Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1958-10-24, Knyszyn
Zawód: projektant krajobrazu
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015 Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Okręg: 60 Białystok Liczba głosów: 92 252 (45,89%)
Inżynier, w 2004 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Pracował w Białostockiej Fabryce Mebli (1976-1984), następnie w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1984-1993), a potem w przedsiębiorstwie instalacji przemysłowych „Instal" w Białymstoku, przez 2 kadencje... zasiadał w jego radzie nadzorczej (1993-1998). W 2007 r. został dyrektorem Zakładu Gazowniczego Białystok. Od 2011 do 2015 r. był prezesem zarządu spółki „Supon”. W 1990 r. wstąpił do Porozumienia Centrum. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, od 2002 r. członek zarządu okręgowego w Białymstoku. W latach 2002–2006 pełnił funkcję dyrektora biura poselskiego Krzysztofa Jurgiela. Samorządowiec: radny miasta Białystok (1998-2006), członek zarządu miasta (1998-2002); wojewoda podlaski (2006-2007). Bez sukcesu kandydował na urząd prezydenta Białegostoku w 2014 r. Senator w latach 2007-2011 i od 2015 r. (VII i IX kadencja); bez powodzenia ubiegał się o reelekcję w 2011 r. Pracował w komisjach: budżetu i finansów publicznych; gospodarki narodowej; środowiska. Obecnie zasiada w komisji obrony narodowej oraz spraw zagranicznych i Unii Europejskiej (wiceprzewodniczący).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • Biuro Senatorskie Jana Dobrzyńskiego ul. Zwycięstwa 26C, 15-703 Białystok tel. 602 231 022

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 21.10.2016
Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek, Senat RP IX kadencji, Warszawa, Polska
od 17.12.2015
Parlamentarny Zespół ds. Reparacji Należnych Polsce, członek, Senat RP IX kadencji, Warszawa, Polska
od 17.11.2015
Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego, członek, Senat RP IX kadencji, Warszawa, Polska
pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Wartość: 2 750 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: gospodarstwo rolne prowadzi żona
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony
Kwota: 21 330 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 139 981,07 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 31 176,12 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: 4 konie czystej krwi arabskiej - część składowa gospodarstwa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Wartość: 2 750 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: osiągnięty przychód/dochód: 25502 PLN i 10486 EUR; gospodarstwo rolne prowadzi żona
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony
Kwota: 17 775 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 136 903,84 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 30 420,04 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: 6 koni czystej krwi arabskiej - część składowa gospodarstwa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Wartość: 3 050 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: dochód i przychód 27 000 EUR oraz 180145,20 PLN
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony
Kwota: 7631,60 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 19 424,52 PLN

Opis: uposażenie senatorskie
Kwota: 21 688,93 PLN

Opis: dieta senatorska
Kwota: 4287,50 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO Bankowy Leasing - leasing związany z zakupem samochodu

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: + dwa miejsca postojowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolno-hodowlane
Wartość: 3 050 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom o pow. 155,7 m2 w stanie surowym, dom drewniany, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: za rok 2014 - 25 882,00 PLN w 2015 r. - 27 000 EUR oraz kwota 168 360,00 PLN (180 145,20 PLN)
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Supon Usługi sp. z o.o. w Białymstoku
Uwagi: na zasadzie wspólności majątkowej; udziały przysługują małżonce
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności: 82.11Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Uwagi: dochód i przychód za 2015 r. na dzień 30.09.2015
Uwagi ogólne: przychód za 2014 r. - 220 000 PLN dochód za 2014 r. - 93 615,63 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Supon sp. z o.o. ul. Octowa 3 15-399 Białystok
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2011-12-12
Dochód
Kwota: 70 998,75 PLN
Uwagi: dochód za 2015 r. stan na dzień 30.09.2015, przychód - 72 000 PLN; w 2014 r. - przychód - 96 000 PLN; dochód - 94665,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód żony w 2014 r.
Kwota: 3998,75 PLN

Opis: dochód żony w 2015 r. stan na dzień 31.10.2015
Kwota: 4798,75 PLN

Opis: dieta radnego za 2014 r.
Kwota: 1151,00 PLN

Opis: dieta radnego za 2015 r. stan na dzień 31.10.2015
Kwota: 18 473 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Uwagi: zaciągnięty na zakup udziałów w Supon sp. z o.o. w Białymstoku

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO Bankowy Leasing - leasing związany z zakupem samochodu