Informacje ogólne

Senator

Data i miejsce urodzenia: 1951-07-14, Bydgoszcz
Zawód: inżynier mechanik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W latach 1975-1982 pracował jako konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Spomasz”. W latach 1982-1993 pełnił funkcje dyrektorskie w Pomorskich Zakładach Przemysłu Cukierniczego „Jutrzenka” w Bydgoszczy, Zakładzie... Cukierniczym „Jago” w Bydgoszczy oraz Zakładzie Wyrobów Cukierniczych „Anna” w Śliwicach. Przedsiębiorca: od 1992 r. właściciel firmy cukierniczej „Łuczniczka” w Tucholi. Prowadzi gospodarstwo rolne. W latach 80. był działaczem opozycyjnym, członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 90. należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego oraz Unii Wolności. Członek partii Platforma Obywatelska od 2001 r., członek rady krajowej, członek zarządu regionu kujawsko-pomorskiego i powiatu tuchowskiego. Samorządowiec: radny Bydgoszczy (1998-2002), radny sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego (2006-2011). Bez sukcesu ubiegał się o mandat senatora w 2005 r., senatorem został w 2011 r. (VIII-IX kadencja). Pracował w komisjach: rolnictwa i rozwoju wsi; środowiska. Obecnie zasiada w komisji kultury i środków przekazu oraz w komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro senatorskie Andrzeja Kobiaka Plac Wolności 1/1, 85-004 Bydgoszcz tel./fax 52 521 28 13, 784 659 808

Napisz do polityka

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Senat RP IX kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 21.06.2017
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 22.09.2016
Senat RP IX kadencji, członek, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 189 947,58 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 100 000 PLN
Uwagi: podano kwotę udzielonej pożyczki pieniężnej

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 639,84 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 0,17 USD
Uwagi: majątek odrębny

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny
Uwagi: 21872,04 PLN - przychód i dochód - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 548 m2
Wartość
Kwota: 8000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 618
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 25
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 39 110,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o w Tucholi
Funkcja
Uwagi: majątek odrębny, nie wskazano pełnionej funkcji
Dochód
Kwota: 0 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie senatora
Kwota: 57 627,70 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dieta
Kwota: 24 852,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Emerytura
Kwota: 41 025,58 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): przyczepa samochodowa
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2019-10-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 280 123,79 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 100 000 PLN
Uwagi: podano kwotę udzielonej pożyczki pieniężnej

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 639,84 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 0,17 USD
Uwagi: majątek odrębny

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny
Uwagi: 21872,04 PLN - przychód i dochód - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 548 m2
Wartość
Kwota: 8000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny
Uwagi: majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 618
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 25
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 39 110,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o w Tucholi
Funkcja
Uwagi: majątek odrębny, nie wskazano pełnionej funkcji
Dochód
Kwota: 0 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie senatora
Kwota: 46 027,76 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dieta
Kwota: 19 881,60 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Emerytura
Kwota: 32 917,12 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): przyczepa samochodowa
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2019-09-03
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 314 857,74 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 639,84 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 0,17 USD
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 100 000 PLN
Uwagi: wierzytelność - poseł udzielił pożyczki

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny
Dochód / Przychód
Przychód: 21 872,04 PLN
Dochód: 21 872,04 PLN
Uwagi: dochód - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 548 m2
Wartość
Kwota: 8000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna - majątek odrębny
Uwagi: majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 618
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 25
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 58 665 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o w Tucholi
Funkcja
Uwagi: majątek odrębny, nie wskazano pełnionej funkcji
Dochód
Kwota: 0 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie senatora
Kwota: 140 960,36 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dzierżawa
Kwota: 16 700,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dieta
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Emerytura
Kwota: 55 822,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): przyczepa samochodowa
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2019-04-19
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 334 509,14 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 651,84 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 3,57 USD
Uwagi: majątek odrębny

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: własność notarialna
Dochód / Przychód
Przychód: 21 872,04 PLN
Dochód: 21 872,04 PLN
Uwagi: dochód - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 548 m2
Wartość
Kwota: 8000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny
Uwagi: majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 1/618
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 2/25
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 58 665 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o w Tucholi
Funkcja
Uwagi: majątek odrębny, nie wskazano pełnionej funkcji
Dochód
Kwota: 0 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie senatora
Kwota: 118 914,60 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dzierżawa
Kwota: 16 700 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dieta
Kwota: 27 360 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dieta
Kwota: 1367,40 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Emerytura
Kwota: 13 300 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): przyczepa samochodowa
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2018-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 284 888,76 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 663,84 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 6,85 USD
Uwagi: majątek odrębny

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 548 m2
Wartość
Kwota: 8000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny
Uwagi: majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 1/618
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 2/25
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 54 665 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o w Tucholi
Funkcja
Uwagi: majątek odrębny, nie wskazano pełnionej funkcji
Dochód
Kwota: 0 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie senatora
Kwota: 117 372,60 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dzierżawa
Kwota: 16 700 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dieta
Kwota: 27 360 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dieta
Kwota: 981,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): przyczepa samochodowa
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2017-04-201
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 177 529,44 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 14 804,58 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 13,73 USD
Uwagi: majątek odrębny

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny
Dochód / Przychód
Przychód: 18 272 PLN
Dochód: 35000 PLN
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Wartość
Kwota: 8000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny
Uwagi: 548 m2 - podana powierzchnia, majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 1/625
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 2/25
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 9332,50 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o w Tucholi
Funkcja
Uwagi: majątek odrębny, nie wskazano pełnionej funkcji
Dochód
Kwota: 0 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie senatora
Kwota: 117 372,60 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dzierżawa
Kwota: 16 700 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dieta
Kwota: 27 360 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dieta
Kwota: 981,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): przyczepa samochodowa
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2016-04-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 273 055,32 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 14 804,68 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 14,24 USD
Uwagi: majątek odrębny

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny
Dochód / Przychód
Przychód: 50 000 PLN
Dochód: 32000 PLN
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Wartość
Kwota: 8000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny
Uwagi: 548 m2 - podana powierzchnia, majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 1/625
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 2/25
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o w Tucholi
Funkcja
Uwagi: majątek odrębny, nie wskazano pełnionej funkcji
Dochód
Kwota: 0 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie senatora
Kwota: 108 815,30 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dzierżawa
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dieta Senatora nieopodatkowana
Kwota: 25 390,29 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): przyczepa samochodowa
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2015-11-08
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 469 993,05 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 15 484,63 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 300,73 USD
Uwagi: majątek odrębny

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: własność notarialna
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
Uwagi: majątek odrębny

Wartość
Kwota: 8000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
Uwagi: 548 m2 - podana powierzchnia, majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 1/625
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 2/25
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 7000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o w Tucholi
Funkcja
Uwagi: majątek odrębny, nie wskazano pełnionej funkcji
Dochód
Kwota: 0 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta Senatora nieopodatkowana
Kwota: 19 784,64 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Wynagrodzenie senatora
Kwota: 79 138,40 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dzierżawa
Kwota: 0 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): przyczepa samochodowa
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2015-08-05
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 423 476,94 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 15 481,91 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 301,66 USD
Uwagi: majątek odrębny

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
Dochód / Przychód
Przychód: 50 000,00 PLN
Dochód: 32 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
Uwagi: majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 1/618
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o. w Tucholi
Liczba udziałów: 2/25
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PW "Łuczniczka Passio" Sp. z o.o w Tucholi
Funkcja
Uwagi: majątek odrębny, nie wskazano pełnionej funkcji

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta Senatora nieopodatkowana
Kwota: 29 679,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Wynagrodzenie senatora
Kwota: 117 372,60 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dzierżawa
Kwota: 16 700,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2015-04-10
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 510 494,17 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 15 365,93 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 303,56 USD
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 15 461,40 EUR

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339 ha
Wartość: 1 000 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
Dochód / Przychód
Przychód: 50 000,00 PLN
Dochód: 32 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny

Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,32 m2
Wartość
Kwota: 80 000 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
Uwagi: majątek odrębny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 618
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: P.W. "Lukullus" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 50
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Lukullus" Sp. z o.o. - Gdynia
Funkcja
Od kiedy: 1997-03-21
Uwagi: majątek odrębny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta nieopodatkowana
Kwota: 29 679,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Uposażenie Senatorskie
Kwota: 117 372,60 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Dzierżawa
Kwota: 16 700,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2014-04-04
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 562 611,86 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 15 365,93 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 302,76 USD
Uwagi: majątek odrębny

II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 38,6339
Wartość: 1 000 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: własność notarialna
Dochód / Przychód
Przychód: 50 000,00 PLN
Dochód: 30 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny, brak podanej jednostki powierzchni
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 618
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: P.W. "Lukullus" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 50
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. - Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 2830,40 PLN

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Lukullus" Sp. z o.o. - Gdynia
Funkcja
Od kiedy: 1997-03-21
Uwagi: majątek odrębny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta nieopodatkowana
Kwota: 29 679,96 PLN
Uwagi: Dochód podany 2013-06-05 w sprostowaniu oświadczenia majątkowego

Opis: Uposażenie Senatorskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: Dzierżawa
Kwota: 16 700,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2013-04-15
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 300 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne, udziały w spółce
Pełna kwota: 2 000 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,7561 ha
Wartość: 1 000 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: własność notarialna
Dochód / Przychód
Przychód: 50 000,00 PLN
Dochód: 30 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna, majątek odrębny
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 618
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: P.W. "Lukullus" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 50
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o.
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 33 964,80 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Lukullus" Sp. z o.o.
Funkcja
Od kiedy: 1997-03-21

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta Radnego
Kwota: 1133,64 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: Wynagrodzenie Senatora
Kwota: 19 962,10 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2012-04-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Kobiak
Data urodzenia: 1951-07-14
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 300 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne, udziały w spółce
Pełna kwota: 2 000 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 40,7561 ha
Wartość: 1 000 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
Dochód / Przychód
Przychód: 20 000,00 PLN
Dochód: 0,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 50,28 m2
Wartość
Kwota: 205 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność notarialna
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 618
Dochód
Kwota: 33 964,80 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Emitent udziałów: P.W. "Lukullus" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 50
Uwagi: majątek odrębny

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Łuczniczka" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10 89-500 Tuchola
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 1992-12-10
Dochód
Kwota: 33 964,80 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: P.W. "Lukullus" Sp. z o.o. ul. Syrokomli 13 81-437 Gdynia
Funkcja
Od kiedy: 1997-03-21

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta Radnego w roku 2010
Kwota: 25 956,67 PLN
Podpis
Miejscowość: Tuchola
Data: 2011-11-02