Informacje ogólne

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:
 • prezydent miasta Warszawa
 • prezydent miasta Warszawa
Data i miejsce urodzenia: 1952-11-04, Warszawa
Zawód: samorządowiec, prawniczka, ekonomistka
Wykształcenie: wyższe
Hanna Gronkiewicz-Waltz (04.11.1952, Warszawa), ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, od listopada 2013 profesor zwyczajny. Pracowniczka naukowa UW od 1975. W 1980 r. brała udział w zakładaniu struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Prawa i Administracji UW. W l. 90. członkini... Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego przy Prezesie NBP. W l. 1992-2001 prezes Narodowego Banku Polskiego, w l. 1998-2001 przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej. Posłanka V kadencji. Była przewodniczącą Komisji Skarbu Państwa. Od 2005 r. członkini PO, od 2006 r. wiceprzewodnicząca PO, od 2013 r. przewodnicząca warszawskich struktur partii. Od 2006 r. prezydent Warszawy. W 2014 r. ponownie uzyskała reelekcję, zdobywając w drugiej turze 59 proc. głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (kandydaci na Prezydenta Warszawy) (2014)

Informacje podstawowe:
Imię (imiona):
Hanna Beata
Nazwisko:
Gronkiewicz-Waltz
Data urodzenia (rrrr-mm-dd):
1952-11-04
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Ostatnio wykonywany zawód:
Prezydent m.st. Warszawy, profesor prawa
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Wykształcenie wybór z listy
 1. podstawowe
 2. gimnazjalne
 3. zasadnicze zawodowe
 4. średnie
 5. wyższe licencjackie/inżynierskie
 6. wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
tytuł profesora nauk prawnych
 1. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
 2. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 4. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 5. Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
 6. Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność
 7. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Sprawiedliwości Społecznej - Piotr Ikonowicz
 8. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka
 9. Komitet Wyborczy Warszawska Wspólnota Samorządowa
 10. Komitet Wyborczy Wyborców Warszawa Dla Rodziny
 11. Komitet Wyborczy Partia Zieloni
 12. Komitet Wyborczy Warszawa Społeczna
 13. Komitet Wyborczy Inicjatywa Mieszkańców Warszawy
 14. Komitet Wyborczy Związku Sybiraków
 15. Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Partnerstwo
 16. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Bieleckiego
E-mail:
hgronkiewicz@um.warszawa.pl
Strona internetowa, blog kandydatki/kandydata:
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami   Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w wypadku komunikatorów.
Facebook:
https://www.facebook.com/gronkiewiczwaltz?fref=ts
YouTube:
Google+:
Twitter:
https://twitter.com/hannagw
Goldenline:
LinkedIn:
Nk.pl:
Gadu-Gadu:
Skype:
Inne:
Komitet wyborczy
Adres:
Al.Jerozolimskie 30 Warszawa
Telefon:
tel. (22) 6213445
E-mail:
warszawa@platforma.org
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.    Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej.
W 1975 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku podjęła pracę jako pracownik naukowy UW. W 1981 r. obroniła pracę doktorską pt.: „Rola ministra przemysłowego w zarządzaniu gospodarką państwową” i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 1989 r. była ekspertem Sejmu i Senatu w zakresie prawa administracyjnego, gospodarczego i bankowego. W 1993 r. otrzymała tytuł doktora habilitowanego na podstawie swojej książki pt.: „Bank Centralny - od gospodarki planowej do rynkowej”. Od 6 marca 1992 r. do 31 grudnia 2000 r. była prezesem Narodowego Banku Polskiego. W czasie pełnienia funkcji prezesa NBP umocniła niezależność Banku Centralnego, uporządkowała system bankowy, przeprowadziła denominację złotego oraz jego upłynnienie. W latach 2001-2005 była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od września 2005 r. była posłem na Sejm RP oraz przewodniczącą Komisji Skarbu Państwa. Od czerwca 2006 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej a od października 2013 r. szefuje także mazowieckiej PO. Od 2000 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. 12 listopada 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji, jest także kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego, Prawa Gospodarczego i Prawa Bankowego.
Poniżej wymieniliśmy funkcje publiczne.    Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/ Pana dotyczą. 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Radny rady dzielnicy
Urzędnik administracji samorządowej
Członek zarządu gminy/ powiatu/ województwa
Poseł na Sejm RP
Senator
Zainteresowania/ hobby
jazda na rowerze, dobra książka
Jaka jest Pani/ Pana motywacja do kandydowania w wyborach samorządowych?
chęć dalszej poprawy jakości życia warszawiaków
Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan przede wszystkim zajmować jako Prezydent m.st. Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
inwestycje
2.
polityka społeczna
3.
przestrzeń publiczna
Jakie problemy Warszawy można Pani/ Pana zdaniem rozwiązać Rada m.st. Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
dalsze uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2.
przyjęcie programu rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy
3.
nowa strategia rozwoju miasta
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
kontynuacja budowy II linii metra
2.
zwiększenie miejsc w przedszkolach i żłobkach
3.
rewitalizacja Pragi wraz z budową obwodnicy śródmiejskiej
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym Warszawy? 
poprawa jakości życia warszawiaków
Prosimy o wskazanie, które z poniżej wymienionych polityk miejskich będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji Prezydenta m.st. Warszawy. Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Edukacja
 3. Infrastruktura i inwestycje
 4. Kultura
 5. Ochrona środowiska
 6. Ochrona Zdrowia
 7. Pomoc społeczna
 8. Rozwój gospodarczy
 9. Sport, rekreacja, turystyka
 10. Transport
 11. Ustrój m.st. Warszawy
 12. Wodociągi i gospodarowanie odpadami
 13. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej
Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz m.st. Warszawy mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Dokończenie I linii i budowa II linii warszawskiego metra
2.
14 tysięcy nowych miejsc w przedszkolach i ponad 3 tysiące w żłobkach
3.
przywrócenie warszawiakom Wisły (budowa bulwarów, plaż i ścieżek rowerowych)
Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz m.st. Warszawy mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
zostawiam tę ocenę moim konkurentom
2.
3.
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Pisanie artykułów do lokalnych mediów
 5. Udział w spotkaniach z mieszkańcami
 6. Inne (jakie?): media społecznościowe (FB i TT)
  Obecnie Warszawa jest podzielona na 18 dzielnic. Najmłodsza dzielnica to Wesoła, która została włączona do miasta w 2002 r.  Które z poniższych stwierdzeń najbardziej odpowiada Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. W l. 2014-2018 nie trzeba dokonywać zmian terytorialnych w graniach Warszawy.
 2. B. Warszawa powinna włączyć do swojego obszaru kolejne gminy.
 3. C. Warszawa zajmuje rozległe terytorium, należy rozważyć wyłączenie niektórych dzielnic.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższą opinią?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
B. Należy zlikwidować rady dzielnic.
C. Ustawowe uprawnienia prezydenta miasta są wystarczające, by prezydent Warszawy był w pełni skuteczny.
D. Ustawowe uprawnienia rady miasta są wystarczające, by rada Warszawy była w pełni skuteczna.
  Rada gminy podejmuje decyzje dotyczące: ustroju gminy i jednostek pomocniczych (np. dzielnic, osiedli) organizacji urzędów i instytucji gminnych, mienia gminy, zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej takich jak np. boiska i szkoły, spraw porządkowych związanych z koniecznością ochrony życia, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.  Czy Pani/Pana zdaniem rada gminy powinna podejmować decyzje w wymienionych poniżej sprawach?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
B. Zasady umieszczania reklamy wielkoformatowej.
C. Godziny obowiązywania ciszy nocnej.
  Wpływ na funkcjonowanie samorządu mają przepisy, które są uchwalane przez Parlament. Poniżej wymieniliśmy wybrane kwestie, które w publicznej dyskusji są najczęściej podawane jako ograniczające rozwój Warszawy. Prosimy wskazać jedną najpilniejszą z Pani/ Pana punktu widzenia kwestię, którą Parlament powinien rozwiązać w formie ustawowej w trakcie najbliższej kadencji samorządu.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Przepisy prawa pracy dotyczące zasad zatrudniania urzędników
 2. B. Przepisy dotyczące sposobu naliczania „janosikowego” (wpłaty bogatszych samorządów do budżetu państwa z przeznaczeniem na rozwój biedniejszych gmin)
 3. C. Brak ustawy reprywatyzacyjnej regulującej sprawę dekretu Bieruta
 4. D. Przepisy dotyczące ładu przestrzennego
 5. E. Przepisy Karty Nauczyciela
 6. F. Nie ma takich kwestii, które dotyczą samorządu Warszawy, którymi powinien zając się Parlament.
Jeśli odpowiedź A-E: Jakie działania podejmie Pani/ Pan w Parlamencie i z kim będzie Pani/ Pan współpracować, żeby doprowadzić do rozwiązania wybranej kwestii?
złożyłam projekt ustawy reprywatyzacyjnej. w najbliższym czasie przekażę do senatu projekt uchwały zmieniający zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które pozwolą ochronić np. jednostki edukacyjne
  W l. 2011-2012 m.st. Warszawa zapłaciło 415 mln złotych odszkodowań przedwojennym właścicielom, których nieruchomości zostały przejęte przez miasto po zakończeniu II wojny światowej, na mocy tzw. dekretu Bieruta z 1945 r. Proces zwrotu działek i nieruchomości obejmuje również m.in. likwidację boisk szkolnych i przenoszenie szkół. Poniżej wymieniliśmy propozycje ustawowych rozwiązań problemu roszczeń wynikających z dekretu Bieruta. Które z nich Pani/ Pan popiera?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. B. Zwrot równowartości mienia, bez konieczności zwrotu działki lub nieruchomości
 2. C. Przyznanie miastu prawa pierwokupu roszczeń
 3. D. Możliwość zwrotu działki w innych granicach
 4. E. Zaostrzenie zasad weryfikacji spadkobierców właścicieli nieruchomości
 5. F. Wprowadzenie przepisów umożliwiającym miastu weryfikację i podważenie prawa roszczeń osób ubiegających się o odszkodowania lub zwrot nieruchomości
 6. G. Wprowadzenie przepisu, że w przypadku zaginionych osób, które mają więcej niż 100 l. nie stosuje się kuratora (osoba prowadząca sprawę w imieniu właściciela)
 7. H. Spłata roszczeń z budżetu państwa
 8. I. Wprowadzenie planów zagospodarowania przestrzennego zakazujących likwidacji szkół i innych placówek publicznych stojących na działkach objętych roszczeniami
 9. J. Nie ma potrzeby wprowadzania ustawowych rozwiązań tego problemu
 10. K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź spośród A-I: W jaki sposób, jako Prezydent m.st. Warszawy zamierza Pani/ Pan zabiegać o ustawowe rozwiązania problemu roszczeń wynikających z dekretu Bieruta?
złożyłam projekt ustawy reprywatyzacyjnej. w najbliższym czasie przekażę do senatu projekt uchwały zmieniający zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które pozwolą ochronić np. jednostki edukacyjne
Szacuje się, że od kilku do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Warszawy płaci podatki poza stolicą. Aby zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w Warszawie ratusz wprowadził Kartę Warszawiaka dającą m.in. ulgi na bilety komunikacji miejskiej, do kin i teatrów czy obiektów sportowych. Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani poglądom?
A. Należy rozwijać działanie Karty Warszawiaka jako skuteczną zachętę do płacenia podatków w Warszawie.

B. Karta Warszawiaka służy podziałowi mieszkańców stolicy na lepszych i gorszych i należy z niej zrezygnować.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W 2013 r. m.st. Warszawa dysponowało 9303 lokalami użytkowymi. Gospodarowanie miejskim zasobem lokalowym ma wpływ na kierunki rozwoju miasta oraz na charakter poszczególnych dzielnic. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
A. Racjonalna polityka lokalowa powinna dążyć do zwiększania wpływów z podatków od prowadzonej działalności, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (banki, apteki).

B. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców - należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet, jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych lokali.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Jednym z zadań miasta (gminy) jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Miasto powinno zapewnić lokale socjalne i zamienne oraz zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o niskich dochodach.  W grudniu 2011 r. Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą zasady wykupu mieszkań komunalnych w stolicy. Nowe regulacje są mniej atrakcyjne dla najemców: dotychczas mieszkańcy mogli wykupić mieszkanie za 10 proc. jego wartości, od 2013 r. muszą zapłacić średnio 50 proc. wartości mieszkania. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom:
A. Zmniejszenie wysokości ulgi dla lokatorów mieszkań komunalnych, chcących je wykupić i ograniczenie skali sprzedaży mieszkań komunalnych jest racjonale z punktu widzenia miasta. Miasto ponosi koszty utrzymania mieszkań, których jest właścicielem, ale może szybciej reagować na potrzeby mieszkaniowe osób, których nie stać na własne lokum.

B. Koszty utrzymania mieszkań nie są rekompensowane dochodami z czynszu i miasto musi dokładać do posiadanych nieruchomości. Należy przywrócić ulgi i zachęcać lokatorów do wykupu mieszkań, nawet za cenę zmniejszenia puli dostępnych lokali.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W mijającej kadencji samorządu popularne stały się narzędzia partycypacyjne (np. konsultacje społeczne, budżety obywatelskie), które pozwalają zwiększać udział obywateli w procesie sprawowania władzy. Która z poniższych opinii lepiej odzwierciedla Pani/ Pana poglądy w tej kwestii?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Mieszkańcy miasta mają prawo współdecydować o sprawach dla nich istotnych.
 2. B. Angażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji jest ważne, ale spowalnia funkcjonowanie miejskiej administracji i może utrudniać realizację pewnych działań, dlatego władze powinny konsultować tylko niektóre kwestie.
 3. C. Mieszkańcy, wybierając władze samorządowe, oddają głos decyzyjny swoim reprezentantom i nie muszą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w trakcie kadencji.
  Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców Warszawy kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
plany zagospodarowania przestrzennego
2.
budżety dzielnic
3.
programy rozwojowe
  W Warszawie funkcjonuje kilka mechanizmów umożliwiających obywatelom aktywne działanie i wpływanie na kształt miasta oraz społeczności lokalnych. Które z nich zamierza Pani/ Pan wspierać i promować wśród mieszkańców? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
 1. B. Budżet partycypacyjny
 2. C. Konsultacje społeczne
 3. D. Inicjatywa uchwałodawcza
 4. E. Referendum lokalne
 5. F. Nie potrzebne są żadne specjalne mechanizmy partycypacji obywatelskiej.
 6. G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W 2014 r. mieszkańcy Warszawy po raz pierwszy mogli zgłaszać i wybierać projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na poziomie dzielnic. Kwota środków, którymi mogli łącznie dysponować wynosiła 26 mln zł. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. B. Powinno się dążyć do zwiększenia środków przeznaczonych do wydania w ramach budżetu partycypacyjnego.
 2. C. W ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy powinni móc zgłaszać i głosować na propozycje projektów ogólnomiejskich, które swoim zasięgiem obejmowałyby więcej niż jedną dzielnicę.
 3. D. Budżet obywatelski to tylko „demokratyczne widziadło”. O wydatkowaniu środków z budżetu, niezależnie od kwoty, decydować powinny osoby kompetentne.
 4. E. Koszty przygotowania i wprowadzania budżetu partycypacyjnego są na tyle wysokie, że nie ma sensu przeprowadzać tego procesu. Środki potrzebne na jego obsługę lepiej spożytkować w inny sposób.
 5. F. Budżet partycypacyjny jest procesem, który odwraca uwagę mieszkańców od realnych problemów miasta. Do rozdysponowania mają zaledwie niewielką część budżetu stolicy. Zamiast budżetu partycypacyjnego powinno prowadzić się z mieszkańcami dialog o wydatkowaniu środków publicznych.
 6. G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej kwestii.
  Na poziomie lokalnym istnieją różne formy partycypacji obywatelskiej, w tym organy doradcze, mające na celu wspierać działanie władz i instytucji publicznych. Niektóre z nich mają długą tradycję, jednak zdarza się, że przedstawiciele instytucji publicznych niechętnie z nich korzystają. Którą z poniżej wymienionych form partycypacji należałoby Pani/ Pana zdaniem szczególnie rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu w Warszawie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Przedszkolne i szkolne Rady Rodziców
 2. B. Rady Osiedli
 3. C. Samorządy szkolne
 4. D. Młodzieżowe Rady Dzielnic i Młodzieżową Radę Warszawy
 5. E. Rady Seniorów
 6. F. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy Pani/Pana zdaniem Warszawa jest miastem przyjaznym mieszkańcom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Tak.
 2. B. Nie.
 3. C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź TAK: Prosimy uzasadnić, dlaczego.
- bardzo efektywny system komunikacji miejskiej; - duża dostępność do oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej; - łatwy dostęp do terenów rekreacyjnych (parki, lasy, Wisła)
  W Warszawie od lat toczy się dyskusja dotycząca ograniczenia ciszy nocnej. Do tej pory nie udało się wypracować rozwiązania w pełni satysfakcjonującego wszystkie strony sporu. W 2014 r. właściciele klubów, przedstawiciele mieszkańców oraz władz miasta podpisali Kodeks dobrych praktyk, regulujący działalność klubokawiarni. W Kodeksie zapisane jest m.in., że właściciele klubów przestrzegają przepisów dotyczących norm hałasu, monitorują go oraz podejmują działania dostosowania hałasu do prawidłowego poziomu. O większych imprezach kilka dni wcześniej uprzedzają sąsiadów. Wokół klubów ma być czyściej, toalety mają być udostępniane za darmo, i to nie tylko klientom. Do gości klubów mają być skierowane plakaty z prośbą, by uszanować spokój mieszkańców. Dokument nie ma mocy prawnej, a przestrzeganie zaproponowanych w nim zasad jest dobrowolne. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Należy dążyć do prawnego umocowania wspólnie wypracowanych postulatów, tak żeby kara za ich nieprzestrzeganie była jasno określona.
 2. B. Nie da się całkowicie wyeliminować konfliktu między właścicielami klubów a mieszkańcami, ale należy zachęcać obie strony do współdziałania w ramach elastycznego modelu współpracy.
 3. C. Dzielnice mieszkalne muszą mieć gwarancję ciszy nocnej. Kluby prowadzące działalność po godz. 22.00 powinny zostać przeniesione na obszary z zabudową biurową lub przemysłową.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Warszawa jest jednym z miast, które należą do organizacji Eurocities. Jej celem jest realizowanie koncepcji tzw. smart city, czyli inteligentnego zarządzania miastem (m.in.: systemy sterowania ruchem, monitoring miejski, ekologiczny transport i energooszczędne oświetlenie). Krytycy tego typu rozwiązań wskazują, że koncepcja smart city opiera się na zbieraniu różnego rodzaju danych o mieszkańcach, a to ogranicza prawa obywateli do prywatności.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Problem ochrony prywatności w kontekście smart cities jest wyolbrzymiony. Warto wprowadzać rozwiązania, które pozwolą na skuteczne zarządzanie miastem, oszczędności i podniesienie jakości życia mieszkańców.

B. Rozwiązania potrzebne do realizacji smart city mogłyby w istotny sposób zagrażać prywatności obywateli. Należy ograniczać gromadzenie danych przez miasto i podmioty komercyjne nawet za cenę braku ułatwień w zarządzaniu usługami publicznymi.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Zdecydowanie B. Raczej B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W wielu polskich miastach, w tym także w Warszawie, trwa dyskusja nad kosztami i celowością utrzymania straży miejskiej oraz zadaniach realizowanych przez tę służbę. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Rada miasta powinna zlikwidować straż miejską (i przeznaczyć więcej środków na dofinansowanie policji, np. na dodatkowe patrole).
 2. B. W sprawie likwidacji straży miejskiej powinni zadecydować mieszkańcy w referendum.
 3. C. Nie należy podejmować żadnych działań. Straż miejska jest potrzebna i powinna zostać utrzymana.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Miasto nie powinno angażować się w spory pomiędzy mieszkańcami kamienic, a ich prywatnymi właścicielami.
 2. B. Miasto powinno angażować się w ochronę lokatorów, mediując w sporach między nimi a prywatnymi właścicielami.
 3. C. Miasto powinno brać odpowiedzialność za lokatorów wyrzucanych z prywatnych kamienic.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
    Które z wymienionych problemów społecznych uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do rozwiązania w Warszawie w nadchodzącej kadencji samorządu? Prosimy maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. B. Samotność osób starszych.
 2. C. Brak wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
 3. D. Słaba kondycja fizyczna dzieci i młodzieży spowodowana brakiem ruchu i złymi nawykami żywieniowymi.
 4. E. Niewystarczające wsparcie dla rodzin zagrożonych biedą i patologiami.
 5. F. Trudności w dostępie do pomocy medycznej.
 6. G. Sytuacja lokatorów kamienic zwracanych spadkobiercom.
 7. H. Trudności w adaptacji dla migrantów zarobkowych do Warszawy.
 8. I. Brak zaangażowania obywateli w sprawy miasta.
 9. J. Pogłębianie się różnic w dochodach mieszkańców i jakości życia poszczególnych dzielnic Warszawy.
 10. K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć w celu rozwiązania wskazanych problemów?
Bardzo zależy mi na zaopiekowaniu się osobami starszymi i samotnymi. W tym celu opracowujemy program dotarcia z pomocą do odpowiednich osób przez wolontariuszy. Przy budowaniu takiego systemu istotne jest również zachowanie poufności danych osobowych z jednej strony oraz zaangażowanie mieszkańców Warszawy, które chcą pomagać. Jest dużo osób deklarujących chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi a także organizacji pozarządowych gotowych podjąć się tego zadania dlatego sądzę, ze w najbliższym czasie uda na się system uruchomić. Równolegle planuję zmiany w zakresie systemu usług opiekuńczych realizowanych przez dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o wsparcie rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem to właśnie kończymy realizacje programów pilotażowych na szeroko rozumianej Pradze, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia STONOGA. Programy polegają na tym, ze na małym lokalnym obszarze wiele instytucji współpracuje na rzecz konkretnych dzieci, organizując czas wolny, pracując z rodziną indywidualnie i grupowo. Zdecydowanie zwiększyła się skuteczność pomocy na obszarach objętych programami. Programy te będą kontynuowane a zakres ich działania będę konsekwentnie rozszerzać.
  W Warszawie każdej doby w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych nocuje średnio ok. 1350 osób. Blisko 500 osób przebywa w pustostanach, na działkach, na ulicach, w parkach i innych miejscach niemieszkalnych, również podczas mrozu.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
A. Obecny system pomocy społecznej w Warszawie nie radzi sobie z problemem bezdomności – należy wprowadzić niezbędne reformy.

B. Wyjście z bezdomności powinno zależeć od indywidualnych wysiłków osób bezdomnych – funkcjonujący system pomocy społecznej wobec osób bezdomnych w Warszawie jest wystarczający.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Udało się w Warszawie niemal całkowici zlikwidować problem zaopiekowania się osobami bezdomnymi. Miejsc w schroniskach i noclegowniach opłacanych przez miasto jest przeszło 1,5 tys. Dodatkowo wydawanych jest codziennie przeszło 2500 posiłków oraz rozbudowaliśmy system dożywiania. Wyzwaniem dla nas na najbliższe lata jest program reform w zakresie procesu wychodzenia z bezdomności oraz zaopiekowanie się najtrudniejszymi przypadkami bezdomności często dotyczące osób z niepełno sprawnościami. Przygotowaliśmy program w tym zakresie, który jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i osobami, które zajmują się problematyką bezdomności. Zmiany rozpoczniemy od roku 2015.
  Jednym z sposobów wspomagania wychodzenia z bezdomności, są programy oparte na samodzielnym mieszkaniu. W Warszawie osoby bezdomne mają do dyspozycji 50 miejsc w tzw. mieszkaniach treningowych.  Czy tego typu rozwiązania Pani/ Pana zdaniem powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Realizowane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej.
 2. B. Finansowane przez miasto, ale zlecane organizacjom zajmującym się pomocą bezdomnym.
 3. C. Finansowane przez miasto, ale zlecane podmiotom prywatnym.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Które z poniższych rozwiązań zamierza Pani/ Pan wprowadzić, żeby ułatwić niepełnosprawnym mieszkańcom dostęp do informacji o swojej działalności?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. A. Dyżury w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. B. Dyżury z udziałem tłumacza na język migowy.
 3. C. Strona internetowa dopasowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
 4. D. Druk materiałów informacyjnych w formie dopasowanej do osób niepełnosprawnych.
 5. E. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Bardzo ważnym dla mnie elementem jest wspieranie nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie konsekwentnie rozbudowujemy zespół aplikacji mobilnych Virtualna Warszawa, ułatwiający poruszanie się po mieście osobom z dysfunkcją wzroku. Program ten otrzymał nagrodę Fundacji Bloomberga w wysokości 4 mnl zł jako najbardziej innowacyjne działanie miast w Europie. Wykorzystanie urządzeń mobilnych daje bardzo duże możliwości poprawy jakości życia naszych mieszkańców żyjących z niepełnosprawnosciami dlatego będziemy konsekwentnie inwestować w rozwój nowych technologii. W przyszłym roku rozpoczniemy wdrażanie programu wsparcia dedykowanego rodzicom dzieci niepełnosprawnych, tak aby od momentu kiedy otrzymują informacje o niepełnosprawności dziecka mieli wsparcie odpowiednich osób i instytucji.
  Czy Pani/ Pana zdaniem seniorzy powinni mieć swojego pełnomocnika przy urzędzie miasta, czy Rada Seniorów to wystarczający organ dedykowany tej grupie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Powinien zostać powołany pełnomocnik ds. osób starszych.
 2. B. Rada Seniorów to wystarczający organ dedykowany tej grupie.
 3. C. Mam inny pomysł na reprezentację seniorów.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź C: Prosimy podać, jaki to pomysł.
Warszawski model uczestnictwa seniorów w życiu miasta opiera się na Warszawskiej Radzie Seniorów jako organu doradczego przy prezydencie a także systemu rad seniorów działających w dzielnicach, przy burmistrzach. Całości umożliwia partycypacje mieszkańców w procesie wyboru przedstawicieli środowiska seniorów do Warszawskiej Rady Seniorów oraz do rad dzielnicowych. Model ten został wypracowany przez mieszkańców w trakcie warsztatów i konsultacji, które zostały zorganizowane w roku 2014. Dodatkowo opracowaliśmy dokument programowy Warszawa Przyjazna Seniorom z podaniem konkretnych działań, które będę realizować w najbliższych latach. Sposób ich wdrażania będę na bieżąco konsultować ze środowiskiem seniorów zasiadających w Warszawskiej Radzie Seniorów i senioralnych radach dzielnicowych.
  W 2013 r. w Warszawie mieszkało 308,2 tys. seniorów (osób powyżej 65. roku życia). Prognozy demograficzne wskazują, że grupa ta będzie coraz większa. Zapewnienie odpowiedniej opieki seniorom będzie w najbliższym czasie jednym z kluczowych wyzwań dla władz lokalnych. Które z poniższych rozwiązań Pani/ Pana zdaniem powinny wprowadzać władze Warszawy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. W każdej z dzielnic powinno istnieć jedno duże centrum społeczne kierujące swoje działania do seniorów.
 2. B. Należy dążyć do rozbudowy niewielkich placówek różnego typu adresowanych do seniorów, upowszechnienia instytucji opiekuna społecznego, tak by zmniejszyć odległość do potrzebujących wsparcia osób starszych.
 3. C. Sieć istniejących dziś instytucji adresowanych do seniorów jest wystarczająca – należy dążyć do poprawienia standardów ich funkcjonowania.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Na rzecz osób starszych działają różne instytucje.  Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny być rozwijane przez samorząd w pierwszej kolejności (m.in. poprzez poprawę funkcjonowania istniejących placówek, rozbudowę sieci, dofinansowanie ogólne)? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Uniwersytety Trzeciego Wieku.
 2. B. Instytucje kultury (m.in. domy kultury).
 3. C. Kluby Seniora.
 4. D. Ośrodki Opieki Społecznej wraz z mobilnymi opiekunami, Dzienne Domy Pobytu.
 5. E. Samorząd powinien przekazać środki na ten cel organizacjom pozarządowym.
 6. F. Samorząd powinien przekazać środki na ten cel podmiotom prywatnym.
 7. G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. H. Nie należy rozwijać sieci, obecna jest wystarczająca.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wszystkie z wymienionych zadań konsekwentnie rozwijam starając się do wielu działań angażować organizacje pozarządowe. W szczególności zależy mi na konsekwentnej rozbudowie systemu uniwersytetów trzeciego wieku, które są doskonałą formą aktywizacji społecznej seniorów. Za działania w tym zakresie otrzymałam nagrodę Senatu RP w roku 2012. Natomiast za działania na rzecz seniorów i budowanie miasta przyjaznego seniorom Warszawa otrzymała w roku 2013 główną nagrodę. To obrazuje jak bardzo polityka senioralna jest dla mnie ważna.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Seniorzy w Warszawie powinni mieć możliwość korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich.
 2. B. Seniorzy w Warszawie powinni mieć możliwość korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich, w zależności od wysokości emerytury/ renty i posiadanych dodatkowych źródeł dochodów.
 3. C. Seniorzy w Warszawie nie powinni mieć możliwości korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedzi A i B: Jakiego typu ulgi lub/i bezpłatne dostępy powinny Pani/ Pana zdaniem być wprowadzone w pierwszej kolejności?
Prosimy wybrać trzy odpowiedzi.
 1. B. Ulgi w podatkach miejskich (m.in. w podatku od nieruchomości)
 2. C. Rozszerzenie ulg w komunikacji miejskiej
 3. D. Bezpłatny lub ulgowy wstęp do instytucji kultury (kino, teatr, muzeum)
 4. E. Bezpłatny lub ulgowy wstęp na zajęcia sportowe
 5. F. Bezpłatne programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 6. G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miasto powinno finansować lokale komunalne dostosowane do potrzeb najstarszych mieszkańców w tzw. czwartym wieku (powyżej 75 roku życia).
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Obecnie opracowujemy projekt Kamienice dla seniorów, który zakłada dostosowanie budynków będących w zasobie mieszkalnym miasta do potrzeb seniorów w wieku powyżej 75 r.ż.
  Zadania z zakresu edukacji są dotowane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej. By zrealizować zadania edukacyjne, Warszawa dokłada z własnych środków prawie tyle, ile wynosi wysokość subwencji. W 2013 r. subwencja oświatowa dla Warszawy wyniosła 1,3 mld zł i stanowiła 52 proc. wydatków miasta ten cel. Szkoły i przedszkola poszukują dodatkowych źródeł dochodu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
B. Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym: rezygnować z prowadzenia stołówek szkolnych i wprowadzać catering.
C. Szkoły w jednej dzielnicy powinny dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i prowadzić wspólną bibliotekę dla kilku placówek.
D. Kuchnie i stołówki szkolne mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych – mogą prowadzić bar dla osób z zewnątrz lub usługi cateringowe.
E. Należy powołać wspólne biura administracyjne dla kilku szkół lub przedszkoli z okolicy, tak aby zmniejszyć koszty zatrudnienia (np. wspólna dyrekcja, pracownicy administracyjni, księgowość i intendent).
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Ad. A. Należy dążyć do tego, by środki służyły przede wszystkim podnoszeniu jakości kształcenia. Niektóre usługi (np. ochrona) mogą być wykonywane przez firmy zewnętrzne bez szkody dla procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ad. B. Należy dążyć do utrzymania stołówek, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów utrzymania (ajencja, a nie catering). Niezbędne jest kontynuowanie pomocy materialnej udzielanej uczniom będącym w trudnej sytuacji (z takiej pomocy korzysta obecnie ok. 12 tys. Dzieci) oraz dbałość o jakość podawanych posiłków. Ad. E W Warszawie działa 18 dzielnicowych biur finansów oświaty i jedno miejskie biuro finansów oświaty, które pełnią tę funkcję.
Według danych GUS liczba miejsc w przedszkolach w Warszawie jest wystarczająca – w 2013 r. stolica dysponowała ponad 61 tys. miejsc na prawie 58 tys. chętnych dzieci. Statystyka nie bierze jednak pod uwagę dzieci niezameldowanych, a mieszkających w Warszawie oraz niedoboru miejsc w dzielnicach zamieszkiwanych przez rodziców z dziećmi, ale bez działających przedszkoli. W rezultacie, miejsc w warszawskich przedszkolach jest za mało w stosunku do potrzeb. Zdaniem niektórych rodziców samorządowe kryteria kwalifikacji do przedszkoli są niesprawiedliwe, a system rekrutacji do przedszkoli jest niesprawny. Poniżej wymieniliśmy niektóre z obowiązujących kryteriów rekrutacji w warszawskich przedszkolach. Które z poniżej wymienionych kryteriów należy Pani/ Pana zdaniem utrzymać?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
B. Dziecko z alergią pokarmową.
C. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
D. Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
E. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
F. Dziecko, którego rodzic/ rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy.
G. Dochód na członka rodziny.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W sprawie kryteriów rekrutacji do warszawskich przedszkoli samorządowych przeprowadzono konsultacje społeczne. Ich wyniki zostały uwzględnione. Ad.A Tylko w przypadku dzieci pięcioletnich (obowiązek ustawowy).
  Jakimi Pani/ Pana zdaniem kryteriami powinny się kierować komisje konkursowe wybierające dyrektorów szkół w Warszawie? Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Plan rozwoju szkoły (z uwzględnieniem kwestii dydaktycznych, wychowawczych, profilaktyki)
2.
Uspołecznienie i demokracja wewnątrzszkolna
3.
Kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia
  Jednym ze wskaźników jakości życia w poszczególnych dzielnicach Warszawy są wyniki z egzaminów po kolejnych etapach edukacji. Uczniowie w 18 dzielnicach osiągają odbiegające od siebie wyniki: na egzaminie po 6. klasie szkoły podstawowej uczniowie z Ursynowa otrzymują 32 pkt., natomiast z Pragi-Płn. - 24 pkt. Egzamin gimnazjalny z matematyki w dzielnicy Włochy uczniowie zdają na poziomie 65 proc., a na Pradze-Północ - 46 proc. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć by wyrównać różnice edukacyjne pomiędzy dzielnicami? Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy propozycje.
1.
Lokalne systemy wsparcia (obejmujące programy wyrównawcze, interwencyjne, zajęcia dodatkowe), realizowane wspólnie przez szkoły, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe
2.
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna, doskonalenie nauczycieli i pracowników pomocy społecznej w pracy z uczniami potrzebującym wsparcia
3.
Indywidualne wsparcie (pomoc materialna w różnych postaciach
  Jednym ze sposobów podnoszenia jakości kształcenia są działania skierowane do nauczycieli.  Które z wymienionych poniżej sposobów wsparcia pracy nauczycieli mające na celu podniesienie jakości kształcenia w Warszawie powinny być wybrane jako priorytetowe w działaniach samorządu nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi. 
 1. B. Zmiana sposobu wyliczenia dodatków motywacyjnych na promujące najlepszych nauczycieli.
 2. C. Ocena i premiowanie nauczycieli na podstawie wyników uczniów.
 3. D. Szkolenia dla nauczycieli w celu podnoszenia atrakcyjności prowadzonych zajęć (użycie nowych technologii, prace grupowe, eksperymenty, uczenie w terenie).
 4. E. Atrakcyjne dodatki dla najlepszych nauczycieli chcących uczyć w tzw. trudniejszych dzielnicach.
 5. F. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ad. A W Warszawie od sześciu lat działa Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) – miejska samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli, która realizuje miejski program doskonalenia nauczycieli. Dodatkowo zajmuje się także kształceniem pracowników pionu społecznego. Ad. B W Warszawie funkcjonuje system dodatków motywacyjnych dla najlepszych nauczycieli. Są one najwyższe w Polsce (średnio o 100 procent od dodatków przyznawanych w innych dużych miastach) Ad. C Wyniki uczniów rozumiem jako przede wszystkim postępy uczniów , i tych najlepszych i tych z trudnościami w nauce.
  Jednym z efektów rozwoju miasta jest zachwianie stabilności demograficznej w dzielnicach i zróżnicowanie potrzeb mieszkańców wobec usług publicznych. W "starzejących się" dzielnicach są szkoły, do których chodzi coraz mniej uczniów z rejonu (np. Śródmieście), z kolei na nowych osiedlach (np. na Białołęce) przybywa dzieci, dla których szkół brakuje. Jednym z budzących emocje rozwiązań jest likwidacja szkół w centrum i budowa nowych, w dzielnicach peryferyjnych. Które z poniższych rozwiązań jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
A. Likwidacja szkół w centrum, sprzedaż działek lub zmiana przeznaczenia budynku na dochodowy i budowa nowych szkół w dzielnicach o dużych potrzebach edukacyjnych.

B. Pozostawienie istniejącej sieci szkół i zapewnienie dogodnej komunikacji dla uczniów z dzielnic peryferyjnych oraz budowa minimalnej liczby nowych szkół podstawowych w dzielnicach peryferyjnych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Zwracam uwagę, że w szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że odległość do najbliższej szkoły podstawowej powinna wynosić nie więcej niż 3 kilometry, a do gimnazjów – 4 kilometry
  Mając na uwadze potrzeby warszawskiego rynku pracy, prosimy o wskazanie branż i zawodów, w jakich powinno specjalizować się szkolnictwo zawodowe w Warszawie. Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy branże.
1.
usługi
2.
transport
3.
informatyka i inne zawody związane z nowymi technologiami
  W liczącym blisko 13 mld zł budżecie Warszawy na 2014 r. wydatki na zadania z zakresu kultury wynoszą 334,7 mln zł (w 2013 r. miasto przeznaczyło na ten cel 332 mln zł, 3 proc. budżetu).  Czy Pani/ Pana zdaniem w kolejnych latach środki przeznaczone na kulturę powinny:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Pozostać na tym samym poziomie.
 2. B. Zostać zwiększone.
 3. C. Zostać zmniejszone.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Środki w budżecie miasta stołecznego Warszawy przeznaczone na kulturę są znaczne, jednak wzorem bieżącego roku należy dążyć do ich podnoszenia i kierowania głównie na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i edukację kulturalną. Potencjalne źródła dodatkowych środków: inwestycje – środki unijne i pozyskane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydatki bieżące - środki własne.
  Miasto dysponuje różnymi możliwościami wspierania i rozwijania działalności kulturalnej.  Który z wymienionych poniżej sposobów jest Pani/ Pana zdaniem najbardziej skuteczny?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Regranting – ogłaszanie konkursów dotacyjnych z możliwością zlecania zadań przez organizacje innym organizacjom pozarządowym.
 2. B. Powierzanie zarządzania instytucjami kultury organizacjom pozarządowym.
 3. C. Zlecanie zadań (np. organizacji wydarzeń) innym podmiotom (organizacjom pozarządowym, firmom).
 4. D. Zniżki podatkowe.
 5. E. Uproszczenie procedur dotowania projektów kulturalnych.
 6. F. Wynajem powierzchni miejskich po preferencyjnych warunkach.
 7. G. Przyznawanie grantów i stypendiów na działalność artystyczną organizacjom i osobom prywatnym.
 8. H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Najskuteczniejszą formą rozwijania działalności kulturalnej w Europie są dobrze zarządzane, nowoczesne, otwarte instytucje kultury, odpowiedzialne za przyjęcie największej grupy odbiorców i zapewniające artystom możliwości pracy i tworzenia. Wymienione w pytaniu formy wspierania działalności kulturalnej dotyczą wsparcia dla organizacji pozarządowych, które są niezwykle istotnym podmiotem kreującym ofertę kulturalną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktyką w Warszawie zarówno zlecamy zadania związane z kulturą NGO w trybie otwartych konkursów, jak i prowadzimy regranting, udostępniamy miejskie lokale na prowadzenie działalności kulturalnej oraz przyznajemy różnego rodzaju stypendia i granty. Trudno jest wskazać najskuteczniejszą formę wspierania działalności kulturalnej, w mojej opinii należy stosować dobrze przemyślane połączenie wymienionych narzędzi.
  Jakie kryteria Pani/ Pana zdaniem powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu działań kulturalnych przez miasto?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. B. Wartość artystyczna.
 2. C. Kryteria ekonomiczne.
 3. D. Ranga wydarzenia.
 4. E. Zasięg wydarzenia (liczba odbiorców).
 5. F. Cykliczność wydarzenia (zachowanie ciągłości).
 6. G. Żadne z powyższych.
 7. H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): poniżej
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Warszawy strategicznym „Programem rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia” dbamy o dofinansowanie różnorodnej twórczości. Wspieramy więc zróżnicowane działania kulturalne stosując przy podejmowaniu decyzji wiele kryteriów naraz. Z pewnością jednym z najważniejszych jest wartość artystyczna wydarzenia i jego kulturotwórcza rola. Istotny jest także zasięg oddziaływania (liczba odbiorców) oraz wartość edukacyjna. Decyzje o dofinansowywaniu działań kulturalnych podejmują w Warszawie eksperci w sposób transparenty i według z góry określonych zasad. W coraz większym stopniu przy podejmowaniu decyzji uczestniczą także przedstawiciele strony społecznej, reprezentowani m.in. w Społecznej Radzie Kultury i Komisjach Dialogu Społecznego.
  Co Pani/ Pana zdaniem jest kulturalną wizytówką Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Różnorodność i bogactwo oferty kulturalnej – Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Warszawy (i nowootwarty budynek Muzeum Warszawskiej Pragi). Targi książki, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, Nagroda Nike i Warszawska Nagroda Literacka. Warszawski Festiwal Filmowy, Grand Off, Planete Doc. Konkurs Chopinowski, Warszawska Jesień, Szalone Dni Muzyki, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Chopin i jego Europa, Festiwal Skrzyżowanie Kultur. Sinfonia Varsovia. TR Warszawa i Nowy Teatr, Teatr Roma, Kwadrat i Polonia. Warszawskie Spotkania Teatralne, Warsaw Galery Weekend, Warsaw Summer Jazz Days i wiele, wiele innych.
2.
Warszawa jest miastem artystów – tu żyją, pracują i występują najwybitniejsi twórcy polscy i zagraniczni: Julia Hartwig, Maja Komorowska, Danuta Szafarska, Andrzej Seweryn, Andrzej Wajda, Krystyna Janda, Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Jerzy Maksymiuk, Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra, Sylwia Chutnik, Dorota Masłowska, Janusz Gajos i wielu innych.
3.
. Nowe inwestycje kulturalne – nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa na placu Defilad, modernizacja siedziby Nowego Teatru, Muzeum Warszawy i jego oddział na Pradze, modernizacja Teatrów Studio, Ochoty, Kwadrat i Roma. Publiczno-prywatna inwestycja w siedzibę Teatru Żydowskiego
  Rolą domu kultury w dużym mieście jest przede wszystkim:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Edukacja kulturalna
 2. B. Animacja społeczno-kulturalna (miejsce realizacji amatorskiego ruchu artystycznego i uczestnictwa w zajęciach)
 3. C. Wspieranie lokalnej aktywności społecznej
 4. D. Prezentowanie dzieł kultury w miejscach oddalonych od centrum miasta
 5. E. Tworzenie platformy spotkań lokalnego samorządu z mieszkańcami
 6. F. Zapewnianie przestrzeni, w której obchodzone są ważne rocznice i święta państwowe
 7. G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Edukacja kulturalna jest najważniejszym i najszerszym zadaniem Domów Kultury. Buduję potrzebę, zwyczaj i nawyk uczestniczenia w kulturze, wyposaża i rozwija kompetencje kulturowe odbiorców. Ma duży wpływ na budowanie więzi społecznych, rozwój zaufania i kapitału społecznego. Ze względu na wagę i złożoność tych zagadnień opracowaliśmy Warszawski Program Edukacji Kulturalnej - strategiczny dokument, który omawia cele i sposoby ich realizacji.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
A. Miasto powinno wspierać najprężniejsze prywatne instytucje kultury.

B. Środki publiczne nie powinny być angażowane w prywatne przedsięwzięcia artystyczne.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Nie źródło pochodzenia środków finansowych powinno decydować o zaangażowaniu środków publicznych, a wartość kulturotwórcza i artystyczna wydarzenia. Zdarza się więc, że wspieramy prywatne instytucje i inicjatywy kulturalne, ale robimy to w uzasadnionych przypadkach i według jasno określonych i transparentnych reguł.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  
A. Miasto tworzy warunki i finansuje rozwój kultury, nie angażując się w tematy podejmowane przez artystów.

B. Miasto tworzy warunki i finansuje rozwój kultury biorąc odpowiedzialność za tematy podejmowane przez artystów.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Tytuł Honorowego Obywatela Warszawy jest najważniejszym wyróżnieniem nadawanym przez Radę m.st. Warszawy. W 2014 r. do grona Honorowych Obywateli m.st. Warszawy dołączyli: Jan Olszewski, Jerzy Owsiak oraz Mieczysław Szostek.  Kto Pani/ Pana zdaniem powinien otrzymać ten tytuł w 2015 r.? Prosimy wskazać maksymalnie trzy osoby.
1.
Danuta Szaflarska
2.
Jacek Kuroń
3.
Timothy Garton Ash
  Warszawa jest najliczniej zamieszkiwanym przez migrantów miastem w Polsce. Szacuje się, że w stolicy miesięcznie mieszka ok. 100 tys. migrantów, przybywających do Warszawy na dłuższy lub krótszy pobyt. Które z poniżej wymienionych funkcjonujących już lub przygotowywanych form wsparcia migrantów Warszawa powinna rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. B. Miasto powinno włączać migrantów w życie społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do udziału w głosowaniu nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego (w 2013 r. w głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym wziął udział jeden imigrant).
 2. C. Należy kontynuować działanie miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców.
 3. D. Pomoc i działania na rzecz migrantów powinny być finansowane przez miasto poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych (m.in. na pomoc prawną, integrację, działania kulturalne, wsparcie na rynku pracy i edukację).
 4. E. Integracja społeczna i kulturowa migrantów powinna być prowadzona w szkołach. Warszawa powinna dofinansowywać m.in. zatrudnienie asystentów międzykulturowych wspomagających edukację dzieci migrantów.
 5. F. Miasto powinno prowadzić działania na rzecz przygotowania migrantów do wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez organizowanie lekcji polskiego.
 6. G. Warszawa nie powinna prowadzić szczególnych działań mających na celu wsparcie migrantów.
 7. H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Imigranci mają pełne prawo do zachowania swojej kultury i tradycji, nawet jeśli są one sprzeczne z wartościami obowiązującymi w Polsce.

B. Imigranci powinni dostosować się do wartości i zasad panujących w Polsce.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Imigranci mają prawo do zachowania swojej kultury i tradycji jednak powinni dostosować się do wartości i zasad panujących w Polsce. Zgodne współżycie migrantów i społeczeństwa przyjmującego wymaga wzajemnego szacunku. Podstawowym wyznacznikiem są prawa i obowiązki zawarte w konstytucji, w dalszej kolejności zwyczaje i tradycje.
  Obywatele mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady miasta oraz komisjach rady. W statucie Rady m.st. Warszawy nie zapisano jednak szczegółowych regulacji dotyczących zabierania głosu przez obywateli podczas posiedzeń tych ciał.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
B. Mieszkańcy powinni mieć możliwość przysłuchiwania się obradom poszczególnych komisji i zabierania na nich głosu.
  Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe składane przez radnych są jawne (art. 24h ustawy) i powinny być upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Upublicznianie oświadczeń majątkowych radnych jest słuszne.
  Działalność urzędu miasta jest jawna (wyjątki od tej reguły mogą wynikać z ustaw). Większa przejrzystość w zarządzaniu miastem i dostęp do danych publicznych mogą być realizowane m.in. przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Czy byłaby Pani/ byłby Pan za wprowadzeniem następujących rozwiązań?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie tak. Raczej tak. Raczej nie. Zdecydowanie nie. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
B. Należy wprowadzić zasadę publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich umów cywilno-prawnych zawieranych przez urzędy dzielnic i miasta.
C. Do statutu Warszawy należy wprowadzić regulacje ułatwiające radnym dostęp do informacji publicznych.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ad. A są odpowiednie procedury. Ad. C istniejące rozwiązania zapewniają radnym dostęp do informacji publicznej
  Jak oceniłaby Pani/ oceniłby Pan zachowania wymienione poniżej?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia. Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki. Jest całkowicie nie do zaakceptowania. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
B. Radna/ radny pomaga zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej napisać wniosek o dotację z urzędu miasta/ dzielnicy.
C. Członek rodziny radnej/ radnego startuje w przetargach ogłaszanych przez urząd miasta/ dzielnicy.
D. Radna/ radny po objęciu mandatu podejmuje pracę w mazowieckim urzędzie marszałkowskim.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ad. C i D. każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie
  W czerwcu 2014 r. Rada Miasta st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na l. 2014-2042. Poniżej wymieniliśmy nowe i modyfikowane zadania. Które z poniżej wymienionych propozycji uważa Pani/ Pan za priorytetowe w najbliższej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. B. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, w tym etap I – odc. od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej
 2. C. Budowa Trasy Krasińskiego, w tym etap I – odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem
 3. D. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 4. E. Budowa Szpitala Południowego
 5. F. Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy
 6. G. Rewitalizacja obszaru Pragi oraz Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa
 7. H. Program rozwoju edukacji
 8. I. Program Rozwoju Budownictwa Społecznego
 9. J. Dzielnica Wisła
 10. K. Rozbudowa ul. E. Plater na odc. Al. Jerozolimskie – ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)
 11. L. Rozwój sieci żłobków
 12. M. Informatyzacja urzędu
 13. N. Centra lokalne
 14. O. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
 15. P. Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia
 16. R. Modernizacja toru łyżwiarskiego „Stegny”
 17. S. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wszystkie powyższe inwestycje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, dlatego zostały umieszczone w WPF
  Jaki Pani/ Pana zdaniem rodzaj transportu należy przede wszystkim rozwijać w Warszawie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Transport samochodowy
 2. B. Transport publiczny - tramwaj
 3. C. Transport publiczny - autobus
 4. D. Transport publiczny - metro
 5. E. Transport rowerowy
 6. F. Transport pieszy
 7. G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Rozwój sieci metra jest priorytetowy z uwagi na rolę tego środka transportu przy realizacji przewozów pasażerskich na wielką skalę występującą w Warszawie, ale konieczny jest także rozwój pozostałych wymienionych w ankiecie rodzajów transportu, w tym szczególną uwagę chcemy poświęcić transportowi pieszemu i rowerowemu. Nie należy przy tym zaniedbywać rozwoju sieci tramwajowej i autobusowej, a także doprowadzić do zamknięcia obwodowych tras drogowych – zgodnie z ustaleniami przyjętej przez miasto Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy (przyjętej w 2009 roku uchwałą Rady m.st. Warszawy bez głosów sprzeciwu!)
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
A. Należy zwiększać przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, nawet kosztem ograniczenia ruchu samochodowego, szczególnie w centrum miasta.

B. W Warszawie nie należy powiększać stref z zakazem ruchu samochodowego. Ulice w mieście pełnią funkcję tranzytową
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta jest celem samym w sobie wskazanym w realizowanej konsekwentnie przez władze stolicy Strategii Transportowej dla m.st, Warszawy. Działanie na rzecz ruchu pieszego pozwoli na uporządkowanie przestrzeni publicznych – szczególnie w obszarze śródmiejskim, zaś rozwój infrastruktury rowerowej pozwala na zwiększenie udziału tego, przyjaznego dla środowiska i zdrowia mieszkańców, środka transportu w komunikacji w mieście.
  Poniżej przedstawiamy różne rozwiązania z zakresu polityki i infrastruktury transportowej.  Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny zostać potraktowane priorytetowo przez władze Warszawy następnej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. B. Wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem
 2. C. Wprowadzenie stref zamieszkania i Tempo 30 (ograniczenie prędkości ruchu do 30 km/h)
 3. D. Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w miejscu przejść podziemnych
 4. E. Wydzielenie nowych bus-pasów
 5. F. Budowa nowych tras autobusowych i tramwajowych
 6. G. Rozwój wspólnego biletu aglomeracyjnego
 7. H. Wymiana taboru komunikacji miejskiej
 8. I. Budowa płatnych parkingów podziemnych w centrum
 9. J. Budowa parkingów "Parkuj i jedź" w peryferyjnych dzielnicach
 10. K. Ograniczanie parkowania i skuteczniejsza kontrola w strefie płatnego parkowania
 11. L. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Do wybranych, najważniejszych rozwiązań należy dodać jeszcze jako bardzo ważne: rozszerzenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, stref tempo 30, dalsza wymiana taboru komunikacji miejskiej, rozwój systemu P+R w obszarze aglomeracji.
  W granicach Warszawy zlokalizowanych jest 58 wielkopowierzchniowych centrów handlowych (czyli takich, których powierzchnia jest większa niż 2 tys. m2). Trwa dyskusja na temat zasadności lokalizacji i wydawania zezwoleń na budowę kolejnych w nowych lokalizacjach. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
A. Należy zezwalać na budowę kolejnych wielkopowierzchniowych centrów handlowych (powstaje więcej miejsc pracy; większe wpływy z tytułu podatku CIT).

B. Należy stawiać na lokalne centra (sklepy, punkty usługowe) i ulice handlowe, a tym samym wspierać drobną przedsiębiorczość i rozwijać centra dzielnic.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W l. 2014-2020 Warszawa wraz z 32 gminami ościennymi otrzyma unijne dofinansowanie do realizacji wspólnych projektów w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektów wyniesie 696,1 mln zł, z tego 139,2 mln zł, jako wkład własny, da Warszawa. Obecnie trwają ostatnie negocjacje dotyczące planowania działań. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Warszawa powinna brać udział, również finansowy, w rozwoju gmin ościennych.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W pytaniu znajduje się jedno kluczowy błąd. Warszawa zamierza realizować projekty dotyczące Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z 39 gminami, a nie 32, jak sugeruje autor pytania. Stosowna umowa została podpisana w I kw. br. Mieszkańcy metropolii warszawskiej oczekują zapewnienia wysokiej jakości życia oraz rozwiązywania konkretnych problemów. Gminy ościenne, choć stanowią oddzielne jednostki administracyjne, stanowią obszar funkcjonalnie powiązany z Warszawą poprzez relacje ich mieszkańców/firm (praca, szkoły, partnerzy biznesowi, usługi wyższego rzędu). Z tego względu konieczne jest patrzenie poprzez pryzmat faktycznego zasięgu występowania problemów (niezależnie od granic administracyjnych), a także podejmowanie stosownej interwencji umożliwiającej rozwiązywanie zdiagnozowanych barier.
  W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem Warszawa powinna wspierać rozwój gmin ościennych?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. B. Inwestycje w sieć wodociągową (obejmującą okoliczne gminy).
 2. C. Budowa wałów przeciwpowodziowych na południu miasta.
 3. D. Dofinansowanie działań profilaktycznych i ośrodków pomocy społecznej.
 4. E. Preferencje dla warszawskich firm, które przenoszą część produkcji poza miasto.
 5. F. Promocja gospodarcza gmin wśród inwestorów chcących prowadzić działalność w okolicach Warszawy.
 6. G. Realizowanie wspólnych projektów unijnych.
 7. H. Budowa ścieżek rowerowych do miejscowości poza granicami m.st. Warszawy
 8. I. Rozszerzenie strefy komunikacji miejskiej do miejscowości poza granicami m. st. Warszawy
 9. J. Prowadzenie wspólnego zarządzania systemem bibliotek, edukacją i systemem dokształcania nauczycieli.
 10. K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 11. Inne (jakie?): poniżej
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
- rozwój e-usług, - rozwój systemu parkingów P&R
  Rozwój miasta może przebiegać dwukierunkowo: poprzez zwiększenie intensywności zabudowy w centrum i/lub rozbudowanie terenów zlokalizowanych na obrzeżach.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W pierwszej kolejności należy dogęszczać zabudowę w centrum, tam gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura i gdzie miasto jest największym właścicielem gruntów, wykorzystując przestrzenie po wyburzonych budynkach i zaniedbane tereny zielone. W ten sposób można ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia i nadmierny rozrost terytorialny miasta.

B. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Miasto, w ramach dostępnych narzędzi prawnych, może częściowo wpływać na estetykę przestrzeni miejskiej. Która z poniższych propozycji Pani/ Pana zdaniem przyniosłaby Warszawie najwięcej korzyści?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Nie powinno być żadnych specjalnych regulacji w tym zakresie.
 2. B. Regulacje na poziomie miasta powinny być ogólne.
 3. C. Regulacje na poziomie miasta powinny być bardzo szczegółowe i określać wielkość, kolorystykę reklam i szyldów, wyznaczać dozwolone miejsca ich umieszczania itp.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Zagadnienie jest skomplikowane. Z jednej strony regulacje na poziomie miasta nie mogą być zbyt szczegółowe z uwagi na fakt, że funkcjonujące na jego obszarze odmienne typy zabudowy wymagają indywidualnego podejścia koncepcyjnego (np. wielkość, gęstość, technologia reklam i szyldów), z drugiej strony już na poziomie miasta powinno się jasno określać wszelkie wspólne dla jego całego obszaru normy, nawet gdyby odznaczały się dużą szczegółowością (np. procentowe ograniczenie zaklejania witryn sklepowych, zakaz umieszczania nieażurowych reklam na budynkach poza ślepymi ścianami szczytowymi itp.). Odnosząc się do treści pytania warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ramach obecnie dostępnych narzędzi prawnych ustanowienie powszechnie obowiązujących regulacji reklamowych na poziomie miasta nie jest możliwe.
  Według wyników badania TNS Polska (wrzesień 2013) 72 proc. Polaków oczekuje ograniczenia liczby reklam w przestrzeni publicznej, a 77 proc. wskazuje na władze miejskie jako te, które powinny sprawować kontrolę nad ich lokalizacją i rozmiarem. Polityka reklamowa - tworzenie i egzekwowanie lokalnego prawa albo edukacja - to ważna część działania wielu samorządów.  Jakie Pani/ Pana zdaniem działania należałoby podjąć w pierwszej kolejności, aby poprawić reklamowo-szyldową sytuację w Warszawie?
Prosimy wybrać trzy odpowiedzi.
 1. B. Ustandaryzować zapisy w planach miejscowych (np. dotyczące definicji reklamy, szyldu).
 2. C. Stworzyć przyjazny i ogólnodostępny katalog dobrych przykładów dla lokowania reklam i szyldów w przestrzeni publicznej.
 3. D. Powołać nową, interwencyjną komórkę w strukturach miasta złożoną z przedstawicieli różnych urzędów i skierowaną do walki z nielegalną reklamą.
 4. E. Przeprowadzić audyt reklamowy, pozwalający zorientować się w liczbie i legalności nośników na konkretnym terenie.
 5. F. Bardziej współpracować w tej sprawie z organizacjami pozarządowymi.
 6. G. Organizować debaty, wykłady i warsztaty dla mieszkańców Warszawy w zakresie funkcjonowania reklam i szyldów w przestrzeni publicznej.
 7. H. Wprowadzić miejski, spójny system nośników reklamowych w celu płatnego udostępniania przedsiębiorcom.
 8. I. Reklama w przestrzeni nie stanowi problemu. Nie należy podejmować żadnych działań w tym zakresie.
 9. J. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Odpowiadając na tak postawione pytanie należy pamiętać, że w obecnych ramach ustawowych poprawa sytuacji reklamowo-szyldowej może być tylko ograniczona. Na jej przeszkodzie stoi przede wszystkim brak możliwości tworzenia powszechnie obowiązujących regulacji ogólnomiejskich oraz nieefektywny i pozostający poza kompetencjami miasta system egzekucji prawa w stosunku do inwestorów prywatnych. Tym samym tworzenie specjalnych służb do walki z nielegalną reklamą lub przeprowadzanie audytu nośników (który prowadzi obecnie Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej wraz ze stowarzyszeniem Miasto Moje a w Nim) może mieć na razie jedynie rolę pomocniczą. Z pewnością ważne jest podwyższenie wykrywalności i szybkości reagowania jednostek miejskich na łamanie prawa przez operatorów reklam oraz dalsze dopracowanie standardów regulowania tej tematyki w planach miejscowych (nad czym pracuje Wydział Estetyki). Dla długoterminowej poprawy sytuacji kluczowe są działania edukacyjne poprzez prezentację dobrych wzorców (Wydział Estetyki podjął pracę nad profesjonalną publikacją w tej dziedzinie we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi).
  Według danych Polskiego Związku Działkowców w Warszawie jest 176 ogródków działkowych i 29.340 działek. Działki stanowią ponad 2 proc. powierzchni Warszawy. Większość jest zlokalizowana poza centrum miasta, część z nich obejmuje tereny atrakcyjne dla mieszkańców i inwestorów.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Ogrody działkowe powinny funkcjonować na dotychczasowych zasadach, a ich integralność należy zagwarantować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 2. B. Ogrody działkowe powinny zostać przekształcone w parki publiczne i w ten sposób służyć wszystkim mieszkańcom.
 3. C. Ogrody działkowe powinny zostać przekształcone i przeznaczone pod zabudowę (w tym zabudowę mieszkalną) – nie jest właściwie, że w mieście są zamknięte tereny zielone.
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Odpowiedzi A i B wzajemnie się nie wykluczają i wyobrażam sobie sytuację, gdy część ogrodów można bardziej otworzyć na potrzeby wszystkich mieszkańców
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
A. Priorytetem w rewitalizacji brzegów Wisły powinno być utrzymanie i przywrócenie walorów przyrodniczych warszawskiego odcinka rzeki (łąki zalewowe, siedliska ptaków), nawet jeśli zahamuje to inwestycje w infrastrukturę (bazę sportowo-rekreacyjną; obszary reprezentacyjne).
B. Przybliżanie miasta do rzeki powinno odbywać się z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego, ale nie jest to kwestia o znaczeniu priorytetowym. Równie istotne jest uczynienie brzegów Wisły miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla mieszkańców.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Przybliżanie miasta do rzeki wcale nie kłóci się z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska. Wręcz przeciwnie, prowadzone inwestycje uwzględniają uwarunkowania środowiskowe. Już dzisiaj projekty dot. ochrony ptaków i łąk zalewowych pokazują, że oda cele można pogodzić
  Które z poniższych działań, mających na celu zagospodarowanie brzegów Wisły i odwrócenie się miasta do rzeki, jest Pani/ Pani zdaniem priorytetowe?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. B. Poszerzenie oferty sportowo-turystyczno-edukacyjnej/rozwój bazy do uprawiania sportów wodnych.
 2. C. Wzmocnienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zmniejszenie ryzyka podtopień.
 3. D. Otwieranie i przystosowanie nowych plaż do potrzeb mieszkańców.
 4. E. Utrzymanie czystości rzeki i nadbrzeży.
 5. F. Zakończenie budowy południowej części bulwarów w planowanym terminie - do końca 2020 r.
 6. G. Lepsze skomunikowanie z centrum miasta (stworzenie specjalnej linii autobusowej).
 7. H. Rewitalizacja brzegów Wisły w południowych dzielnicach.
 8. I. Zagospodarowanie brzegów Wisły nie jest w tej chwili priorytetowym zadaniem.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Warto dodać, że liczba osób przebywających dzisiaj w przestrzeni nad Wisłą potwierdza, że Warszawa zwróciła się do Wisły
  Każde duże miasto, by zapewnić mieszkańcom dobre warunki do życia, musi radzić sobie z wieloma problemami środowiskowymi, wynikającymi ze zwiększonej presji, jaką duże skupiska ludzi wywierają na środowisko – zużyciem zasobów, zanieczyszczeniem powietrza, wody i ziemi. Jaki zagadnienie związane ze stanem środowiska  jest obecnie najbardziej istotne dla Warszawy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Zanieczyszczenie powietrza związane z nadmiernym obciążeniem miasta przez ruch samochodowy.
 2. B. Zmniejszanie się powierzchni terenów zielonych w mieście i okolicy, np. w związku z nadmiernym pokrywaniem terenów użytku publicznego kostką lub betonem (znikanie trawników), albo z inwestycjami budowlanymi (nowe osiedla, centra handlowe itp.).
 3. C. Problemy związane ze śmieciami – mały udział odpadów poddawanych recyklingowi, niski poziom segregacji odpadów przez mieszkańców, dzikie śmietniska, składowiska odpadów itp.
 4. D. Stan środowiska nie jest obecnie kwestią istotną dla Warszawy.
 5. E. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Każde z powyższych zagadnień jest niezwykle istotne, bo dotyka jakości życia mieszkańców. Jednak po uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej to właśnie uporządkowanie gospodarki odpadami jest najważniejsze.
  Które z wymienionych poniżej zadań powinny zostać zrealizowane jako priorytetowe w nadchodzącej kadencji samorządu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
B. Poprawa systemu transportu publicznego Warszawy i warunków do poruszania się na terenie Warszawy na rowerze.
C. Wprowadzanie dalszych ograniczeń ruchu samochodowego w centrum miasta.
D. Poprawa gospodarki odpadami na terenie Warszawy i zwiększenie udziału odpadów poddawanych recyklingowi (zwiększenie zaangażowania warszawiaków w segregację śmieci).
E. Ochrona i rozwój terenów zielonych Warszawy, w celu poprawy jakości powietrza, zapewnienia wzrostu pochłaniania CO2 i innych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
F. Poprawa efektywności wykorzystania wody – wprowadzenie rozwiązań oszczędzających wodę i edukacja mieszkańców w tym zakresie.
G. Dostosowanie Warszawy do zachodzących zmian klimatu, np. do rosnącej siły i częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych takich jak nagłe i intensywne opady, huraganowe wiatry, susze i fale upałów (zagrażające zdrowiu i życiu dzieci, osób chorych i starszych)
H. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
I. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ad. C wprowadzanie ograniczeń w ruchu powinno następować stopniowo wraz z rozwojem komunikacji miejskiej i poprawą alternatywnej oferty dla osób korzystających dzisiaj z transportu indywidualnego.
  Czy Pani/Pana zdaniem powinna być przywrócona funkcja Naczelnego Architekta Miasta?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. A. Tak – w randze dyrektora Wydziału
 2. B. Tak – w randze wiceprezydenta miasta
 3. C. Nie
 4. D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
  Pod koniec 2013 r. m.st. Warszawa było właścicielem 85 643 mieszkań i lokali socjalnych. Jednak ten zasób jest niewystarczający - obecnie, w każdej dzielnicy na przyznanie mieszkania czeka kilkaset rodzin. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Władze miast powinny budować nowe mieszkania i wspierać koncepcję miejskich mieszkań na wynajem, nawet jeśli jest to kosztowne.

B. Miasto powinno lepiej gospodarować dotychczasowym zasobem lokalowym, który jest wystarczający do zaspokojenia potrzeb.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W Warszawie obowiązuje 220 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany obejmują ponad 32 proc. powierzchni miasta (17,5 tys. ha). Plany stanowią jeden z ważniejszych instrumentów wyznaczania kierunków rozwoju miasta, są narzędziem pozwalającym na prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej. Jednak ich sporządzenie jest kosztowne i długotrwałe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
A. Należy w drodze przetargu zlecać opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego podmiotom komercyjnym, nawet za cenę mniejszej kontroli nad tym procesem

B. Plany zagospodarowania przestrzennego powinien przygotowywać urząd, żeby zachować przejrzystość procesu planowania.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Zlecanie opracowania planów miejscowych nie musi oznaczać mniejszej kontroli nad procesem, ponieważ nadal jest on bezpośrednio prowadzony przez urząd i następnie radę miasta.
  Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 wyróżnia 3 obszary które powinny zostać poddane rewitalizacji. Są to części dzielnic Pragi Północ, Pragi Południe oraz Targówka. Na  ich terenie realizowane będą projekty ogólnomiejskie, a w ramach uzupełnienia - projekty dzielnicowe. Udział pozostałych dzielnic jest dobrowolny, a projekty przez nie realizowane będą finansowane z budżetów dzielnicowych.  Czy Pani/Pana zdaniem w Warszawie są inne obszary położone w granicach pozostałych dzielnic, które należy pilnie poddać rewitalizacji?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. A. Tak
 2. B. Nie
 3. C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy wskazać, jakie są to obszary?
Rewitalizacja jest procesem ściśle powiązanym z występującymi problemami społecznymi, jednocześnie gorszymi warunkami ekonomicznymi i degradacją przestrzeni publicznej. Takie kryteria spełniają jedynie wskazane obszary. Na terenie pozostałych dzielnic należy kontynuować podjęte projekty dotyczące: integracji lokalnej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w formule Lokalnych Systemów Wsparcia oraz budowaniu centrów lokalnych.
  Jakie wydarzenie i w jaki sposób powinno zostać Pani/ Pana zdaniem upamiętnione w przestrzeni publicznej? Prosimy wskazać maksymalnie trzy wydarzenia i sposoby ich upamiętnienia.
1.
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy
2.
Upamiętnienie kolejnego z autorów polskiej niepodległości - pomnik Wojciecha Korfantego
3.
Upamiętnienie autorów pokojowych przemian 1989r. - poprzez nadawanie nazw ulicom, skwerom czy rondom - np. rondo Geremka czy pasaż NZS
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 4.12.2014
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, prezydent miasta, Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 294 434, Polska
źródło
Strona Urzędu Miasta Warszawy www.um.warszawa.pl
2014
kandydat na prezydenta miasta Warszawy, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Warszawa, liczba głosów: 294 434, Polska
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej
2010
kandydat na prezydenta miasta Warszawy, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Warszawa, liczba głosów: 345 737, Polska
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych

Moja ambicją jest, aby w najbliższych latach zapewnić dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych równy dostęp do rozwoju, w tym edukacji. Priorytetem na najbliższe lata będzie stworzony w mijającej kadencji program wspierania rodzin, opracowany w ramach przyjetej w 2008 r. Społecznej strategii Warszawy do 2020 r.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
polityka społeczna
edukacja i szkolnictwo wyższe
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - 42 mln zł
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
inwestycje warszawskie
inwestycje
Komunikacja miejska

Moim marzeniem jest, aby pod koniec 2014 r. przejazd z dowolnego miejsca w Warszawie do ścisłego centrum nie trwał dłużej niż 40 min.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
komunikacja
Trzy instytucje dla Warszawy

Chcę, aby w Warszawie powstała wysokiej jakości infrastruktura transferu technologii i wiedzy. Docelowo utowrzone zostaną trzy instytucje, których celem będzie wspomaganie firm z sektora innowacji i kreatywności: Centrum Przedsiębiorczości na Powiślu, Centrum Innowacji na granicy Ochoty, Mokotowa i Śródmieścia oraz Centrum Kreatywności na Pradze.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
innowacje i nowe technologie
infrastruktura
Remont torowisk

Po dokonaniu remontu linii tramwajowej na trasie W-Z zmodernizuję torowiska w ciągu ul. Targowej/Zielenieckiej i al. Jana Pawła, połączę linie tramwajowe w ciągu ul. Górczewskiej, wybuduję drugi tor na Boernerowo, rozszerzę system zarządzania informacją o godzinach odjazdów, który powstał w Alejach Jerozolimskich. Szczególnie ważna jest dla mnie budowa linii tramwajowej na Tarchomin.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
komunikacja
transport publiczny
Wsparcie dla projektów edukacji kulturalnej

Powołam warszawskiego koordynatora - Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej oraz koordynatorów edukacji kulturalnej w dzielnicach, szkołach, placówkach oświatowych i instytucjach kultury. (…) Zamierzamy wspierać instytucje artystyczne w tworzeniu programów edukacji kulturalnej.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
edukacja i szkolnictwo wyższe
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej - 78 mln zł
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
inwestycje warszawskie
inwestycje
Nowe autobusy

Nasz przewoźnik w latach 2010-2017 kupi łącznie 746 pojazdów. W ciągu najbliższych czterech lat wartość środków, jakie wydamy na nowe autobusy przekroczy pół miliarda złotych.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
komunikacja
transport publiczny
Nie będzie podwyżki cen biletów
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
transport publiczny
Centrum przedsiębiorczości

W 2009 r. podjęliśmy pierwszy projekt budujący profesjonalną infrastrukturę otoczenia biznesu. Dzięki unijnemu dofinansowaniu przy ul. Smolnej 6 powstanie Centrum Przedsiębiorczości - nowoczesny ośrodek, w którym każdy mieszkaniec stolicy będzie mógł otrzymać kompletne informacje o warunkach zakładania firmy oraz możliwościach uzyskania wsparcia na ten cel. W budynku będzie działał inkubator przedsiębiorczości wspierający przez trzy lata rozwój firmy.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
polityka społeczna
rynek pracy
Będę rozbudowywać i unowocześniać monitoring wizyjny
PO
Warszawa
prezydent Warszawy
bezpieczeństwo i obronność
Budowa ul. Nowolazurowej - 124 mln zł
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
inwestycje warszawskie
inwestycje
Spalarnia Radiowo

Budowę spalarni zajmie cztery lata. Wtedy Radiowo zostanie zamknięte. Składowisko odpadów zamkniemy w 2016.

wybory samorządowe 2014
prezydent Warszawy
Warszawa
mazowieckie
spalarnia Radiowo
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej i przebudowa pl. Defilad

W następnej kadencji rozpocznę budowę Centrum Sztuki Nowoczesnej, budynku zlokalizowanego w miejscu hali KDT nad łącznikiem I i II linii metra oraz sprzedam działki prywatnym inwestorom, którzy zabudują pl. Defilad zgodnie z uchwalonym planem miejscowym. Równolegle z tymi działaniami powiększę, zgodnie z założeniami nowego planu, park Świętokrzyski.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
kultura
Wsparcie dla osób uzależnionych

Opracujemy Strategię readaptacji społecznej i zawodowej osób uzaleznionych i w procesie zdrowienia, przeszkolimy w tym zakresie pracowników instytucji pomocy społecznej. Przygotujemy również wieloletni program przeciwdziałania narkomanii.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
polityka społeczna
ochrona zdrowia
Pracownia praktycznego nauczania zawodu

Od przyszłego roku wprowadzimy specjalistyczny, nowatorski w skali kraju projekt dofinansowany ze środków UE, który pozwoli nam na wsparcie praktycznego nauczania zawodu nawiązującego do tradycji mistrz-czeladnik. W Warszawie powstanie pierwsza w Polsce tego typu pracownia.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
rynek pracy
edukacja i szkolnictwo wyższe
Warszawski Klaster Sektora Kreatywnego

Rozpocznę pracę nad stworzeniem Warszawskiego Klastra Sektora Kreatywnego.

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
Dostępny internet

Zapewnię pełny dostęp do Internetu w miejscach nauczania. Bezpłatny społeczny Internet będzie również dostępny na terenie miasta zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów oraz osób odwiedzających Warszawę.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
media
edukacja i szkolnictwo wyższe
Wydatki na rozwój

Moim celem jest, aby co czwarta złotówka z miejskiej kasy była wydawana na rozwój.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
infrastruktura
prezydent Warszawy
Przejęcie wałów przeciwpowodziowych od marszałka województwa

Mając świadomość zagrożenia, uważam, że w trosce o bezpieczeństwo warszawiaków należy przejąć od Marszałka Województwa wały przeciwpowodziowe - po to, aby nie było wątpliwości, kto za nie odpowiada i łoży na ich właściwe utrzymanie. To zadanie kosztowne, na wiele lat, nie na jedną czy dwie kadencję. ale ktoś musi je rozpocząć. Uczynię to.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
bezpieczeństwo i obronność
administracja państwowa i samorząd
Współpraca z trzecim sektorem

Wyzwaniem na najbliższą kadencję w tym obszarze będzie z całą pewnością przygotowanie, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, wieloletniej polityki współpracy samorządu Warszawy z trzecim sektorem oraz zwiększenie udziału organizacji w realizacji zadań samorządu - również tych, które do tej pory były realizowane bezpośrednio przez urząd lub jego jednostki.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
polityka społeczna
ngo
Rewaloryzacja Muzeum Historycznego

W kolejnych latach podejmiemy rewaloryzację Muzeum Historycznego.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
muzealnictwo
Uczelnie warszawskie w światowej czołówce

Celem jest wprowadzenie do roku 2020 uczelni warszawskich do światowej czołówki. Aby tak się stało, musi nastąpićzmiana strategii funkcjonowania uczelni. Ta nowa strategia powstanie na kanwie wyników projektu badawczego prowadzonego pod przewodnictwem Politechniki Warszawskiej. Po raz pierwszy wspólnym wysiłkiem czołowych warszawskich uczelni mamy szansę dokonać zmian w systemie edukacji wyższej.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
edukacja i szkolnictwo wyższe
Szkoły integracyjne

Przygotuję kolejne szkoły ogólnodostępne do przyjęcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
edukacja i szkolnictwo wyższe
Miasto dostępne

Priorytet rozwoju - miasto dostępne Niezbędne jest więc zapewnienie połaczeń drogowych i szynowych lotniska z centrum miasta, zbudowanie dróg rozprowadzających ruch z przyszłej autostrady A2 czy dróg ekspresowych do punktów docelowych w mieście.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
Pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne

Inwestycje drogowe będę - po komunikacji publicznej - priorytetem w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
transport publiczny
komunikacja
Teatr i kino Wars

Przyspieszę porządkowanie kwestii własnościowych budynków użytkowanych przez teatry i odzyskam dla kultury dawne kino Wars.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
Opieka dla dzieci w żłobkach

Wyzwaniem stojącym przed nami w kolejnej kadencji jest zapewnienie opieki nad małymi dziećmi w żłobkach.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
polityka społeczna
1342 mieszkania komunalne

W latach 2006-2010 wybudowaliśmy 1324 nowe mieszkania komunalne, a na lata 2011-2014 planujemy kolejne 1342 mieszkania.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
polityka społeczna
Budowa centralnego odcinka II linii metra

W roku 2013 skończymy budowę odcinka centralnego. Do tego za ponad 1 mld zł kupimy tabor konieczny do obsługi nowej linii. Moim priorytetem będzie też pozyskanie dlaszych środków unijnych na rozbudowę sieci warszawskiego metra.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
II linia metra
Budowa nowych węzłów komunikacyjnych w mieście

W przyszłym roku ukończymy węzeł Łopuszańska, który domknie kolejną dużą inwestycję drogową, jaką jest modernizacja Alej Jerozolimskich. Jeszcze w tym roku rozpoczynamy roboty budowlane na przedłużeniu Trasy Siekierkowskiej w stronę Rembertowa i Wesołej. w roku 2011 na przeciwległym krańcu miasta rozpocznie się budowa ul. Nowolazurowej

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
transport publiczny
infrastruktura
komunikacja
Dekret Bieruta

"Jak uchwalona zostanie „mała” reprywatyzacja (projekt senatorski), będę namawiała do szukania sposobów, które rozwiążą problem dekretu Bieruta całościowo." Konwencja Programowa Platformy Obywatelskiej RP, 10.09.2011 Warszawa

wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
prywatyzacja
dekret Bieruta
Modernizacja obiektów sportowych

Na kolejne lata planuję przede wszystkim dalszą modernizację i remonty istniejącej bazy sportowej i rekeracyjnej oraz poprawę jej wyposażenia. Podniesiemy standard obiktów stanowiących zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców Warszawy - Parku Kultury w Powsinie, ośrodków na Moczydle i przy ul. Namysłowskiej.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
sport i turystyka
Modernizacja toru łyżwiarskiego na Stegnach

Zadaszenie i niezbędne zaplecze towarzyszące uzyska Tor Łyżwiarski na Stegnach.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
sport i turystyka
infrastruktura
Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej

By zapewnić profesjonalną, specjalistyczną pomoc, powołam Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej Port.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
polityka społeczna
Rada Artystyczna Warszawy

Rozważam powołanie, w uzgodnieniu ze środowiskami twórczymi, Rady Artystycznej Warszawy - niezależnego forum doradczego, sugerujące kierunki polityki kulturalnej miasta.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
Dzielnicowe centra rodziny

W kolejnej kadencji, wykorzystując instniejącą infrastrukturę społeczną (domy kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.) utworzę sieć dzielnicowych centrów rodziny. Oprócz informowania i edukowania, spotkań z ekspertami, warsztatów dla rodziców, zajęć dla dzieci, będzie w nich można  realizować pomysły mieszkańców - tworzyć Kluby Mam czy tzw. banki czasu. Na Gocławiu powstaje pierwsze w Warszawie Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne - ze żłobkiem, przedszkolem, domem dziennego pobytu dla seniorów i punktem porad obywatelskich.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
polityka rodzinna
polityka społeczna
Budowa ul. Wołoskiej - 59 mln zł
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
inwestycje warszawskie
inwestycje
Połączenie kolejowe z Lotniskiem im. F. Chopina

Do końca 2011 r. podróżni przejadą z Lotniska im. F. Chopina do śródmieścia Warszawy w czasie krótszym niż 20 min.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
transport publiczny
komunikacja
System monitorowania zagrożeń

W Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Młynarskiej powstanie zintegrowany system monitorowania zagrożeń, pozwalający minimalizować ich skutki. W połowie 2011 roku rozpocznie się jego testowanie. Pełne uruchomienie Zintegrowanego Systemu Koordynowania i Reagowania przewiduję na początku 2012 roku.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
bezpieczeństwo i obronność
Elastyczne formy zatrudnienia dla kobiet

W kolejnej kadencji chcę skoncentrować się również na promocji elastycznych form zatrudnienia. W tym obszarze jest wiele do zrobienia, np. aby kobiety, powracające na rynek po urlopach macierzyńskich i wychowawczych mogły godzić życie zawodowe z opieką nad dzieckiem. Elastyczne formy zatrudnienia chciałabym w najbliższycm czasie wdrożyć w urzędach i instytucjach podległych miastu.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
polityka społeczna
polityka rodzinna
rynek pracy
Budowa Szpitala Południowego - 53 mln zł
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
inwestycje warszawskie
inwestycje
Tabor w miarę możliwości finansowych będzie wymieniany do końca
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
inwestycje warszawskie
Modernizacja obiektów sportowych

Przed nami ważne zadanie: modernizacja kolejnych obiektów sportowych, w tym Polonii i Hutnika, oraz budowa obiektów wielofunkcyjnych - Syrenek.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

Warszawa
PO
prezydent Warszawy
sport i turystyka
infrastruktura
Modernizacja szpitali

Kontynuować będę także modernizację szpitali należących do m. st. Warszawy, m.in.: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Szpitali Św. Rodziny i Św. Zofii. Powstanie Szpital Południowy.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
ochrona zdrowia
Ochrona prawego brzegu Wisły

Wschodni bardziej naturalny brzeg Wisły zostanie objęty programami ochrony przyrody. Będziemy budować pływające wyspy dla ptaków, bo chcemy chronić to, co w Wiśle najcenniejsze - naturę.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
Wisła
ekologia i środowisko
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Kontynuacją programu będzie modernizacja wodociagu praskiego. Niezbędny jest też rozwój systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków w Warszawie.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
Miasto innowacyjne

Celem strategicznym powinno być wprowadzenie warszawskich uczelni do światowej czołówki. Niezbędna jest również intensyfikacja powiązań nauki oraz szkół wyższych z gospodarką.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
edukacja i szkolnictwo wyższe
Budowa centrów kultury

Po Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu powstaną centra kultury przy Teatrze Nowym na Mokotowie i przy Sinfonii Varsovii na Pradze. Funkcje węzłów rozwoju cywilizacyjnego zaczną pełnić wybudowane lub zmodernizowane dzielnicowe domy kultury i multimedialne biblioteki publiczne.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
II linia metra

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2015 roku powinno nastąpić rozstrzygnięcie przetargu na budowę tzw. etapu 3+3. Prace być może rozpoczną się w roku 2016.Szefowa rządu wraz z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz przejechała II linią metra na trasie Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński/Fot. M. Śmiarowski

wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
II linia metra
Warszawskie Centrum Wielokulturowe

Powstanie Warszawskie Centrum Wielokulturowe, wspierające edukację międzykulturową i obywatelską oraz integrację dzieci cudoziemskich i ich rodzin.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
edukacja i szkolnictwo wyższe
kultura
Inwestycje transportowe

Mój program inwestycyjny obejmuje ogromnie kosztowne, ale konieczne inwestycje transportowe - budowę metra, mostu Północnego, obwodnic i innych dróg, zakup taboru szynowego i autobusowego.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
prezydent Warszawy
Warszawa
infrastruktura
Ułatwienia dla artystów w dostępie do lokali i przestrzeni miejskiej

W kolejnych latach chcę wprowadzić rozwiązania wspierające prowadzenie działań artystycznych i kulturalnych poprzez ułatwienia w dostępie do lokali i przestrzeni miejskiej. Realizacja tego projektu będzie wspierać rozwój różnych dziedzin sztuki, przyczyni się do powstawania ciekawych inicjatyw artystycznych, także w formach nowatorskich, eksperymentalnych, ułatwi miastu gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej oraz spowoduje poprawę estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
Teleopieka dla potrzebujących

Już w przyszłym roku uruchomię pilotażowy projekt teleopieki - całodobowa łączność z pracownikiem OPS-u umożliwi szybkie udzielenie wsparcia osobom korzystającym z usług pomocy społecznej.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
polityka społeczna
Modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej - 102 mln zł
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Warszawa
mazowieckie
inwestycje warszawskie
inwestycje
Utylizacja śmieci

W kolejnej kadencji chcę się zająć gospodarka odpadami. Będę rozwijać prowadzona przez miasto selektywną zbiórkę odpadów surowcowych, przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, baterii i akumulatorów przenośnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zamierzam wprowadzić zbiórkę zużytych świetlówek kompaktowych. Kluczowym projektem w tej dziedzinie jest rozbudowa jedynej instalacji termicznej utylizacji śmieci tak, by można było w niej utylizować jedną trzecią śmieci powstających w Warszawie.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
śmieci
Ułatwienie zasad sponsorowania projektów kulturalnych

W najbliższych latach (…) w ramach wielosektorowej polityki kulturalnej uwzględnimy branżę kreatywną w miejskiej informacji, badaniach, szkoleniach i doradztwie prawnym. (…) Ułatwimy zasady sponsorowania prestiżowych wydarzeń i projektów związanych z kulturą oraz uwzględnimy tę współpracę w polityce lokalowej i programach rozwoju lokalnego rynku pracy.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
System oceny efektów działalności miejskich instytucji kultury

Wspólnie z dyrektorami i ekspertami wypracujemy skuteczny system oceny efektów działalności miejskich instytucji kultury.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
Miasto dobrze urządzone - planowane rewitalizacje

Przed nami dokończenie rewitalizacji ul. Chłodnej, rewitalizacja pl. Szembeka, pl. Trzech Krzyży czy takie wyzwania jak przebudowa ul Świętokrzyskiej i ul. Prostej. Programem rewaloryzacji objętych będzie także kilkanaście dzielnicowych parków.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
Rewitalizacja wybrzeża Wisły

(…) zaczniemy rewitalizację lewobrzeżnego bulwaru - od pomnika Syrenki do Podzamcza. Przygotowyważ się również będziemy do rewitalizacji Portu Czerniakowskiego. źródło zdjęcia: Facebook

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
infrastruktura
Wisła
Planowane restauracje zabytków

W najbliższych latach zamierzamy m.in. wykonać remont Elizeum - zabytkowej podziemnej rotundy w skarpie parku Na Książęcem - oraz dokonać adaptacji trzech kamienic i zabytkowego Żydowskiego Domu Modlitwy z zachowanymi malowidłami na Muzeum Pragi. w dalszych latach dokonamy rewitalizacji Fortu Bema, wykorzystując jego obiekty także na cele kulturalne.

Źródło: Hanna Gronkiewicz, Zmiany na lepsze C.D.N, Program dla Warszawy na lata 2010-2020

PO
Warszawa
prezydent Warszawy
kultura
ochrona zabytków
Parkingi "park and ride"

Większa ilość parkingów "park and ride" nie tylko na terenie Warszawy, ale i poza nią

Data obietnicy: 2014-xx-xx

wybory samorządowe 2014
prezydent Warszawy
Warszawa
mazowieckie
parkingi P&R
infrastruktura
Mieszkania społeczne

Chcemy tym razem budować oprócz mieszkań komunalnych, którychśmy wybudowali 3317, jeszcze 2,5 tys. mieszkań społecznych

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
polityka społeczna
wybory samorządowe 2014
PO
prezydent Warszawy
polityka mieszkaniowa
Połączenia drogowe

Powinny też być nowe drogowe połączenia międzydzielnicowe chociażby takie jak trasa Krasińskiego, Nowokabacka, przedłużenie Gandhi czy Głębinowej.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
infrastruktura
wybory samorządowe 2014
PO
prezydent Warszawy
drogi i autostrady
Program dla Wisły

Kluczowym elementem jest kontynuowanie rozpoczętego programu dla Wisły(...) chcemy uatrakcyjnić ją jeszcze dla rekreacji i turystyki.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
infrastruktura
wybory samorządowe 2014
PO
prezydent Warszawy
sport i turystyka
Prawobrzeżna Warszawa

Chcemy zainwestować w sumie 1 mld. złotych na program, nad którego założeniami pracowali nie tylko eksperci i urbaniści, ale również mieszkańcy. Zostanie skierowany do rady miasta w pierwszej połowie 2015 r.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
rewitalizacja
wybory samorządowe 2014
PO
prezydent Warszawy
przestrzeń miejska
Prawobrzeżna Warszawa

Kolejnym ważnym programem jest budować centrów lokalnych w dzielnicach.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
PO
prezydent Warszawy
przestrzeń miejska
infrastruktura
Modernizacja transportu

Chcemy nadal modernizować linie kolejowe, tramwajowe, autobusowe.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
transport publiczny
wybory samorządowe 2014
PO
prezydent Warszawy
Miejsca w żłobkach

Myśmy podwoili miejsca w żłobkach, z trzech tysięcy do około 6 tys. Jeszcze chcemy o około 2,5 tysiąca zwiększyć.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
polityka rodzinna
wybory samorządowe 2014
PO
prezydent Warszawy
Modernizacja szpitali

Tak się składa, że my nie jesteśmy NFZ-em, ale możemy modernizować nasze szpitale (...) i będziemy to kontynuować.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
ochrona zdrowia
wybory samorządowe 2014
PO
prezydent Warszawy
Oferta sportowa i rekreacyjna

Będziemy dbać o ofertę sportowo-rekreacyjną, kulturalną (...) wymienię choćby to centrum, które ma być na Mokotowie, Nowy Teatr.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2014-11

sprawy lokalne
kultura
wybory samorządowe 2014
PO
prezydent Warszawy