Serwisy lokalne

Lokalne serwisy MamPrawoWiedziec.pl

MamPrawoWiedziec.pl to nie tylko serwis o polityce krajowej. W trzech miastach i jednym powiecie działają lokalne serwisy monitorujące pracę radnych. Prowadzą je lokalne organizacje i aktywiści, którzy zbierają dokumenty, analizują uchwały, śledzą obietnice i działania swoich reprezentantów. 

Serwisy opierają się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta, zarówno tych znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i tych w Biuletynie niezamieszczanych, a także na informacjach uzyskanych od radnych.

Naszym celem jest dostarczenie narzędzia, które pomoże mieszkańcom śledzić prace Rady Miasta, a przed wyborami świadomie ocenić aktywność swoich reprezentantów.

Chcesz założyć lokalne MamPrawoWiedziec.pl w swojej miejscowości? Napisz na adres 61@art61.pl. 

Gdzie działamy?

Lubartów

Lublin

Niepołomice

Powiat Wielicki

Warunki współpracy

Lokalny serwis może prowadzić każda osoba lub organizacja, która zgodzi się na przestrzeganie wspólnych zasad. Zadaniem wydawcy serwisu jest systematyczne i rzetelne uzupełnianie danych. Stowarzyszenie 61 nieodpłatnie udostępnia stronę z panelem administracyjnym i przestrzeń na serwerze.

Osoby i organizacje prowadzące serwis nie mogą: kandydować; pełnić wybieralnych funkcji publicznych; tworzyć komitetów wyborczych, a lokalne mamprawowiedziec.pl nie mogą służyć jako narzędzie promocji bądź dyskredytacji poszczególnych środowisk politycznych.