Informacje ogólne

Prezydent miasta Knurów

Data i miejsce urodzenia: 1956-11-22, Knurów
Zawód: górnik, działacz związkowy, samorządowiec
Wykształcenie: średnie techniczne
Adam Rams (22.11.1956, Knurów), posiada wykształcenie średnie techniczne. Od 1975 górnik w Kopalni Węgla Kamiennego w Knurowie. W l. 1994-1998 radny Knurowa; w l. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. W l. 1995-2002 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". W l. 2002-2004... członek Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; od 2008 r. członek Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa. Od 2002 r. prezydent Knurowa. W 2018 r. został ponownie wybrany na tę funkcję, uzyskując w pierwszej turze 9515 (64,2 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od listopad 2018
Urząd Miasta Knurowa, prezydent miasta, Knurów, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Knurowa, liczba głosów: 9515
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta miasta Knurowa (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Knurowa, Knurów, liczba głosów: 9515
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
6.12.2014 – listopad 2018
Urząd Miasta Knurowa, prezydent miasta, Knurów, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Knurowa, liczba głosów: 9148
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Ekologia i środowisko

kontynuacja porządkowania gospodarki wodno-ściekowej przeprowadzenie remontów wraz z termomodernizacją i likwidacją niskiej emisji na osiedlu III Kolonii wspieranie działań mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii modernizacja istniejącego systemu oświetlenia ulicznego (Krywałd, ul. Wilsona, os. Farskie Pola, obszar III Kolonii) budowa nowego oświetlenia w dzielnicy domów jednorodzinnych przy ul. Jęczmiennej współpraca z kopalnią w celu ochrony terenów zurbanizowanych miasta przed skutkami eksploatacji górniczej Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

Knurów
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
śląskie
ekologia i środowisko
Komunikacja i transport

sukcesywna modernizacja i remonty dróg, chodników oraz miejsc postojowych we wszystkich dzielnicach miasta: ul. ks. Koziełka – II etap , Reymonta, Słowackiego, Szymanowskiego, Paderewskiego, Wolności, Piłsudczyków, Ziętka, al. Lipowa, Parkowa modernizacja kolejnych skrzyżowań na drogach wojewódzkich i powiatowych (rondo Lignozy – Zwycięstwa, 1 Maja – Wilsona, 1 Maja – K. Wielkiego) budowa zajezdni na osiedlu Szczygłowice przebudowa zajezdni autobusowej „Foch” budowa nowych dróg na osiedlu Cztery Pory Roku kontynuacja komunalizacji dróg prywatnych Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

komunikacja
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Knurów
Atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna miasta

budowa ronda i drogi dojazdowej do terenów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przy ul. Szpitalnej w celu ich uatrakcyjnienia dla inwestorów przygotowanie oferty inwestycyjnej dla nieruchomości w rejonie zjazdu z autostrady A-1 aktywna polityka podatkowa stymulująca rozwój przedsiębiorczości Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

Knurów
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
inwestycje
śląskie
Edukacja

budowa Żłobka Miejskiego rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 modernizacja placówek oświatowych dbałość o ciągły wzrost poziomu nauczania i różnorodność zajęć pozalekcyjnych dbałość o stabilne warunki pracy i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej Dodane przez Laura

Źródło: adamrams.pl

wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
śląskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Knurów

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 989,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 480 000,00 PLN
Wartość działki: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Knurów
Kwota: 159 878,57 PLN

Opis: wynagrodzenie z KZK GOP
Kwota: 35 455,95 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mitsubishi
Model: ASX
Wartość: 60 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO BP SA na okres piętnastu lat na budowę domu
Cała kwota: 230 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 132 979,62 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 2018-12-31
Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 480 000,00 PLN
Wartość działki: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Knurów
Kwota: 149 049,82 PLN

Opis: wynagrodzenie z KZK GOP
Kwota: 25 617,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mitsubishi
Model: ASX
Wartość: 65 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO SA na okres piętnastu lat na budowę domu
Cała kwota: 230 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 132 979,62 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 2018-12-14
Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2018-12-14
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość domu: 480 000,00 PLN
Wartość działki: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: umiejscowiona w [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta
Kwota: 110 421,09 PLN

Opis: wynagrodzenie z KZK GOP
Kwota: 18 901,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mitsubishi
Model: ASX
Wartość: 65 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO SA na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 137 092,44 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 2018-09-16
Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2018-09-16
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 800 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość domu: 465 000 PLN
Wartość działki: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: umiejscowiona w [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta
Kwota: 2X9268,76 PLN

Opis: wynagrodzenie z KZK GOP - nagroda jubileuszowa
Kwota: 34 528,27 PLN

Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 5745,92 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mitsubishi
Model: 13X
Rok produkcji: 2006
Wartość: 72 100 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO 3,4 na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 164 948,63 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31.12.2016
Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2017-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 930 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość domu: 465 000 PLN
Wartość działki: 240 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta
Kwota: 157 754,06 PLN

Opis: wynagrodzenie z KZK GOP (członek zarządu)
Kwota: 3045,22 PLN

Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 5745,92 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Fusion
Rok produkcji: 2006
Wartość: 10 100 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 180 174,64 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31.12.2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 11 112,69 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31.12.2015

Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość domu: 465 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 174 321,70 PLN
Uwagi: przychód z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych przez współmałżonkę
Łączny dochód
Kwota: 9310 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Fusion
Rok produkcji: 2006
Wartość: 11 500 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 194 828,80 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 23 333,74 PLN

Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2015-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość domu: 465 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 163 328,70 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Fusion
Rok produkcji: 2006
Wartość: 12 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Cała kwota: 230 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 196 008,18 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 27-11-2014.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 24 299,41 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 27-11-2014.

Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2014-11-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość domu: 465 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 112 015,98 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Fusion
Rok produkcji: 2006
Wartość: 12 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 198 305,49 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 21-09-2014.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 27 120,64 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 21-09-2014.

Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2014-09-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 159 511,09 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Fusion
Rok produkcji: 2006
Wartość: 12 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 208 303,44 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2013.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku PKO BP SA w dniu 2013-10-25, zaciągnięty na okres 3 lat na cele bierzące
Cała kwota: 35 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 34 287,93 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2013.

Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2014-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 200 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 159 416,88 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu KZK GOP (nieopodatkowany)
Kwota: 25 080 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu KZK GOP (opodatkowany)
Kwota: 4059 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Fusion
Rok produkcji: 2006
Wartość: 13 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w Banku PKO w 2008 r. na okres 5 lat. Kredyt wykorzystano na zakup działki budowlanej
Kwota pozostała do spłacenia: 23 066,90 PLN
Uwagi: pozostała kwota zobowiązania na dzień 31-12-2012

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 219 699,45 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2012.

Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2013-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: zezwolenie na budowę
Uwagi: dom w budowie
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 31-12-1996
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2000 r.

Rodzaj: działka budowlana w Knurowie
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2008 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta
Kwota: 197 935,32 PLN

Opis: wykonanie obowiązków Miejskiego Komisarza Spisowego
Kwota: 4000 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu KZK GOP (nieopodatkowany)
Kwota: 26 328 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu KZK GOP (opodatkowany)
Kwota: 4106 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Fusion
Rok produkcji: 2006
Uwagi: podano wartość: 180 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w Banku PKO w 2008 r. na okres 5 lat. Kredyt wykorzystano na zakup działki budowlanej
Kwota pozostała do spłacenia: 48 877,14 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2011

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku PKO na okres piętnastu lat. Kredyt zaciągnięty na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 230 000 PLN
Uwagi: kwota zobowiązania na dzień 31-12-2011.

Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2012-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 31-12-1996
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2000 r.

Rodzaj: działka budowlana w Knurowie
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2008 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta osiągnięty do 20-12-2010
Kwota: 168 635,24 PLN

Opis: dochód z tytułu pełnienia funkcji członek Walnego Zgromadzenia KZK GOP
Kwota: 15 540 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Fusion
Rok produkcji: 2006
Wartość: 23 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt udzielony przez Bank PKO na okres 5 lat. Kredyt wykorzystano na zakup działki budowlanej w Knurowie.
Kwota pozostała do spłacenia: 71 661,45 PLN
Uwagi: stan na 31-12-2010
Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2011-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Rams
Data urodzenia: 1956-11-22
Miejsce urodzenia: Knurów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Knurowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem letniskowym w [nieczytelne]
Powierzchnia działki: 180 m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2000 r.

Rodzaj: działka budowlana w Knurowie
Powierzchnia działki: 945 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: działka zakupiona w 2008 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu wynagrodzenia w Urzędzie Miasta osiągnięty do 20-12-2010
Kwota: 147 852,85 PLN

Opis: z tytułu uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach KZK GOP
Kwota: 15 540 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Fusion
Rok produkcji: 2006
Wartość: 23 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt udzielony przez Bank PKO na okres 5 lat. Kredyt wykorzystano na zakup działki budowlanej w Knurowie.
Kwota pozostała do spłacenia: 71 661,45 PLN
Uwagi: stan na 20-12-2010
Podpis
Miejscowość: Knurów
Data: 2010-12-20