Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści
Data i miejsce urodzenia: 1953-03-30, Jarosław
Zawód: inżynier rolnik
Wykształcenie: wyższe
Ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego. Działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Członek PSL, członek naczelnego komitetu wykonawczego oraz rady naczelnej PSL. Był inspektorem, a następnie... prezesem Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jarosławiu. Samorządowiec: radny gminy Radymno (1990-2993) oraz w sejmiku woj. podkarpackiego (1998-2011), w l. 1998-2001 starosta powiatu jarosławieckiego. W l. 2011-2013 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Poseł w l. 1993-1997 i od 2001 r. (II-VIII kadencja). W ciągu wszystkich kad. zasiadał w komisji polityki społecznej. Pracował również w komisjach: rolnictwa i gospodarki żywnościowej, europejskiej, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; gospodarki oraz kilku komisjach nadzwyczajnych. Obecnie zasiada w komisjach: ds. energii i skarbu państwa; gospodarki i rozwoju.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Posła na Sejm Mieczysława Kasprzaka Sienkiewicza 3 37-500 Jarosław bpjar@op.pl tel. (16) 621-63-10

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 16.09.2020
Sejm RP IX kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 16.09.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.9%
Nieobecność
1.1%
Zgodność
z linią klubu
97.5%

Oddane głosy

Za
70.6%
Przeciw
22.7%
Wstrzymał się
5.7%
Nieobecny
1.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


O ustawie o opłatach i podatkach lokalnych, dotyczących opłaty targowej.

Myślę, że zapis, aby wprowadzić dla tych kupców opłatę targową, znalazł się w nowej ustawie omyłkowo. Zrobimy wszystko, żeby tego nie było, bo to byłaby głupota. Senat już naniósł poprawki, więc jak ustawa wróci do Sejmu, zajmiemy się nią.

Źródło: www.krosno24.pl

22 Krosno
PSL
gospodarka i energetyka
handel
sprawy ogólnopolskie
Zyski z odnawialnych źródeł energii dla wsi

- Jakie korzyści może dać rozwój OZE i energetyki rozproszonej na terenach wiejskich? - Rozwój energii odnawialnej to olbrzymia szansa dla obszarów wiejskich w Polsce i rolników. Gdyby poprawka prosumencka do ustawy o OZE weszła w życie rolnicy mogliby instalować w swoich gospodarstwach panele słoneczne czy wiatraki, które dostarczałyby energię potrzebną do funkcjonowania np. własnej hodowli czy uprawy. W efekcie bylibyśmy świadkiem kolejnego skoku w rozwoju polskiej wsi, która coraz bardziej zbliżałaby się do zachodnich standardów. To nie wszystko. Warto wspomnieć również możliwości zagospodarowywania nieużytków rolnych pod uprawy roślin energetycznych czy budowę dużych projektów OZE. A za tym idą korzyści dla lokalnego rynku i całej gminy.

Źródło: gramwzielone.pl

Data obietnicy: 20.02.2015

OZE
gospodarka i energetyka
PSL
22 Krosno
sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
O źródłach energii odnawialnej i energetyce węglowej

- Co sądzi Pan o argumentach wytoczonych ostatnio przez branżę dużej energetyki, zgodnie z którymi wsparcie dla prosumentów zaproponowane w poprawce Bramory może oznaczać duży wzrost cen energii dla odbiorców końcowych i może być zagrożeniem dla energetyki opartej na węglu? - Po pierwsze, energia ze źródeł odnawialnych to zdaniem nie tylko ekspertów, ale również zdaniem „Kowalskiego” najbardziej perspektywiczne źródło energii. Tak wynika z badań opinii publicznej. Racjonalna polityka powinna więc uwzględniać, a w perspektywie kolejnych lat, powiększać udział OZE w miksie energetycznym, gdyż za tym idzie rozwój nowych gałęzi przemysłowych, czy nowej myśli technologicznej. A to już się dzieje – wspomnę tylko o perowskitach, które opracowała pani Olga Malinkiewicz. Natomiast, dla energetyki węglowej największym zagrożeniem są niskie ceny surowców, wyczerpujące się złoża węgla i coraz droższe wydobycie. Wpływ kilkuset tysięcy mikroinstalacji na rachunki za prąd nie zostanie przez nikogo zauważony, gdyż wyniesie zaledwie kilka groszy za 1 kWh. Nikt nie chce całkowicie zastąpić elektrowni węglowych energią odnawialną. To ma być tylko uzupełnienie.

Źródło: gramwzielone.pl

Data obietnicy: 13.02.2015

gospodarka i energetyka
OZE
węgiel
ekologia i środowisko
22 Krosno
PSL
sprawy ogólnopolskie
O energetycznej samowystarczalności państwa

- Może jednak powiedzieć, by kupować energię np. od Niemców lub Francuzów. Dlaczego każdy kraj musi być energetycznie samowystarczalny? - Energia to jest podstawa, mamy swoje doświadczenia z gazem i monopolistycznym dostawcą z Rosji. Niezależność energetyczna jest dla państwa i narodu podstawowa.

Źródło: www.euractiv.pl

Data obietnicy: 12.04.2012

gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
PSL
22 Krosno
bezpieczeństwo energetyczne
O energii pozyskiwanej z farm wiatrowych

Źródła odnawialne, oparte o energię z wiatru, są niestabilne, bo ich efektywność zależy od ilości dni wietrznych w ciągu roku oraz skali instalacji. Trzeba więc i tak wziąć pod uwagę konieczność zbilansowania tej energii z innego źródła.

Źródło: www.euractiv.pl

Data obietnicy: 12.04.2012

PSL
ekologia i środowisko
farmy wiatrowe
sprawy ogólnopolskie
22 Krosno
OZE
gospodarka i energetyka
Na temat ustawy o odnawialnych źródłach energii

Ponieważ interesy branży są bardzo różne, w zależności od reprezentowanego źródła zielonej energii, wniosków było bardzo dużo. Dla nas najważniejszy jest interes odbiorcy końcowego, by nie windować cen energii. Chcemy przygotować dobrą ustawę, wsłuchując się w różne głosy i stosując zasadę racjonalności. Chcielibyśmy to zrobić szybko, ale bez pośpiechu. Ważny element w ustawie i polityce dotyczy rozpraszania produkcji energii, czyli dywersyfikacji. Zależy nam, by energia była produkowana jak najbliżej ostatecznego odbiorcy, w małych wytwórniach, żeby nie było strat podczas jej przesyłania. Także po to, by każdy mógł w ramach własnych możliwości tę energię elektryczną lub ciepło produkować. (...) W ustawie są przewidziane uproszczenia dla firm i osób produkujących nadwyżki energii odnawialnej – nie będzie potrzebna żadna zgoda na jej produkcję, nie będzie też trzeba rejestrować działalności gospodarczej. (...) Będzie można ją w określonym zakresie sprzedawać, i to bez zarejestrowanej działalności. Chcemy jedynie, aby ci, co wytwarzają energię (do 20 kW) na własne potrzeby i nadwyżki sprzedają, zgłaszali tę działalność do najbliższej spółki obrotu. Wystarczy najprostsze zgłoszenie, wyłącznie dla potrzeb ewidencyjnych. Żadnych innych obowiązków, poza podpisaniem stosownej umowy ze spółką obrotu na odbiór tej energii, wytwórca nie będzie miał. To są przedsięwzięcia, które przynoszą przychody nie przekraczające rocznie kilkunastu tysięcy złotych. Ale otwiera to wiele możliwości i jest szansą dla większej aktywności.

Źródło: www.euractiv.pl

Data obietnicy: 12.04.2012

ekologia i środowisko
22 Krosno
sprawy ogólnopolskie
PSL
gospodarka i energetyka
OZE
O zmniejszaniu emisji CO2

Emisje CO2 z obszaru Unii to zaledwie 7 proc. w skali globalnej. Polski minister środowiska mówi, że UE nie powinna się zobowiązywać do dalszego obniżania emisji CO2 po 2020 roku, zanim nie zrobią tego także światowi emitenci, głównie Chiny i USA. Unijni zwolennicy zmniejszania emisji mówią jednak o tym, że Europa powinna dać dobry przykład i impuls do rozwoju zielonej energii. Sceptyczny wobec postulatu UE jest także wiceminister Kasprzak, wskazując na panujący kryzys: - Dlaczego nie dawano przykładu, gdy była prosperity i gospodarki światowe się rozwijały. W tej chwili każdy kraj szuka rezerw, oszczędności. Każdy kraj europejski ma obecnie problemy społeczne, i my mamy dodatkowo zwiększać napięcia poprzez podnoszenie cen energii? W tym momencie jest to nieracjonalne.

Źródło: www.euractiv.pl

Data obietnicy: 12.04.2012

ekologia i środowisko
gospodarka i energetyka
22 Krosno
PSL
sprawy europejskie
OZE
O likwidacji "Monitora Polski B"

Dzięki temu przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z kosztownego obowiązku publikacji sprawozdania finansowego, co w skali roku da oszczędności na poziomie ok. 100 mln zł.

Źródło: www.mg.gov.pl

Data obietnicy: 18.07.2011

gospodarka i energetyka
22 Krosno
PSL
sprawy ogólnopolskie
O ułatwieniach w prowadzeniu biznesu

60 procent młodych ludzi kończących studia chce prowadzić działalność na własny rachunek, dlatego trzeba ułatwiać prowadzenie własnego biznesu, likwidować bariery.

Źródło: www.krosno24.pl

Data obietnicy: 4.04.2011

22 Krosno
PSL
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
handel
O działaniu małych i średnich przedsiębiorstw na Podkarpaciu

Powinniśmy rozwiązywać problemy małych przedsiębiorców, bo to jest główna siła napędowa naszej gospodarki.

Źródło: www.krosno24.pl

Data obietnicy: 4.04.2011

sprawy lokalne
PSL
22 Krosno
podkarpackie
gospodarka i energetyka
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-30
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 104 707 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: ubezpieczenie na życie
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Wartość: 117 000 PLN
Uwagi: przedpłata na zakup mieszkania spółdzielczego w [ukryte]
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 30 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: przychód i dochód osiągnięty z tego tytułu w roku ubiegłym - 2000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 062 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 140 960 PLN

Opis: emerytura ZUS
Kwota: 51 964 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2014
Wartość: 40 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Hyundai
Model: i20
Rok produkcji: 2017
Wartość: 30 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Picanto
Rok produkcji: 2017
Wartość: 20 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy na zakup mieszkania
Cała kwota: 79 313,25 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-30
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 125 894 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: ubezpieczenie na życie
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Wartość: 117 850 PLN
Uwagi: przedpłata na zakup mieszkania spółdzielczego w [ukryte]
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: przychód i dochód osiągnięty z tego tytułu w roku ubiegłym - 2000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 63 243,60 PLN

Opis: świadczenie ZUS
Kwota: 3844 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2014
Wartość: 40 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Picanto
Rok produkcji: 2017
Wartość: 20 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Hyundai
Model: i20
Rok produkcji: 2017
Wartość: 30 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy na zakup mieszkania
Cała kwota: 82 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-30
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 130 000 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: ubezpieczenie na życie
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,90 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 140 960 PLN

Opis: emerytura ZUS
Kwota: 51 964 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2014
Wartość: 40 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Hyundai
Model: i20
Rok produkcji: 2017
Wartość: 30 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Picanto
Rok produkcji: 2017
Wartość: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-24
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-30
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 93 000 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: ubezpieczenie na życie
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 5000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,90 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 118 914,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 1914
Wartość: 50 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Hyundai
Model: K20
Rok produkcji: 2017
Wartość: 35 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Picanto
Rok produkcji: 2017
Wartość: 25 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-11
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-30
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 152 500 PLN
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 20 000 PLN
Uwagi: ubezpieczenie na życie
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 4000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,90 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 30 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 1914
Wartość: 90 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-21
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-20
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 125 700 PLN

Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: ubezpieczenie na życie

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 4500 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 2 967 696 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 30 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 1914
Wartość: 90 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-20
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 121 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 3251 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm - dieta poselska
Kwota: 24 730,00 PLN

Opis: Uposażenie poselskie
Kwota: 37 810,35 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 30 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 1914
Wartość: 90 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-20
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 152 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 3251 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm - dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: Uposażenie poselskie
Kwota: 68 467,35 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 30 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 1914
Wartość: 90 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-05
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-20
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 134 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 3251 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm - dieta poselska
Kwota: 29 594 PLN

Opis: Uposażenie
Kwota: 120 819 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 35 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 1914
Wartość: 90 000 PLN

Podpis
Miejscowość: W-wa
Data: 2015-04-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-20
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 144 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz inwestycyjny zamknięty
Pełna kwota: 80 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 4000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm - dieta poselska
Kwota: 70 784 PLN

Opis: Ministerstwo Gospodarki
Kwota: 100 377 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 35 000 PLN
Podpis
Miejscowość: W-wa
Data: 2014-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-20
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Gospodarki - Sekretarz Stanu, Sejm RP - Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 97 000 PLN
Uwagi: Fundusz inwestycyjny zamknięty
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz inwestycyjny zamknięty
Pełna kwota: 80 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 3000 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Powiatowy OSP w Jarosławiu
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm - dieta poselska
Kwota: 29 429,64 PLN

Opis: Ministerstwo Gospodarki
Kwota: 171 539,76 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 40 000 PLN
Podpis
Miejscowość: W-wa
Data: 2013-04-04
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-20
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Gospodarki Sekretarz Stanu, Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 85 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz inwestycyjny zamknięty
Pełna kwota: 80 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 2000 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Powiatowy OSP w Jarosławiu
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Ministerstwo Gospodarki
Kwota: 285 669 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 2012 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 45 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Mieczysław
Nazwisko: Kasprzak
Data urodzenia: 1953-03-20
Miejsce urodzenia: Jarosław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poseł na Sejm RP; Sekretarz stanu Ministerstwo Gospodarki
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 64 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz inwestycyjny zamknięty
Pełna kwota: 80 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 420 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólnorolne
Powierzchnia działki: 4 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 3000 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Powiatowy OSP w Jarosławiu
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 1930 PLN

Opis: wynagrodzenie Ministerstwo Gospodarki
Kwota: 187 325 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 50 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-11-03

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  1. Tak
  2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
  2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej?, 2016)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/3)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
2
zgodność
100%
wspólne pytania
2
zgodność
100%
wspólne pytania
2
zgodność
100%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
1
zgodność
0%
wspólne pytania
1
zgodność
0%
wspólne pytania
1
zgodność
0%