Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Trzecia Droga Okręg: 7, wielkopolski Partia: Polskie Stronnictwo Ludowe Zawód: parlamentarzysta

Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Senacki Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1971-01-17, Poznań
Zawód: historyk
Wykształcenie: wyższe
Absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W l. 1994-2002 prowadził biuro tłumaczeń. Pracował jako doradca prezesa Zakładu Pracy Chronionej Edica S.A. (1997-2005) oraz doradca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1999-2002). W l. 2007-2008... był pracownikiem stowarzyszenia „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”. Pracował też jako doradca prezesa Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego od 1989 r., w 2001 r. przystąpił do Przymierza Prawicy, następnie do Prawa i Sprawiedliwości (2002-2009). W l. 2010-2011 związany z ugrupowaniami Polska Plus i Polska Jest Najważniejsza. Od 2012 r. członek Platformy Obywatelskiej, a od 2018 r. Polskiego Stronnictwa Ludowego. W l. 2002-2005 radny Poznania. Poseł na Sejm w l. 2005-2007 oraz 2008-2011 (V-VI kadencja, w 2008 r. zajął miejsce Zyty Gilowskiej). Senator od 2011 r. (VIII-XI kadencja). W Senacie X kadencji był przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz członkiem Komisji Ustawodawczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro senatorskie Jana Libickiego ul Piłsudskiego 62, 64-600 Oborniki tel. 502 042 827

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz po wyborach

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Za największe osiągnięcie poprzedniej kadencji uważam uchwalenie ustawy o emeryturach pomostowych. Za największy sukces polityczny uważam wygranie drugi raz z rzędu wyborów przez PO.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawę o emeryturach pomostowych.
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 18.06.2018
Senat RP IX kadencji, senator niezrzeszony
źródło
od 29.08.2017
Senat RP IX kadencji, Senacki Zespół Monitorowania Praworządności, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 21.03.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

O związkach zawodowych

Chcę jedynie przestrzegania prawa. Dlatego przygotowuję ustawę antyzwiązkową. To będzie taka pokojowa i demokratyczna pałka, dla działaczy związkowych znacznie bardziej dotkliwa niż policyjna. Ci ludzie żyją z politycznego chuligaństwa i robią to w majestacie prawa. To patologia.

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: wrzesień 2013

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
PO
89 Piła
Przeciwko istnieniu Urzędów Pracy

Jak dotąd nie spotkałem nikogo, kto by przez Urząd Pracy znalazł pracę! - oświadczył senator PO (wcześniej PJN, wcześniej PiS) Jan Libicki. Zapowiedział, iż chciałby likwidacji Urzędów Pracy.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: lipiec 2013

sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
PO
89 Piła
O homoseksualizmie

Homoseksualizm to realizowanie swojej seksualności niezgodnie z naturalnym porządkiem rzeczy. Naturalny porządek rzeczy prowadzi do tego, że w swojej istocie akt seksualny prowadzi do prokreacji. Akt homoseksualny nie prowadzi do prokreacji. Dlatego homoseksualizm można uznać za pewne wynaturzenie. Propagowanie tej skłonności, to jest złe zjawisko społeczne, którego nie powinno się rozszerzać

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: maj 2012

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
związki partnerskie
PO
89 Piła

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Pareto
Pełna kwota: 35 717 PLN

Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 22 908,68 PLN
Uwagi: nr 2263323

Nazwa: Polisa Aviva
Liczba jednostek: 41 358,18 PLN
Uwagi: nr 2550225

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 64 500 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 900 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie senatorskie wraz z dodatkami
Kwota: 88 183,00 PLN

Opis: dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota: 25 571,42 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Dacia
Model: Duster
Rok produkcji: 2018
Wartość: 60 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Gettin Nobel Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 455 610,80 CHF
Uwagi ogólne: darowizna od matki Anny Deręgowskiej-Libickiej: 25 000 PLN darowizna od ojca Marcina Libickiego: 5 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-11
Uwaga / Sprostowanie: Senator złożył korektę, w której stanowi o wierzycielu jego kredytu (Gettin Nobel Bank).
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Pareto
Pełna kwota: 35 717 PLN

Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 22 908,68 PLN
Uwagi: nr 2263323

Nazwa: Polisa Aviva
Liczba jednostek: 41 358,18 PLN
Uwagi: nr 2550225

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 64 500 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 900 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Uwagi: nieruchomość mająca docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2 sprzedana w 2018 r. za kwotę 141 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie senatorskie wraz z dodatkami
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota: 70 546,40 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Dacia
Model: Duster
Rok produkcji: 2018
Wartość: 60 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, Gettin Nobel Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 455 610,80 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-30
Uwaga / Sprostowanie: Senator złożył korektę, w której stanowi o wierzycielu jego kredytu (Gettin Nobel Bank).
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Pareto
Pełna kwota: 35 717 PLN

Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 20 139 PLN
Uwagi: nr 2263323

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 58 500 PLN

Nazwa: Polisa Aviva
Liczba jednostek: 40 485,93 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 900 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 21,75 m2
Wartość: 141 000 PLN
Uwagi: sprzedana w polu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie senatorskie z dodatkami
Kwota: 123 456,24 PLN

Opis: dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota: 31 382,48 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Dacia
Model: Duster
Rok produkcji: 2018
Wartość: 65 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 461 962,96 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-03-21
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Pareto
Pełna kwota: 35 717 PLN

Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 16 244 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 53 000 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 900 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 21,75 m2
Wartość: 141 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie senatorskie z dodatkami
Kwota: 131 940,53 PLN

Opis: dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota: 31 657,24 PLN

Opis: darowizny od ojca, Marcina Libickiego
Kwota: 28 500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Dacia
Model: Duster
Rok produkcji: 2017
Wartość: 45 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 471 364 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-12
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 28 000 PLN
Uwagi: wpłacone przyszłemu najemcy na poczet wykończenia i umeblowania lokalu z możliwością całkowitego lub częściowego ich zwrotu w razie niewykonania usługi lub jeśli jej koszt będzie niższy niż przekazana kwota
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Pareto
Pełna kwota: 65 000 PLN

Nazwa: Polisa AVIVA
Pełna kwota: 12 200 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 47 000 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie senatorskie z dodatkami
Kwota: 130 578,36 PLN

Opis: dieta senatorska łącznie z wyjazdowymi
Kwota: 30 939,05 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2008
Wartość: 5000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 480 777,42 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 1823,34 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 349,43 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Pareto
Pełna kwota: 65 000 PLN

Nazwa: Polisa AVIVA
Pełna kwota: 8700 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 41 000 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2
Wartość: 150 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie sentorskie
Kwota: 120 290,20 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: dieta wyjazdowa
Kwota: 304,14 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2008
Wartość: 12 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 490 050,12 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 19 537,61 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-01-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 349,43 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota: 65 000 PLN

Nazwa: Polisa AVIVA
Pełna kwota: 8100 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 40 500 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2 o wartości 150 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie sentorskie
Kwota: 108 815,30 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 25 637,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2008
Wartość: 15 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 490 818,83 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 20 537,61 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 349,43 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota: 65 000 PLN

Nazwa: Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 7500 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 39 000 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: udział w nieruchomości mający docelowo stanowić mieszkanie o powierzchni 21,75 m2 o wartości 150 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie sentorskie
Kwota: 69 246,10 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 17 311,56 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2008
Wartość: 15 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 493 878,46 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 23 537,61 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-07
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 258 349,43 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota: 65 000,00 PLN

Nazwa: Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 5100 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 35 000 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie sentorskie
Kwota: 11 377,86 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 29 859,82 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2008
Wartość: 15 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 498 967,25 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 31 537,61 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 258 349,43 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota: 65 000,00 PLN

Nazwa: Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 1500,00 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 29 000,00 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sentorskie
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Dieta Senatorska
Kwota: 30 146,35 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2008
Wartość: 20 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 505 880,71 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 34 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 265 349,43 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota: 65 000,00 PLN

Nazwa: Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 12 620,00 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 25 000,00 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 113 m2
Wartość: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Sentorskie
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Dieta Senatorska
Kwota: 29 869,50 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2008
Wartość: 36 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Cała kwota: 513 263,76 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Cała kwota: 46 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-16
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 530 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota: 65 000,00 PLN

Nazwa: Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 9740,00 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 18 500,00 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 115 m2
Wartość: 1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie poselskie
Kwota: 1 080 485,56 PLN

Opis: Dieta poselska
Kwota: 25 850,58 PLN

Opis: Wynagrodzenie Sentorskie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: Dieta Senatorska
Kwota: 4369,11 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Cała kwota: 520 366,40 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Cała kwota: 56 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-25
Uwaga / Sprostowanie: Korekta oświadczenia majątkowego za 2011 rok złożona 2012-10-03: "Szanowny Panie marszałku, w związku z uwagami do mojego oświadczenia majątkowego za 2011 r. zgłoszonymi przez urząd skarbowy wyjaśniam uprzejmie, że powodem wątpliwości urzędu skarbowego co do pokrycia moich oszczędności w przychodach jest fakt, iż US nie uwzględnił kwoty zwrotu pożyczek, udzielonych przeze mnie zbywanej spółce, wskazanych w akcie notarialnym (nabywca zobowiązał się do ich zwrotu przez spółkę).
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Filip
Nazwisko: Libicki
Data urodzenia: 1971-01-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 530 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa Pareto
Pełna kwota: 65 000,00 PLN

Nazwa: Ubezpieczenie na życie AVIVA
Pełna kwota: 9500,00 PLN

Nazwa: Polisa TU Europa
Pełna kwota: 18 000,00 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 115 m2
Wartość: 1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie poselskie
Kwota: 97 480,76 PLN

Opis: Dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 22 800,00 PLN
Uwagi: Dieta poselska opodatkowana 2473,53 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny Getin Noble Bank, na zakup mieszkania
Cała kwota: 520 929,76 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na samochód Santander Consumer Bank
Cała kwota: 56 800,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-11-07