Informacje ogólne

Prezydent miasta Toruń

Data i miejsce urodzenia: 1952-07-14, Kamień
Zawód: samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Michał Zaleski (14.07.1952, Kamień), od 2002 r. prezydent Torunia. Ukończył geografię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia organizacji i kierowania na Uniwersytecie Warszawskim. W l. 1986-2002 prezes Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Przed 1989 r.... był członkiem PZPR. W l. 1994-1998 i 1998-2002 zasiadał w radzie miasta z ramienia SLD. W l. 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Filar SA. W wyborach samorządowych w 2018 r. uzyskał 44840 (55,42 proc.) głosów, co dało mu zwycięstwo w pierwszej turze.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Prosimy podać pełną nazwa komitetu, z którego kandyduje Pan/Pani w wyborach.
KWW Michała Zaleskiego
Prosimy wybrać miasto, w którym kandyduje Pan/Pani w wyborach na prezydenta.
 1. Toruń
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Poprawa jakości życia mieszkańców Torunia poprzez kontynuowanie planów inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Miasta do 2042 roku.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Wygodna i ekologiczna komunikacja publiczna.
Systematyczna poprawa bezpieczeństwa w mieście.
Coraz lepsza opieka na ludźmi starszymi, schorowanymi i niepełnosprawnymi.
Kontynuacja systematycznej rozbudowy i unowocześniania żłobków, przedszkoli i szkół.
Zapewnienie wygodnego zamieszkania na osiedlach.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 22.11.2018
Urząd Miasta Torunia, prezydent miasta, Toruń, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego, liczba głosów: 44 840
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Portal Samorządowy www.portalsamorzadowy.pl
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta miasta Torunia (wybrany), Toruń, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego, liczba głosów: 44 840
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
2.12.2014 – listopad 2018
Urząd Miasta Torunia, prezydent miasta, Toruń, Komitet Wyborczy Wyborców Michał Zaleski, liczba głosów: 42 756
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Edukacja i opieka nad dziećmi

Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach Lepsze wyposażenia szkół i przedszkoli Zaoferowanie uczniom nowoczesnych pomocy szkolnych Poszerzenie dostępności zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

prezydent miasta
wybory samorządowe 2014
Toruń
edukacja i szkolnictwo wyższe
Bezpieczeństwo

Strażnicy miejscy będą dla mieszkańców partnerami Co raz liczniejsze patrole Straży Miejskiej i Policji w szczególnie w okolicy szkół Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

bezpieczeństwo i obronność
wybory samorządowe 2014
prezydent Torunia
Zdrowie

Szpital Miejski będzie stale unowocześniany Zwiększenie miejsc w placówkach opieki długoterminowej Zwiększymy zakres opieki medycznej w szkołach Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
kujawsko-pomorskie
ochrona zdrowia
Toruń
Miejsca pracy i bezpieczeństwo socjalne

Likwidację barier ograniczających przedsiębiorczość  Przygotowanie kolejnych gruntów dla inwestorów Współpraca z lokalnym biznesem i nauką Stworzenie ośrodka konferencyjno-szkoleniowego Rozwój Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy Dodane przez: Laura  

Źródło: michalzaleski.pl

Toruń
prezydent miasta
polityka społeczna
kujawsko-pomorskie
wybory samorządowe 2014
Kultura

Oddanie sali koncertowej na Jordankach Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

prezydent Torunia
wybory samorządowe 2014
kultura
Starówka i zabytki

lepsze skomunikowanie Starówki z największymi dzielnicami Torunia powstaną pospieszne linie autobusowe do centrum prowadzące z czterech krańców miasta. program rewitalizacji w innych częściach Torunia. W pierwszej kolejności skupimy się na Bydgoskim i Chełmińskim Przedmieściu Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

ochrona zabytków
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Toruń
Plany miast dla kultury na 2013 rok

Cele, jakie stawiają sobie władze miasta podczas tworzenia polityki kulturalnej, wynikają wprost z dokumentu Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020, której wdrażanie rozpoczniemy już w pierwszych tygodniach 2013 roku. (…) Chcemy postawić na rzeczywistą współpracę miejskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych i niezależnych twórców, dzięki której będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał zarówno naszej gotyckiej scenerii, jak i kreatywnego środowiska twórców.(…) Oferta kulturalna wzbogaci się o nowe wydarzenia, na których brak zwrócili nam uczestnicy prac nad strategią, szczególnie w ramach oferty letniej. Najważniejszą inwestycją kulturalną będzie sala koncertowo-widowiskowa na Jordankach, która da nam możliwość realizowania w Toruniu przedsięwzięć kulturalnych dla szerokiej publiczności Począwszy od 2013 roku budżet Gminy Miasta Toruń w zakresie działań kulturalnych związany będzie z realizacją celów określonych w strategii rozwoju kultury. W przyszłym roku zaplanowano większą pulę środków na konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, mających tworzyć projekty w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dodane przez: Ewa

Źródło: publica.pl

prezydent Torunia
sprawy lokalne
Toruń
kujawsko-pomorskie

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 89 800,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 270 USD
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Powierzchnia działki: 0,2 ha
Wartość: 80 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Wartość: 160 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
Uwagi: stoi na działce 0,2 ha wymienionej powyżej

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 4800,00 PLN
Dochód
Kwota: 400,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: w tym odprawa emerytalna: 65 640,00 PLN stanowi wspólność majątkową małżeńską
Kwota: 217 453,80 PLN
Uwagi: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres 2018.01.01 - 2018.12.31

Opis: dochód z inwestowania składki ubezpieczeniowej - fundusz stabilnego wzrostu za okres 2018.01.01 - 2018.12.31
Kwota: 41 162,00 PLN
Uwagi: stanowi wspólność majątkową małżeńską

Opis: emerytura za okres 2018.01.01 - 2018.12.31
Kwota: 15 765,08 PLN
Uwagi: stanowi wspólność majątkową małżeńską

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Venga
Rok produkcji: 2016
Wartość: 54 000,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S60
Rok produkcji: 2005
Wartość: 13 000,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Inne mienie
Opis: dom letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A.
Cała kwota: 50 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 26 500,00 PLN
Uwagi: zaciągnięty na podstawie umowy kredytowej zawartej w czerwcu 2016 na okres 60 miesięcy przeznaczony na spłatę poprzedniego kredytu i zakup działki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie kredytowej
Kwota pozostała do spłacenia: 1800,00 PLN

Uwagi ogólne: łączna kwota zobowiązań: 28 300,00 PLN; stanowią wspólność majątkową małżeńską
Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2019-04-24
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 41 400,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 270 USD
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Powierzchnia działki: 0,2 ha
Wartość: 80 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Wartość: 160 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
Uwagi: stoi na działce 0,2 ha wymienionej powyżej

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 4500,00 PLN
Dochód
Kwota: 400,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: stanowi wspólność majątkową małżeńską
Kwota: 130 156,30 PLN
Uwagi: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres 2018.01.01 - 2018.11.22

Opis: dochód z inwestowania składki ubezpieczeniowej - fundusz stabilnego wzrostu za okres 2018.01.01 - 2018.11.22
Kwota: 41 162,00 PLN
Uwagi: stanowi wspólność majątkową małżeńską

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Venga
Rok produkcji: 2016
Wartość: 56 000,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S60
Rok produkcji: 2005
Wartość: 14 000,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Inne mienie
Opis: dom letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A.
Cała kwota: 50000,00PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 27 400,00 PLN
Uwagi: zaciągnięty na podstawie umowy kredytowej zawartej w czerwcu 2016 na okres 60 miesięcy przeznaczony na spłatę poprzedniego kredytu i zakup działki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): dwa debety na kartach kredytowych
Kwota pozostała do spłacenia: 5300,00 PLN

Uwagi ogólne: łączna kwota zobowiązań: 32 700,00 PLN; stanowią wspólność majątkową małżeńską
Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2018-12-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 34 700 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 270 USD
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Powierzchnia działki: 0,2 ha
Wartość: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
Uwagi: stoi na działce 0,2 ha wymienionej powyżej

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 4500 PLN
Dochód
Kwota: 400 PLN
Uwagi: majątek odrębny, wartości podane szacunkowo
IX. Inne dochody...
Dochód
Kwota: 108 498,80 PLN
Uwagi: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres 2018.01.01 - 2018.08.31; stanowi wspólność majątkową małżeńską

Opis: dochód z inwestowania składki ubezpieczeniowej - fundusz stabilnego wzrostu
Kwota: 41 162 PLN
Uwagi: stanowi wspólność majątkową małżeńską

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Venga
Rok produkcji: 2016
Wartość: 56 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S60
Rok produkcji: 2005
Wartość: 14 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Inne mienie
Opis: dom letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A.
Cała kwota: 50 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 30 000 PLN
Uwagi: zaciągnięty na podstawie umowy kredytowej zawartej w czerwcu 2016 na okres 60 miesięcy przeznaczony na spłatę poprzedniego kredytu i zakup działki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): dwa debety na kartach kredytowych
Kwota pozostała do spłacenia: 5000 PLN

Uwagi ogólne: łączna kwota zobowiązań: 35 000 PLN; stanowią wspólność majątkową małżeńską
Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2018-09-14
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył uzupełnienie ws. modelu samochodu marki Volvo.
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 100 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 180 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 220 USD
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Powierzchnia działki: 0,2 ha
Wartość: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
Uwagi: stoi na działce 0,2 ha wymienionej powyżej

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 5600 PLN
Dochód
Kwota: 400 PLN
Uwagi: majątek odrębny, wartości podane szacunkowo
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres 01.01.2017 -31.12.2017
Kwota: 160 599,40 PLN
Uwagi: stanowi wspólność majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Venga
Rok produkcji: 2016
Wartość: 56 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 14 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Inne mienie
Opis: dom letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A.
Cała kwota: 62 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 2500 PLN
Uwagi: zaciągnięty na podstawie umowy kredytowej zawartej w lutym 2016 na okres 48 miesięcy przeznaczony na zakup samochodu

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A.
Cała kwota: 50 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 36 300 PLN
Uwagi: zaciągnięty na podstawie umowy kredytowej zawartej w czerwcu 2016 na okres 60 miesięcy przeznaczony na spłatę poprzedniego kredytu i zakup działki

Uwagi ogólne: łączna kwota zobowiązań: 38 800 PLN; stanowią wspólność majątkową małżeńską
Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2018-04-23
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7100 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 290 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 70 USD
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Powierzchnia działki: 0,2 ha
Wartość: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska
Uwagi: stoi na działce 0,2 ha wymienionej powyżej

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 5200 PLN
Dochód
Kwota: 300 PLN
Uwagi: majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: nagroda jubileuszowa za 40-lecie pracy
Kwota: 37 095,66 PLN
Łączny dochód
Kwota: 196 238,46 PLN brutto
Uwagi: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres 01.01.2016 -31.12.2016; stanowi wspólność majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Kia
Model: Venga
Rok produkcji: 2016
Wartość: 60 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 15 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Inne mienie
Opis: dom letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A.
Cała kwota: 29 100 PLN
Uwagi: zaciągnięty na podstawie umowy kredytowej zawartej w lutym 2016 na okres 48 miesięcy przeznaczony na zakup samochodu

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debety w kartach kredytowych
Cała kwota: 3100 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK S.A.
Cała kwota: 45 500 PLN
Uwagi: zaciągnięty na podstawie umowy kredytowej zawartej w czerwcu 2016 na okres 60 miesięcy przeznaczony na spłatę poprzedniego kredytu i zakup działki

Uwagi ogólne: łączna kwota zobowiązań: 77 700 PLN; stanowią wspólność majątkową małżeńską
Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 800 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 5200 PLN
Uwagi: własność odrębna

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 420 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Powierzchnia działki: 0,1 ha
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 4900 PLN
Dochód
Kwota: 200 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Kwota: 158 431,22 PLN
Uwagi: dochód ten stanowi wspólność majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Grade Punto
Rok produkcji: 2006
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Inne mienie
Opis: dom letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na cele konsumpcyjne w Banku Zachodnim WBK S. A. na podstawie umowy zawartej w październiku 2014
Cała kwota: 20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 16 900 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debety w kartach kredytowych
Cała kwota: 3800 PLN

Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2016-04-26
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył wyjaśnienie, którym uzupełnia informacje nt. kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK o cel kredytu, pełną kwotę kredytu oraz datę zawarcia umowy kredytowej.
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 600 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 6100 PLN
Uwagi: własność odrębna

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 240 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Powierzchnia działki: 0,1 ha
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 8100 PLN
Dochód
Kwota: 300 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Kwota: 170 227,38 PLN
Uwagi: dochód ten stanowi wspólność majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Grade Punto
Rok produkcji: 2006
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 24 300 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Inne mienie
Opis: dom letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK SA
Kwota pozostała do spłacenia: 34 500 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK SA
Kwota pozostała do spłacenia: 19 600 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK SA
Kwota pozostała do spłacenia: 29 700 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet w kartach kredytowych
Cała kwota: 2800 PLN

Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2015-04-16
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 28 500 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 6100 PLN
Uwagi: własność odrębna

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Powierzchnia działki: 0,1 ha
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 8100 PLN
Dochód
Kwota: 380 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres od 01.01.2014 do 06.12.2014
Kwota: 157 973,41 PLN
Uwagi: dochód ten stanowi wspólność majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Grade Punto
Rok produkcji: 2006
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 24 300 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Inne mienie
Opis: dom letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK SA
Kwota pozostała do spłacenia: 35 700 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK SA
Kwota pozostała do spłacenia: 19 900 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK SA
Kwota pozostała do spłacenia: 30 500 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debety w kartach kredytowych
Cała kwota: 500,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debety w kartach kredytowych
Cała kwota: 3000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debety w kartach kredytowych
Cała kwota: 1700,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2014-12-06
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6400 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 6100 PLN
Uwagi: własność odrębna

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Powierzchnia działki: 0,1 ha
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek o charakterze rekreacyjno-letniskowym
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 8100 PLN
Dochód
Kwota: 380 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres od 01.01.2014 do 31.08.2014
Kwota: 110 526,70 PLN
Uwagi: dochód ten stanowi wspólność majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Grade Punto
Rok produkcji: 2006
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 24 300 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Inne mienie
Opis: dom letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK SA
Kwota pozostała do spłacenia: 40 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w Banku Zachodnim WBK SA
Kwota pozostała do spłacenia: 1100 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debety w rachunku oszczędnościowym
Kwota pozostała do spłacenia: 1200 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debety na karatch kredytowych
Kwota pozostała do spłacenia: 3100 PLN

Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2014-09-14
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 2100 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 6900PLN
Uwagi: własność odrębna

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 400 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

Rodzaj: działka (zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym)
Powierzchnia działki: 0,1 ha
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek rekreacyjno-letniskowy
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 7100 PLN
Dochód
Kwota: 380
Uwagi: majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013
Kwota: 159 394,38 PLN
Uwagi: dochód stanowi wspólność majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Grande Punto
Rok produkcji: 2006
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 24 300 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Inne mienie
Opis: domek letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Bank Zachodnim WBK
Kwota pozostała do spłacenia: 48 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Bank Zachodnim WBK
Cała kwota: 7300 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Bank Zachodni WBK
Cała kwota: 9900 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debety na rachunku oszczędnościowym i kartach kredytowych
Uwagi: 5700 PLN, 2100 PLN, 3500 PLN

Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2014-04-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 100 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Kwota: 21 200 PLN
Uwagi: majątek odrębny - spadek

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 310 EUR
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu - majątek odrębny

Rodzaj: działka (zabudowana budynkiem o charakterze rekreacyjno-letniskowym)
Powierzchnia działki: 0,1 ha
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj: budynek rekreacyjno-letniskowy
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 6800 PLN
Dochód
Kwota: 200
Uwagi: majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012
Kwota: 159 564,64 PLN
Uwagi: dochód stanowi wspólność majątkową małżeńską
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Grande Punto
Rok produkcji: 2006
Wartość: 13 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 32 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Inne mienie
Opis: domek letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Bank Zachodnim WBK
Kwota pozostała do spłacenia: 19 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Bank Zachodnim WBK
Cała kwota: 60 500 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Bank Zachodni WBK
Cała kwota: 22 100 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2013-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 8000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 76 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny - spadek

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu - majątek odrębny

Rodzaj: działka niezabudowana
Powierzchnia działki: 0,1 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność majątkowa małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Dochód
Kwota: 300 PLN
Uwagi: akcje stanowią majątek odrębny dochód - małżeńska wspólność majatkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011
Kwota: 183 536,06 PLN
Uwagi: (w tym nagroda jubileuszowa w kwocie brutto: 24 730,44 PLN; netto: 16 816,44 PLN; nagroda Prezesa GUS w kwocie brutto: 4 000 PLN, netto: 2 720 PLN) powyższe dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Grande Punto
Rok produkcji: 2006
Wartość: 14 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 39 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Inne mienie
Opis: domek letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 15 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): 3 kredyty w Banku Zachodnim WBK
Kwota pozostała do spłacenia: 104 000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na 31-12-2011 powyższe zobowiązania są objęte wspólnością majątkową małżeńską
Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2012-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu - majątek odrębny
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Dochód
Kwota: 300 PLN
Uwagi: akcje stanowią majątek odrębny dochód - małżeńska wspólność majatkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010
Kwota: 160 755,87 PLN
Uwagi: powyższe dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Grande Punto
Rok produkcji: 2006
Wartość: 22 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 51 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Inne mienie
Opis: domek letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 15 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): 2 kredyty w Banku Zachodnim WBK
Kwota pozostała do spłacenia: 66 000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na 31-12-2010 powyższe zobowiązanie są objęte wspólnością majątkową małżeńską
Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2011-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Franciszek
Nazwisko: Zaleski
Data urodzenia: 1952-07-14
Miejsce urodzenia: Kamień
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Torunia
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 17 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu - majątek odrębny
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Bank Handlowy
Liczba akcji: 68
Dochód
Kwota: 300 PLN
Uwagi: akcje stanowią majątek odrębny dochód - małżeńska wspólność majatkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: praca w Urzędzie Miasta Torunia za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010
Kwota: 160 755,87 PLN
Uwagi: powyższe dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Grande Punto
Rok produkcji: 2006
Wartość: 22 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Rok produkcji: 2005
Wartość: 51 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Inne mienie
Opis: domek letniskowy na działce pracowniczej
Wartość: 15 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): 2 kredyty w Banku Zachodnim WBK
Kwota pozostała do spłacenia: 66 000 PLN
Uwagi: zadłużenie na dzień składania oświadczenia powyższe zobowiązania są objęte małżeńską wspólnością majątkową.
Podpis
Miejscowość: Toruń
Data: 2010-12-31