Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1969-12-26, Siestrzeń
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: średnie zawodowe
Poseł, nie należy do partii politycznej. Przedsiębiorca. W latach. 90. założył firmę handlową, później współprowadził firmy zajmujące się importem. W działalność polityczną zaangażował się w 2009 r., wstępując do Stronnictwa Demokratycznego. W 2010 r. opuścił SD, od października 2010 r. działał w... Ruchu Palikota (obecnie: Twój Ruch) i zasiadał w zarządzie krajowym tej partii. Wybrany do parlamentu z list Twojego Ruchu, 26 września 2014 r. wystąpił z klubu parlamentarnego TR. 18 grudnia tego samego roku przeszedł do klubu parlamentarnego PSL. Poseł VII kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 18.12.2014
Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
6.10.2013 – 26.09.2014
Twój Ruch, członek, członek Zrządu
źródło
Wikipedia - wolna encyklopedia pl.wikipedia.org
,
źródło
serwis Polskatimes.pl www.polskatimes.pl
8.11.2011 – 26.09.2014
Sejm RP VII kadencji, Klub Poselski Twój Ruch (dawniej: Klub Poselski Ruch Palikota), sekretarz
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis Polskiego Radia www.polskieradio.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
To nasza jedyna szansa na konkurencję z potęgami takimi jak USA , Chiny czy Indie
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
NIE MA DOKONAŃ ZASŁUGUJĄCYCH NA UWAGĘ - PARLAMENT NIEWYKORZYSTANYCH SZANS
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
MARAZM I NIHILIZM
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
MIMO WSZYSTKO 1% NA KULTURĘ . ARMIA NIGDY NAS NIE OBRONIŁA ( 1920 TO NIEUDOLNOŚĆ ROSJAN ). WYDATKI NA ARMIĘ NALEŻY PRZEKIEROWAĆ NA KULTURĘ - TO NASZ PRAWDZIWY ORĘŻ
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej