Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1953-01-02, Rząśnik Szlachecki
Zawód: inżynier elektryk
Wykształcenie: wyższe
Inżynier, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych z zarządzania w przemyśle na Politechnice Łódzkiej oraz podstaw prawa dla przedsiębiorców na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”. Od 1991 r. przez 10 lat był członkiem... Porozumienia Centrum. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość od 2001 r., członek rady politycznej, przewodniczący komitetu terenowego partii w powiecie bełchatowskim. W latach 1978-1980 pracował w wojewódzkiej spółdzielni mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim. W 1980 r. podjął pracę w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów - był sztygarem zmianowym, kierownikiem działu i kierownikiem sekcji. W 2006 r. został dyrektorem Zakładu Robót Inżynieryjno-Budowlanych kopalni. W 1998 r. bez sukcesu kandydował do rady powiatu Bełchatowskiego, w latach 2006-2007 był radnym sejmiku woj. łódzkiego. Senator od 2007 r. (VII-IX kadencja), zasiadał w komisjach: budżetu i finansów publicznych; gospodarki narodowej (dwukrotnie); zdrowia; obrony narodowej; spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą. Obecnie pracuje w komisjach: gospodarki narodowej i innowacyjności oraz infrastruktury (wiceprzewodniczący).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Plac Dąbrowskiego 2, 97-425 Zelów
  • Biuro senatorskie Wiesława Dobkowskiego ul. Kwiatowa 6 , 97-400 Bełchatów tel. 44 633 10 33

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 27.07.2017
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 4.11.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu www.sejm.gov.pl
od 19.10.2016
Senat RP IX kadencji, Senacki Zespół Sportowy, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Szlachecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 28 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 59 743,93 PLN

Nazwa: Pracowniczy Program Emerytalny
Liczba jednostek: 300 038,13 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 831 440,57 PLN

Nazwa: IKZE
Pełna kwota: 45 654,11 PLN
Uwagi: razem z żoną

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,75 ha
Wartość: 95 480 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony

Rodzaj: las
Powierzchnia działki: 1,6950 ha
Wartość: 17 300 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Dochód / Przychód
Przychód: 1605,47 PLN
Dochód: 1605,47 PLN
Uwagi: przychód/dochód do 31.10 z ARMiR

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny, stodoła o powierzchni 114 m2
Powierzchnia lokalu: 74 m2
Powierzchnia działki: 0,13 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 547 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Wartość: 86 400 PLN
Tytuł prawny: współwłasność żony - majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 129 600 PLN = 86 400 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGN
Liczba akcji: 922
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 4337,09 PLN

Emitent akcji: KGH
Liczba akcji: 52
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 4349,28 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działki leśne [ukryte]o łącznej powierzchni 1,6950 ha w cenie 17 300 PLN w dniu 24 stycznia 2019 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działającego w imieniu Skarbu Państwa (akt notarialny sporządzony w kancelarii notarialnej notariusza Jolanty Moniki Rychter z dnia 24.01.2019)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 260 663,59 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 25 052 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dodatek za funkcję
Kwota: 12 025 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kwota: 15 453,90 PLN netto
Uwagi: emerytura żony

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 19 013 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 13 300 PLN
Uwagi: 1/2 (współwłasność z córką)

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2019-10-12
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Szlachecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 180 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 39 508,12 PLN

Nazwa: Pracowniczy Program Emerytalny
Liczba jednostek: 292 860,32 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 808 530,27 PLN

Nazwa: IKZE
Pełna kwota: 43 702,83 PLN
Uwagi: razem z żoną

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,75 ha
Wartość: 95 480 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony

Rodzaj: las
Powierzchnia działki: 1,6950 ha
Wartość: 17 300 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Dochód / Przychód
Przychód: 1170,33 PLN
Dochód: 1170,33 PLN
Uwagi: przychód/dochód w roku bieżącym (2019) osiągnięty do 31 sierpnia z ARMiR

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny, stodoła o powierzchni 114 m2
Powierzchnia lokalu: 74 m2
Powierzchnia działki: 0,13 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 547 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Wartość: 86 400 PLN
Tytuł prawny: współwłasność żony - majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 129 600 PLN = 86 400 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGN
Liczba akcji: 922
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 4370,28 PLN

Emitent akcji: KGH
Liczba akcji: 52
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 4072,64 PLN

Emitent akcji: PEO
Liczba akcji: 26
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 2530,84 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działki leśne nr 918, 919, 923 i 932 w [ukryte] łącznej powierzchni 1,6950 ha w cenie 17 300 PLN w dniu 24 stycznia 2019 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działającego w imieniu Skarbu Państwa (akt notarialny sporządzony w kancelarii notarialnej notariusza Jolanty Moniki Rycher)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 230 768,61 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dodatek za funkcję
Kwota: 9620,00 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kwota: 12 506,64 PLN netto
Uwagi: emerytura żony

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 19 013 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 13 300 PLN
Uwagi: 1/2 (współwłasność z córką)

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2019-09-03
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Szlachecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 170 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 35 905,59 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 501 809,30 PLN

Nazwa: IKZE
Pełna kwota: 30 695,25 PLN
Uwagi: wraz z żoną

Nazwa: Pracowniczy Program Emerytalny
Liczba jednostek: 277 028,54 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,75 ha
Wartość: 94 500 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność żony - odrębny majątek żony
Dochód / Przychód
Przychód: 1536,28 PLN
Dochód: 1536,28 PLN
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 1536,28 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2
Powierzchnia działki: 0,13 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - mój majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 540 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Tytuł prawny: współwłasność żony - majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 129 600 PLN = 86 400 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE
Liczba akcji: 13 885
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 138 850 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 436 803,24 PLN
Uwagi: w tym nagroda jubileuszowa

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - wynagrodzenie za funkcję
Kwota: 15 499,96 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kwota: 20 162,84 PLN netto
Uwagi: emerytura żony

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Kwota: 17397,93
Uwagi: dieta żony

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 20 274 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: 1/2 (współwłasność z córką)

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedez-Benz
Rok produkcji: 2001
Wartość: 10 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2019-04-11
Uwaga / Sprostowanie: Senator złożył korektę, w której poprawia pozycje dochodów.
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Szlachecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 260 025 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Pełna kwota: 311 820,99 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 432 502,01 PLN

Nazwa: IKZE
Pełna kwota: 10 060,77 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,75 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Dochód / Przychód
Przychód: 3321,32 PLN
Dochód: 3321,32 PLN
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 3321,32 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2
Powierzchnia działki: 0,13 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - mój majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 115 600 PLN = 77 067 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 483 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 2400 PLN

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PKP Cargo
Liczba akcji: 1825
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 100 557,50 PLN
Dochód
Kwota: 2679,08 PLN
Uwagi: podany dochód to dywidenda z akcji PeKaO PEO)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 377 843,69 PLN brutto
Uwagi: dochód

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 30 062,40 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP - dodatek za funkcje
Kwota: 16 702,44 PLN brutto

Opis: Przyrost wartości akcji
Kwota: 16 357,09 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kwota: 19 654,24 PLN
Uwagi: emerytura żony

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Kwota: 17880,26
Uwagi: dieta żony

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 22 408 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 20 112 PLN
Uwagi: 1/2 (współwłasność z córką)

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Szlachecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 350 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Pełna kwota: 315 702,17 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 216 592 PLN

Nazwa: IKZE
Pełna kwota: 10 060,77 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,72 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 4611,32 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,13 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 115 600 PLN = 77 067 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 403 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podana kwota przychodu i dochodu: 4800 PLN

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: INFO BAI Sp.z.o.o.
Liczba udziałów: 280
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 140 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 385 405,66 PLN brutto
Uwagi: dochód

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 29 676,96 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP - dodatek za funkcje
Kwota: 16 471,20 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - emerytura żony
Kwota: 19 546,44 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - dieta żony
Kwota: 18 445,83 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie ZFŚS - żona
Kwota: 816 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 23 600 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 21 245 PLN
Uwagi: 1/2 (współwłasność z córką)

