadzi własną kancelarię adwokacką
403. Kazimierz Mieczysław Ujazdowski Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-1998 radny miasta Kielce
404. Anna Maria Urbanowicz Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji
405. Bożenna Maria Urbańska Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1998-2002 wiceprzewodnicząca rady powiatu średzkiego I kadencji; prezes zarządu Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego; redaktor naczelny Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego
406. Stefan Wanot Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2002-2008 członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
407. Jan Marian Warjan Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy 2002 r. - kandydat do sejmiku województwa śląskiego
408. Alfred Wawrzyniak Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX b.d.
409. Bogusław Wąs Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w 2002 wspólnik Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Dagmar sp. z o.o.
410. Stanisław Węgłowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; były członek Rady Ekonomicznej przy prezesie NBP (zm.1997)
411. Małgorzata Antonina Węgrzyn Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1998-2002 radny powiatu okulskiego; do 2010 wójt gminy Klucze; były członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Regionu Kluczewskiego S.A., Jurajskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
412. Sławomir Zdzisław Wiatr Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej od 2001 wspólnik Poster Print sp. z o.o.; w l. 2001-2003 podsekretarz stanu – pełnomocnik rządu ds. informacji europejskiej; od 2012 r. prezes zarządu Jursis sp. z o.o.
413. Stanisław Kazimierz Wiąckowski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Parlamentarny Klub Ekologiczny 2006 r. - kandydat do sejmiku województwa świętokrzyskiego; były nauczyciel akademicki Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
414. Andrzej Stanisław Wieczorkiewicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1993-1997 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; nauczyciel akademicki UW, Akademii Leona Koźmińskiego; członek rady nadzorczej Pol-Mot Holding S.A., Octava S.A., MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Hydro Solid sp. z o.o., Hydro Solid sp z o.o., Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.; były członek rady nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., Tabor Szynowy Opole S.A.
415. Włodzimierz Wiertek Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2002-2006 radny gminy Skalbmierz; w l. 2006-2014 radny miasta Skalbmierz
416. Zofia Wilczyńska Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy Do 1993 dyrektor przedszkola w Połczynie-Zdroju; w l. 1993-2004 poseł na Sejm II, III, IV kadencji; kandydat na radnego powiatu świdnickiego
417. Bronisław Wilk Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny do 1994 prezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie
418. Zenon Włodzimierz Witt Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
419. Józef Wlekliński Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy (zm. 1997)
420. Jan Wnuk Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w 2004 r. prezes zarządu Eko-Energotech sp. z o.o; nauczyciel, były rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
421. Wiesław Woda Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1993 członek Trubunału Stanu; w l. 1994-1997 wojewoda tarnowski; w l. 1997-2011 poseł na Sejm III, IV, V i VI kadencj; w l. 2007-2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów; 2009-2010 członek Rady Służby Cywilnej (zm. 2010)
422. Ryszard Wojciechowski Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej W 1991 współtworzył Krajowy Związek Spółdzielni Inwalidów(zm. 2006)
423. Michał Bernard Wojtczak Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 2005-2015 senator VI, VII i VIII kadencji; od 2006 r. prezes zarządu Expert Consulting sp. z o.o.; w 2001 r. prezes zarządu Polskiego Funduszu Kapitałowego S.A.; od 2001 r. prezes zarządu Wil Consulting sp. z o.o.; od 2002 r. prezes zarządu Wil Lobbying sp. z o.o.; od 2004 r. prezes Fundacji Patria
424. Wilhelm Wolnik Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1999-2006 radny powiatu raciborskiego; do 2006 naczelnik i wójt gminy Krzyżanowice
425. Kazimierz Woźniak Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony w l. 1990-1994 wiceprzewodniczący zarządu głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich(zm. 1994)
426. Teresa Halina Woźniak Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1994-1998 radna miasta Ełk; lekarz internista
427. Józef Wójcik Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX b.d.
428. Jan Józef Wróbel Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy 1993 r. - kandydat na posła; w l. 1993–1998 i 2002-2006 dyrektor departamentu w Ministerstwie Ochrony Środowiska; w 2001 doradca ministra środowiska
429. Henryk Wujec Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w l. 1999-2000 sekretarz stanu Ministerstwie Rolnictwa; od 2010 doradca Prezydenta RP ds. społecznych; od 2012 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
430. Jerzy Józef Wuttke Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; nauczyciel akademicki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
431. Andrzej Wiesław Wybrański Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny W 1993 doradca prezesa NIK; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego; doradca dyrektora bydgoskiej delegatury NIK.
432. Jan Wyrowiński Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w l. 2005-2007 poseł na Sejm V kadencji, w l. 2007-2015 senator VII i VIII kadencji, od 2011 r. wicemarszałek Senatu
433. Jan Zając Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej inżynier rolnictwa
434. Wiesław Marian Zajączkowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny 1991 r. - kandydat na posła; radca prawny
435. Teresa Anna Zalewska Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 2002-2006 radny miasta Tomaszowa Mazowieckiego
436. Zdzisław Zambrzycki Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego inżynier rolnictwa
437. Wojciech Szczęsny Zarzycki Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 2006-2010 radny sejmiku województwa łódzkiego; w l. 2007-2011 poseł na Sejm VI kadencji
438. Marian Wawrzyn Zawadzki Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy technik rolnictwa(zm. 2012)
439. Andrzej Marek Zawiślak Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w 1991 r. minister przemysłu i handlu; w l.1992–96 prezes Stowarzyszenia Współpraca Polska–Wschód; członek rad nadzorczych: Decco S.A i Egmont S.A.; członek komitetu założycielskiego Fundacji Edukacji Ekonomicznej i rady Fundacji Eko-Fund; wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania
440. Michał Zbylut Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2001-2003 prezes zarządu Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jaworznie(zm.2010)
441. Jerzy Zdrada Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; wiceminister edukacji narodowej w rządzie J. Buzka
442. Józef Stanisław Zegar Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji
443. Janusz Władysław Zemke Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2011 poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji, od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji
444. Adam Zieliński Klub Poselski PZPR poseł niezrzeszony w l. 1994-1995 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; w l. 1996-2000 Rzecznik Praw Obywatelskich
445. Ryszard Zieliński Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej 1991 r. - kandydat na posła
446. Ryszard Jan Zieliński Klub Poselski PZPR Klub Posłów Wojskowych w l. 1994-1998 wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa; lekarz
447. Bonawentura Józef Ziemba Klub Poselski Stowarzyszenia PAX Klub Poselski Stowarzyszenia PAX (zm. 2000)
448. Adam Zimnicki Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego 1991 r. - kandydat na posła; inżynier rolnictwa (zm. 2008)
449. Jerzy Marian Zimowski Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1997-2007 prowadził własną kancelerię adwokacką; w l. 2002-2007 członek zarządu Instytutu Spraw Publicznych (zm. 2007)
450. Wiesława Joanna Ziółkowska Klub Poselski PZPR Poselski Klub Pracy w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2004 członek Rady Polityki Pieniężnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
451. Zenon Złakowski Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1998-2002 radny miasta Olsztyn; w l. 2006-2009 członek rady nadzorczej Polskiego Radia- Regionalnej Rozgłośni w Olsztynie- Radio Olsztyn; w l. 2006-2013 członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie;
452. Bogumił Zygmunt Zych Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej poseł na Sejm I kadencji; od 2005 członek rady nadzorczej Kosmoprof sp. z o.o.
453. Józef Zych Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego od 1991 r. poseł na Sejm I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji; w l. 1993-1997, 2001-2005 wicemarszałek Sejmu
454. Krzysztof Jan Żabiński Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1992-1993 minister spraw wewnętrznych; od 2013 r. prezes zarządu Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A i członek rady nadzorczej Warszawskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o.
455. Władysław Żabiński Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2006-2010 radny powiatu tarnowskiego
456. Antoni Maciej Żelazny Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 2004-2011 członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego Petrochemia; inżynier mechanik
457. Marian Żenkiewicz Klub Poselski PZPR Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej w l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; od 2002 r. wspólnik Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Technicznego Promet sp. z o.o.
458. Jan Żukowski Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2002 r. wójt gminy Żurawina; w 2004 r. prezes zarządu Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Węgry
459. Jerzy Antoni Żurawiecki Obywatelski Klub Parlamentarny Obywatelski Klub Parlamentarny w l. 1992-2004 przewodniczący konińskiej "Solidarności"; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa wielkopolskiego; w l. 2002-2005 radny powiatu tureckiego(zm. 2010)
460. Stanisław Żurowski Obywatelski Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1995-1997 dyrektor Muzeum Zespołu Zamkowego w Niedzicy; w l. 1997-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; były zastępca dyrektora Łazienek Królewskich w Warszawie
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.