Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1967, Katowice
Wykształcenie: wyższe magisterskie

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2010)

Dane podstawowe
Imię lub Imiona (odzielone spacją)
Adam
Nazwisko
Warzecha
Miejsce urodzenia
Katowice
Rok urodzenia
1967
Funkcja na jaką Pani/ Pan kandyduje:
 1. Radny
 2. Wójt/ Burmistrz
Nazwa gminy, do której Pani/ Pan kandyduje
Katowice
Wykształcenie
 1. podstawowe
 2. gimnazjalne
 3. zasadnicze zawodowe
 4. średnie
 5. wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. wyższe magisterskie
E-mail 1- podstawowy
adam@warzecha.katowice.pl
Strona internetowa kandydatki/kandydata
warzecha.katowice.pl
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów.)
 1. Nasza Klasa
 2. Facebook
 3. Goldenline
 4. Twitter
 5. Gadu-Gadu
 6. Skype
 7. Inne
1. Aktywność zawodowa (Prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej.)
U
"""
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1993). Specjalista ds. public relations i samorządowiec. Radny Miasta Katowice. Pełnomocnik Prezydenta Będzina ds. realizacji współfinansowanego z funduszy europejskich projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie". Jest również doradcą ds. mediów posła do Parlamentu Europejskiego dr. Jana Olbrychta i wiceprzewodniczącym rady programowej TVP O/Katowice.\n
 \n
Poprzednio pracował m.in. jako dyrektor ds. public relations w Polskim Towarzystwie Wspierania Przedsiębiorczości (wydawca miesięczników „Nowy Przemysł”, „Rynek Zdrowia”, serwisu wnp.pl oraz organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego) oraz w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach Był rzecznikiem prasowym linii lotniczych GetJet, managerem ds. public relations 2Si S.A. jednej z największych firm-integratorów informatycznych w Polsce i wykładowcą public relations w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie. W latach 1999-2003 był rzecznikiem prasowym Jana Olbrychta - pierwszego Marszałka Województwa Śląskiego, a wcześniej wicedyrektorem ds. marketingu i reklamy w Radiu PLUS Katowice, specjalistą ds. marketingu i reklamy w Agencji Turystycznej AVE. Pracę zawodową rozpoczął w Telewizji Polskiej S.A. (ośrodki w Lublinie i Katowicach).\n
 \n
"""
null
null
2. Aktywność społeczna i polityczna (Prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej - działalności w organizacjach pozarządowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych.)
U
"Członek Platformy Obywatelskiej RP – Wiceprzewodniczący Koła Sympatyków Dzielnic Południowych i Wschodnich, Członek Zarządu i Rady Powiatu PO w Katowicach.\n"
null
null
3. Czy pełniła Pani/ pełnił Pan wymienione niżej funkcje publiczne? (Prosimy o zaznaczenie pełnionych funkcji.)
 1. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
 2. Radny rady gminy
 3. Radny rady powiatu
 4. Radny sejmiku wojewódzkiego
 5. Urzędnik administracji samorządowej
 6. Członek zarządu gminy/ powiatu/ województwa
 7. Poseł na Sejm RP
 8. Senator RP
 9. Poseł do Parlamentu Europejskiego
4. Zainteresowania / hobby
Jazda na rowerze, bieganie na nartach i pływanie. Interesuje się teorią mediów i komunikacji, językoznawstwem, a także literaturą, filmem i teatrem.
5. Dlaczego kandyduje Pani/ Pan w wyborach samorządowych?
U
"Chcę zmienić swoje miasto, aby stało się bardziej przyjazne dla mieszkańców. Doświadczenie pracy na rzecz samorządu terytorialnego i umiejętność współpracy ponad podziałami stanowią tego dobrą rękojmię."
null
null
6. Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć na rzecz mieszkańców gminy?
U
"""
Jestem numerem 1 na liście PO w okręgu wyborczym nr 2, który obejmuje wschodnie dzielnice Katowic: Dąbrówkę Małą, Szopienice, Burowiec, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec. Co chciałbym zrobić dla tych dzielnic w następnej kadencji?\n
 Program Platformy dla Katowic zakłada przyśpieszenie niezbędnych działań inwestycyjnych i szybkie przeprowadzenie nierealizowanych do tej pory przedsięwzięć, takich jak przebudowa rynku, czy budowa stadionu miejskiego z prawdziwego zdarzenia.\n
 Dzielnice wschodnie Katowic ze względu na swoją specyfikę wymagają szczególnego podejścia. Upadł przemysł ciężki, który przez lata był ich motorem. Pilnie więc musimy poszukiwać nowych inwestorów i firm, które chciałyby u nas działać i tworzyć nowe, trwałe miejsca pracy. Przygotujemy dla nich nowe tereny inwestycyjne i zapewnimy profesjonalną, uprzejmą i kompetentną obsługę dla tych, którzy zdecydują się zainwestować w Szopienicach, Giszowcu czy Janowie.\n
 Bolesnym problemem pozostaje wciąż bezpieczeństwo. Nie możemy tolerować przemocy w żadnej formie. Bandom szalikowców terroryzującym życie całych dzielnic trzeba wreszcie stanowczo powiedzieć: dość! Platforma wprowadzi skuteczny system monitoringu, który będzie nie tylko rejestrował obraz z kamer, tak jak jest teraz, ale taki, który w przypadku napadu czy kradzieży spowoduje szybkie pojawienie się funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia.\n
 Platforma chce, aby Katowice stały się miastem przyjaznym i dobrym do życia. Chcemy przygotować nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe m.in. w Dąbrówce Małej i Giszowcu. Nie popełnimy błędów, które dotkliwie odczuwają dziś mieszkańcy południowych dzielnic Katowic i rozpoczniemy od zbudowania dróg, które połączą nowe osiedla z centrum miasta. Chcemy też tak planować rozwój miasta, żeby wszystkie najważniejsze życiowe sprawy dało się załatwić blisko domu, lokalnie, w poszczególnych dzielnicach, bez potrzeby jeżdżenia do centrum. Dotyczy to też oczywiście załatwiania spraw urzędowych. Chcemy, aby w każdej dzielnicy powstały Punkty Obsługi Mieszkańca, w któych będzie w nich można uzyskać informacje o wszystkich procedurach administracyjnych oraz otrzymać i wypełnić odpowiedni formularz, a potem go złożyć. \n
Zadbamy też o tereny zielone i rekreacyjne. Uwagi miasta wymaga nie tylko Dolina Trzech Stawów czy Bolina, ale również Bagry, Morawa, Borki, Stawiki, Hubertus i Janina-Barbara. Stawy te i tereny wokół nich to miejsca zaskakującego, jak na centrum przemysłowej aglomeracji, kontaktu z dziką i nieposkromioną przyrodą. To też doskonałe tereny dla rekreacji, sportu, spotkań i zabawy w gronie przyjaciół. O walorach tych miejsc wiedzą świetnie wędkarze i harcerze, którzy mają tam swoje rybaczówki i stanice. Odpowiednio starannie prowadzone inwestycje mogą je przemienić w prawdziwą perełkę i chlubę Katowic.\n
"""
null
null
7. Pełniąc funkcję radnego będzie Pani podejmowała/ będzie Pan podejmował decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty lokalnej. Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Pomoc społeczna
 4. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
 5. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
 6. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
 7. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
 8. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
 9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
 10. Transport
 11. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
8. Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
U
"""
- Podjęcie decyzji o kandydowaniu w konkursie o tytuł Europejska Stolica Kultury 2016.\n
- Remont Spodka.\n
- Dobry stan budżetu miasta i wysoka pozycja w raportach Fitch Rating.
"""
null
null
9. Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
U
"""
- Brak przebudowy rynku i strefy śródmiejskiej Katowic.\n
- Drastyczne zmniejszenie liczby mieszkańców miasta w ostatnich latach.\n
- Brak istotnych działań zmierzających do poprawy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.\n
- Brak działań zmierzających do obniżenia taryf wodno-ściekowych w Katowicach.\n
- Nieskuteczna koordynacja działań podejmowanych przez poszczególne komórki urzędu miasta i miejskie jednostki organizacyjne.\n
- Chaotyczna, bądź nieczytelnie realizowana wizja i strategia rozwoju miasta.
"""
null
null
10. Jakie są największe atuty Pani/Pana gminy?
U
"""
- Świetnie skomunikowana z innymi ośrodkami w Polsce i w Europie (transport kołowy, szynowy i lotniczy).\n
- Wysoko wykwalifikowana kadra techniczna i administracyjna,\n
- Świetnie przygotowane tereny pod inwestycje, 
"""
null
null
11. Jak wskazane przez Panią/ Pana atuty należy wykorzystać dla rozwoju gminy?
U
"Wszystkie"
null
null
12. W czym Pani/ Pana gmina może być konkurencyjna w stosunku do sąsiednich gmin?
U
"Katowice to stolica aglomeracji i stolica dużego europejskiego regionu - relacje z gminami sąsiednimi powinny rozwijać się zatem na zasadzie komplementarności, a nie konkurencji."
null
null
13. Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem problemów gminy.
U
"""
- Ujemne saldo migracji\n
- Rosnące koszty utrzymania\n
- "Rozlewanie się" i niezrównoważony rozwój wszystkich dzielnic miasta
"""
null
null
14. Jaki główny cel chce Pani/ Pan postawić dla gminy na najbliższe 4 lata?
U
"""
- Zwiększenie liczby mieszkańców Katowic,\n
- Zmniejszenie kosztów utrzymania\n
- Zachowanie równowaga pomiędzy funkcjami metropolitalnymi i lokalnymi miasta
"""
null
null
15. Co w ciągu najbliższych czterech lat, Pani/ Pana zdaniem, może stanowić główne zagrożenie dla Pani/ Pana gminy? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Bezrobocie
 2. Przestępczość
 3. Korupcja
 4. Klęski żywiołowe
 5. Zagęszczenie ruchu drogowego
 6. Migracje ludności
 7. Zanieczyszczenie środowiska/ katastrofa ekologiczna
 8. Brak środków finansowych na realizację zadań statutowych
 9. Trudności w pozyskaniu inwestorów
 10. Brak planów zagospodarowania przestrzennego i chaotyczna zabudowa gruntów
 11. Konflikty polityczne we władzach
 12. Zmniejszanie się terenów zielonych
 13. Brak przestrzeni publicznej, z której wspólnie mogą korzystać mieszkańcy
 14. Nie dostrzegam takich zagrożeń
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
16. Spośród wskazanych przez Panią/ Pana zagrożeń prosimy wybrać jedno najważniejsze i opisać, w jaki sposób można mu zapobiegać?
U
"Brak pzp wprowadza chaos w przestrzeń publiczną - rozwiązaniem będzie sprawne doprowadzenie do końca procesu uchwalania studium i planu."
null
null
17. Czy wśród wymienionych niżej grup znajduje Pani/ Pan te, które mogą być szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym w Pani/ Pana gminie? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Osoby starsze
 2. Dzieci, młodzież
 3. Imigranci
 4. Bezrobotni
 5. Rodziny żyjące poniżej minimum socjalnego
 6. Ofiary klęsk żywiołowych
 7. Osoby niepełnosprawne
18. Spośród wskazanych przez Panią/ Pana grup prosimy wybrać jedną i opisać, w jaki sposób można zapobiegać wykluczeniu wybranej grupy?
U
"Osoby starsze - celem podejmowanego działania powinno być wykorzystania potencjału osób, które zakończyły już aktywne życie zawodowe, ale ich doświadczenie z powodzeniem może służyć społeczności. Osiągnąć to można poprzez realizację projektów współfinansowanych z Programu Kapitał Ludzki."
null
null
19. Prosimy wskazać maks. 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.
U
"""
- Budowa rynku i ożywienie przestrzeni publicznej w centrum miasta,\n
- Budowa nowych połączeń komunikacyjnych (drogowych i szynowych) na osi północ-południe\n
- Rozwój sportu - antywny mecenat w podstawowych grach zespołowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna)
"""
null
null
20. Prosimy wymienić trzy określenia, które najlepiej charakteryzują Pani/ Pana gminę.
U
"Stolica regionu, metropolia, "
null
null
21. Co ma pozytywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?
U
"Wysoki potencjał kulturalny i naukowy, bardzo dobra infrastruktura drogowa, duże i zadbane tereny zielone."
null
null
22. Co ma negatywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?
U
"Wizerunek Katowic w kraju to w dużej mierze pochodna wizerunku Śląska jako obszaru zdegradowanego, poprzemysłowego."
null
null
23. Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania w celu promocji gminy?
U
"Działania te powinny zmierzać do przełamania stereotypowego widzenia Katowic jako miasta wyeksploatowanego, zniszczonego przez przemysł ciężki - przez pokazywanie miasta jako zadbanego i uporządkowanego z wielością wysokiej jakości zjawisk kulturalnych, a także potencjałem naukowym i edukacyjnym."
null
null
24. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?
U
"Przestrzeń publiczna wymaga uporządkowania. Brak pzp spowodował to, że często poszczególne funkcje (przede wszystkim mieszkaniowa, usługowa, produkcyjna, ale też komunikacyjna) się na siebie nakładają. Wprowadza to niepotrzebny chaos."
null
null
25. Jakie zapisy warto Pani/ Pana zdaniem umieścić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w Pani/ Pana gminie?
U
"Potrzeba zapisów, które w większym stopniu uporządkowałyby i uładziłyby miasto architektonicznie. W odniesieniu do centrum miasta potrzeba zapisów, które określałyby funkcje publiczne i niektóre usługowe (lokale gastronomiczne, kluby) na parterze i pierwszym piętrze. W tej chwili, zwłaszcza w przypadku nieruchomości prywatnych, ale też niektórych publicznych, brak takich zapisów powoduje, że po zakończeniu dnia pracy ulice w centrum, przy których znajdują się banki czy urzędy popołudniami się wyludniają."
null
null
26. Czy według Pani/ Pana na terenie gminy są miejsca które powinny zostać poddane rewitalizacji? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "tak": prosimy wskazać te miejsca i opisać, dlaczego i w jaki sposób należy je rewitalizować.
U
"Tereny poprzemysłowe na Wełnowcu, w Szopienicach czy na Załężu. W ścisłym centrum miasta rewitalizowane są już tereny po KWK Katowice. "
null
null
27. Jaka inwestycja powinna Pani/ Pana zdaniem zostać zrealizowana w przestrzeni publicznej w nadchodzącej kadencji władz gminy? Prosimy o jej krótkie opisanie.
U
"Powinien wreszcie pojawić się rynek z prawdziwego zdarzenia - przestrzeń spotkań."
null
null
28. Niektórzy mieszkańcy gminy – osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby poruszające się z wózkami dla dzieci, osoby głuchonieme lub niedowidzące – mają szczególne potrzeby w zakresie korzystania z przestrzeni publicznej. W tym kontekście, modernizację których elementów przestrzeni publicznej w gminie uważa Pani/ Pan za zadanie ważne do zrealizowania w nadchodzącej kadencji?
bardzo ważne, będę nad tym pracować ważne, ale nie priorytetowe
Miejsca użyteczności publicznej
Przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, dojścia do torowisk oraz kładek
Sygnalizacja na przejściach dla pieszych
Obsługa komunikacji przez pojazdy niskopodłogowe
Oznakowanie budynków użyteczności publicznej oraz miejsc publicznych
Inne (Poniżej prosimy podać jakie)
29. Czy Pani/ Pana zdaniem organizacja transportu na terenie gminy zapewnia mieszkańcom dogodne warunki podróżowania? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej dogodne
 2. Raczej niedogodne
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "Raczej niedogodne": co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość transportu publicznego w gminie?
U
"""
Funkcje metropolitalne (ponadlokalne) transportu pasażerskiego przeważają nad funkcjami lokalnymi. Chodzi zwłaszcza o nowe dzielnice mieszkaniowe na południu miasta. Transport publiczny nie stanowi alternatywy dla samochodu.\n
\n
Organizator komunikacji (KZK GOP) powinien też zadbać o to, aby przewoźnicy wybierani w toku procedury przetargowej dysponowali taborem na odpowiednim poziomie technicznym. Nierzadko są to pojazdy zdezelowane i brudne. Poprawie powinna ulec też częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów w porze wieczornej i nocnej.
"""
null
null
30. Jak ocenia Pani/ Pan sposób organizacji komunikacji zbiorowej pomiędzy gminą a sąsiednimi gminami oraz kluczowymi miastami powiatu i województwa? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej pozytywnie
 2. Raczej negatywnie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
31. Czy Pani/ Pana zdaniem gmina jest dobrze przygotowana do ochrony mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
32. Prosimy ocenić ważność wymienionych niżej działań związanych z zapewnieniem mieszkańcom bezpieczeństwa w Pani/ Pana gminie.
bardzo ważne ważne mało ważne nieważne trudno powiedzieć
Opracowanie gminnego systemu zarządzania kryzysowego
Udostępnianie mieszkańcom informacji o postępowaniu w przypadku zagrożeń
Zakup specjalistycznego sprzętu dla straży pożarnej
Modernizacja/ budowa wałów przeciwpowodziowych
Inne (poniżej prosimy podać jakie)
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
U
"Miasto wspomogło straż pożarną w budowie nowej siedziby w Szopienicach. Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej, ze względu na uwarunkowania lokalne, polega bardziej na egzekwowaniu od kopalni napraw uszkodzonej w toku eksploatacji górniczej infrastruktury kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej). Ociąganie się przez zakłady górnicze z tymi remontami stało się w ostatnich miesiącach powodem lokalnych podtopień w niektórych częściach Katowic."
null
null
33. Prosimy ocenić ważność wymienionych niżej elementów dbania o bezpieczeństwo drogowe w Pani/ Pana gminie.
bardzo ważne ważne mało ważne nieważne trudno powiedzieć
Specjalistyczny sprzęt dla policji
Fotoradary, wysepki ograniczające prędkość, sygnalizacja świetlna
Przejścia i kładki dla pieszych
Przejazdy kolejowe z zaporami
Modernizacja chodników
Odśnieżanie dróg, ulic, dachów budynków oraz chodników będących w zarządzie gminy
Inne (poniżej prosimy podać jakie)
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
U
"Katowice to w większości zwarta zabudowa miejska. Większość z ww elementów infastruktury i wyposażenia funkcjonuje poprawnie."
null
null
34. Poniżej przedstawiamy wybrane obszary działania władz gminy. Być może w niektórych z nich brakuje działań, które uważa Pani/Pan za ważne. Prosimy o wybranie przedstawienie konkretnych działań, które Pani/ Pana zdaniem powinny być podjęte w wybranych przez Panią/ Pana obszarach (na przykład: edukacja – wybudowanie przedszkola na Osiedlu „Przyjaźń”).
 1. Edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Pomoc społeczna
 4. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
 5. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
 6. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
 7. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
 8. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
 9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
 10. Transport
 11. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
37. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w Pani/ Pana gminie jest wystarczający? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
38. W celu osiągnięcia jak najlepszej jakości obsługi mieszkańców przez urząd gminy oraz podległe mu jednostki należy: (Prosimy o wybranie od jednej do trzech odpowiedzi.)
 1. Starannie dobierać i szkolić urzędników oraz stale podnosić ich kwalifikacje
 2. Zwiększać liczbę spraw, które można załatwić przez internet
 3. Upraszczać procedury, aby załatwienie spraw trwało jak najkrócej
 4. Zwiększać dostępność urzędu poprzez zmiany godzin pracy (np. wydłużenie godzin pracy)
 5. Przygotowywanie urzędników gminnych do obsługi mieszkańców w języku migowym
 6. Przystosowywanie strony internetowej urzędu gminy do potrzeb osób niedowidzących
 7. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym załatwiania spraw przez pełnomocnika, przez internet lub telefonicznie
 8. Możliwość odczytania i wypełnienia formularzy urzędowych w alfabecie Braille'a
 9. Wprowadzenie standardu obsługi mieszkańców w języku angielskim oraz innym obcym, często używanym na danym terenie
 10. Prowadzić badania potrzeb i opinii mieszkańców
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
39. W jakim sposób powinien być Pani/ Pana zdaniem wybierany wójt/ burmistrz gminy/ prezydent miasta? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Powoływany przez radę gminy
 2. Wybierany w wyborach bezpośrednich (tak jak obecnie)
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
U
"""
Wójt, burmistrz i prezydent to jedyny w Polsce organ władzy wykonawczej wyłaniany w wyborach bezpośrednich. System wyłaniana władz wykonawczych na różnych szczeblach jest w Polsce zróżnicowany i przez to nieczytelny. Na szczeblu centralnym premiera i gabinet wyłania wybrany w wyborach powszechnych Sejm. Podobnie wygląda wyłanianie władz województwa i powiatów (ziemskich). Wygląda to tak, jakby reforma samorządowa zatrzymała się w pół drogi. W wyborach bezpośrednich powinniśmy zatem wybierać zarówno wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę i marszałka, ale może też szefa rządu(?), albo zrezygnować z tego i wrócić do systemu funkcjonującego w Polsce do roku 2002, a który funkcjonuje na dwóch pozostałych "szczeblach" samorządu terytorialnego.\n
\n
"""
null
null
40. Czy Pani/ Pana zdaniem ustawowe uprawnienia i zadania władz gminy są wystarczające, aby samorząd był w pełni skuteczny? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
U
"W realizacji niektórych zadań samorząd terytorialny nie jest w pełni samodzielny. Wiąże się to z wciąż dużymi u nas kompetencjami administracji rządowej i specjalnej. Podział kompetencji pomiędzy poszczególne organy władzy nie jest dla zwykłego Kowalskiego czytelny - wspomnieć choćby można o gestorach sieci drogowej, nieruchomościach należących do rozmaitych agend rządowych i spółek skarbu państwa. Kolejna sprawa to niski udział podatków w budżetach jst - zbyt dużą rolę odgrywają w nich wciąż różnego rodzaju subwencje i dotacje. Wzrost obciążeń wynikający z przyjmowanych przez Sejm ustaw i nakładanych na samorządy zadań nie jest w pełni rekompensowany np. udziałem w podatku VAT lub akcyzie. Wskutek tego, ze względu na ograniczenia środków i ograniczenia kompetencyjne, skuteczność realizacji tych zadań staje się coraz bardziej utrudniona."
null
null
41. Czy Pani/ Pana zdaniem liczba kadencji wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta powinna być ograniczona ustawowo? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
43. Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie.
 1. Rolnictwo i leśnictwo
 2. Drogi, transport, łączność
 3. Sport, rekreacja i turystyka
 4. Gospodarka mieszkaniowa
 5. Wydatki na administrację publiczną i promocję
 6. Bezpieczeństwo publiczne
 7. Oświata i wychowanie
 8. Ochrona zdrowia
 9. Pomoc społeczna
 10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 12. Pozostałe wydatk
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
U
"""
Sport - Katowice jako miasto wojewódzkie powinny dysponować zespołami sportowymi w podstawowych dyscyplinach.\n
Gospodarka mieszkaniowa - potrzeba sensownego programu budownictwa mieszkaniowego dla osób wchodzących na rynek pracy. Ze względu na wysokie koszty mieszkań studenci po zakończeniu nauki wyjeżdżają z miasta szukając swojego miejsca do życia poza jego granicami.\n
Kultura - starania miasta o tytuł EKS 2016 to dobry przyczynek do zinwentaryzowania i zdynamizowania rozwoju życia kulturalnego w mieście i aglomeracji. Środki finansowe potrzebne są przede wszystkim do tego, aby zidentyfikować specyfikę nowej śląskiej postindustralnej kultury.
"""
null
null
44. Poniżej wymienione są niektóre sposoby zwiększania dochodów własnych gminy. Które z poniżej wymienionych sposobów powinny być Pani/ Pana zdaniem wykorzystane w nadchodzącej kadencji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Zwiększanie opłat czynszowych w lokalach komunalnych należących do gminy
 2. Zabieganie o dotacje udzielane przez podmioty zewnętrzne
 3. Dodatkowe opodatkowanie mieszkańców
 4. Zwiększanie podatków i wpłat ustawowo należnych gminie
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
U
"Wysokie podatki i opłaty lokalne to jeden z powodów opuszczania miasta przez mieszkańców i firmy. Potrzeba bodźców, które pobudzą trend odwrotny. Dodatkowe środki do budżetu powinny być przede wszystkim pozyskiwane z bezzwrotnych dotacji UE i EOG."
null
null
45. W celu realizacji kluczowych inwestycji rada gminy może uchwalać tzw. Wieloletni Program Inwestycyjny. Jakie nowe inwestycje mogłyby być przedmiotem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Pani/ Pana gminie?
U
"""
- rozbudowa układu komunikacyjnego (z naciskiem na rozwój transportu szynowego), centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych\n
- przebudowa centrum miasta
"""
null
null
46. Samorząd gminy może starać się o dotacje celowe m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Na realizację jakich, kluczowych dla rozwoju Pani/Pana gminy inwestycji, należy Pani/ Pana zdaniem pozyskiwać środki unijne?
U
"""
Wszystkich możliwych, o ile znajduje to uzasadnienie w strategii rozwoju miasta i programach sektorowych. Przede wszystkim należy jednak wymienić:\n
- inwestycje techniczne (drogi, wodociągi, kanalizacja)\n
- inwestycje społeczne (aktywizacja osób wykluczonych zawodowo i społecznie, powrót matek do pracy po urodzeniu dziecka)
"""
null
null
47. Prosimy o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
U
"""
Oprócz konieczności przebudowy rynku w centrum miasta, trzeba też rozwijać lokalne centra w poszczególnych dzielnicach, takie jak choćby rynek w Szopienicach. W tych miejscach powinny znaleźć się m.in. ekspozytury Urzędu Miasta, w których będzie można załatwić większość spraw urzędowych bez potrzeby dojazdu do centrum.\n
\n
Budowę osiedli mieszkaniowych w Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej musi poprzedzić budowa przemyślanego układu drogowego, aby uniknąć błędów, których skutki odczuwają na sobie mieszkańcy południowych dzielnic Katowic. Nowe osiedla powinny zostać wyposażone w odpowiednią dla miasta infrastrukturę techniczną i społeczną (przychodnie, żłobki, przedszkola, szkoły, parkingi, przystanki, sklepy, place zabaw, boiska, ścieżki rowerowe itp.).\n
\n
Postaram się też zadbać o tereny zielone i rekreacyjne we wschodniej części Katowic. Uwagi miasta wymagają Bolina, Bagry, Morawa, Borki, Stawiki, Hubertus i Janina-Barbara. Stawy te i tereny wokół nich to miejsca zaskakującego, jak na centrum przemysłowej aglomeracji, kontaktu z dziką i nieposkromioną przyrodą. To też doskonałe tereny dla rekreacji, sportu, spotkań i zabawy w gronie przyjaciół. O walorach tych miejsc wiedzą świetnie wędkarze i harcerze, którzy mają tam swoje rybaczówki i stanice. Odpowiednio starannie prowadzone inwestycje mogą je przemienić w prawdziwą perełkę i chlubę Katowic.
"""
null
null
48. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?
U
"""
Informacje na temat mojej działalności dostępne są na bieżąco na mojej stronie internetowej, na Facebooku, Twitterze i Blipie, a także za pośrednictwem lokalnych mediów.\n
\n
Kontakt ze mną jest możliwy w każdy możliwy sposób - osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną i elektroniczną i za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
"""
null
null
Pokaż mniej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: