Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Data i miejsce urodzenia: 1956-03-08, Częstochowa

Zawód: poseł

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg: 28 Częstochowa

Liczba głosów: 24 802 (10,48%)

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Działał w: Stowarzyszeniu PAX, Komitecie Obywatelskim „Solidarność”, Porozumieniu Centrum (był członkiem-założycielem), Ruchu dla Rzeczypospolitej i RS AWS. W l. 80. pracował jako przedstawiciel firm polonijnych. Na początku l. 90.... założył tygodnik „Gazeta Częstochowska”, był jego redaktorem naczelnym. W l. 1990-1991 był wicewojewodą, a w l. 1997-1998 woj. częstochowskim. Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2000-2001). Członek PiS, prezes zarządu okręgu częstochowskiego PiS. Poseł od 2001 r. (IV-VIII kadencja). Od początku pracy w Sejmie członek komisji rolnictwa i rozwoju wsi, poza tym zasiadał m.in. w komisjach: gospodarki; edukacji, nauki i młodzieży; ds. Unii Europejskiej; administracji i spraw wewnętrznych; kultury i środków przekazu, mniejszości narodowych i etnicznych (wiceprzewodniczący); rolnictwa i rozwoju wsi. Od lipca 2018 r sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Aktywność na rzecz jak najszybszego powrotu województwa częstochowskiego na administracyjną mapę Polski i jej najważniejsze skutki:
2.
potwierdzenie przez ministra Mariusza Błaszczaka obecności postulatu p[rzywrócenia województwa częstochowskiego w programie Prawa i Sprawiedliwości i jego realizacja
3.
Założenie Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Czestochowskiego
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
O pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci ?Rodzina 500+/
2.
Przywrócenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
3.
Prawo oświatowe / reforma edukacji/
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Intensyfikacja wszelkich działań na rzecz utworzenia województwa częstochowskiegoo, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego
2.
Praca nad uchwaleniem ustawy o utworzeniu województwa częstochowskiego, jeszcze w obecnej kadencji Sejmu
3.
Finalizacja prac nad utworzeniem Uniwersytetu Czestochowskiego
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
wywiady prasowe i radiowe
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 3.07.2018
sekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, Polska
od 25.05.2017
Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek
od 25.05.2017
Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna, członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
91.3%
Nieobecność
8.7%
Zgodność
z linią klubu
90.8%

Oddane głosy

Za
68.1%
Przeciw
16.2%
Wstrzymał się
7.1%
Nieobecny
8.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 2401 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Za zgodny
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Za zgodny
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Za zgodny
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Za zgodny
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Za zgodny
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaję we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota: 17 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska nominalna aktualna wartość

Nazwa: Fundusz Emerytalny AXA
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: na: Urszula Giżyńska nominalna aktualna wartość

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na: Szymon Giżyński podano ubiegłoroczną wartość polisy

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 136 622,30 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 979,96 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 2619,96 zł

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 125 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym AXA
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński, ubiegłoroczna wartość polisy

Nazwa: fundusz ING
Uwagi: polisa ubezpieczeniowa [nieczytelne] bez uiszczania składek

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Urszulą Giżyńską kwota około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 135 178,80 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27360 zł opodatkowana - 2316,96 zł

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 91 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 251,56 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 28 852,56 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 1546,56 zł; nieopodatkowana - 27305,76 zł

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 83 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota: 10 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta
Pełna kwota: 12 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 94 842,84 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 23 988,84 PLN
Uwagi: w tym 1243,08 PLN - opodatkowana

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 120 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa AEGON
Pełna kwota: 11 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta
Pełna kwota: 14 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska podano wartość nominalną, aktualną

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 66 818,65 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 372,44 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: "Pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną Urszulą Giżyńską"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 110 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska

Nazwa: Wkład własny w Funduszu Emerytalnym Warta o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 12 000 PLN
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska

Nazwa: Polisa akcyjna Compensa, o nominalnej, aktualnej wartości
Uwagi: na nazwisko Urszula Giżyńska

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa MetLife o nominalnej, aktualnej wartości
Pełna kwota: 9710,73 PLN
Uwagi: na nazwisko Szymon Giżyński

Uwagi ogólne: Polisa ubezpieczeniowa AEGON o nominalnej, aktualnej wartości
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 713,12 PLN
Uwagi: 12/100

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 429,64 PLN
Uwagi: 64/100

Opis: Prawa autorskie i inne prawa (art. 18 ustawy), według klasyfikacji ZUS
Kwota: 1806,40
Uwagi: 40/100

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 107 000 PLN
Uwagi: łącznie z żoną Urszulą Giżyńską
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczniowa AEGON
Pełna kwota: 10 000 PLN

Nazwa: wkład własny w Fundusz Emerytalnym GERLING na nazwisko Urszula Giżyńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 713,12 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 594,52 PLN

Oświadczenie
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Szymon Stanisław
Nazwisko: Giżyński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczniowa AEGON
Pełna kwota: 20 000 PLN

Nazwa: wkład własny w Fundusz Emerytalnym GERLING na nazwisko Urszula Giżyńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 119 477,85 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2781,24 PLN

Podpis
Data: 2012-04-26
Uwaga / Sprostowanie: dn. 25-05-2012 poseł złożył korektę do oświadczenia w której wymienia pominięte wcześniej w części I pkt. 1. Środki w walucie polskiej