Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1977-09-11, Zgierz
Zawód: zootechnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, mgr inż. zootechniki, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2000 r. prowadzi rodzinne gospodarstwo... rolniczo-hodowlane. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes zarządu okręgowego partii w Sieradzu. W 2006 r. bez powodzenia kandydował na urząd burmistrza Łęczycy, został jednak radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego i pełnił tę funkcję do czasu wyboru do Senatu. Senator od 2007 r. (VII-XI kadencja). W VII i VIII kadencji pełnił funkcję sekretarza Senatu. W Senacie X kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • ul. Wyszyńskiego 11 pok. 107, 99-300 Kutno tel. 509 625 271
  • Biuro senatorskie Przemysława Błaszczyka Plac T. Kościuszki 11 pok. 12, 99-100 Łęczyca tel. 24 721 40 05, 590 625 271
  • Plac T. Kościuszki 15/3, 99-200 Poddębice tel. 509 625 271

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 21.10.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 19.10.2016
Senat RP IX kadencji, Senacki Zespół Sportowy, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 19.05.2016
Senat RP IX kadencji, Senacki Zespół Strażaków, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 160 000,00 PLN
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: grunty uprawne
Powierzchnia działki: 24,05 ha
Wartość: 490 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna 14,4 ha, dzierżawa 9,65 ha
Dochód / Przychód
Przychód: 45 289,00 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia lokalu: 822 m2
Powierzchnia działki: 0,5757ha
Wartość: 950 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: na działce znajduje się budynek restauracyjno-mieszkalny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP - uposażenie
Kwota: 80 166 PLN

Opis: Senator RP - dodatki
Kwota: 12 025 PLN

Opis: Senator RP - dieta
Kwota: 25 052 PLN

Opis: dopłaty bezpośrednie ARMiR
Kwota: 14 617,93 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup gruntów rolnych
Cała kwota: 240 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-27
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 680 000,00 PLN
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: grunty uprawne
Powierzchnia działki: 24,05 ha
Wartość: 490 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna 14,4 ha, dzierżawa 9,65 ha
Dochód / Przychód
Przychód: 45 289,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP - uposażenie
Kwota: 64 133,12 PLN

Opis: Senator RP - dodatki
Kwota: 9620,00 PLN

Opis: Senator RP - dieta
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: dopłaty bezpośrednie ARMiR
Kwota: 14 617,93 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2015
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup gruntów rolnych
Cała kwota: 240 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: [nieczytelne]
Data: 2019-09-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 700 000,00 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty rolne
Powierzchnia działki: 2,3 ha + 1/2 z 8,4 ha
Wartość: 170 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senat RP - dieta
Kwota: 31 207,90 PLN

Opis: Senat RP - uposażenie
Kwota: 112 232,96 PLN

Opis: Senat RP - dodatki
Kwota: 16 834,96 PLN

Opis: darowizna od Lecha Błaszczyka
Kwota: 9750 PLN

Opis: darowizna od Lecha Błaszczyka
Kwota: 338 000 PLN

Opis: dopłaty bezpośrednie ARMiR
Kwota: 2105,49 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2015
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-12
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 250 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
Uwagi: dom o powierzchni : 1/2 140 m2 wartość: 1/2 200 000 PLN
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: 1/2 bud. fermy (kurniki, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
Uwagi: wartość 1/2 2 600 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty rolne
Powierzchnia działki: 2,3 ha
Wartość: 43 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego + dodatki
Kwota: 104 668,51 PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 746,02 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2015
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-16
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: bud. fermy (kurniki, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 38 233,54 PLN
Dochód: 38 233,54 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty rolne
Powierzchnia działki: 2,3 ha
Wartość: 43 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 38 233,54 PLN
Dochód: 38 233,54 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego + dodatki
Kwota: 141 602,92 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2015
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-20
Uwaga / Sprostowanie: Senator złożył sprostowanie odnośnie posiadanych nieruchomości, do których dodał grunty rolne o powierzchni 2,3 ha.
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 80 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: bud. fermy (kurniki, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 5200 PLN
Dochód: 5200 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 5200 PLN
Dochód: 5200 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego + dodatki
Kwota: 113 452,61 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2015
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: bud. fermy (kurniki, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 1667 PLN
Dochód: 1667 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 1667 PLN
Dochód: 1667 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 82 875,62 PLN

Opis: dodatki
Kwota: 9892,30 PLN

Opis: dieta
Kwota: 24 730,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2008
Podpis
Data: 2015-10-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław Jacek
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 300 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: bud. fermy (kurniki, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 57 469,X0 PLN

Opis: dodatki
Kwota: 6924,61 PLN

Opis: dieta
Kwota: 17 311,56 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2008
Podpis
Data: 2015-07-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław Jacek
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 250 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: bud. fermy (kurniki, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 17 081,50 PLN
Dochód: 17 081,50 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 17 081,50 PLN
Dochód: 17 081,50 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 110 170,92 PLN

Opis: dodatki
Kwota: 11 870,76 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29676,96PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO SA, kredyt na zakup gospodarstwa rolnego MR
Kwota pozostała do spłacenia: 10 750 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-12-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław Jacek
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: bud fermy (kurniki, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 13 471,83 PLN
Dochód: 13 471,83 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 13 471,83 PLN
Dochód: 13 471,83 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 92753,16PLN

Opis: dodatki
Kwota: 11 870,76 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29676,96PLN

Opis: darowizna
Kwota: 200 000,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank Spółdzielczy w Zgierzu - kredyt inwestycyjny MR
Kwota pozostała do spłacenia: 37 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO SA, kredyt na zakup gospodarstwa rolnego MR
Kwota pozostała do spłacenia: 32 290,60 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-12-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław Jacek
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 150 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: bud fermy (kurniki, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 20 660,44 PLN
Dochód: 20 660,44 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 20 660,44 PLN
Dochód: 20 660,44 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 106 074,34 PLN

Opis: dodatki
Kwota: 11 870,76 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 711,91 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank Spółdzielczy w Zgierzu - kredyt inwestycyjny MR
Kwota pozostała do spłacenia: 111 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO SA, kredyt na zakup gospodarstwa rolnego MR
Kwota pozostała do spłacenia: 53 831,66 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-12-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław Jacek
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 140 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: bud fermy (kurnik, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 14 247,04 PLN
Dochód: 14 247,04 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 14 247,04 PLN
Dochód: 14 247,04 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: dodatki
Kwota: 11 870,76 PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 004,70 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank Spółdzielczy w Zgierzu - kredyt inwestycyjny MR
Kwota pozostała do spłacenia: 185 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt inwestycyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 160 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO SA, kredyt na zakup gospodarstwa rolnego MR
Kwota pozostała do spłacenia: 75 370,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Łęczyca
Data: 2011-12-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław Jacek
Nazwisko: Błaszczyk
Data urodzenia: 1977-09-11
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Wartość domu: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ferma drobiu
Powierzchnia działki: 1,91 ha
Wartość: 2 600 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: bud fermy (kurnik, magazyny, bud. gosp, garaże, system klatkowy)
Tytuł prawny: własność odrębna
Dochód / Przychód
Przychód: 10 735,38 PLN
Uwagi: przychody za okres I - X 2011
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: osoba fizyczna
Przedmiot działalności: działy specjalne produkcji rolnej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 10 735,38 PLN
Uwagi: przychód - za okres I - X 2011
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senator RP przychody z tytułu uposażenia senatorskiego za okres 01-01-2011 - 18-10-2011
Kwota: 110 661,90 PLN
Uwagi: (100 769,60 PLN + 9 892,30 PLN dodatki)

Opis: dieta z dodatkami
Kwota: 24 316,72 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Panda
Rok produkcji: 2004

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank Spółdzielczy w Zgierzu - kredyt inwestycyjny MR
Kwota pozostała do spłacenia: 203 500,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt inwestycyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 460 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO SA, kredyt na zakup gospodarstwa rolnego MR
Kwota pozostała do spłacenia: 75 379,81 PLN

Podpis
Data: 2011-11-07