Nowa Nadzieja

Informacje ogólne

Adres:
ul. Piękna 3 lok. 8 00-539 Warszawa

Finanse partii

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Janusz Korwin-Mikke 23.06.2015 – 15.10.2022
2 Sławomir Mentzen od 15.10.2022
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Nie dotyczy

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja
Adres siedziby partii: ul. Piękna 3/8, 00-539 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Marcin Sypniewski - skarbnik krajowy partii
Pełnomocnik finansowy
Mikołaj Piechota
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Krajowy partii KORWiN
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 4 382 571,05 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 4 382 571,05 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 108 830,58 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 11 000 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 78 108,30 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 19 722,28 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 102 036,24 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 4 171 704,23 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 0 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 11,24 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 11,24 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 4 171 704,23 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 4 816 201,51 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 208 585,22 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 1 047 702,28 PLN
Zużycie materiałów i energii: 33 038,26 PLN
Usługi obce: 3 362 334,08 PLN
Podatki i opłaty: 90 081,60 PLN
Pozostałe cele: 74 460,08 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 89 157,58 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 89 157,58 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 119 427,64 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Wolność Janusza Korwin-Mikke
Adres siedziby partii: ul. Piękna 24/26 00-549 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Artur Jabłoński
Pełnomocnik finansowy
Damian Mikołajczewski
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Krajowy
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 4 301 855,18 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 4 301 855,18 PLN
Opis: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 129 948,78 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 22 240,00 PLN
Opis: kwota składek członkowskich ogółem: 113 848,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 91608, PLN
Opis: kwota składek członkowskich ogółem: 113 848,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 16 100,78 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 202,17 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 4 171 704,23 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 2886,12 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 2886,12 PLN
Opis: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, nr rachunku bankowego Funduszu Wyborczego: 76 2490 0005 0000 4600 3770 9845
Pochodzące z wpłat własnych partii: 2886,12 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 2890,59 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 2890,59 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 2890,59 PLN
Opis: pokryte bezpośrednio z Funduszu Wyborczego
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 4 171 704,23 PLN
Opis: nr konta: 65 2490 0005 0000 4600 1604 3153
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 2 104 336,43 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 208 585,22 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 267 214,00 PLN
Zużycie materiałów i energii: 11 973,60 PLN
Usługi obce: 1 492 138,09 PLN
Podatki i opłaty: 44 817,23 PLN
Pozostałe cele: 79 608,29 PLN
Uwagi: wydatki na cele statutowe ogółem: 1 895 751,21 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 2 067 367,80 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 51 880,00 PLN
Opis: nr konta: 36 2490 0005 0000 4600 8978 2978
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 51 880,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 156 705,22 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Wolność
Adres siedziby partii: ul. Jeziorowa 48, lok. 14, 03-991 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Damian Mikołajczewski
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Krajowy Partii Wolność
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 3 299 395,92 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 3 299 395,92 PLN
Opis: Alior Bank S. A. z siedzibą w Warszawie
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 170 617,75 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 18 420,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 93 407,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 58 790,75 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,00 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 3 128 778,17 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 0,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 380,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 380,00 PLN
Opis: wpłaty w urzędach pocztowych: 380,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 380,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 43 146,58 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 43 146,58 PLN
Opis: środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego: Alior Bank S. A. z siedzibą w Warszawie, nr rachunku bankowego Funduszu Wyborczego 76 2490 0005 0000 4600 3770 9845
od osób fizycznych
Kwota: 0,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 34 887,96 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 8258,62 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 0,00 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 43 130,87 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 43 130,87 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 29 241,19 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 13 888,96 PLN
Opis: pokryte przez komitet wyborczy: 10 767,19 PLN pokryte bezpośrednio z Funduszu Wyborczego: 3 121,77 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 3 128 778,17 PLN
Opis: nr konta: 65 2490 0005 0000 4600 1604 3153
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 670 286,70 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 0,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 8258,62 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 62 947,50 PLN
Zużycie materiałów i energii: 6209,90 PLN
Usługi obce: 523 562,03 PLN
Podatki i opłaty: 6468,73 PLN
Pozostałe cele: 62 839,92 PLN
Suma spłaconych kredytów: 0,00 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Uwagi: suma wydatków na cele statutowe: 662 028,08 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 2 458 491,47 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Opis: nr konta: 36 2490 0005 0000 4600 8978 2978
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 0,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 0,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 0,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: KORWiN: Koalicja Obrony Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
Adres siedziby partii: ul. Jeziorowa 48 lok. 14, 03-991 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Damian Mikołajczewski
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Krajowy Partii
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 1 431 387,41 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Opis: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 1. rachunek bieżący partii - 92 2490 0005 4530 8604 6544 (1.405.487,41 PLN) 2. centralny rachunek składek partii - 92 2490 0005 4530 8604 6544 (25.900,00 PLN)
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 431 387,41 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 25 900,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 1 405 487,41 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,00 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: NIE DOTYCZY
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Opis: NIE DOTYCZY
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 0,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: NIE DOTYCZY
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 3060,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 1195,00 PLN wpłaty w urzędach pocztowych: 485,00 PLN wpłaty gotówkowe w kasie banku: 710,00 PLN wpłaty z rachunków działalności gospodarczej, co do których nie uzyskano oświadczeń u uprawnieniu przedsiębiorcy do korzystania z rachunku do rozliczeń prywatnych: 730,00 PLN wpłaty dokonane przez osobę inną niż wskazana w tytule przelewu, niebędącą małożnkiem nadawcy, co do których nie uzyskano oświadczeń nadawcy przelewu o osobie darczyńcy: 1025,00 PLN wpłaty dokonane przez osobę, co do której powzięto wątpliwość co do faktu zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wątpliwości tej nie wyjaśniono: 110,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Opis: BRAK
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 1 644 320,73 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 1 644 320,73 PLN
Opis: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, nr rachunku bankowego Funduszu Wyborczego 76 2490 0005 0000 4600 3770 9845
od osób fizycznych
Kwota: 246 487,89 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 246 487,89 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 1 397 832,84 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 0,00 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 1 644 320,73 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 1 644 320,73 PLN
Opis: - pokryte przez komitet wyborczy (1 540 000 PLN) - pokryte bezpośrednio z Funduszu Wyborczego (104 320,73 PLN)
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl