Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1955-09-26, Zawoja
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Magister inżynier hutnik, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W latach 80. pracował jako technolog w fabryce samochodów oraz nauczyciel w zespole szkół mechanicznych. Był prezesem Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Samorządowiec: radny i wójt gminy Zawoja (1990-1998), starosta... (1998-2011) oraz radny powiatu suskiego (2002-2011). Bez sukcesu kandydował na posła w 2007 r. W sierpniu 2011 r. objął i krótko sprawował mandat posła, zwolniony przez Janusza Chwieruta. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Senator od 2011 r. (VIII-IX kadencja). Zasiadał w komisjach: polityki społecznej i rodziny; samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Obecnie kontynuuje pracę w tej ostatniej jako wiceprzewodniczący oraz jest członkiem komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • ul. Mickiewicza 139, 34-200 Sucha Beskidzka tel./fax 33 873 39 16
  • Rynek 18 (II piętro), 32-540 Trzebinia
  • ul. Karmelicka 12, 34-100 Wadowice, tel. 504 751 148

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 26.10.2017
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Lotników Polskich, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 21.10.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 19.05.2016
Senat RP IX kadencji, Senacki Zespół Strażaków, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 65 415 PLN
Uwagi: na dzień 2019-10-31
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
Uwagi: na dzień 2019-10-31
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: JSW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 50

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 338

Uwagi ogólne: na dzień 2019-10-31
Suma ogólna: 19 937,96 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 190 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,539 ha
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia z Senacie (diety, uposażenia i dodatki do uposażenia)
Kwota: 119 579,59 PLN brutto
Uwagi: dochód za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

Opis: dochód małżonki (renta)
Kwota: 13 568,50 PLN brutto
Uwagi: dochód za okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka od syna Marcina Pająka na potrzeby kampanii wyborczej oraz wesela córki Urszuli Pająk
Cała kwota: 20 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 63 415 PLN
Uwagi: na dzień 2019-08-30
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
Uwagi: na dzień 2019-08-30
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: JSW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 50

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 338

Uwagi ogólne: na dzień 2019-08-30
Suma ogólna: 19 185,50 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 190 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,539 ha
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia z Senacie (diety, uposażenie i dodatki do uposażenia)
Kwota: 95 785,84 PLN brutto
Uwagi: dochód za okres od 01.01.2019 r. do 30.08.2019 r.

Opis: dochód małżonki (renta) za okres od 01.01.2019 r. do 30.08.2019 r.
Kwota: 10 854,80 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 57 000,00 PLN
Uwagi: na dzień 2018-12-31
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 600 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: JSW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 50

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 338

Uwagi ogólne: stan na dzień 2018-12-31
Suma ogólna: 21 252,41 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 190 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,539 ha
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód za okres 2018-01-01 - 2018-12-31 z tytułu zatrudnienia w Senacie (diety, uposażenia i dodatki do uposażenia)
Kwota: 127 830,87 PLN brutto

Opis: dochód małżonki (renta) za okres 2018-01-01 - 2018-12-31
Kwota: 14 401,26 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka od Marcina Pająka (syn) z dnia 29.08.2017r. Uporządkowanie terenu wokół domu i drogi dojazdowej do niego
Cała kwota: 30 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 15 000 PLN
Uwagi: Kwota pozostała na dzień 31.XII.2017r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów (umowa 2018-03-XX), częściowo na spłatę zobowiązań pieniężnych, częściowo na pokrycie wydatków bieżących
Cała kwota: 25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 6400 PLN
Uwagi: Kwota pozostała na dzień 2018-2-31

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 200 PLN
Uwagi: na dzień 2017-12-31
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 600 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: JSW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 50

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 338

Uwagi ogólne: stan na dzień 2016-12-31
Suma ogólna: 22 555,28 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 190 m2
Wartość domu: 480 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,539 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód za okres od 1 I 2017 r. do 31 XII 2017 r. z tytułu zatrudnienia w Senacie (diety, uposażenia i dodatki do uposażeń)
Kwota: 140 761,62 PLN brutto

Opis: dochód małżonki za okres od 1 I 2016 r. do 31 XII 2016 r.
Kwota: 13 715,92 PLN brutto
Uwagi: renta

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka od Marcina Pająka (syn) z dnia 29.08.2017r. Uporządkowanie terenu wokół domu i drogi dojazdowej do niego
Cała kwota: 30 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 15 000 PLN
Uwagi: Kwota pozostała na dzień 31.XII.2017r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów (umowa 1.II.2017r. )
Cała kwota: 25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 6400 PLN
Uwagi: Kwota pozostała na dzień 31.XII.2017r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 700 PLN
Uwagi: na dzień 2016-12-31
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: JSW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 50

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 338

Uwagi ogólne: stan na dzień 2016-12-31
Suma ogólna: 15 019,38 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 190 m2
Wartość domu: 440 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,5039 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Rodzaj: budynek garażowo - gospodarczy
Powierzchnia lokalu: 80 m2
Powierzchnia działki: 7,04 a
Tytuł prawny: wspólność majątkowa, przekazano notarialnie Karolinie (córka) i Marcinowi Pacyga

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód za okres od 1 I 2016 r. do 31 XII 2016 r. z tytułu zatrudnienia w Senacie (diety, uposażenia i dodatki do uposażeń)
Kwota: 139 649,28 PLN brutto

Opis: dochód małżonki za okres od 1 I 2016 r. do 31 XII 2016 r.
Kwota: 13 610,48 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 600 PLN
Uwagi: na dzień 2015-12-31
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: JSW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 50

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 300

Uwagi ogólne: stan na dzień 2015-12-31
Suma ogólna: 11 245,90 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 190m2
Wartość domu: 440 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,5763 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Rodzaj: budynek garażowo - gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 80 m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: stan surowy w połowie zamknięty wartość około powierzchnia około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód za okres od 1 I 2015 r. do 31 XII 2015 r. z tytułu zatrudnienia w Senacie (diety, uposażenia i dodatki do uposażeń)
Kwota: 131 404,36 PLN brutto

Opis: Dochód małżonki za okres od 1 I 2015 r. do 31 XII 2015 r.
Kwota: 13 511,28 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z funduszu świadczeń dla senatorów z dnia 11.12.2015 r.
Kwota pozostała do spłacenia: 25 540 PLN
Uwagi: w tym odsetki 540 PLN stan na dzień 31.12.2015 r.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: na dzień 2015-11-10
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: JSW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 50

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 250

Uwagi ogólne: stan na dzień 2015-08-06
Suma ogólna: 10 516,80 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 190m2
Wartość domu: 440 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,5763 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek garażowo - gospodarczy
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: wspólność majątkowa
Uwagi: stan surowy w połowie zamknięty

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód za okres od 1 I 2015 r. do 31 XI 2015 r. z tytułu zatrudnienia w Senacie (diety, uposażenia i dodatki do uposażeń)
Kwota: 144 707,92 PLN brutto

Opis: Dochód małżonki za okres od 1 I 2015 r. do 10 XI 2015 r.
Kwota: 11 320 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 34 200 PLN
Uwagi: na dzień 2015-08-06
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 250

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 50

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Nazwa: JSW
Liczba jednostek: 25

Uwagi ogólne: stan na dzień 2015-08-06
Suma ogólna: 11 236,75 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 190m2
Wartość domu: 440 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
Uwagi: Wzrost powierzchni związany z wykończeniem poddasza, co dało dodatkowe pokoje do zamieszkania
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,5763 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
Uwagi: wartość w przybliżeniu

Rodzaj: budynek garażowo - gospodarczy
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
Uwagi: stan surowy w połowie zamknięty, wartość w przybliżeniu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód za okres od 1 I 2015 r. do 31 VII 2015 r. z tytułu zatrudnienia w Senacie (diety, uposażenia i dodatki do uposażeń)
Kwota: 93 482,27 PLN brutto

Opis: Dochód małżonki za okres od 1 I 2015 r. do 31 VII 2015 r.
Kwota: 7923,58 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-07
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 32 200 PLN
Uwagi: na dzień 2014-12-31
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: PKN ORLEN
Liczba jednostek: 30

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 203

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 10

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Nazwa: JSW
Liczba jednostek: 10

Uwagi ogólne: stan na dzień 2014.12.31
Suma ogólna: 11 630,63 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,5763 ha
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska

Rodzaj: budynek garażowo - gospodarczy
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
Uwagi: stan surowy w połowie zamknięty

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód roczny zgodny z PIT-37 z tytułu zatrudnienia w Senacie, dochód roczny za rok 2014
Kwota: 125 638,11 PLN brutto

Opis: dochód małżonki
Kwota: 13 116,76 PLN brutto
Uwagi: w/g informacji ZUS za rok 2014

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów z dnia 24.07.2014
Kwota pozostała do spłacenia: 11 914 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2014
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 24 200 PLN
Uwagi: na dzień 2013-12-31
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: PKN ORLEN
Liczba jednostek: 30

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 203

Nazwa: Lotos
Liczba jednostek: 10

Nazwa: KGHM
Liczba jednostek: 10

Suma ogólna: 11 804,26 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,5763 ha
Wartość: 90 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska

Rodzaj: budynek garażowo - gospodarczy
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
Uwagi: stan surowy w połowie zamknięty

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w senacie
Kwota: 119 022,51 PLN brutto
Uwagi: dochód roczny zgodny z PIT-37

Opis: dochód małżonki
Kwota: 12 861,18 PLN
Uwagi: w/g informacji ZUS za rok 2013

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Skoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2009
Uwagi: wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty w PKO BP na zakup samochodu SKODA, w 2011 roku
Cała kwota: 50 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka zaciągnięta w PKO BP
Cała kwota: 5000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 400 PLN
Uwagi: na dzień 2012-12-31
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: PKN ORLEN
Liczba jednostek: 30

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 183

Suma ogólna: 9210 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,5763 ha
Wartość: 90 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska

Rodzaj: budynek garażowo - gospodarczy
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
Uwagi: stan surowy w połowie zamknięty

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w senacie
Kwota: 119 022,51 PLN brutto
Uwagi: dochód roczny zgodny z PIT-37

Opis: dochód małżonki
Kwota: 12 304,28 PLN
Uwagi: w/g informacji ZUS za rok 2012

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Skoda
Model: Tour Combi
Rok produkcji: 2011
Uwagi: wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka zaciągnięta w SKOK-u "Beskidy"
Cała kwota: 25 000 PLN
Uwagi: Pożyczka na spłatę częściową kredytu budowlanego. 2012-10-15

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów
Cała kwota: 25 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty w PKO BP na zakup samochodu SKODA 2011-12-01
Cała kwota: 50 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w PKO BP
Uwagi: kapitał - 29 650 PLN, odsetki - 5 270 PLN; do spłacenia na dzień 2 012-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka w SKOK-u
Uwagi: kapitał - 11 500 PLN, odsetki - 1 280 PLN; do spłacenia na dzień 2 012-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z funduszu szkoleń socjalnych dla senatorów
Cała kwota: 24 567 PLN
Uwagi: do spłacenia na dzień 2012-12-31

Uwagi ogólne: Rozwiązałem III filar OFE. Środki z niego (25 000 PLN) przeznaczyłem na spłatę kredytu bankowego.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 200 PLN
Uwagi: na dzień 2011-12-31
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: PKN ORLEN
Liczba jednostek: 30

Nazwa: TP S.A.
Liczba jednostek: 30

Nazwa: PGNiG
Liczba jednostek: 100

Nazwa: Polimex Most
Liczba jednostek: 100

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 101

Nazwa: Cyfr. Pols.
Liczba jednostek: 30

Suma ogólna: 6638,27 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,5763 ha
Wartość: 90 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska

Rodzaj: budynek garażowo - gospodarczy
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
Uwagi: stan surowy w połowie zamknięty

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w starostwie powiatowym, sejmie, senacie
Kwota: 146X28,33 PLN brutto
Uwagi: dochód roczny zgodny z PIT-37

Opis: dochód małżonka
Kwota: 11 536,18 PLN
Uwagi: w/g informacji ZUS za rok 2011

Opis: kwota wolna od podatku
Kwota: 9552,42 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Skoda
Model: Tour Combi
Rok produkcji: 2011
Uwagi: wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany zaciągnięty w banku BPH-PBK w 2004 r.
Cała kwota: 173 000 PLN
Uwagi: Zaciągnięty 2 004-11-26 na sumę 145 000 PLN zrealizowany do 2 005-05-31. Kredyt ten został zwiększony do sumy 173 000 PLN (2 005-06-17)

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty w PKO BP 2008-11-26
Cała kwota: 25 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty w PKO BP na zakup samochodu SKODA 2011-12-01
Cała kwota: 50 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany
Uwagi: kapitał 48 000 PLN oraz odsetki 5 300 PLN; do spłacenia na dzień 2 012-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka
Uwagi: kapitał X284,20 PLN oraz odsetki 1540 PLN; do spłacenia na dzień 2012-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu
Uwagi: kapitał 50 000 PLN oraz odsetki 13 816,7X PLN; do spłacenia na dzień 2 012-12-31

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej Michał
Nazwisko: Pająk
Data urodzenia: 1955-09-26
Miejsce urodzenia: Zawoja
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 500 PLN
Uwagi: na dzień 2011-10-31
Papiery wartościowe
Nazwa: GPW
Liczba jednostek: 25

Nazwa: PKN ORLEN
Liczba jednostek: 30

Nazwa: TP S.A.
Liczba jednostek: 30

Nazwa: PGNiG
Liczba jednostek: 100

Nazwa: Polimex Most
Liczba jednostek: 100

Nazwa: PKO BP
Liczba jednostek: 101

Suma ogólna: 7068,30 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki
Powierzchnia działki: 0,5763 ha
Wartość: 90 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska

Rodzaj: budynek garażowo - gospodarczy
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: Wspólność małżeńska
Uwagi: stan surowy w połowie zamknięty

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie w starostwie powiatowym
Kwota: 83 920,75 PLN brutto
Uwagi: od 2011-01-01 do 2011-08-10

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła - dieta opodatkowana
Kwota: 386,16 PLN
Uwagi: dane na dzień 2011-10-31

Opis: z tytułu pełnienia funkcji posła - dochód uposażenie
Kwota: 29 454,40 PLN
Uwagi: dane na dzień 2011-10-31

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Fiat
Model: Brawa
Rok produkcji: 2000
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany zaciągnięty w BPH-PBK (obecnie PEKAO S.A.) w 2004 r.
Uwagi: Do spłacenia na dzień 2 011-10-31. Kapitał 50 000 PLN - odsetki 5 800 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka w PKO BP
Uwagi: Do spłacenia : kapitał 9980 PLN - odsetki 1750 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-11-07