Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1967-04-17, Kraków
Zawód: dziennikarka
Wykształcenie: wyższe
wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatowego PO w Myślenicach. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Dziennikarka w „Dzienniku Polskim”, pracowała również w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. Działaczka społeczna. W 2010 r. bez sukcesu kandydowała do Sejmiku Woj. Małopolskiego.

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 8.11.2011
Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Kraków, liczba głosów: 7976
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2011.pkw.gov.pl
2011
kandydat na posła, Kraków, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 7976
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2011.pkw.gov.pl
2010 – 2011
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, koordynator projektów, Dobczyce
źródło
Oficjalna strona Joanny Bobowskiej joannabobowska.pl
,
źródło
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


1% na organizacje lokalne

Warto przekazywać swój udział 1 proc.  organizacjom lokalnym, których działalność znamy z aktywności w otoczeniu, znamy jej członków i osoby zaangażowane. Przekazując na reklamowane w telewizji instytucje dobroczynne, tak naprawdę nie wiemy czy pieniądze trafiły do osób potrzebujących czy na produkcje reklamy. Dodane przez: Sylwia

Źródło: joannabobowska.pl

PO
Chrzanów
polityka społeczna
ngo
sprawy lokalne
Wspieranie inicjatyw obywatelskich

Uważam, że parlament powinien zdecydowanie wesprzeć fundusze inicjatyw obywatelskich, rozwój ludzi młodych i starszych.

Źródło: joannabobowska.pl

Data obietnicy: 2011

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
12 Chrzanów
PO
Działalność społeczna

Stawiam na wyzwolenie energii środowisk społecznych, zapomnianych i mniej aktywnych organizacji, grup nieformalnych. Chcę pomóc ludziom młodym i starszym szukającym ciekawych zajęć i zatrudnienia w regionie.

Źródło: joannabobowska.pl

Data obietnicy: 2011

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
rynek pracy
12 Chrzanów
PO
Dla młodych

Troszcząc się o młode pokolenie należy zwiększyć spójność systemu edukacji z potrzebami rynku pracy. Dostrzegana od wielu lat przez doradców zawodowych przepaść pomiędzy zbyt małą zdolnością absolwentów szkół w przystosowaniu do wymogów i do warunków pracodawców a rzeczywistą wiedzą wyniesioną ze szkół wciąż pozostaje zbyt wielka. Młodzi - przedsiębiorczy korzystają z programów wsparcia, niemniej dla uruchomienia dochodowych przedsięwzięć gospodarczych potrzebny im jest kapitał i elastyczne, nowoczesne instrumenty finansowe. Dzięki ich wprowadzeniu możliwe będzie lepsze funkcjonowanie małych firm w regionie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 17.08.2011

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
rynek pracy
12 Chrzanów
PO
młodzi
Edukacja

Uważam kształcenie, za najważniejszy czynnik rozwoju człowieka na każdym etapie życia - ważne jest dostosowanie jego zakresu i poziomu do warunków rynku pracy w Małopolsce.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 11.08.2011

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
12 Chrzanów
PO
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej