Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1957-08-12, Brusy
Zawód: inżynier
Wykształcenie: wyższe
Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie oraz uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W l. 1984-1990 kierował produkcją pozarolniczą w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, a następnie Przedsiębiorstwie Rolno-Przetwórczym. W l. 1990-2009... pracował w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „Izobud” – pełnił funkcje: prezesa zarządu, wspólnika, członka zarządu spółki. W l. 2004-2005 kanclerz PWSH Pomerania. Był związany ze spółkami: Pomerania Mostostal Chojnice, Powiernik, Collegium Pomerania. W l. 1998-2002 radny gminy Somonino, w l. 2002-2005 radny powiatu kartuskiego. Od 2005 r. członek PO. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja), pracował m.in. w komisjach: infrastruktury; administracji i spraw wewnętrznych; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; gospodarki. Obecnie zasiada w komisjach: infrastruktury; gospodarki i rozwoju.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 22.11.2018
Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
20.11.2018 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2988), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Rozwój infrastuktury

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w: […] budowie obwodnic: Kartuz, Kościerzyny, Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta oraz Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta. Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

PO
infrastruktura
gospodarka i energetyka
sprawy lokalne
Pomorska Kolej Metropolitalna

Jestem pewien, że rozsądek zwycięży i że inwestycja na miarę XXI wieku, ważna dla dziesiątek tysięcy mieszkańców Pomorza, nie zostanie zablokowana. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której budowa PKM zostałaby wstrzymana, dlatego też wierzę, że odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie skuteczne. Dodane przez: Sylwia

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

PO
sprawy lokalne
26 Gdynia
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Gaz łupkowy

Gaz z łupków jest szansą dla Polski. Życzmy sobie, aby ten gaz tutaj był. Rząd pracuje nad tym, aby gminy z tytułu eksploatacji złóż zarobiły jak najwięcej. Do końca czerwca ma być już wiadomo jakiej wysokości ma to być podatek. Dodane przez: Sylwia

Źródło: wizjalokalna.pl

PO
gaz łupkowy
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Rozwój przedsiębiorczości

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w: […] uruchomieniu Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Kartuzach, Bytowie, Kościerzynie, Gdyni i Chojnicach. Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

PO
przedsiębiorczość
sprawy lokalne
Zrównoważony rozwój

Uważam, że postęp technologiczny może iść w parze z ekologicznym podejściem do gospodarki. Jestem gorącym zwolennikiem inwestycji w źródła energii odnawialnej przy pełnym wykorzystaniu potencjału rodzimych firm wykonawczych Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

Data obietnicy: 20.09.2011

PO
zrównoważony rozwój
Gdynia 26
gospodarka i energetyka
OZE
wybory 2011
Pozyskiwanie środków na projekty

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w pozyskiwaniu środków na projekty związane z ochroną rzek i jezior.

Źródło: chojnice24.pl

Data obietnicy: 20.09.2011

26 Gdynia
PO
administracja państwowa i samorząd
ekologia i środowisko
wybory 2011
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: ubezpieczenia AVIVA
Suma ogólna: 130 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340 m2
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana - zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1000 m2
Wartość
Kwota: 150 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1577 m2
Wartość
Kwota: 80 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność żony (darowizna od rodziców)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 25 887,06 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 25887,06 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 78 648,53 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Uwagi: umowa najmu długoterminowego
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny, Getin Bank
Cała kwota: 99 048,15 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 210 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: ubezpieczenia AVIVA
Suma ogólna: 130 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340 m2
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana - zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1000 m2
Wartość
Kwota: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1577 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - nabyta z darowizny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 156,94 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 30156,94 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 62 976,38 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Uwagi: umowa najmu długoterminowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank
Cała kwota: 102 661,61 CHF
Podpis
Data: 2019-08-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenia AVIVA

Suma ogólna: 140 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340 m2
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana - zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1000 m2
Wartość
Kwota: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1328 m2
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1577 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - nabyta z darowizny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 156,94 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 30156,94 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 564,17 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Uwagi: umowa najmu długoterminowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank
Cała kwota: 110 931,09 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie za działkę
Cała kwota: 49 003,20 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 170 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 150 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340 m2
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 27360,00 PLN opodatkowana: 2702,40 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 118 914,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank
Cała kwota: 124 594,61 CHF
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-05
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 165 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 150 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340 m2
Wartość
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 512,08 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 27360,00 PLN opodatkowana: 2512,08 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 116 370,12 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 85 635 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy - Peugeot Finance
Cała kwota: 39 257,61 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka od Stanisława i Zbigniewa Lewińskich
Cała kwota: 60 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z FŚS
Cała kwota: 15 900 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 160 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 150 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340 m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1100 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa (użyczyliśmy synowi w celu zabudowania)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: nieopodatkowana- 27360,00 PLN opodatkowana- 2316,96 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank -rozbudowa domu
Kwota pozostała do spłacenia: 120 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy - Peugeot Finance
Cała kwota: 57 800 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka od Zbigniew i [nieczytelne] Lewiński
Cała kwota: 100 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 130 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340 m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1100 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 97 810,50 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 2730,80 PLN
Uwagi: nieopodatkowana- 22800 PLN opodatkowana- 1930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 151 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 67 300
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-09
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 80 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 125 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1100m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 68 467,35 PLN

Opis: dieta
Kwota: 19 784,64 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 158 120 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 69 100
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-06
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: dopisek "wspólność majątkowa"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 125 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1100m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 118 591,94 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 161 926 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 71 200
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: dopisek "wspólność majątkowa"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 123 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1100m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 178 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 73703
Uwagi: nie podana waluta

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 30 000
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 450 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Nazwa: Fundusz inwestycyjny

Suma ogólna: 125 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1133m2
Wartość
Kwota: 90 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 180 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z Kancelarii Sejmu
Cała kwota: 15 600 PLN

Podpis
Data: 2013-04-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 450 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Nazwa: Fundusz inwestycyjny

Suma ogólna: 125 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Wartość
Kwota: 90 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 114 713,72 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1959 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny
Cała kwota: 190 000 CHF
Podpis
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Nazwa: Fundusz inwestycyjny

Suma ogólna: 120 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 97 459,80 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1765,92 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny
Cała kwota: 182 000 PLN
Podpis
Data: 2011-11-06

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Wprowadzenie do prac Komisji Infrastruktury zagadnień zwiazanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
2.
rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem jednolitych standardów w dziedzinie automatyki kolejowej w Polsce
3.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Liberalizacja rynku kolejowego
2.
Ratyfikacja Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN)
3.
500+
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Zamknięcie prac związanych z ujednoliceniem systemu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
2.
doprowadzenie do budowy drogi ekspresowej nr 6
3.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  1. Tak
  2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
  2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej