Monitorujemy lobbing

Od 12 lat przyglądamy się polskim politykom. Teraz będziemy śledzić także lobbystów i ich wpływ na prawo i polityków w Polsce

Od roku razem z serwisem 300polityka.pl i Fundacją Frank Bold stworzyliśmy nowy serwis informacyjny z danych publicznych. Tym razem przyjrzymy się procesowi stanowienia prawa w Polsce, a w szczególności osobom, które biorą w nim udział - lobbystom. 

W projekcie Jawny Lobbing zebraliśmy i opublikowaliśmy informacje, dotychczas rozproszone i trudno dostępne dane uporządkowaliśmy, zweryfikowaliśmy, przeanalizowaliśmy i wyświetliliśmy w postaci interaktywnych wykresów. Na stronie znajdziecie również zestawienie ze szczegółowymi danymi źródłowymi.

Strona Jawny Lobbing jest tworzona w oparciu o bazę danych serwisu MamPrawoWiedziec.pl, prowadzonego od 2006 r. przez Stowarzyszenie 61. Jawny Lobbing korzysta również ze struktury i narzędzi Fundacji ePaństwo, w tym Sejmometru.

Kogo dotyczy serwis?

W serwisie Jawny Lobbing zebraliśmy i uporządkowaliśmy wszystkie dostępne informacje publiczne na temat osób i grup interesu, które usiłują wywrzeć wpływ na proces stanowienia prawa w Polsce. Za naszą stroną internetową stoi potężna baza danych o osobach i podmiotach, tworzących polskie życie publiczne.

Zbieramy informacje o działalności wszystkich grup interesu, biorących udział w pracach legislacyjnych rządu i parlamentu, w tym:

  • lobbystach zawodowych i ich klientach,
  • organizacjach społecznych i branżowych,
  • przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych,
  • samorządowcach.

Najnowsza odsłona serwisu Jawny Lobbing jest efektem wspólnego projektu trzech organizacji: Fundacji Frank Bold, Stowarzyszenia 61 i serwisu internetowego 300polityka.pl.

Fundacja Frank Bold wniosła swoją ekspercką wiedzę i solidne materiały na temat lobbingu zawodowego w Polsce, Stowarzyszenie 61 – know-how w budowaniu narzędzi internetowych z trudno dostępnych i rozproszonych danych, 300polityka – dziennikarski insight i znajomość potrzeb mediów w temacie lobbingu. Wszystkich nas łączy zaangażowanie w sprawy polskiej polityki i prawa.

 

Informacji na temat projektu udziela Magdalena Wnuk, magdalena.wnuk@art61.pl   

 

Projekt jest finansowany z funduszu Google Digital News Initiative.