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2017-04-25
Uwaga / Sprostowanie: Senator opublikował sprostowanie odnośnie wartości dochodu z PGE GiEK SA, oddział KWB Bełchatów.
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 175 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Pełna kwota: 213 899 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 338 516,80 PLN

Nazwa: IKZE
Pełna kwota: 4750,80 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,72 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychód i dochód 2517,28 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,13 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 105 000 PLN = 70 000 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: przychód i dochód 4800 PLN

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: INFO BAI Sp.z.o.o.
Liczba udziałów: 280
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 140 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów (dochód brutto)
Kwota: 371 864,52 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 29 893,01 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP (dodatek za funkcje)
Kwota: 1966,12 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony)
Kwota: 19 435,44 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 17 736,91 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie ZFŚS - żona
Kwota: 648 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 27 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 23 000 PLN
Uwagi: 1/2 (współwłasność z córką)

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2016-04-02
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 133 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Pełna kwota: 204 722,60 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 340 994,57 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,72 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychód i dochód 2517,28 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,13 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 105 000 PLN = 70 000 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 382 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: przychód i dochód 4800 PLN

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: INFO BAI Sp.z.o.o.
Liczba udziałów: 280
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 140 000 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE
Liczba akcji: 2000
Dochód
Kwota: 1676,12 PLN
Uwagi: dywidenda z akcji PGE sprzedanych w 2014 r.
Łączny dochód
Kwota: 1676,12
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: INFO BAI Sp.z.o.o. z siedzibą w Napoleonowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-08-31
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów (wynagrodzenie brutto)
Kwota: 269 117,70 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 25 606,34 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - netto)
Kwota: 13 537,58 PLN netto

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 15 256,80 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie ZFŚS - żona
Kwota: 300 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 27 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 23 000 PLN
Uwagi: 1/2 (współwłasność z córką)

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2015-10-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 120 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 213 050,37 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 346 899,61 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,72 ha
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony - odrębny majątek żony
Uwagi: podana kwota przychód i dochód 2517,28 PLN (ARiMR)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,13 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - majątek odrębny

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Tytuł prawny: współwłasność żony, majątek odrębny żony
Uwagi: wartość podanego udziału: 2/3 x 105 000 PLN = 70 000 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: własność żony - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: przychód i dochód 4800 PLN

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: INFO BAI Sp.z.o.o.
Liczba udziałów: 280
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 140 000 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE
Liczba akcji: 2000
Dochód
Kwota: 1676,12 PLN
Uwagi: dywidenda z akcji PGE sprzedanych w 2014 r.
Łączny dochód
Kwota: 1676,12
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: INFO BAI Sp.z.o.o. z siedzibą w Napoleonowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-08-31
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 202 062,77 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 17 527,61 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - netto)
Kwota: 8100,34 PLN netto

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 9056,32 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie
Kwota: 300 PLN
Uwagi: ZFŚS - żona

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 27 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 2
Rok produkcji: 2010
Wartość: 23 000 PLN
Uwagi: 1/2 (współwłasność z córką)

Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2015-07-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 82 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 195 105,41 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 342 634,27 PLN

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Liczba jednostek: 2000
Pełna kwota: 32 560 PLN
Uwagi: sprzedane przed 31.12.2014

Suma ogólna: 1676,12 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: współwłasność wraz z żoną
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,2577 ha
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 3437,09 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału w spadku po zmarłych rodzicach)
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/3 x 50 000 PLN = 16 667 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Tytuł prawny: udział 2/3; małżeńska wspólność majątkowa (współwłasność żony)
Uwagi: wartość podanego udziału 2/3 x92 000 PLN = 61 333 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 332 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: "z tego tytułu w roku ubiegłym osiągnąłem przychód i dochód w wysokości 4800 PLN"

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: INFO BAI Sp.z.o.o.
Liczba udziałów: 280
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 100 000 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE Polska Grupa Energetyczna
Liczba akcji: 2000
Dochód
Kwota: 43 536,19 PLN
Uwagi: sprzedane przed 31.12.2014 r.
Łączny dochód
Kwota: 1676,12
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: INFO BAI Sp.z.o.o. z siedzibą w Napoleonowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 31.08.2013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów
Kwota: 356 119,93 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 29 813,28 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - brutto)
Kwota: 19025, PLN brutto

