Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1961-02-11, Czernikowo
Zawód: inżynier rolnictwa
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 5 Toruń
Liczba głosów: 76 267 (16,86%)
Inżynier rolnictwa, ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, W l. 80. działacz opozycji, współtwórca Niezależnego Zrzeszenia Studentów na ATR. Od 1993 r. należał do PSL – Porozumienie Ludowe. Od 2001 r. w PiS. Były prezes kujawsko-pomorskiej izby rolniczej oraz Krajowej Rady Izb... Rolniczych. W l. 2001-2012 członek zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Partner. W l. 2005-2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, doradca ds. wsi i rolnictwa w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Poseł od 2011 r (VII-IX kadencja) Od 20 czerwca 2018 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi. 15 listopada 2019 r. powołany ponownie na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Jana Krzysztofa Ardanowskiego Piekary 35/39 87-100 Toruń jkardanowski@wp.pl tel. (56) 686 28 08
  • Biuro Poselskie w Brześciu Kujawskim Pl. Władysława Łokietka 1 87-880 Brześć Kujawski
  • Biuro Poselskie w Lipnie Kościuszki 12 87-600 Lipno
  • Biuro Poselskie w Brodnicy Hallera 1 87-300 Brodnica
  • Biuro Poselskie w Chełmnie Szkolna 12 l. 1 86-200 Chełnmo
  • Biuro Poselskie w Radziejowie Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów
  • Biuro Poselskie w Rypinie Pl. Sienkiewicz 4 87-500 Rypin

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 16.12.2020
Sejm RP IX kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy, przedstawiciel
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 27.11.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.02.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.2%
Nieobecność
2.8%
Zgodność
z linią klubu
98.9%

Oddane głosy

Za
90.4%
Przeciw
6.7%
Wstrzymał się
0%
Nieobecny
2.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy oparty na narodowych zasobach: energetycznych (m.in. węgiel, gaz łupkowy, wody geotermalne, inne kopaliny użyteczne), rolniczych, przyrodniczych oraz wykorzystaniu aktywności obywateli, ich wiedzy, pracowitości i innowacyjności; Zrównoważony rozwój kraju, realizowany we współpracy z samorządami lokalnymi, pozwalający na walkę z bezrobociem, zapewnienie godnych warunków życia i realizację celów życiowych, niezależnie od miejsca zamieszkania; Zwiększenie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wzmocnienie funduszy poręczeń kredytowych i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków europejskich, wsparcie powstawania i zwiększenie efektywności inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i stref gospodarczych;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
Toruń
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Rozwój obszarów wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich i uczynienie z nich równoprawnego, dobrego miejsca do życia poprzez poprawę konkurencyjności sektora rolnego, wspieranie produkcji żywności wysokiej jakości, w tym żywności ekologicznej, przyciągnięcie inwestorów tworzących miejsca pracy oraz poprawę gospodarki wodnej, m. in. poprzez zwiększenie małej retencji;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
sprawy ogólnopolskie
rolnictwo
gospodarka i energetyka
Toruń
Polityka zagraniczna

Zapewnienie znaczącej pozycji międzynarodowej, odzwierciedlającej wielkość i potencjał Polski oraz jej interesy strategiczne i rację stanu przy poszanowaniu innych państw oraz dążeniu do przyjaźni i współpracy z naszymi sąsiadami;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
Toruń
sprawy ogólnopolskie
sprawy europejskie
polityka zagraniczna
Służba zdrowia

Zwiększenie dostępu do efektywnej służby zdrowia dla wszystkich obywateli, niezależnie od zamożności i miejsca zamieszkania.

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
Toruń
sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
System transportowy

Rozwój systemu transportowego kraju, pozwalającego na sprawne i bezpieczne przemieszczanie się ludzi i towarów oraz jego pełna integracja z międzynarodowymi sieciami transportowymi (drogi, linie kolejowe, śródlądowy transport wodny, regionalne porty lotnicze);

Źródło: www.ardanowski.info

Toruń
PiS
infrastruktura
sprawy ogólnopolskie
Edukacja, rynek pracy

Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy oraz wspieranie aktywności zawodowej poprzez rozwój zatrudnienia socjalnego i system pomocy społecznej;

Źródło: www.ardanowski.info

PiS
edukacja i szkolnictwo wyższe
sprawy ogólnopolskie
Toruń
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanowisko lub funkcja: minister

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 77 000 PLN
Uwagi: w tym środki z odszkodowania za odjęcie prawa własności
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 446 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Dochód / Przychód
Przychód: 15 300 PLN
Dochód: 12 600 PLN
Uwagi: dochód z najmu pomieszczeń magazynowych 18 300 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 973,51 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30 973,51 PLN opodatkowana: 0 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 69 895,64 PLN

Opis: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kwota: 93 190,94 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Meriva
Rok produkcji: 2016
Uwagi: współwłasność żony i córki
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanowisko lub funkcja: minister

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Dochód / Przychód
Przychód: 15 300 PLN
Dochód: 12 600 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 125,11 PLN

Opis: MRiRW - dochód
Kwota: 117 673,28 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Meriva
Rok produkcji: 2016
Uwagi: współwłasność żony i córki
Podpis
Data: 2019-09-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł

Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanowisko lub funkcja: minister

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Dochód / Przychód
Przychód: 15 300 PLN
Dochód: 12 600 PLN
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 971,51 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana 30 971,51 PLN nieopodatkowana 0 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 69 895,64 PLN

Opis: MRiRW - dochód
Kwota: 93 190,94 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Meriva
Rok produkcji: 2016
Uwagi: współwłasność żony i córki
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-03-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 48 500 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Dochód / Przychód
Przychód: 15 300 PLN
Dochód: 12 600 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 514,03 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana 3 154,03 PLN, nieopodatkowana 27 360 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 148 977 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Meriva
Rok produkcji: 2016
Uwagi: współwłasność żony i córki

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-19
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 446 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 600 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: współwłasność
Dochód / Przychód
Przychód: 15 300 PLN
Dochód: 12 600 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 354,89 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana 2 994,89 PLN, nieopodatkowana 27 360,00 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 145 093,85 PLN

Opis: dzierżawa pomieszczeń
Kwota: 10 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S-80
Rok produkcji: 2007
Uwagi: własność żony

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Meriva
Rok produkcji: 2016
Uwagi: współwłasność żony i córki

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-21
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 186 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: współwłasność
Dochód / Przychód
Przychód: 15 300 PLN
Dochód: 12 600 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 716,94 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana 2 356,94 PLN, nieopodatkowana 27 360,00 PLN

Opis: uposażenia
Kwota: 134 601,75 PLN

Opis: dzierżawa pomieszczeń
Kwota: 5000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2007
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-27
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 186 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: współwłasność
Dochód / Przychód
Przychód: 15 300 PLN
Dochód: 12 600 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta
Kwota: 25 677,58 PLN

Opis: uposażenia
Kwota: 112 319,26 PLN

Opis: dzierżawa pomieszczeń
Kwota: 4000 PLN
Uwagi: wspólnie z żoną

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2007
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-10
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 186 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: współwłasność
Dochód / Przychód
Przychód: 9100 PLN
Dochód: 8050 PLN
Uwagi: do dnia 03.08.2015
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta
Kwota: 19 907,06 PLN

Opis: uposażenia
Kwota: 78 854,30 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyty rolniczy w BS w Grębocin
Kwota pozostała do spłacenia: 4230 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-06
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 21 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 186 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: współwłasność
Dochód / Przychód
Przychód: 15 300 PLN
Dochód: 12 600 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 141,21 PLN

Opis: uposażenia
Kwota: 135 178,80 PLN

Opis: dochód z dzierżawy pomieszczeń
Kwota: 18 000 PLN
Uwagi: (uzyskany wspólnie z małżonką)

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2001

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2007

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyty rolniczy w BS w Grębocin
Kwota pozostała do spłacenia: 4230 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka sejmowa
Cała kwota: 2610 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-03-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 8000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 227 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: współwłasność
Dochód / Przychód
Przychód: 40 000 PLN
Dochód: 18 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: uposażenia
Kwota: 134 519,32 PLN

Opis: dochód z dzierżawy pomieszczeń
Kwota: 8000 PLN
Uwagi: (uzyskany wspólnie z małżonką)

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2001

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2007

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyty rolniczy w BS w Grębocin
Kwota pozostała do spłacenia: 16 920 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka sejmowa
Cała kwota: 13 050 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 227 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: współwłasność
Dochód / Przychód
Przychód: 40 000 PLN
Dochód: 18 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: uposażenia
Kwota: 125 182,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2001
Uwagi: współwłasność
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyty w Banku Spółdzielczym w Grębocinie
Kwota pozostała do spłacenia: 21 150
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2013-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 227 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe
Tytuł prawny: współwłasność
Dochód / Przychód
Przychód: 45 000 PLN
Dochód: 14 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa zlecenie
Kwota: 27 672,92 PLN

Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 59 328,53 PLN

Opis: inne źródła - diety opodatkowane
Kwota: 1326,72 PLN

Opis: diety zwolnione z opodatkowania
Kwota: 25 762,22 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2001
Uwagi: współwłasność
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyty rolnicze w Banku Spółdzielczym w Grębocinie
Kwota pozostała do spłacenia: 27 380 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jan Krzysztof
Nazwisko: Ardanowski
Data urodzenia: 1961-02-11
Miejsce urodzenia: Czernikowo
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Tytuł prawny: współwłasność
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: wielokierunkowe
Powierzchnia działki: 14 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki inwentarskie, składowe, dom mieszkalny
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: przychód/dochód 20 000 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Partner" w Bydgoszczy
Uwagi: "nie osiągnąłem dochodu"
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia
Kwota: 159 130,37 PLN

Opis: z tytułu umowy - zlecenia
Kwota: 12 160 PLN

Opis: inne
Kwota: 233,37 PLN

Łączny dochód
Uwagi: "za rok 2010"
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2001
Uwagi: współwłasność
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyty rolnicze w Banku Spółdzielczym w Grębocinie
Kwota pozostała do spłacenia: 31 110
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-10-24

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Brak
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Brak merytorycznej dyskusji na wiele nurtujących społeczeństwo problemów, stworzenie z Parlamentu przez rządzącą koalicję PO-PSL bezrefleksyjnej "maszynki do głosowania".
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
  1. Tak
  2. Nie
  3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2011)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/112)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
15
zgodność
89%
wspólne pytania
22
zgodność
86%
wspólne pytania
15
zgodność
85%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
11
zgodność
53%
wspólne pytania
8
zgodność
54%
wspólne pytania
15
zgodność
55%