Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1950-02-26, Warszawa
Zawód: socjolog
Wykształcenie: wyższe

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.08.2009
Sejm RP VI kadencji, poseł niezrzeszony
źródło
Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009
23.04.2008 – 5.08.2009
Sejm RP VI kadencji, Koło Poselskie SDPL - Nowa Lewica, członek
źródło
Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009
5.11.2007 – brak informacji
Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP, Katowice, liczba głosów: 20 338
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2007.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
UE powinna prowadzić wspólne polityki podstawowe dla bezpieczeństwa Europy (wspólna polityka zewnętrzna, w tym energetyczna, armia), dla zrównoważenia relacji praca - kapitał, w dziedzinie środowiska, ochrony zdrowia - pozostawiając wiele obszarów dla autonomicznych polityk państw tworzących te federację, czyli coś na kształt USA. To być powinna długookresowa perspektywa, niepośpieszana zanadto by nie wywołać demonów nacjonalizmów i zapewnić minimum spójności, także społecznej.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Na razie tylko podkreślony p. 3. Punkt 1,2 i 4 w dalszej perspektywie, jeszcze nie w najbliższej kadencji. W żadnym przypadku zaś p. 5 - wprowadzenie tego rozwiązania wysadziło by Unię w powietrze.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jeśli coś nie jest konieczne by ujednolicić, należy pozostawić odrębne. Dotychczasowe sukcesy Unii zbudowane były tez na cierpliwości, tolerancji, pewnej powolności we wprowadzaniu w życie idei niedostatecznie "utartych". Nie zmieniajmy pochopnie tej zasady "ucierania się" rozwiązań.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
ustawa o emeryturach pomostowych, ustawa o objeciu sześciolatkow obowiazkiem szkolnym
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
brak ratyfikacji konwencji praw podstawowych, zamrażarka dla inicjatyw obywatelskich, brak rozwiązania IPN i CBA, brak jakiegokolwiek postepu (przeciwnie) w odpartjnieniu państwa i gospodarki
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
nie wiem, ktora była najważniejsza być może ustawa o emerytuarach pomostowych
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej