Informacje ogólne

Prezydent miasta Ełk

Data i miejsce urodzenia: 1974-02-06, Ełk
Zawód: prawnik, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Tomasz Andrukiewicz (6.02.1974, Ełk). Absolwent prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskał stopień doktora socjologii na UKSW w Warszawie. W l. 1999-2002 zatrudniony w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie. W l. 2002-2005 członek zarządu powiatu ełckiego, a w okresie 2005-2006 starosta powiatu... ełckiego. Od 2006 r. pełni urząd prezydenta miasta Ełku. W 2018 r. został wybrany po raz czwarty, po uzyskaniu w pierwszej turze 15343 (73,83 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Rozwój gospodarczy Ełku, w tym rozszerzenie granic miasta o grunty Skarbu Państwa na inwestycje, mieszkalnictwo oraz drogi.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Duży nacisk w 5-letniej kadencji położymy na wsparcie rodzimych i rodzinnych firm, skuteczne pozyskiwanie nowych i zewnętrznych inwestycji dla Ełku, powiększenie terenów na rozwój miasta.
Wprowadzenie karty mieszkańca (a w jej ramach także m.in.: junior, senior, 3+) – jako programu lojalnościowego, budującego więź ełczan ze swym miastem. System zniżek, w tym na komunikację miejską, pływalnię, kino oraz inne usługi.
Budowę nowych mieszkań komunalnych, m.in. przy ul. Kolejowej.
Pozyskanie, we współpracy z samorządem powiatu, środków na realizację małej obwodnicy miasta Ełku.
Pozyskaniu dodatkowych pieniędzy w ramach pakietu dla miast średnich.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 23.11.2018
Urząd Miasta Ełku, prezydent miasta, Ełk, Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Wspólne, liczba głosów: 15 343
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Portal internetowy Rozmaitości Ełckie elk.wm.pl
21.10.2018 – 2018
kandydat na prezydenta miasta Ełku (wybrany), Ełk, Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Wspólne, liczba głosów: 15 343
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 5.03.2015
Związek Miast Polskich, członek Zarządu
źródło
Oficjalna strona Związku Miast Polskich www.zmp.poznan.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Miejsca pracy

Wspierać przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz inwestorów, budujących zakłady pracy Dodane przez Martyna

Źródło: andrukiewicz.elk.pl

Ełk
warmińsko-mazurskie
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
rynek pracy
Inwestycje

Budować place sportowe i place zabaw Budować mieszkania socjalne Dodane przez Martyna

Źródło: andrukiewicz.elk.pl

Ełk
warmińsko-mazurskie
inwestycje
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Modernizacja miasta

Uczynić wszystko, by Via Baltica i Rail Baltica zostały wybudowane zgodnie z ustalonym i wywalczonym przez nas przebiegiem przez nasze miasto, Modernizować ulice: Suwalską, Wojska Polskiego i inne, Modernizować nasze szkoły i przedszkola, Modernizować i zagospodarować tereny podwórek Dodane przez Martyna

Źródło: andrukiewicz.elk.pl

Ełk
warmińsko-mazurskie
prezydent miasta
wybory samorządowe 2014
infrastruktura

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5500 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 37 845,55 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Kwota: 2885,74 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Kwota: 30 184,52 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 522 EUR
Uwagi: (majątek odrębny)

Kwota: 20 USD
Uwagi: (majątek odrębny)

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 210 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 160 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Powierzchnia: 42,2 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 udziału
Uwagi: oraz pomieszczenie przynależne (piwnica 3,64 m2)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 160 497,70 PLN brutto
Uwagi: dochód netto: 159 162,70 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1200 PLN brutto
Uwagi: dochód netto: 960 PLN

Opis: z tytułu umowy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku (wykłady akademickie)
Kwota: 1000,00 PLN
Uwagi: dochód netto:800 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Bank Polska S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 126 000 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31.12.2018

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Bank Polska S.A - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 25 576,00 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31.12.2018

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2019-04-30
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 37 647,04 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Kwota: 2890,49 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Kwota: 28 846,47 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 522 EUR
Uwagi: (majątek odrębny)

Kwota: 20 USD
Uwagi: (majątek odrębny)

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 210 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 160 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Powierzchnia: 42,2 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 udziału
Uwagi: oraz pomieszczenie przynależne (piwnica 3,64 m2)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 145 883,83 PLN brutto
Uwagi: dochód netto: 99 892,19 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1200 PLN brutto
Uwagi: dochód netto: 1028 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Bank Polska S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 126 750 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 22-11-2018

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Bank Polska S.A - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 27 106,33 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 22-11-2018

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2018-12-21
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 500 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 40 460,28 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Kwota: 4510,15 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Kwota: 30 066,64 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 522,33 EUR
Uwagi: (majątek odrębny)

Kwota: 20,91 USD
Uwagi: (majątek odrębny)

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 210 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 160 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Powierzchnia: 42,2 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 udziału
Uwagi: oraz pomieszczenie przynależne (piwnica 3,64 m2)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 111 488,20 PLN brutto
Uwagi: dochód netto: 78 462,73 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1800 PLN brutto
Uwagi: dochód netto: 1542 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Bank Polska S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 128 250 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31-08-2018

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Santander Bank Polska S.A - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 28 615,57 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31-08-2018

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2018-09-14
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 37 991,32 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Kwota: 3114,79 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Kwota: 26 779,38 PLN
Uwagi: ubezpieczenie i polisy w III filarze; majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 532 EUR

Kwota: 20 USD

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 210 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 160 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 42,2 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 udziału
Uwagi: oraz pomieszczenie przynależne (piwnica 3,64 m2)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 161 271,94 PLN brutto
Uwagi: dochód netto: 109 565,55 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 2160 PLN brutto
Uwagi: dochód netto: 1773 PLN

Opis: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Ełku
Kwota: 3000 PLN
Uwagi: dochód netto: 2459,37 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 134 250 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31-12-2017
Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2018-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN

Kwota: 34 288 PLN
Uwagi: Ubezpieczenie i polisy w III filarze

Kwota: 2681,26 PLN
Uwagi: Ubezpieczenie i polisy w III filarze

Kwota: 21 179,57 PLN
Uwagi: Ubezpieczenie i polisy w III filarze

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 115 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 159 456,72 PLN brutto

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 720 PLN brutto

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 143 250 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31-12-2016
Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2017-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN

Kwota: 31 465 PLN
Uwagi: Ubezpieczenie i polisy w III filarze

Kwota: 238,78PLN
Uwagi: Ubezpieczenie i polisy w III filarze

Kwota: 15 842,36 PLN
Uwagi: Ubezpieczenie i polisy w III filarze

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 115 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 157 812,,35 PLN brutto
Uwagi: netto 109 457,65 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1560 PLN brutto
Uwagi: netto: 1280,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 152 250 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31-12-2015
Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9000 PLN

Kwota: 29 590 PLN
Uwagi: Ubezpieczenie i polisy w III filarze

Kwota: 1861,62 PLN
Uwagi: Ubezpieczenie i polisy w III filarze

Kwota: 12 603,66 PLN
Uwagi: Ubezpieczenie i polisy w III filarze

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 115 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 158 589,40 PLN brutto
Uwagi: netto 109 966,58 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1500 PLN brutto
Uwagi: netto: 1285,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 160 500 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31-12-2014

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 3691,15 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31-12-2014

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2015-03-16
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 321,52 PLN

Kwota: 29 370,41 PLN
Uwagi: ubezpieczenia i polisy w III filarze

Kwota: 1744,77 PLN
Uwagi: ubezpieczenia i polisy w III filarze

Kwota: 11 280,13 PLN
Uwagi: ubezpieczenia i polisy w III filarze

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczanie przynależne (piwnica - 5,70 m2, strych -16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 115 000 PLN
Tytuł prawny: własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 146 609,65 PLN brutto
Uwagi: od 1 stycznia do 1 grudnia 2 014, dochód netto - 102 085,41 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1200
Uwagi: dochód, od 1 stycznia do 1 grudnia 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A. - kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 162 000 PLN
Uwagi: stan na dzień 1.12.2014 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredy Bank S.A. - kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 4566,61 PLN
Uwagi: stan na dzień 1.12.2014 r.

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2014-12-10
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN

Kwota: 28 423,86 PLN
Uwagi: ubezpieczenia i polisy w III filarze

Kwota: 1630,93 PLN
Uwagi: ubezpieczenia i polisy w III filarze

Kwota: 10 827,27 PLN
Uwagi: ubezpieczenia i polisy w III filarze

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczanie przynależne (piwnica - 5,70 m2, strych -16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 115 000 PLN
Tytuł prawny: własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 110 223,40 PLN brutto
Uwagi: od stycznia do sierpnia 2 014, dochód netto - 75 660,14 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1200
Uwagi: dochód, od stycznia do sierpnia 2014

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A. - kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 164 250 PLN
Uwagi: stan na dzień 21.09.2014 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredy Bank S.A. - kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 7155,13 PLN
Uwagi: stan na dzień 29.09.2014 r.

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2014-09-21
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 26 300 PLN
Uwagi: ubezpieczenia i polisy w III filarze

Kwota: 1328,80 PLN
Uwagi: ubezpieczenia i polisy w III filarze

Kwota: 7969,60 PLN
Uwagi: ubezpieczenia i polisy w III filarze

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)

Powierzchnia: 47,60 m2
Wartość: 115 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 155 979,60 PLN brutto
Uwagi: netto 106990,04

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1360 PLN brutto

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 170 250,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 13 506,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2014-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000,00 PLN

Kwota: 24 000,00 PLN
Uwagi: polisa w III filarze: AVIVA

Kwota: 2800,00 PLN
Uwagi: polisa w III filarze: ING Życie

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 151 658,83 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1440,00 PLN

Opis: z tytułu umowy zlecenie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kwota: 1760,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 179 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 19 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2013-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 644,46 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu wynagrodzenia za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 158 181,57 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1120,00 PLN

Opis: z tytułu umowy z przeniesieniem praw autorskich- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Kwota: 2945,00 PLN

Opis: z tytułu umowy zlecenia- Fundacja Rozwoju Ziemi Lokalnej w Olecku
Kwota: 1056,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 188 250,00 PLN
Uwagi: do spłaty- kapitał + odsetki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 29 276,55 PLN

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2012-03-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 753,84 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu wynagrodzenia za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 131 865,83 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1440,00 PLN
Uwagi: przychód 1800,00 PLN

Opis: z tytułu umowy z przeniesieniem praw autorskich- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Kwota: 3590,00 PLN

Opis: z tytułu umowy z przeniesieniem praw autorskich- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Kwota: 1920,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 197 250,00 PLN
Uwagi: do spłaty- kapitał + odsetki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 37 392,56 PLN

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2011-03-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Mariusz
Nazwisko: Andrukiewicz
Data urodzenia: 1974-02-06
Miejsce urodzenia: Ełk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Ełku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Ełku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 132,63 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51,90 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: oraz pomieszczenia przynależne (piwnica 5,70 m2, strych 16,40 m2)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu wynagrodzenia za pracę w Urzędzie Miasta Ełku
Kwota: 120 454,50 PLN

Opis: wynagrodzenie członka Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku
Kwota: 1800,00 PLN

Opis: z tytułu umowy z przeniesieniem praw autorskich- Wyższa Szkoła finansów i Zarządzania
Kwota: 3545,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 198 384,88 PLN
Uwagi: do spłaty - kapitał + odsetki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt Bank S.A., kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 38 561,18 PLN

Podpis
Miejscowość: Ełk
Data: 2010-12-06