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 9989,34 PLN

Opis: Zbycie akcji PGE
Kwota: 36 947,15 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie
Kwota: 1011 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 23 300 PLN
Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2015-04-15
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 145 300 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 214 390 PLN

Nazwa: Fundusze Inwestycyjne
Pełna kwota: 182146,43PLN

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Liczba jednostek: 2000
Pełna kwota: 32 560 PLN
Uwagi: (1704 akcje uzyskane z przekształcenia akcji otrzymanych bezpłatnie w wyniku komercjalizacji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcje kupione na GPW)

Uwagi ogólne: suma ogólna - dochód
Suma ogólna: 1674,42 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: współwłasność wraz z żoną
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,2577 ha
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: własność żony
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 2210,55 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału w spadku po zmarłych rodzicach)
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/3 x 50 000 PLN = 16 667 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Tytuł prawny: udział 2/3; małżeńska wspólność majątkowa (współwłasność żony)
Uwagi: wartość podanego udziału 2/3 x92 000 PLN = 61 333 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: "z tego tytułu w roku ubiegłym osiągnąłem przychód i dochód w wysokości 4800 PLN"

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: INFO BAI Sp.z.o.o.
Liczba udziałów: 200
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 100 000 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE Polska Grupa Energetyczna (1704 akcje powstałe z zamiany otrzymanych bezpłatnie akcji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcji zakupionych na GPW)
Liczba akcji: 2000
Dochód
Kwota: 1674,42 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: INFO BAI Sp.z.o.o. z siedzibą w Napoleonowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 31.08.2013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów (wynagrodzenie brutto)
Kwota: 394 928,10 PLN brutto
Uwagi: w tym nagroda jubileuszowa

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 30 086,06 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - brutto)
Kwota: 18 654,72 PLN brutto

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 10 247,68 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 32 900 PLN
Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2014-03-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 360 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Pełna kwota: 78 880 PLN

Nazwa: CUFIO Polskich Akcji-JU
Pełna kwota: 157 101 PLN

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Liczba jednostek: 1947
Pełna kwota: 35 455 PLN
Uwagi: (1704 akcje uzyskane z przekształcenia akcji otrzymanych bezpłatnie w wyniku komercjalizacji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcje kupione na GPW)

Uwagi ogólne: suma ogólna - dochód
Suma ogólna: 2829,91 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: współwłasność wraz z żoną
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,2577 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa (własność żony)
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 2715,33 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału w spadku po zmarłych rodzicach)
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/3 x 50 000 PLN = 16 667 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Tytuł prawny: udział 2/3; małżeńska wspólność majątkowa (współwłasność żony)
Uwagi: wartość podanego udziału 2/3 x 84 700 PLN = 56 467 PLN

Rodzaj: budynek mieszkalny w budowie
Powierzchnia działki: 0,4663 ha
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,98 m2
Wartość: 157 773 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: "z tego tytułu w roku ubiegłym osiągnąłem przychód i dochód w wysokości 2400 PLN"

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE Polska Grupa Energetyczna (1704 akcje powstałe z zamiany otrzymanych bezpłatnie akcji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcji zakupionych na GPW)
Liczba akcji: 1947
Dochód
Kwota: 2829,91 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA - Oddział KWB Bełchatów (wynagrodzenie brutto)
Kwota: 328 852,57 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 28 341,96 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony - brutto)
Kwota: 17 910,92 PLN brutto

Opis: Szkoła Podstawowa Nr 13 w Bełchatowie (wynagrodzenie żony - brutto)
Kwota: 2736,60 PLN brutto

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 10 679,90 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (udział w finansowaniu szkolenia żony - brutto)
Kwota: 2434,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 36 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2013-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Główny Specjalista Oddziału - Kierownik Działu Robót Inżynieryjnych
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 669 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Pełna kwota: 20 400 PLN
Uwagi: pełna kwota - wartość nominalna

Nazwa: CUFIO Polskich Akcji-JU
Pełna kwota: 51 100 PLN
Uwagi: pełna kwota - wartość nominalna

