Kto zobaczy kandydatów?

Serwisy kandydatów na prezydenta opracowane są z pominięciem zasad dostępności dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Błędy i nieprawidłowości w wielu przypadkach są tak kardynalne, że zaskoczyły nawet ekspertów prowadzących badania. Aż połowa serwisów nie spełnia w najmniejszym stopniu standardów dostępności.

Pozostałe pięć stron www otrzymało ocenę dostateczną, jednak balansują na granicy absolutnego minimum, co oznacza, że nie można ich w żaden sposób uznać za dostępne.
Badania przeprowadzili specjaliści z zakresu programowania i dostępności oraz audytorzy niepełnosprawni - niewidomi, niedowidzący i głusi. Podzielono je na dwa etapy - analizę ekspercką oraz badania z użytkownikami. Zastosowano sztywną punktację ocen dla wszystkich serwisów.

Dwoma serwisami o najwyższej liczbie punktów okazały się być strony dwóch czołowych pretendentów do urzędu prezydenta - Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego. Pomimo rozlicznych błędów jako jedyne zawierały wersję o zwiększonym kontraście, w obu przypadkach nazwaną enigmatycznie "Wersja WAI". Niestety i w tych wersjach nie ustrzeżono się błędów.

We wszystkich serwisach można znaleźć pełen przegląd grzechów głównych niedostępności - brak nagłówków, brak mapy strony, brak opisu linków lub błędy w ich opisach, bezwzględne wielkości czcionek, niedostateczny kontrast i wiele innych.

Serwisy internetowe kandydatów na prezydenta RP mogłyby być dla osób niepełnosprawnych, tak jak dla wszystkich innych, źródłem informacji, pozwalających na świadomy wybór w ramach realizacji prawa obywatelskiego, prawa do głosowania. Niestety w przypadku osób mających szczególnie utrudniony dostęp do zasobów internetowych – niewidomych, niedowidzących, głuchych i głuchoniewidomych, żaden z ubiegających się o głosy nie okazał większego zainteresowania doświadczanymi przez nie w tym zakresie trudnościami.

Dokładny raport z badania znajduje się na stronie Fundacji Widzialni www.widzialni.eu.

Kolejność i ocena serwisów:
Bronisław Komorowski - ocena dostateczna - 15 pkt Jarosław Kaczyński - ocena dostateczna - 15 pkt Grzegorz Napieralski - ocena dostateczna - 14,5 pkt Andrzej Olechowski - ocena dostateczna - 14,5 pkt Marek Jurek - ocena dostateczna - 14 pkt Kornel Morawiecki - ocena niedostateczna - 11,5 Andrzej Lepper - ocena niedostateczna - 11,5 pkt Waldemar Pawlak - ocena niedostateczna - 10,5 pkt Janusz Korwin - Mikke - ocena niedostateczna - 7,5 pkt Bogusław Ziętek - ocena niedostateczna - 7 pkt