Wybory

Kandydat na senatora

Wybory do: Senatu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 28
Miejsce na liście:
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Miejsce zamieszkania: Bełchatów

Informacje ogólne

Senator

Data i miejsce urodzenia: 1953-01-02, Rząśnik Szlachecki
Zawód: inżynier elektryk
Wykształcenie: wyższe
Inżynier, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych z zarządzania w przemyśle na Politechnice Łódzkiej oraz podstaw prawa dla przedsiębiorców na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”. Od 1991 r. przez 10 lat był członkiem... Porozumienia Centrum. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość od 2001 r., członek rady politycznej, przewodniczący komitetu terenowego partii w powiecie bełchatowskim. W latach 1978-1980 pracował w wojewódzkiej spółdzielni mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim. W 1980 r. podjął pracę w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów - był sztygarem zmianowym, kierownikiem działu i kierownikiem sekcji. W 2006 r. został dyrektorem Zakładu Robót Inżynieryjno-Budowlanych kopalni. W 1998 r. bez sukcesu kandydował do rady powiatu Bełchatowskiego, w latach 2006-2007 był radnym sejmiku woj. łódzkiego. Senator od 2007 r. (VII-IX kadencja), zasiadał w komisjach: budżetu i finansów publicznych; gospodarki narodowej (dwukrotnie); zdrowia; obrony narodowej; spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą. Obecnie pracuje w komisjach: gospodarki narodowej i innowacyjności oraz infrastruktury (wiceprzewodniczący).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • Plac Dąbrowskiego 2, 97-425 Zelów
  • Biuro senatorskie Wiesława Dobkowskiego ul. Kwiatowa 6 , 97-400 Bełchatów tel. 44 633 10 33

Poglądy

Ten poseł nie wypełnił jeszcze kwestionariusza poglądów w obecnej kampanii wyborczej do Parlamentu. Pomóż nam do niego dotrzeć - wyślij e-mail z przypomnieniem o pytaniach MamPrawoWiedziec.pl

Poproś o wypełnienie kwestionariusza

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 27.07.2017
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 4.11.2016
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu www.sejm.gov.pl
od 19.10.2016
Senat RP IX kadencji, członek, Senacki Zespół Sportowy
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Szlachecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 39 508,12 PLN

Nazwa: Pracowniczy Program Emerytalny
Liczba jednostek: 292 860,32 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 808 530,27 PLN

Pełna kwota: 43 702,83 PLN
Uwagi: razem z żoną

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Wartość: 95 480 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony

Wartość: 17 300 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: przychód/dochód w roku bieżącym (2019) osiągnięty do 31 sierpnia z ARMiR

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny, stodoła o powierzchni 114 m2
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność żony - majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 129600 PLN = 86400 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działki leśne nr 918, 919, 923 i 932 w [ukryte] łącznej powierzchni 1,6950 ha w cenie 17 300 PLN w dniu 24 stycznia 2019 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działającego w imieniu Skarbu Państwa (akt notarialny sporządzony w kancelarii notarialnej notariusza Jolanty Moniki Rycher)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 230 768,61 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dodatek za funkcję
Kwota: 9620,00 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kwota: 12 506,64 PLN
Uwagi: emerytura żony

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2019-09-03
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Szlachecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 35 905,59 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 501 809,30 PLN

Pełna kwota: 30 695,25 PLN
Uwagi: wraz z żoną

Nazwa: Pracowniczy Program Emerytalny
Liczba jednostek: 277 028,54 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Wartość: 94 500 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 1536,28 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2
Tytuł prawny: współwłasność - mój majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność żony - majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 129600 PLN = 86400 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 436 803,24 PLN
Uwagi: w tym nagroda jubileuszowa

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - wynagrodzenie za funkcję
Kwota: 15 499,96 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kwota: 20 162,84 PLN
Uwagi: emerytura żony

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Kwota: 17 398
Uwagi: dieta żony

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2019-04-11
Uwaga / Sprostowanie: Senator złożył korektę, w której poprawia pozycje dochodów.
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Szlachecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Pełna kwota: 311 820,99 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 432 502,01 PLN

Pełna kwota: 10 060,77 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 3321,32 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2
Tytuł prawny: współwłasność - mój majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 115600 PLN = 77067 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 2400 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 377 843,69 PLN
Uwagi: dochód

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dodatek za funkcje
Kwota: 16 702,44 PLN

Opis: Przyrost wartości akcji
Kwota: 16 357,09 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kwota: 19 654,24 PLN
Uwagi: emerytura żony

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Kwota: 17 880
Uwagi: dieta żony

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2018-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Szlachecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Pełna kwota: 315 702,17 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 216 592 PLN

Pełna kwota: 10 060,77 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 4611,32 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,13 ha
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 115600 PLN = 77067 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 4800 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 385 405,66 PLN
Uwagi: dochód

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dodatek za funkcje
Kwota: 16 471,20 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - emerytura żony
Kwota: 19 546,44 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - dieta żony
Kwota: 18 445,83 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie ZFŚS - żona
Kwota: 816 PLN

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2017-04-25
Uwaga / Sprostowanie: Senator opublikował sprostowanie odnośnie wartości dochodu z PGE GiEK SA, oddział KWB Bełchatów.
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Pełna kwota: 213 899 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 338 516,80 PLN

Pełna kwota: 4750,80 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychód i dochód 2517,28 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,13 ha
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 105000 PLN = 70000 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: przychód i dochód 4800 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów (dochód brutto)
Kwota: 371 864,52 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 29 893,01 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP (dodatek za funkcje)
Kwota: 1966,12 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony)
Kwota: 19 435,44 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 17 736,91 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie ZFŚS - żona
Kwota: 648 PLN

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2016-04-02
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Pełna kwota: 204 722,60 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 340 994,57 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychód i dochód 2517,28 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,13 ha
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 105000 PLN = 70000 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: przychód i dochód 4800 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów (wynagrodzenie brutto)
Kwota: 269 117,70 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 25 606,34 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - netto)
Kwota: 13 537,58 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 15 256,80 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie ZFŚS - żona
Kwota: 300 PLN

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2015-10-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 213 050,37 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 346 899,61 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychód i dochód 2517,28 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,13 ha
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 105000 PLN = 70000 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: przychód i dochód 4800 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 202 062,77 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 17 527,61 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - netto)
Kwota: 8100,34 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 9056,32 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie
Kwota: 300 PLN
Uwagi: ZFŚS - żona

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2015-07-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 195 105,41 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 342 634,27 PLN

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Pełna kwota: 32 560 PLN
Uwagi: sprzedane przed 31.12.2014

Suma ogólna: 1676,12 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność wraz z żoną
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 3437,09 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału w spadku po zmarłych rodzicach)
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/3 x 50000 PLN = 16667 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: udział 2/3; małżeńska wspólność majątkowa (współwłasność żony)
Uwagi: wartość podanego udziału 2/3 x92000 PLN = 61333 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: "z tego tytułu w roku ubiegłym osiągnąłem przychód i dochód w wysokości 4800 PLN"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 356 119,93 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 29 813,28 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - brutto)
Kwota: 19025, PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 9989,34 PLN

Opis: Zbycie akcji PGE
Kwota: 36 947,15 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie
Kwota: 1011 PLN

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2015-04-15
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 214 390 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 182146,43PLN

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Pełna kwota: 32 560 PLN
Uwagi: (1704 akcje uzyskane z przekształcenia akcji otrzymanych bezpłatnie w wyniku komercjalizacji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcje kupione na GPW)

Uwagi ogólne: suma ogólna - dochód
Suma ogólna: 1674,42 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność wraz z żoną
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 2210,55 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału w spadku po zmarłych rodzicach)
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/3 x 50000 PLN = 16667 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: udział 2/3; małżeńska wspólność majątkowa (współwłasność żony)
Uwagi: wartość podanego udziału 2/3 x92000 PLN = 61333 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: "z tego tytułu w roku ubiegłym osiągnąłem przychód i dochód w wysokości 4800 PLN"

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE Polska Grupa Energetyczna (1704 akcje powstałe z zamiany otrzymanych bezpłatnie akcji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcji zakupionych na GPW)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów (wynagrodzenie brutto)
Kwota: 394 928,10 PLN
Uwagi: w tym nagroda jubileuszowa

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 30 086,06 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - brutto)
Kwota: 18 654,72 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 10 247,68 PLN

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2014-03-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 78 880 PLN

Nazwa: CUFIO Polskich Akcji-JU
Pełna kwota: 157 101 PLN

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Pełna kwota: 35 455 PLN
Uwagi: (1704 akcje uzyskane z przekształcenia akcji otrzymanych bezpłatnie w wyniku komercjalizacji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcje kupione na GPW)

Uwagi ogólne: suma ogólna - dochód
Suma ogólna: 2829,91 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność wraz z żoną
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa (własność żony)
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 2715,33 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału w spadku po zmarłych rodzicach)
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/3 x 50000 PLN = 16667 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: udział 2/3; małżeńska wspólność majątkowa (współwłasność żony)
Uwagi: wartość podanego udziału 2/3 x 84700 PLN = 56467 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: "z tego tytułu w roku ubiegłym osiągnąłem przychód i dochód w wysokości 2400 PLN"

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE Polska Grupa Energetyczna (1704 akcje powstałe z zamiany otrzymanych bezpłatnie akcji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcji zakupionych na GPW)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów (wynagrodzenie brutto)
Kwota: 328 852,57 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 28 341,96 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - brutto)
Kwota: 17 910,92 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa Nr 13 w Bełchatowie (wynagrodzenie żony - brutto)
Kwota: 2736,60 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 10 679,90 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (udział w finansowaniu szkolenia żony - brutto)
Kwota: 2434,20 PLN

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2013-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu Robót Inżynieryjnych
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Pełna kwota: 20 400 PLN
Uwagi: pełna kwota - wartość nominalna

Nazwa: CUFIO Polskich Akcji-JU
Pełna kwota: 51 100 PLN
Uwagi: pełna kwota - wartość nominalna

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Pełna kwota: 39 940 PLN
Uwagi: (1704 akcje uzyskane z przekształcenia akcji otrzymanych w wyniku komercjalizacji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcje kupione na GPW)

Uwagi ogólne: suma ogólna - dochód brutto
Suma ogólna: 1265,55 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: udział 1/2; współwłasność żony - małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/2 x 84700 PLN = 42350 PLN
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Wartość: 95 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 2519,89 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału w spadku po zmarłych rodzicach)
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/3 x 50000 PLN = 16667 PLN

Rodzaj: mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność wraz z żoną

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE Polska Grupa Energetyczna (1704 akcje powstałe z zamiany akcji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcji zakupionych na GPW)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów (wynagrodzenie brutto)
Kwota: 309 948,86 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 28 341,94 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa Nr 13 w Bełchatowie (wynagrodzenie brutto żony)
Kwota: 58 822,69 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony)
Kwota: 5733,64 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 10 252,41 PLN

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2012-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Dobkowski
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Dyrektor ds. Robót Inżynieryjno - Budowlanych
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Pełna kwota: 20 400 PLN
Uwagi: pełna kwota - wartość nominalna

Nazwa: CUFIO Polskich Akcji-JU
Pełna kwota: 51 100 PLN
Uwagi: pełna kwota - wartość nominalna

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Pełna kwota: 38 492 PLN
Uwagi: 1704 akcje uzyskane z przekształcenia akcji otrzymanych w wyniku komercjalizacji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcje kupione na GPW)

Uwagi ogólne: suma ogólna - dochód netto
Suma ogólna: 149,68 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność żony (1/4 udziału w spadku po zmarłych rodzicach żony i darowizna od brata żony Stanisława Jędrzejka w wysokości 1/8 udziału oraz od dzieci zmarłego brata żony Henryka Jędrzejaka w wysokości 1/8 udziału) - małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/2 x 86000 PLN = 43000 PLN
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Wartość: 95 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału po zmarłych rodzicach)
Uwagi: Senator podaje dwie wartości udziału: 1/3 x 50000 PLN = 16667 PLN oraz 1/3 x 43700 PLN = 14567 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA O/KWB Bełchatów (dochód brutto)
Kwota: 239 860

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta)
Kwota: 23 988,96 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa Nr 13 w Bełchatowie (dochód brutto żony)
Kwota: 60 092,69 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dochód netto żony)
Kwota: 2360,81 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 8530,11 PLN

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2011-10-15