KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

W 2014 roku mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jakie są Pani/ Pana zdaniem największe sukcesy i porażki wynikające z wejścia Polski do Wspólnoty?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie
rozwój
pozycja Polski
Jakie są Pani/ Pana zdaniem największe sukcesy i porażki mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009–2014)?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie