KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie działalności posłów do Parlamentu Europejskiego IX kadencji (2024) (2024)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1:
Sukces 2:
Największa porażka:
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 450 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech konkretnych sukcesów w Pana/Pani pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Jakiej reformy wymaga Pani/Pana zdaniem Parlament Europejski?
Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego?
  1. Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  2. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na powyższe pytanie