KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Drugi sukces
Trzeci sukces
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Czy praca w którymś z wymienionych przez Panią/Pana zespołów przyczyniła się do zmiany prawa lub nagłośnienie określonego tematu w debacie publicznej? Jeśli tak, prosimy o opisanie, na czym ta zmiana polegała.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Poseł ma prawo podejmować interwencje w instytucjach publicznych. Czy kiedykolwiek korzystała Pani/korzystał Pan z tej możliwości? Jeśli tak, to prosimy krótko opisać, czego dotyczyły najważniejsze interwencje lub kontrole, których się Pani podjęła/Pan podjął?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Posłowie i posłanki korzystają z adresów mailowych założonych w rożnych domenach: sejmowej, własnej, popularnych serwerach pocztowych. Który z poniżej wymienionych typów adresów mailowych jest Pani/Pana podstawowym w komunikacji poselskiej?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. w domenie sejm.gov.pl
  2. w domenie innej niż sejm.gov.pl
Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.
Czy w obecnej kadencji Sejmu zdarzyło się Pani/Panu otrzymywać pocztą mailową groźby karalne?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie wiem
Czy podjęła Pani/ podjął Pan jakieś działanie w związku z tym? Prosimy krótko opisać jakie.
Jakimi kluczowymi dla Polski sprawami powinien Pani/Pana zdaniem zająć się Sejm w ostatnim roku kadencji? Prosimy o wymienienie do trzech spraw i ew. uzasadnienie wypowiedzi.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.