Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1947-03-14, Stany Nowe
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Profesor nauk matematycznych, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1976-1987 był wykładowcą UMCS w Lublinie, następnie, w latach 1987-1995 pracował jako adiunkt w Instytucie Matematycznym PAN. Doradca ds. informatyzacji i... organizacji baz danych w Cementowni Chełm (1997‒1998). Wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Nisku (1998‒2004), Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1999–2001) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005–2006). W latach 1998-2001 był dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. Od 2001 r. sprawuje funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Wykładał na uczelniach zagranicznych, m.in. Columbia University, Metropolitan University i Nationale Politechnico w Meksyku. Jest autorem ponad 90 prac naukowych oraz dwóch podręczników. Nie należy do partii politycznej. Senator od 2011 r. (VIII-IX kadencja), zasiadał w komisjach: nauki, edukacji i sportu; obrony narodowej. Obecnie kontynuuje pracę w tych komisjach.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • ul. Lwowska 14A lok. 5A, 22-100 Chełm tel./fax 82 565 22 22

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 4.11.2017
Porozumienie, członek Zarządu Krajowego
źródło
Oficjalna strona partii Porozumienie polskarazem.pl
od 15.11.2016
Senat RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
10.05.2016 – 14.06.2016
Senat RP IX kadencji, Koło Senatorów Niezależnych, członek, senat
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja
prorektor ds. studenckich (do 30.09.2019)
prorektor ds. rozwoju (od 01.10.2019)

Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 410,87 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,4 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 280 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano-murowane
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 150 PLN
Dochód: 150 PLN
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności), przychód z tytułu czynszu dzierżawnego z 2018 roku
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia: 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 639 m2 - 2004-05-18
działka 672 m2 - 2004-05-18
działka 448 m2 - 2004-05-18
działka 42 m2 - 2008-01-29
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy (dochód)
Kwota: 137 673,34 PLN

Opis: umowa cywilno-prawna
Kwota: 2568 PLN

Opis: renta rodzinna (dochód)
Kwota: 11 192,20 PLN

Opis: diety senatorskie (dochód)
Kwota: 24 720,61 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa: 30 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Stany Nowe
Data: 2019-11-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: prorektor ds. studenckich

Miejsce zatrudnienia: senat RP
Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 917,30 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,4 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 280 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano-murowane
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 150 PLN
Dochód: 150 PLN
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności); przychód z tytułu czynszu dzierżawnego
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia: 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 639 m2 - 2004-05-18
działka 672 m2 - 2004-05-18
działka 448 m2 - 2004-05-18
działka 42 m2 - 2008-01-29
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy (dochód)
Kwota: 97 494,39 PLN

Opis: renta rodzinna (dochód)
Kwota: 9101,28 PLN

Opis: diety senatorskie (dochód)
Kwota: 18 441,6 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa
Uwagi: 30 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: prorektor ds. studenckich

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: senat RP
Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 33 119,14 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: po rozbudowie
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,4 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 280 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano-murowane
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 150 PLN
Dochód: 150 PLN
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności); przychód z tytułu czynszu dzierżawnego
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia: 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
działka 639 m2 - 2004-05-18
działka 672 m2 - 2004-05-18
działka 448 m2 - 2004-05-18
działka 42 m2 - 2008-01-29
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 214 888,77 PLN

Opis: renta rodzinna
Kwota: 13 868,04 PLN

Opis: diety senatorskie
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło
Kwota: 2400 PLN

Opis: przychód z tytułu rekompensaty wypłacanej przez koła łowieckie
Kwota: 156 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa
Uwagi: 30 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2019-04-10
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: Prorektor ds. studenckich

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 914,88 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Wartość domu: 210 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość około, po rozbudowie
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,4 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 280 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano-murowane
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 150 PLN
Dochód: 150 PLN
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności); przychód z tytułu czynszu dzierżawnego
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka 639 m2 - 18.05.2004; działka 672 m2 - 18.05.2004; działka 448 m2 - 18.05.2004; działka 42 m2 - 29.01.2008
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 155 913,85 PLN

Opis: renta rodzinna
Kwota: 13 512,04 PLN

Opis: diety senatorskie
Kwota: 30 062,40 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2018-04-18
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja
Rektor (do 31 sierpnia 2016 roku)
Prorektor (do 1 września 2016 roku)

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 166,53 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,4 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 280 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano-murowane
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 1150 PLN
Dochód: 1150 PLN
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności); przychód z tytułu czynszu dzierżawnego
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Działka 639 m2 - PWSZ 18.05.2004, działka 672 m2 - PWSZ 18.05.2004, działka 448 m2 - PWSZ 18.05.2004, działka 42 m2 - 29.01.2008
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 206 415,85 PLN

Opis: renta rodzinna
Kwota: 13 406,68 PLN

Opis: diety senatorskie
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (recenzje)
Kwota: 570 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank BPH - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 7942 PLN
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2017-04-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: Rektor

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 19 748,24 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,4 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 280 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny: własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Działka 639 m2 -18.05.2004, działka 672 m2 - 18.05.2004, działka 448 m2 - 18.05.2004, działka 42 m2 - 01.2008
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 223 958,68 PLN

Opis: renta rodzinna
Kwota: 13 307,88 PLN

Opis: diety senatorskie
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (recenzje)
Kwota: 570 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank BPH - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 39 712,90 PLN
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2016-04-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: Rektor

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 345,15 PLN
Uwagi: stan na 2 listopada 2015
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,4 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 280 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny: własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Działka 639 m2 - PWSZ, działka 672 m2 - PWSZ, działka 448 m2 - PWSZ, działka 42 m2 - Miasto
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 217 622,92 PLN brutto

Opis: renta rodzinna
Kwota: 9406,88 PLN netto

Opis: diety senatorskie
Kwota: 24 730,80 PLN netto
Uwagi: stan na 31 lipca 2015

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank BPH - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 46 040,21 PLN
Uwagi: (stan na 2 listopada 2015)
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2015-11-03
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: Rektor

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 487,58 PLN
Uwagi: stan na 31 lipca 2015
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,4 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 290 400 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny: własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 103 022,60 PLN netto
Uwagi: stan na 31 lipca 2015

Opis: diety senatorskie
Kwota: 17 311,56 PLN
Uwagi: stan na 31 lipca 2015

Opis: renta rodzinna
Kwota: 6566,96 PLN netto
Uwagi: stan na 31 lipca 2015

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank BPH - kredyt konsumpcyjny
Uwagi: podana kwota: 15 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2015-08-04
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: Rektor

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 42 283,48 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,4 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 290 400 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny: własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: w 2014 roku nie byłem, ani nie nabyła moja małżonka, mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, innych związków lub komunalnej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 220 770,42 PLN

Opis: diety senatorskie
Kwota: 30 154,01 PLN

Opis: renta rodzinna
Kwota: 12 913,90 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2015-04-15
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: Rektor

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 62 470,08 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 49,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 2,72 ha
Wartość: 290 400 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny: własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: w 2013 roku nie byłem, ani nie nabyła moja małżonka, mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, innych związków lub komunalnej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 221 625,75 PLN

Opis: diety senatorskie
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: dochody żony (emerytura)
Kwota: 14 935,77 PLN

Opis: renta rodzinna
Kwota: 4248 PLN

Opis: Umowy cywilno-prawno z tytułu recenzji naukowych
Kwota: 1809,5 PLN

Opis: wypłata z polisy ubezpieczeń na życie z tytułu śmierci żony
Kwota: 10 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2014-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: Redaktor

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki

Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 77 319,40 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 49,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 4,26 ha
Wartość: 290 400 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka nr [nieczytelne] - 2004-05-18
Działka nr [nieczytelne] X-01-29
Działka nr[nieczytelne] - 2004-05-18
Działka nr [nieczytelne] - 2004-05-18
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 219 519,89 PLN

Opis: Diety senatorskie
Kwota: 30 198,99 PLN

Opis: Dochody żony (emerytura)
Kwota: 24 652,26 PLN

Opis: Zwrot nadpłaty ZUS
Kwota: 3857,14 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
Podpis
Miejscowość: Chełm
Data: 2013-04-15
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Potok Stany
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: Redaktor

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki

Stanowisko lub funkcja: Senator RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 61 319,49 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 36,6 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe

Powierzchnia: 49,5 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 4,26 ha
Wartość: 290 400 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka nr [nieczytelne]/10 (639 m2) - PWSZ w [nieczytelne]/ (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
Działka nr [nieczytelne]/ /17 (42 m2) - Miasto [nieczytelne]/ (nr aktu 1092/08) - 2008-01-29
Działka nr[nieczytelne]/ /25 (672 m2) - PWSZ w [nieczytelne]/ (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
Działka nr [nieczytelne]/ /26 (448 m2) - PWSZ w [nieczytelne]/ (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 263 314,39 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

Opis: Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno - prawnych i umów zlecenia
Kwota: 4125,28 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

Opis: Diety senatorskie
Kwota: 4369,11 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

Opis: Dochody żony, renta
Kwota: 23 331,44 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

Opis: Dochody żony, wynajem mieszkania
Kwota: 7750 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2012-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zając
Data urodzenia: 1947-03-14
Miejsce urodzenia: Stany Nowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stanowisko lub funkcja: Redaktor

Miejsce zatrudnienia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel akademicki

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 950,72 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 36,6 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe

Powierzchnia: 49,5 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielczo - własnościowe

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: zbożowe
Powierzchnia działki: 4,26 ha
Wartość: 290 400 PLN
Rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Wartość: 180 100 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka nr 285/10 (639 m2) - PWSZ w Chełmie (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
Działka nr 285/17 (42 m2) - Miasto Chełm (nr aktu 1092/08) - 2008-01-29
Działka nr 300/25 (672 m2) - PWSZ w Chełmie (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
Działka nr 306/26 (448 m2) - PWSZ w Chełmie (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 174 535,30 PLN
Uwagi: na 2011-10-26

Opis: Wynagrodzenie za recenzję
Kwota: 1101 PLN
Uwagi: na 2011-10-26

Opis: Dochody żony, wynajem mieszkania
Kwota: 7750 PLN
Uwagi: na 2011-10-26

Opis: Dochody żony, renta
Kwota: 16 096 PLN
Uwagi: na 2011-10-26

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E 320
Rok produkcji: 2003
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2011-10-27