Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1957-08-12, Brusy
Zawód: inżynier
Wykształcenie: wyższe
Absolwent konstrukcja i eksploatacji maszyn rolniczych w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie (obecnie Politechnika Koszalińska). Ukończył także studia podyplomowe z organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk... Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W l. 1984-1990 kierował produkcją pozarolniczą w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Radunia” w Somoninie, a następnie w Przedsiębiorstwie Rolno-Przetwórczym. W l. 1990-2009 pracował w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „Izobud”, zajmującym się dystrybucją materiałów budowlanych, pełnił funkcje: prezesa zarządu, wspólnika, członka zarządu spółki. W l. 2004-2005 kanclerz PWSH Pomerania. Był związany ze spółkami: Pomerania Mostostal Chojnice, Powiernik, Collegium Pomerania. W l. 1998-2002 radny Rady Gminy Somonino, w l. 2002-2005 radny Rady Powiatu Kartuskiego. Poseł w l. 2005-2019 oraz ponownie od 2023. (V-VIII i X kadencja). Senator w l. 2019-2023 (X kadencja). W Senacie był wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury, a także członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Wprowadzenie do prac Komisji Infrastruktury zagadnień zwiazanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem jednolitych standardów w dziedzinie automatyki kolejowej w Polsce
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Liberalizacja rynku kolejowego
Ratyfikacja Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN)
500+
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Zamknięcie prac związanych z ujednoliceniem systemu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
doprowadzenie do budowy drogi ekspresowej nr 6
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  1. Tak
  2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
  2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Gdynia, liczba głosów: 8981
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Rozwój infrastuktury

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w: […] budowie obwodnic: Kartuz, Kościerzyny, Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta oraz Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta. Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

PO
infrastruktura
gospodarka i energetyka
sprawy lokalne
Pomorska Kolej Metropolitalna

Jestem pewien, że rozsądek zwycięży i że inwestycja na miarę XXI wieku, ważna dla dziesiątek tysięcy mieszkańców Pomorza, nie zostanie zablokowana. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której budowa PKM zostałaby wstrzymana, dlatego też wierzę, że odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie skuteczne. Dodane przez: Sylwia

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

PO
sprawy lokalne
26 Gdynia
infrastruktura
gospodarka i energetyka
Gaz łupkowy

Gaz z łupków jest szansą dla Polski. Życzmy sobie, aby ten gaz tutaj był. Rząd pracuje nad tym, aby gminy z tytułu eksploatacji złóż zarobiły jak najwięcej. Do końca czerwca ma być już wiadomo jakiej wysokości ma to być podatek. Dodane przez: Sylwia

Źródło: wizjalokalna.pl

PO
gaz łupkowy
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Rozwój przedsiębiorczości

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w: […] uruchomieniu Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Kartuzach, Bytowie, Kościerzynie, Gdyni i Chojnicach. Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

PO
przedsiębiorczość
sprawy lokalne
Zrównoważony rozwój

Uważam, że postęp technologiczny może iść w parze z ekologicznym podejściem do gospodarki. Jestem gorącym zwolennikiem inwestycji w źródła energii odnawialnej przy pełnym wykorzystaniu potencjału rodzimych firm wykonawczych Dodane przez: Sylwia

Źródło: chojnice24.pl

Data obietnicy: 20.09.2011

PO
zrównoważony rozwój
Gdynia 26
gospodarka i energetyka
OZE
wybory 2011
Pozyskiwanie środków na projekty

Moje priorytety to przede wszystkim pomoc w pozyskiwaniu środków na projekty związane z ochroną rzek i jezior.

Źródło: chojnice24.pl

Data obietnicy: 20.09.2011

26 Gdynia
PO
administracja państwowa i samorząd
ekologia i środowisko
wybory 2011

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: ubezpieczenia AVIVA
Suma ogólna: 130 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340 m2
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana - zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1000 m2
Wartość: 150 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1577 m2
Wartość: 80 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność żony (darowizna od rodziców)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 25 887,06 PLN brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 25 887,06 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 78 648,53 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Uwagi: umowa najmu długoterminowego
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny, Getin Bank
Cała kwota: 99 048,15 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 210 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: ubezpieczenia AVIVA
Suma ogólna: 130 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340 m2
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana - zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1000 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1577 m2
Wartość: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - nabyta z darowizny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 156,94 PLN brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 30 156,94 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 62 976,38 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Uwagi: umowa najmu długoterminowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank
Cała kwota: 102 661,61 CHF
Podpis
Data: 2019-08-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP, Warszawa
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenia AVIVA

Suma ogólna: 140 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340 m2
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana - zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1000 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1328 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana - niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1577 m2
Wartość: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - nabyta z darowizny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 156,94 PLN brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 30 156,94 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 110 564,17 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Kodiaq
Rok produkcji: 2017
Uwagi: umowa najmu długoterminowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank
Cała kwota: 110 931,09 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie za działkę
Cała kwota: 49 003,20 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 170 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 150 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340 m2
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 27 360,00 PLN opodatkowana: 2 702,40 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 118 914,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank
Cała kwota: 124 594,61 CHF
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-05
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 165 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 150 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340 m2
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 512,08 PLN brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 27 360,00 PLN opodatkowana: 2 512,08 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 116 370,12 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 85 635 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy - Peugeot Finance
Cała kwota: 39 257,61 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka od Stanisława i Zbigniewa Lewińskich
Cała kwota: 60 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z FŚS
Cała kwota: 15 900 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 160 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 150 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1100 m2
Wartość: 85 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa (użyczyliśmy synowi w celu zabudowania)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: nieopodatkowana- 27 360,00 PLN opodatkowana- 2 316,96 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank -rozbudowa domu
Kwota pozostała do spłacenia: 120 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy - Peugeot Finance
Cała kwota: 57 800 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka od Zbigniew i [nieczytelne] Lewiński
Cała kwota: 100 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 130 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1100 m2
Wartość: 85 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 97 810,50 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 2730,80 PLN
Uwagi: nieopodatkowana- 22 800 PLN opodatkowana- 1 930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 151 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 67 300
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-09
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 80 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 125 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1100m2
Wartość: 85 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 68 467,35 PLN

Opis: dieta
Kwota: 19 784,64 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 158 120 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 69 100
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-06
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: dopisek "wspólność majątkowa"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 125 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1100m2
Wartość: 85 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 118 591,94 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 161 926 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 71 200
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: dopisek "wspólność majątkowa"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Suma ogólna: 123 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1100m2
Wartość: 85 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 508 GT
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 301
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 178 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 73703
Uwagi: nie podana waluta

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt samochodowy- Peugeot Finance
Cała kwota: 30 000
Uwagi: nie podana waluta

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 450 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Nazwa: Fundusz inwestycyjny

Suma ogólna: 125 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1133m2
Wartość: 90 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny, Getin Bank, na rozbudowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 180 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z Kancelarii Sejmu
Cała kwota: 15 600 PLN

Podpis
Data: 2013-04-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 450 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Nazwa: Fundusz inwestycyjny

Suma ogólna: 125 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Wartość: 90 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 114 713,72 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1959 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny
Cała kwota: 190 000 CHF
Podpis
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Stanisław Józef
Nazwisko: Lamczyk
Data urodzenia: 1957-08-12
Miejsce urodzenia: Brusy
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Pionier

Nazwa: ubezpieczenie AVIVA

Nazwa: Fundusz inwestycyjny

Suma ogólna: 120 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 340m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Wartość: 85 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 97 459,80 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1765,92 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2006
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny
Cała kwota: 182 000 PLN
Podpis
Data: 2011-11-06