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Liczba jednostek: 1947
Pełna kwota: 39 940 PLN
Uwagi: (1704 akcje uzyskane z przekształcenia akcji otrzymanych w wyniku komercjalizacji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcje kupione na GPW)

Uwagi ogólne: suma ogólna - dochód brutto
Suma ogólna: 1265,55 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Wartość domu: 84 700 PLN
Tytuł prawny: udział 1/2; współwłasność żony - małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/2 x 84 700 PLN = 42 350 PLN
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,7264 ha
Wartość: 95 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podana kwota przychód/dochód 2519,89 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału w spadku po zmarłych rodzicach)
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/3 x 50 000 PLN = 16 667 PLN

Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 69,26 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: współwłasność wraz z żoną

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE Polska Grupa Energetyczna (1704 akcje powstałe z zamiany akcji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcji zakupionych na GPW)
Liczba akcji: 1947
Dochód
Kwota: 1265,55 PLN brutto
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów (wynagrodzenie brutto)
Kwota: 309 948,86 PLN brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta brutto)
Kwota: 28 341,94 PLN brutto

Opis: Szkoła Podstawowa Nr 13 w Bełchatowie (wynagrodzenie brutto żony)
Kwota: 58 822,69 PLN brutto

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (emerytura żony)
Kwota: 5733,64 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 10 252,41 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 44 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2012-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław
Nazwisko: Dobkowski
Data urodzenia: 1953-01-02
Miejsce urodzenia: Rząśnik Poselski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Stanowisko lub funkcja: Dyrektor ds. Robót Inżynieryjno - Budowlanych
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 640 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Pełna kwota: 20 400 PLN
Uwagi: pełna kwota - wartość nominalna

Nazwa: CUFIO Polskich Akcji-JU
Pełna kwota: 51 100 PLN
Uwagi: pełna kwota - wartość nominalna

Nazwa: Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Liczba jednostek: 1947
Pełna kwota: 38 492 PLN
Uwagi: 1704 akcje uzyskane z przekształcenia akcji otrzymanych w wyniku komercjalizacji KWB Bełchatów SA oraz 243 akcje kupione na GPW)

Uwagi ogólne: suma ogólna - dochód netto
Suma ogólna: 149,68 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 80,75 m2
Powierzchnia działki: 0,0669 ha
Wartość domu: 86 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność żony (1/4 udziału w spadku po zmarłych rodzicach żony i darowizna od brata żony Stanisława Jędrzejka w wysokości 1/8 udziału oraz od dzieci zmarłego brata żony Henryka Jędrzejaka w wysokości 1/8 udziału) - małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: wartość podanego udziału: 1/2 x 86 000 PLN = 43 000 PLN
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ziemia orna, łąka, las
Powierzchnia działki: 3,7264 ha
Wartość: 95 000 PLN
Rodzaj zabudowy: pomieszczenie gospodarcze
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek mieszkalny o powierzchni 74 m2, stodoła o powierzchni 114 m2, obora o powierzchni 123 m2, budynek gospodarczy o powierzchni 103 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,27 ha
Tytuł prawny: współwłasność (1/3 udziału po zmarłych rodzicach)
Uwagi: Senator podaje dwie wartości udziału: 1/3 x 50 000 PLN = 16 667 PLN oraz 1/3 x 43 700 PLN = 14 567 PLN

Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia lokalu: 69,26 m2
Powierzchnia działki: 89,89 m2
Wartość: 155 393 PLN
Tytuł prawny: współwłasność wraz z żoną

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PGE Polska Grupa Energetyczna
Liczba akcji: 1947
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGE GiEK SA O/KWB Bełchatów (dochód brutto)
Kwota: 239860,19 brutto

Opis: Kancelaria Senatu RP (dieta)
Kwota: 23 988,96 PLN

Opis: Szkoła Podstawowa Nr 13 w Bełchatowie (dochód brutto żony)
Kwota: 60 092,69 PLN

Opis: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dochód netto żony)
Kwota: 2360,81 PLN

Opis: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (dieta żony)
Kwota: 8530,11 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2009
Wartość: 44 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Bełchatów
Data: 2011-10-15