Sejm: Na koniec wybiorą sędziów TK

Porządek obrad ostatniego posiedzenia Sejmu w tej kadencji mieści się w pięciu punktach. Jednak może on zostać rozszerzony o blisko 50 kolejnych.

Posłowie wybiorą następców tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy odchodzą z powodu końca swoich kadencji (jedna trzecia 15-osobowego składu TK). Są to Teresa Liszcz, Maria Gintowt-Jaśkowicz, Wojciech Hermeliński, Marek Kotlinowski i Zbigniew Cieślak. Kandydatów na ich miejsce zgłaszały kluby parlamentarne i prezydium Sejmu, to: Roman Hausner (prezes NSA i przewodniczący KRS), Andrzej Jakubecki (prorektor UMK w Toruniu), Krzysztof Ślebzak (szef biura studiów i orzecznictwa w SN), Bronisław Sitka (prezes Prokuratornii Generalnej Skarbu Państwa), Andrzej Sokal (pracuje w PAN, sędzia Trybunału Stanu). Naczelna Rada Adwokacka zgłosiła Sejmowi kandydatury Piotra Kardasa — karnisty z UJ oraz łódzkiego adwokata Szymona Byczko. Nie zostały one jednak formalnie przyjęte przed kluby parlamentarne.

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak przedstawi informację na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Jak czytamy, w ubiegłym roku zginęło 155 osób mniej niż w 2013, a o 1514 osób mniej zostało rannych, jednak polskie statystyki są gorsze niż unijna średnia.

Sprawozdanie z realizacji narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014 złoży przed Sejmem minister zdrowia Marian Zembala. Przedstawi on także narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. Raport pokazuje, że z roku na rok wzrasta liczba kobiet, które poddają się badaniom cytologicznym i mammograficznym.

Minister środowiska Maciej Grabowski przedstawi informację o realizacji programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015, a inny przedstawiciel rządu opowie o realizacji zadań wynikających z „Programu dla Odry – 2006”.

Posłowie zapoznają się także z informacją na temat realizacji postanowień dotyczących Karty Osób Niepełnosprawnych, m.in. zwiększono liczbę oddziałów i poradni, w których lekarze mogą wystawiać skierowania na rehabilitację lecznicą, a pielęgniarki i położne będą mogły od 1 stycznia 2016 r. wystawiać recepty na określone leki oraz skierowania na niektóre badania diagnostyczne.

Zobacz najnowsze