Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja

Informacje ogólne

Adres:
ul. Piękna 3 lok. 8 00-539 Warszawa

Reprezentacja

Sejm: 3 posłów
Senat: 0 senatorów
Parlament Europejski: 0 europosłów

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Janusz Korwin-Mikke od 23.06.2015
Zobacz więcej
Zwiń

Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Marcin Sypniewski członek zarządu krajowego
2 Karol Kiciński członek zarządu krajowego
3 Sylwester Pruś członek zarządu krajowego
4 Waldemar Utecht członek zarządu krajowego
5 Tomasz Bandyszak członek zarządu krajowego
6 Konrad Berkowicz członek zarządu krajowego
7 Dawid Lewicki członek zarządu krajowego
8 Tomasz Brzezina członek zarządu krajowego
9 Damian Bańka członek zarządu krajowego
10 Konrad Sajkowski członek zarządu krajowego
11 Robert Iwaszkiewicz członek zarządu krajowego
12 Janusz Korwin-Mikke członek zarządu krajowego
13 Sławomir Mentzen członek zarządu krajowego
14 Krzysztof Łopatowski członek zarządu krajowego
15 Bartłomiej Pejo członek zarządu krajowego
16 Marcel Duda członek zarządu krajowego
17 Dobromir Sośnierz członek zarządu krajowego
18 Patryk Marjan członek zarządu krajowego
19 Jacek Wilk członek zarządu krajowego
20 Artur Dziambor członek zarządu krajowego
21 Maciej Zakrzewski członek zarządu krajowego
22 Jakub Kulesza członek zarządu krajowego
23 Dariusz Szumiło członek zarządu krajowego
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Nie dotyczy

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja
Adres siedziby partii: ul. Piękna 3/8, 00-539 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Marcin Sypniewski - skarbnik krajowy partii
Pełnomocnik finansowy
Mikołaj Piechota
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Krajowy partii KORWiN
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 4 382 571,05 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 4 382 571,05 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 108 830,58 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 11 000 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 78 108,30 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 19 722,28 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 102 036,24 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 4 171 704,23 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 0 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 11,24 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 11,24 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 4 171 704,23 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 4 816 201,51 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 208 585,22 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 1 047 702,28 PLN
Zużycie materiałów i energii: 33 038,26 PLN
Usługi obce: 3 362 334,08 PLN
Podatki i opłaty: 90 081,60 PLN
Pozostałe cele: 74 460,08 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 89 157,58 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 89 157,58 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 119 427,64 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Wolność Janusza Korwin-Mikke
Adres siedziby partii: ul. Piękna 24/26 00-549 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Artur Jabłoński
Pełnomocnik finansowy
Damian Mikołajczewski
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Krajowy
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 4 301 855,18 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 4 301 855,18 PLN
Opis: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 129 948,78 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 22 240,00 PLN
Opis: kwota składek członkowskich ogółem: 113 848,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 91608, PLN
Opis: kwota składek członkowskich ogółem: 113 848,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 16 100,78 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 202,17 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 4 171 704,23 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 2886,12 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 2886,12 PLN
Opis: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, nr rachunku bankowego Funduszu Wyborczego: 76 2490 0005 0000 4600 3770 9845
Pochodzące z wpłat własnych partii: 2886,12 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 2890,59 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 2890,59 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 2890,59 PLN
Opis: pokryte bezpośrednio z Funduszu Wyborczego
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 4 171 704,23 PLN
Opis: nr konta: 65 2490 0005 0000 4600 1604 3153
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 2 104 336,43 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 208 585,22 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 267 214,00 PLN
Zużycie materiałów i energii: 11 973,60 PLN
Usługi obce: 1 492 138,09 PLN
Podatki i opłaty: 44 817,23 PLN
Pozostałe cele: 79 608,29 PLN
Uwagi: wydatki na cele statutowe ogółem: 1 895 751,21 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 2 067 367,80 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 51 880,00 PLN
Opis: nr konta: 36 2490 0005 0000 4600 8978 2978
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 51 880,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 156 705,22 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Wolność
Adres siedziby partii: ul. Jeziorowa 48, lok. 14, 03-991 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Damian Mikołajczewski
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Krajowy Partii Wolność
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 3 299 395,92 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 3 299 395,92 PLN
Opis: Alior Bank S. A. z siedzibą w Warszawie
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 170 617,75 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 18 420,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 93 407,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 58 790,75 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,00 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 3 128 778,17 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 0,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 380,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 380,00 PLN
Opis: wpłaty w urzędach pocztowych: 380,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 380,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 43 146,58 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 43 146,58 PLN
Opis: środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego: Alior Bank S. A. z siedzibą w Warszawie, nr rachunku bankowego Funduszu Wyborczego 76 2490 0005 0000 4600 3770 9845
od osób fizycznych
Kwota: 0,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 34 887,96 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 8258,62 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 0,00 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 43 130,87 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 43 130,87 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 29 241,19 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 13 888,96 PLN
Opis: pokryte przez komitet wyborczy: 10 767,19 PLN pokryte bezpośrednio z Funduszu Wyborczego: 3 121,77 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 3 128 778,17 PLN
Opis: nr konta: 65 2490 0005 0000 4600 1604 3153
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 670 286,70 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 0,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 8258,62 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 62 947,50 PLN
Zużycie materiałów i energii: 6209,90 PLN
Usługi obce: 523 562,03 PLN
Podatki i opłaty: 6468,73 PLN
Pozostałe cele: 62 839,92 PLN
Suma spłaconych kredytów: 0,00 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Uwagi: suma wydatków na cele statutowe: 662 028,08 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 2 458 491,47 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Opis: nr konta: 36 2490 0005 0000 4600 8978 2978
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 0,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 0,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 0,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: KORWiN: Koalicja Obrony Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
Adres siedziby partii: ul. Jeziorowa 48 lok. 14, 03-991 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Damian Mikołajczewski
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Krajowy Partii
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 1 431 387,41 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Opis: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 1. rachunek bieżący partii - 92 2490 0005 4530 8604 6544 (1.405.487,41 PLN) 2. centralny rachunek składek partii - 92 2490 0005 4530 8604 6544 (25.900,00 PLN)
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 431 387,41 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 25 900,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 1 405 487,41 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,00 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: NIE DOTYCZY
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Opis: NIE DOTYCZY
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 0,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: NIE DOTYCZY
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 3060,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 1195,00 PLN wpłaty w urzędach pocztowych: 485,00 PLN wpłaty gotówkowe w kasie banku: 710,00 PLN wpłaty z rachunków działalności gospodarczej, co do których nie uzyskano oświadczeń u uprawnieniu przedsiębiorcy do korzystania z rachunku do rozliczeń prywatnych: 730,00 PLN wpłaty dokonane przez osobę inną niż wskazana w tytule przelewu, niebędącą małożnkiem nadawcy, co do których nie uzyskano oświadczeń nadawcy przelewu o osobie darczyńcy: 1025,00 PLN wpłaty dokonane przez osobę, co do której powzięto wątpliwość co do faktu zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wątpliwości tej nie wyjaśniono: 110,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Opis: BRAK
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 1 644 320,73 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 1 644 320,73 PLN
Opis: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, nr rachunku bankowego Funduszu Wyborczego 76 2490 0005 0000 4600 3770 9845
od osób fizycznych
Kwota: 246 487,89 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 246 487,89 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 1 397 832,84 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 0,00 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 1 644 320,73 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 1 644 320,73 PLN
Opis: - pokryte przez komitet wyborczy (1 540 000 PLN) - pokryte bezpośrednio z Funduszu Wyborczego (104 320,73 PLN)
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl