Informacje ogólne

Senator

Data i miejsce urodzenia: 1951-05-10, Wałbrzych
Zawód: lekarz pediatra
Wykształcenie: wyższe
Prof. dr hab. nauk medycznych, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1975 r. wykłada na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ukończyła specjalizacje: I i II stopnia z pediatrii, z hematologii i onkologii dziecięcej, z opieki paliatywnej, z transplantologii klinicznej i... immunologii klinicznej. Od 2000 r. kieruje Katedrą i Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej na tej uczelni. Autorka i współautorka ponad 500 publikacji naukowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członkini PAN, członkini polskich i zagranicznych towarzystw medycznych oraz rad organizacji zajmujących się pomocą chorym dzieciom. Bezpartyjna. Senator w l. 2011-2015 (VIII kadencja). Pracowała w komisjach: rodziny i polityki społecznej; zdrowia (wiceprzewodnicząca). Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisji zdrowia oraz komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 23.04.2019
Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.03.2019 – 11.06.2019
Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3237), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
17.01.2019 – 19.02.2019
Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


O nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Nowelizacja ustawy jest bardzo dobrym rozwiązaniem, korzystnym dla pacjentów, które znacznie poprawi dostęp do lekarzy. Pediatrzy i interniści będą na równi z lekarzami rodzinnymi.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 15.10.2013

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
PO
7 Wrocław
O zwiększeniu rezydentur pediatrów

Minister obiecał nam osobiście, że miejsc będzie więcej. Nie wyobrażam sobie innej opcji. W pediatrii specjalistów jest zdecydowanie za mało, dlatego zwiększenie ich liczby jest nieodzowne.

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: 31.08.2012

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
PO
7 Wrocław
O programie profilaktyki zdrowotnej

Choroby wśród dzieci i młodzieży obecnie diagnozowane są bardzo późno. Dlatego finansowanie profilaktyki powinno być sprawą absolutnie kluczową. Przecież to najmłodsi i młodzi będą kiedyś pracować i płacić podatki. Powinni zostać objęci ogólnopolskim programem, który zapewni ich zdrowy rozwój.

Źródło: wroclaw.wyborcza.pl

Data obietnicy: 16.09.2011

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
młodzi
PO
7 Wrocław
wybory 2011
O programie profilaktyki zdrowotnej "Polska kocha swoje dzieci"

Budżet na tym bardzo zyska, bo nie będzie trzeba wydawać pieniędzy na leczenie bardzo chorych dzieci i te dzieci w przyszłości nie będą pobierać rent, tylko będą ostro pracować na nas.

Źródło: kobieta.dziennik.pl

Data obietnicy: 16.09.2011

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
PO
7 Wrocław
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4512 USD

Kwota: 10 000 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 23 000 PLN

Nazwa: akcje na giełdzie
Pełna kwota: 3000 PLN

Nazwa: Pogodna Jesień
Pełna kwota: 33 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: zakupiony w 1985 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna
Uwagi: spadek z 1994 r.
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, własnościowe prawo do lokalu
Uwagi: spadek z 2016 r.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: od początku istnienia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: w Uniwersytecie Medycznym + Uniwersyteckim Szpitalu Kinicznym + umowy o dzieło + prawa autorskie
Kwota: 146 000 PLN
Uwagi: wpływy na konto do 24.10.2019

Opis: diety według stawki parlamentu

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: XC90
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO BP na mieszkanie dla dziecka
Kwota pozostała do spłacenia: 280 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-10-24
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 48 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4512 USD

Kwota: 9000 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 23 000 PLN

Nazwa: akcje na giełdzie
Pełna kwota: 6000 PLN

Nazwa: Pogodna Jesień
Pełna kwota: 33 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: zakupiony w 1985 r., współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, spadek z 1994 r.
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, własnościowe prawo do lokalu, spadek z 2016 r.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: od początku istnienia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: w Uniwersytecie Medycznym + Uniwersyteckim Szpitalu Kinicznym + umowy o dzieło + prawa autorskie
Kwota: 132 000 PLN
Uwagi: wpływy na konto do 30.08.2019

Opis: diety: według stawki parlamentu

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: XC90
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO BP na mieszkanie dla dziecka
Kwota pozostała do spłacenia: 280 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4500 USD

Kwota: 6000 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 23 000 PLN

Nazwa: akcje na giełdzie
Pełna kwota: 6000 PLN

Nazwa: Pogodna Jesień
Pełna kwota: 32 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: zakupiony w 1985 r., współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, spadek z 1994 r.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, własnościowe prawo do lokalu, spadek z 2016 r.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: od początku istnienia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: w Uniwersytecie Medycznym + Uniwersyteckim Szpitalu Kinicznym + umowy o dzieło + prawa autorskie
Kwota: 215 680,66 PLN

Opis: diety według stawki parlamentu

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: XC90
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO BP na mieszkanie dla dziecka
Kwota pozostała do spłacenia: 300 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-26
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4472 USD

Kwota: 25 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 24 000 PLN

Nazwa: akcje na giełdzie
Pełna kwota: 8000 PLN

Nazwa: Pogodna Jesień
Pełna kwota: 33 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: zakupiony w 1985 r., współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, spadek z 1994 r.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, własnościowe prawo do lokalu, spadek z 2016 r.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: od początku istnienia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: w Uniwersytecie Medycznym + Uniwersyteckim Szpitalu Kinicznym + umowy o dzieło + prawa autorskie
Kwota: 193 493 PLN

Opis: diety według stawki parlamentu

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: XC90
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO BP na mieszkanie dla dziecka
Kwota pozostała do spłacenia: 330 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka Sejm
Cała kwota: 25 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4450 USD
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 23 000 PLN

Nazwa: akcje na giełdzie
Pełna kwota: 8000 PLN

Nazwa: Pogodna Jesień
Pełna kwota: 30 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: zakupiony w 1985 r., współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna, spadek z 1994 r.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50m2
Tytuł prawny: własność odrębna, własnościowe prawo do lokalu, spadek z 2016 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: w Uniwersytecie Medycznym + Uniwersyteckim Szpitalu Kinicznym + umowy o dzieło + prawa autorskie
Kwota: 218 766 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: diety według stawki parlamentu - parlamentarne

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S80
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO BP na mieszkanie dla dziecka
Kwota pozostała do spłacenia: 350 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne oraz akcje na giełdzie
Pełna kwota: 28 000
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: moja własność wyłączna
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Funkcja
Rodzaj: Członek komisji rewizyjnej
Od kiedy: 2015-10-17

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: w Uniwersytecie Medycznym i SPSK 1 + USK + inne + umowy o dzieło + prawa autorskie
Kwota: 216 470 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: diety według stawki parlamentu - parlamentarne

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S80
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO BP na mieszkanie dla dziecka
Cała kwota: 400 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne oraz akcje na giełdzie
Pełna kwota: 32 000
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: moja własność wyłączna
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członkinie komisji rewizyjnej

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: UM we Wrocławiu i SPSK - 1 + Senat + autorski + umowy o dzieła + inne źródła
Kwota: 122 000 PLN
Brutto / Netto: netto

Opis: diety
Kwota: 24 730,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S80
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka Senat, z funduszu socjalnego
Cała kwota: 25 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka hipoteczna w PKO BP, mieszkanie dla dziecka
Cała kwota: 400 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z kasy zap.-poż. DK
Cała kwota: 15 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-06
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne oraz akcje na giełdzie
Pełna kwota: 32 000
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: moja własność wyłączna
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): przewodnicząca [nieczytelne]

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: UM we Wrocławiu i SPSK - 1 + Senat + autorski + umowy o dzieła + inne źródła
Kwota: 84 000 PLN
Brutto / Netto: netto

Opis: diety
Kwota: 17 312 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S80
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka Senat, z funduszu socjalnego
Cała kwota: 25 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka hipoteczna w PKO BP, mieszkanie dla dziecka
Cała kwota: 400 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z kasy zap.-poż. DK
Cała kwota: 15 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-07
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 26000PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne oraz akcje na giełdzie
Pełna kwota: 32 000
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: moja własność wyłączna
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Prezes Zarządu
Od kiedy: 2007-05

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Przylądek Nadziei

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: UM we Wrocławiu i SPSK - 1 Wrocław + Senat
Kwota: 191 580 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: umowy o dzieło
Kwota: 3386 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: prawa autorskie
Kwota: 31 450 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: inne źródło
Kwota: 982 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: diety
Kwota: 29 677 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S80
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka Senat, z funduszu socjalnego
Cała kwota: 25 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka hipoteczna w PKO BP, mieszkanie dla dziecka
Cała kwota: 400 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35000PLN
Uwagi: 25000 PLN + 10000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne oraz akcje na giełdzie
Pełna kwota: 31 300 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: moja własność wyłączna
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Prezes Zarządu
Od kiedy: 2007

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Fundator
Uwagi: chodzi o Fundację "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"

Łączny dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: UM we Wrocławiu i SPSK - 1 Wrocław + Senat
Kwota: 204 910,00 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: umowy o dzieło
Kwota: 960,00 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: prawa autorskie
Kwota: 19 439,50 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: inne źródło
Kwota: 1311,00 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S80
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka Senat, z funduszu socjalnego
Cała kwota: 25 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: przekreślenie słów "stanowiące mój majątek odrębny"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 52 405 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne oraz akcje na giełdzie
Pełna kwota: 30 372,58 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: moja własność wyłączna
Uwagi: wartość mieszkania została podana w korekcie do oświadczenia majątkowego
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Prezes Zarządu
Od kiedy: 2007

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Fundator
Uwagi: chodzi o Fundację "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"

Łączny dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: UM we Wrocławiu i SPSK - 1 Wrocław + Senat
Kwota: 177 290,90 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: umowy o dzieło
Kwota: 4474,72 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: prawa autorskie
Kwota: 62 789,05 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: inne źródło
Kwota: 4919,47 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S80
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka Senat, z funduszu socjalnego
Cała kwota: 25 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Akademia Medyczna we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: przekreślenie słów "stanowiące mój majątek odrębny"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 42 728 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne i akcje na giełdzie
Pełna kwota: 42 900 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość
Wartość domu: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu została podana w korekcie do oświadczenia majątkowego
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Wartość
Kwota: 160 000 PLN
Tytuł prawny: moja własność wyłączna
Uwagi: wartość mieszkania została podana w korekcie do oświadczenia majątkowego
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Prezes Zarządu
Od kiedy: 2007

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Fundator
Uwagi: chodzi o Fundację "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"

Łączny dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy: AM we Wrocławiu, SPSK - 1 Wrocław
Kwota: 168 357,98 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: umowy o dzieło
Kwota: 14 646,62 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: prawa autorskie
Kwota: 103 519,20 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S80
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka Senat, z funduszu socjalnego
Cała kwota: 25 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-27
Uwaga / Sprostowanie: Pani Senator złożyła korektę oświadczenia majątkowego następującej treści: "Szanowny Panie Marszałku, proszę o przyjęcie uzupełnienia do mojego oświadczenia majątkowego. Wartość mojego domu, o powierzchni 130 metrów kwadratowych, ustalona na podstawie cen rynkowych z ofert udostępnionych w Internecie, wynosi 1000000 PLN. Natomiast mieszkanie o powierzchni 23 metrów kwadratowych jest warte (według analogicznego szacunku) 160000 PLN. Alicja Chybicka". Oświadczenie jest datowane 26-07-2012 r., zostało złożone w Biurze Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu RP 26-07-2012 r.
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Alicja Paulina
Nazwisko: Chybicka
Nazwisko panieńskie: Opolska
Data urodzenia: 1951-05-10
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Akademia Medyczna we Wrocławiu
Stanowisko lub funkcja: Kierownik Kliniki
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: przekreślenie słów "stanowiące mój majątek odrębny"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne i akcje na giełdzie
Pełna kwota: 30 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 130 m2
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 23 m2
Tytuł prawny: moja własność wyłączna
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Prezes Zarządu
Od kiedy: 2007

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Przylądek Nadziei
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Fundator
Uwagi: chodzi o Fundację "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"

Łączny dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o pracę: AM we Wrocławiu, SPSK 1 we Wrocławiu
Kwota: 183 875 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: umowy o dzieło
Kwota: 21 790 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 20 090 PLN

Opis: nagrody
Kwota: 11 912 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: S80
Rok produkcji: 1999
Podpis
Miejscowość: Wrocław
Data: 2011-10-20