Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1953-05-26, Warszawa
Zawód: polonista
Wykształcenie: wyższe
Julia Pitera, 1 w mazowieckim, PO. Polonistka, posłanka na sejm V, VI i VII kadencji, w l. 1994-2005 radna m.st. Warszawy, była członkini i prezeska Transparency International Polska, w 2002 r. bez sukcesu kandydowała na urząd prezydenta stolicy, członkini PO. Tematy na nową kadencję: polityki... Unii, które bezpośrednio dotyczą Polski – bezpieczeństwo energetyczne, polityka klimatyczna, współpraca handlowa ze Stanami Zjednoczonymi w ramach negocjowanego obecnie porozumienia TTIP, kwestie rozszerzenia, polityka sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego. Jej priorytetem będą również sprawy z zakresu wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 29.11.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Białorusią, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 29.11.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 14.03.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Petycji, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Gospodarka wolnorynkowa

Ja zawsze byłam za gospodarką wolnorynkową i to było jedyne środowisko.

Źródło: www.klub.platforma.org

Data obietnicy: 2014

PO
16 Płock
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Przyczyny niskiej frekwencji

Julia Pitera winą za taki stan rzeczy obarczyła polityków, którzy za mało mówią o swojej pracy, za dużo zaś o środkach finansowych z UE, sposobach ich pozyskiwania i dystrybuowania. Dodane przez: Mateusz

Źródło: www.supergostynin.pl

Data obietnicy: 2014

PO
5 mazowiecki
wybory europejskie 2014
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
Wydanie książki

Wspólnie z Krystyną Lewkowicz obiecała pomoc, przy wydaniu książki o drzewach, nad którą Uniwersytet pracował przez ten rok akademicki. Dodane przez: Mateusz

Źródło: mdkmakow.pl

Data obietnicy: 26.05.2014

PO
5 mazowiecki
sprawy lokalne
seniorzy
polityka społeczna
Wsparcie dla studentów w regionie

Podczas spotkania padła także obustronna deklaracja współpracy przy organizacji spotkania dla studentów naszej Uczelni z udziałem pani poseł, a także wsparcia organizacji kolejnej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej. Dodane prze: Mateusz

Źródło: www.mazovia.edu.pl

Data obietnicy: 12.05.2014

PO
5 mazowiecki
sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory europejskie 2014
Fermy drobiu w powiecie mławskim

Jednym z tematów, jakie poruszyła w rozmowie z dziennikarzem, był problem budowy dużych ferm drobiu w powiecie mławskim i uciążliwości jakie w związku z tym występują. Okazało się, że posłanka Julia Pitera od wielu lat działa w sprawie wprowadzenia uregulowań w tym zakresie. Dodane przez: Mateusz

Źródło: naszamlawa.pl

Data obietnicy: 30.04.2014

PO
5 mazowiecki
rolnictwo
sprawy lokalne
wybory europejskie 2014
Dopłaty dla rolników

W sytuacji, w której rolnictwo jest jednym z głównych segmentów polskiej gospodarki, polskie produkty rolno-spożywcze są powszechnie pożądane na świecie, a znacząca część Polaków mieszka na wsi, wsparcie takie powinno być utrzymane również po 2020 r. Prowadzenie wspólnej polityki rolnej Unii nie może być przy tym postrzegane jako sprzeczne z rozwojem innowacyjnej gospodarki, który stanowi jeden z fundamentalnych celów Unii.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
rolnictwo
dopłaty dla rolników
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Poprawa sytuacji demograficznej

Z uwagi na specyfikę poszczególnych państw członkowskich, bezpośrednia polityka demograficzna powinna być dalej prowadzona przez poszczególne rządy (poprzez m.in. instrumenty polityki rodzinnej w postaci wydłużonych urlopów macierzyńskich, urlopów tacierzyńskich oraz działań mających na celu zwiększenie dostępności opieki żłobkowej i przedszkolnej).

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
polityka społeczna
polityka rodzinna
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Polityka obronna

Doskonałym forum współpracy w tym obszarze jest Pakt Północnoatlantycki i przyjęte w jego ramach mechanizmy. Uzupełnieniem współdziałania w ramach NATO może być bliższa współpraca regionalna i dwustronna państw Unii. Należy również rozważyć możliwość zaktywizowania działania Europejskiej Agencji Obrony, będącej w obecnym modelu ośrodkiem analityczno-doradczym w zakresie prac badawczo-rozwojowych i standaryzacji uzbrojenia.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
bezpieczeństwo i obronność
NATO
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Ochrona praw konsumentów

Kontynuowane muszą być również wysiłki legislacyjne nad coraz wyższymi standardami ochrony konsumentów, czego przykładem są obecnie prowadzone w Parlamencie Europejskim prace zmierzające do lepszej ochrony turystów korzystających ze zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych poprzez m.in. pomoc w przypadku bankructwa linii lotniczych lub organizatora wyjazdu oraz ochronę przed konsekwencjami drastycznych wzrostów cen lub zmian w rozkładzie lotów.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
sport i turystyka
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Przyszłość integracji UE

Zacieśnianie wzajemnych powiązań w ramach Unii, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, jest więc koniecznością, do której wszyscy musimy dążyć. Jednocześnie warunkiem sine qua non sprawności tej współpracy jest silne umocowanie do działania instytucji Unii, które powinny stawać się jeszcze bardziej istotnym kreatorem polityki europejskiej. Szersza integracja polityczna nie powinna być przy tym celem samym w sobie, ale być skutkiem ściślejszej współpracy w sferze gospodarki i ekonomii oraz wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów, w takich obszarach jak m.in. bezpieczeństwo energetyczne, polityka sąsiedztwa czy nierówności rozwojowe i społeczne.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Polityka energetyczna

Parlament Europejski powinien również domagać się od Rady Europejskiej, Rady i Komisji rozmów ze Stanami Zjednoczonymi nad zniesieniem zakazu eksportu gazu ziemnego z łupków, który dziś może być sprzedawany przez amerykańskich przedsiębiorców tylko w swoim kraju. Dla Unii taka decyzja nie tylko oznaczałaby możliwość dywersyfikacji źródeł importowych (choćby potencjalną), ale również spadek cen gazu i tym samym możliwość tańszego kupowania surowca z kierunku wschodniego.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy globalne
gospodarka i energetyka
gaz łupkowy
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Wzmocnienie wspólnego rynku

(...) kluczem dla jeszcze lepszego działania rynku wewnętrznego jest upraszczanie procedur urzędowych, pełna cyfryzacja usług publicznych oraz lepsze przygotowanie urzędów do obsługi podmiotów zagranicznych. (...) konieczne są również działania prawodawcze, które będą m.in. zbliżać państwa członkowskie w zakresie prawa umów, dochodzenia należności w transakcjach handlowych i egzekucji oraz jeszcze bardziej ułatwiać uzyskiwanie uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym państwie. Kontynuowane muszą być również wysiłki legislacyjne nad coraz wyższymi standardami ochrony konsumentów (...)

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
wspólny rynek
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Podwójne opodatkowanie osób fizycznych

Obecnie unikanie podwójnego opodatkowania osób fizycznych i prawnych regulowane jest mocą dwustronnych umów zawieranych między państwami (zazwyczaj w oparciu o konwencję modelową OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku). Przyjmowane rozwiązania nie zawsze gwarantują pełną eliminację dodatkowych ciężarów podatkowych związanych z występowaniem elementu transgranicznego. Bez wątpienia jest to kwestia, nad którą Parlament Europejski może i powinien się pochylić.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
budżet państwa i podatki
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Rozszerzenie UE

(...)szansę udziału w tym wspólnym projekcie powinno mieć jak najwięcej państw. Bez wątpienia zatem proces rozszerzenia Unii powinien być kontynuowany. Polska powinna również oddziaływać na przyszłe uznanie jako potencjalnych kandydatów Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (po złożeniu przez nie stosownych wniosków o członkostwo), do czego przygotowywać będzie ww. państwa odpowiedni okres uprzedniego stowarzyszenia.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
rozszerzenie UE
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Nie dla harmonizacji podatkowej

Dotychczas obowiązującą zasadą w Unii była i jest suwerenność podatkowa państw członkowskich w tym zakresie i tak też powinno pozostać.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
budżet państwa i podatki
harmonizacja podatkowa
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Polityka energetyczna i ekologia

Niezależności energetycznej nie są się również budować wyłącznie w oparciu o odnawialne źródła energii. Jakkolwiek więc ochrona środowiska jest ważna, należy ją pogodzić z rozwojem gospodarczym i potrzebami europejskiego przemysłu. (...) rolą Parlamentu Europejskiego musi być motywowanie Rady, Komisji i państw członkowskich do szerszego podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw i całej Unii, na co wpływ może mieć wpływ m.in.: budowanie wspólnego rynku gazu, wspieranie wydobycia gazu ziemnego z łupków oraz realizowanie projektów infrastrukturalnych w zakresie łączenia sieci przesyłowych poszczególnych państw (budowy tzw. interkonektorów), tak aby solidarnie reagować np. na nagłe zakłócenia w poszczególnych państwach.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
ekologia i środowisko
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Wejście do unii bankowej

Decyzja o udziale Polski w unii bankowej powinna zostać podjęta dopiero po określeniu ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań i ocenie ich zafunkcjonowania w praktyce. W tym stanie rzeczy polski system bankowy już dziś jest bardzo bezpieczny, a co za tym idzie wartość dodaną przystąpienia Polski do unii bankowej należy rozpatrywać bardziej w kategoriach politycznych (udział we wpływie na nadzór bankowy) niż ekonomicznych.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
unia bankowa
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Polityka wschodnia

(...) polskim priorytetem powinno być kontynuowanie i rozwijanie Partnerstwa Wschodniego. Uzupełnieniem realizacji projektów finansowanych z ww. środków, muszą być jednak również konkretne decyzje polityczne, tj. dalsze znoszenie wymagań wizowych, dalsze stopniowe znoszenie ceł na towary eksportowane do Unii, jak również szybkie ratyfikowanie umów stowarzyszeniowych z Mołdawią i Gruzją oraz dążenie do ustanowienia pełnego stowarzyszenia z niektórymi innymi państwami Partnerstwa Wschodniego.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
polityka zagraniczna
Partnerstwo Wschodnie
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Porozumienie TIIP ze Stanami

Istotnym wyzwaniem stojącym obecnie przed Unią jest również dokończenie negocjacji w sprawie porozumienia TIIP ze Stanami Zjednoczonymi, mającego znieść szereg ograniczeń we wzajemnym handlu i inwestycjach.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy globalne
handel międzynarodowy
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki
Swoboda przepływu osób

Parlament Europejski bez wątpienia będzie musiał ponadto monitorować przestrzeganie przez poszczególne państwa (zwłaszcza Wielką Brytanię) zasad swobody przepływu osób, w tym w szczególności pracowników, i w razie potrzeby żądać podjęcia wszelkich koniecznych działań przez Komisję.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
migracje
prawa i wolności obywatelskie
wybory europejskie 2014
PO
5 mazowiecki