Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1977-09-09, Kraków
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Poseł, wiceprzewodniczący KP Twój Ruch, od lipca 2014 r. niezrzeszony. Z wykształcenia dr filozofii, odbył roczne stypendium na University of Notre Dame. W latach 2002-2006 pracownik naukowy Wydziału Filozofii UJ. Przedsiębiorca - był założycielem i współwłaścicielem dwóch firm z branży... turystycznej i nowoczesnych technologii. Przewodniczący Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. W latach 2004-2012 członek PO. W 2006 r. jako kandydat tej partii zdobył mandat radnego Sejmiku Woj. Małopolskiego, zrezygnował z tej funkcji na rzecz mandatu poselskiego w 2007 r. W latach 2012-2014 związany z Ruchem Palikota W 2014 r. bez sukcesu kandydował na prezydenta Krakowa, uzyskując trzeci wynik – 27.090 głosów. W Sejmie VI kadencji zasiadał w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych; gospodarki; odpowiedzialności konstytucyjnej oraz nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. W Sejmie VII kadencji pracował w komisji innowacyjności i nowoczesnych technologii. Ponownie jest członkiem komisji gospodarki, zastępcą przewodniczącego komisji nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od grudzień 2014
Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa, przewodniczący
źródło
Oficjalna strona Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa logicznaalternatywa.pl
2014
kandydat na urząd prezydenta Krakowa, Kraków, KWW Łukasza Gibały "Kraków miastem dla ludzi", Kraków, liczba głosów: 27090
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
6.10.2013 – 3.07.2014
Twój Ruch, członek, członek Zarządu
źródło
serwis Polskatimes.pl www.polskatimes.pl
,
źródło
Oficjalna strona Łukasza Gibały www.gibala.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Poparcie dla JOW

Z możliwych systemów wyborczych jest to rozwiązanie najsensowniejsze. Bronię JOW-ów, bo spotkał je niesprawiedliwy atak ze strony niektórych ekspertów. Bronię JOW-ów, bo Paweł Kukiz tego zrobić nie potrafi.

Źródło: gibala.natemat.pl

Data obietnicy: maj 2015

sprawy europejskie
JOW
13 Kraków
niezrzeszony
prawo
ordynacja wyborcza
Konwencja antyprzemocowa

Uważam, iż nie stałoby się nic złego (a wręcz byłoby wysoce pożądane), gdybyśmy przyjęli wszystkie europejskie standardy w zakresie tolerancji, poszanowania praw kobiet czy pomocy ofiarom przestępstw. Chociaż mam świadomość, iż samo przegłosowanie w Sejmie ustawy o zgodzie na ratyfikację Konwencji dotyczącej walki z przemocą domową nie spowoduje automatycznie tego, iż w Polsce nie będzie już przypadków przemocy rodzinnej, to jednak uważam, iż bezwzględnie musimy przyjąć ten akt prawny. Zapewniam więc wszystkich zainteresowanych, iż będę głosował za ratyfikacją Konwencji.

Źródło: gibala.natemat.pl

Data obietnicy: styczeń 2015

sprawy ogólnopolskie
konwencja antyprzemocowa
niezrzeszony
13 Kraków
integracja europejska
Rozwój Krakowa

Mam dwa priorytety. Pierwszy to rozwój mojego miasta, Krakowa… Dodane przez: Daria

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 20.03.2012

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy lokalne
rozwój regionalny
Legalizacja miękkich narkotyków

uważam, że legalizacja miękkich narkotyków na próbny okres 2-3 lat jest wskazana Dodane przez: Daria

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 20.03.2012

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
ochrona zdrowia
Zalegalizowanie prostytucji

Zalegalizowanie prostytucji pozwoli na kontrolę nad tym zjawiskiem, pozwoli objąć osoby parające się prostytucją ochroną prawną i opieką medyczną. Dodane przez: Daria

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 20.03.2012

Ruch Palikota
sprawy ogólnopolskie
13 Kraków
prawa i wolności obywatelskie
Przyjazne dla przedsiębiorczości reformy

Mam dwa priorytety (…) drugi to gospodarka, przyjazne dla przedsiębiorczości reformy w kierunku wolnorynkowym

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 20.03.2012

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
Ratyfikacja ACTA

Musimy stworzyć szczegółowe i konkretne rozwiązania prawne, które maksymalnie doprecyzują dopuszczalny poziom ingerencji państwa w ograniczanie swobód i praw obywatelskich.

Źródło: gibala.blog.onet.pl

Data obietnicy: 26.01.2012

sprawy ogólnopolskie
prawo
prawa i wolności obywatelskie
13 Kraków
niezrzeszony
ACTA
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Uczynienie z Krakowa największego w Europie Środkowo-Wschodniej centrum przemysłów kreatywnych, a równocześnie zmiana wizerunku Krakowa: centrum zaawansowanych technologii zamiast miasta taniej rozrywki. Sprawienie, że Kraków stanie się miastem zielonym, czystym i rozwijającym się według przemyślanych planów zagospodarowania przestrzennego. Częścią tej strategii musi być zarządzanie miastem w ciągłym dialogu z mieszkańcami i z użyciem wszelkich możliwych narzędzi demokracji partycypacyjnej. Efektem będzie wypracowanie sobie przez Kraków pozycji ogólnopolskiego lidera w zakresie wspierających rozwój miast innowacji urbanistycznych, komunikacyjnych i technologicznych.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Pokrycie Krakowa w 100% planami zagospodarowania przestrzennego do 2023 r.
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej od 2020 r.
Od 2020 roku obniżenie o średnio 38% opłat za wodę, kanalizację, ciepło i śmieci
Wprowadzenie pakietu antysmogowego, który będzie skutkował obniżeniem średniego zanieczyszczenia powietrza o 50%
Przeznaczenie do 2023 roku 500 mln zł na wykup terenów zielonych pod parki
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Krakowie oprócz wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców, należy sprawić, by te rejony naszego miasta, gdzie obecnie komunikacja kursuje zbyt rzadko, przestały być traktowane po macoszemu (zwłaszcza chodzi tu o zapewnienie wystarczającej liczby kursów do nowo budowanych osiedli na obrzeżach miasta). Tylko szybka, bezpłatna i sprawnie funkcjonująca komunikacja publiczna może skłonić ludzi do rezygnacji z samochodów, w efekcie czego zmniejszą się korki i zanieczyszczenie powietrza spalinami. Dlatego ta dziedzina wymaga szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji, podobnie jak ochrona środowiska i związana z nią skuteczna walka o czyste powietrze. Środki z tego tytułu powinny zostać wydane m.in. na przywrócenie pełnego dofinansowania do wymiany pieców. I wreszcie kwestia przestrzeni publicznej, która jest jedną z najbardziej zaniedbanych w naszym mieście. Przyczyny tego stanu rzeczy są w mojej opinii dwie: zbytnia uległość obecnej administracji wobec deweloperów, a także zła polityka w kwestii wydawania pieniędzy na zieleń. W ostatnim czasie władze miasta przeznaczają większe niż wcześniej pieniądze na utrzymanie zieleni i jej rewitalizację. Ale jednocześnie wydają pozwolenia na zabudowę kolejnych zielonych działek, nie chcą wykupywać terenów zielonych z rąk prywatnych, a nawet sprzedają deweloperom zielone działki gminne. Tych terenów zielonych, które zostaną zabudowane, nigdy już nie odzyskamy. Dlatego ich ochroną powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności. Priorytetem powinno być wykupywanie na rzecz miasta ostatnich enklaw zieleni w Krakowie, takich jak Las Borkowski czy tereny wokół Fortu Bronowice. To o wiele ważniejsze niż utrzymanie zieleni już posiadanej przez miasto. Jeśli zostanę prezydentem Krakowa, przeznaczymy 100 mln zł rocznie na wykup takich terenów, żeby je uchronić dla dobra mieszkańców.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
1. Wprowadzenie armii zawodowej przy jednoczesnej likwidacji instytucji powszechnego poboru 2. Znaczne ograniczenie prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę 3. Stworzenie przepisów usprawniających absorbcję środków unijnych, dzięki którym jesteśmy niekwestionowanym liderem - Polska pozyskała dwa razy więcej środków unijnych, niż kolejny kraj w rankingu 4. Stworzenie specustawy, dzięki której rozpoczęliśmy budowę ponad 1,5 tys. dróg krajowych i autostrad - to więcej, niż wszystkie poprzednie rządy razem wzięte 5. Przyjęcie programu budowy "Orlików", dzięki któremu powstało ponad 1800 boisk - sukces przede wszystkim na wsiach, gdzie młodzież i całe rodziny nie miały dotąd często żadnego miejsca na spędzanie wolnego czasu
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Nie udało się zracjonalizować zatrudnienia w administracji publicznej.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawa dotycząca ograniczenia prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę - była to odważna decyzja, ale konieczna, bez tej ustawy polski system emerytalny mógłby eksplodować.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej