Informacje ogólne

Prezydent miasta Starachowice

Data i miejsce urodzenia: 1989-07-30, Starachowice
Zawód: zarządca nieruchomościami, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Marek Materek (30.07.1989, Starachowice), skończył studia międzynarodowe w Collegium Civitas w Warszawie, zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz politologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W l. 2009-2014 dyrektor biura... posłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Thun w regionie świętokrzyskim. W l. 2012-2014 wspólnik w firmie Domator Zarządzanie i obrót Nieruchomościami Sp z o.o. Od 2014 r. prezes zarządu Stowarzyszenia Projekt: Starachowice. W 2014 r. został wybrany na prezydenta miasta Starachowic uzyskując w drugiej turze 9583 głosów (58,54%). W 2018 r. uzyskał reelekcję, zdobywając w pierwszej turze 17777 (84,42 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.11.2018
Urząd Miasta Starachowic, prezydent miasta, Starachowice, Komitet Wyborczy Wyborców Marka Materka, liczba głosów: 17 777
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Portal Spotted: Starachowice www.spottedstarachowice.pl
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta miasta Starachowic (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Marka Materka, Starachowice, liczba głosów: 17 777
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
9.12.2014 – listopad 2018
Urząd Miasta Starachowic, prezydent miasta, Starachowice, Komitet Wyborczy Wyborców Marka Materka, liczba głosów: 9583
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Stwarzanie nowych miejsc pracy

Miejsca pracy – poszukiwanie inwestorów. Uwolnienie nowych terenów pod inwestycje. Rzetelne konkursy na stanowiska, walka z korupcją i nepotyzmem.

Źródło: starachowice-net.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
rynek pracy
prezydent Starachowic
wybory samorządowe 2014
Budowa obwodnicy, modernizacja dróg

Komunikacja – przebudowa układu komunikacyjnego (budowa północno zachodniej obwodnicy miasta, budowa funkcjonalnych rond ), modernizacja dróg gminnych, poprawa funkcjonowania MZK. Lobbing za rozpoczęciem przebudowy drogi krajowej 42

Źródło: starachowice-net.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
drogi i autostrady
prezydent Starachowic
wybory samorządowe 2014
Zmiany w infrastrukturze

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych: Piachy, Lubianka, Pasternik. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych terenu Parku Miejskiego i obszaru „Szlakowiska”. Budowa centrum komunikacyjnego (PKS – BUS – PKP - MZK) w Dolnych Starachowicach. Budowa ścieżek rowerowych . Tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w przestrzeni miejskiej. Zorganizowanie Starachowickiej Strefy Rodziny pod „Skałkami”

Źródło: starachowice-net.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
prezydent Starachowic
wybory samorządowe 2014
Aktywizacja obywateli

Społeczeństwo Obywatelskie – powołanie Centrum Aktywności Seniora (siedziba dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku), wprowadzenie Programu Inicjatyw Lokalnych, stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, wprowadzenie regulaminu konsultacji społecznych.

Źródło: starachowice-net.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
prezydent Starachowic
wybory samorządowe 2014
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jerzy
Nazwisko: Materek
Data urodzenia: 1990-07-30
Miejsce urodzenia: Starachowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Starachowicach
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6488,53 PLN
Uwagi: na rachunku bankowym

Kwota: 3500 PLN
Uwagi: gotówka, ze sprzedaży samochodu osobowego marki Toyota Rav-4 wykazanego w oświadczeniu majątkowym za 2017 r.

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,86 m2
Wartość
Kwota: 110 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie - odrębna własność części wspólne - współwłasność w nieruchomości wspólnej
Uwagi: mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica 10,58 m2; komórka 11,52 m2; udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt o powierzchni 2193 m2 oraz części wspólne budynku mieszkalnego wielorodzinnego i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5796/44951
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,43 ha
Wartość: 250 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny o powierzchni 50 m2, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Starachowicach
Kwota: 129 191,50 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: darowizna od mamy
Kwota: 20 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2007
Wartość: 28 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny i budowlany w Banku BGŻ BNP Paribas WIBOR 6M+, zakup 4/5 udziałów w gospodarstwie rolnym i remont budynku mieszkalnego
Kwota pozostała do spłacenia: 130 757,24 PLN
Uwagi: zabezpieczenie: hipoteka na działce i domu (gospodarstwo rolne)
Podpis
Miejscowość: Starachowice
Data: 2018-12-13
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jerzy
Nazwisko: Materek
Data urodzenia: 1989-07-30
Miejsce urodzenia: Starachowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Starachowicach
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 29 780,18 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,86 m2
Wartość
Kwota: 110 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie - odrębna własność części wspólne - współwłasność nieruchomości wspólnej
Uwagi: mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica 10,58 m2; komórka 11,52 m2; udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt o powierzchni 2193 m2 oraz części wspólne budynku mieszkalnego-wielorodzinnego i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5796/44951
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,43 ha
Wartość: 250 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny o powierzchni 50 m2, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o pracę
Kwota: 106 570,70 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: darowizna od mamy
Kwota: 20 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2007
Wartość: 28 000 PLN
Uwagi: umowa kupna z dnia 14.09.2018 r. z obowiązkiem zapłaty do 21.09.2018 r. majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny i budowlany w Banku BGŻ BNP Paribas WiBOR 6M +, zakup 4/5 udziałów w gospodarstwie rolnym i remont budynku mieszkalnego. Zabezpieczenie: hipoteka na działce i domu (gospodarstwo rolne)
Kwota pozostała do spłacenia: 134 603,06 PLN
Podpis
Miejscowość: Starachowice
Data: 2018-09-16
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jerzy
Nazwisko: Materek
Data urodzenia: 1989-07-30
Miejsce urodzenia: Starachowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Starachowicach
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Starachowice
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3398,28 PLN
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,86 m2
Wartość
Kwota: 110 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie - odrębna własność części wspólne - współwłasność nieruchomości wspólnej
Uwagi: wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica 10,58 m2; komórka 11,52 m2; udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt o powierzchni 2193 m2 oraz części wspólne budynku mieszkalnego-wielorodzinnego i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5796/44951
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,43 ha
Wartość: 250 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny o powierzchni 50 m2, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o pracę
Kwota: 151 965,71 PLN
Uwagi: majątek odrębny
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2001
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny i budowlany w Banku BGŻ BNP Paribas WiBOR 6M +, zakup 4/5 udziałów w gospodarstwie rolnym i remont budynku mieszkalnego. Zabezpieczenie hipoteką na działce i domu (gospodarstwo rolne)
Cała kwota: 187 544 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 151 893,04 PLN
Podpis
Miejscowość: Starachowice
Data: 2018-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jerzy
Nazwisko: Materek
Data urodzenia: 1989-07-30
Miejsce urodzenia: Starachowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Starachowicach
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Starachowice
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9000,88 PLN
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,86 m2
Wartość
Kwota: 110 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie - odrębna własność części wspólne - współwłasność nieruchomości wspólnej
Uwagi: wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica 10,58 m2; komórka 11,52 m2; udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt o powierzchni 2193 m2 oraz części wspólne budynku mieszkalnego-wielorodzinnego i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5796/44951
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,43 ha
Wartość: 250 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny o powierzchni 50 m2, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o pracę
Kwota: 151 377,82 PLN
Uwagi: majątek odrębny
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2001
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny i budowlany w Banku BGŻ BNP Paribas WiBOR 6M +, zakup 4/5 udziałów w gospodarstwie rolnym i remont budynku mieszkalnego. Zabezpieczenie hipoteką na działce i domu (gospodarstwo rolne)
Cała kwota: 187 544 PLN
Podpis
Miejscowość: Starachowice
Data: 2017-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jerzy
Nazwisko: Materek
Data urodzenia: 1989-07-30
Miejsce urodzenia: Starachowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Starachowicach
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Starachowice
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 167,63 PLN
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,86 m2
Wartość
Kwota: 110 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie - odrębna własność części wspólne - współwłasność nieruchomości wspólnej
Uwagi: wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica 10,58 m2; komórka 11,52 m2; udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt o powierzchni 2193 m2 oraz części wspólne budynku mieszkalnego-wielorodzinnego i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5796/44951
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,43 ha
Wartość: 250 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny o pow. 50 m2, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: własność
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o pracę
Kwota: 138 158,44 PLN
Uwagi: majątek odrębny
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2001
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny i budowlany w Banku BGŻ BNP Paribas WiBOR 6M +, zakup 4/5 udziałów w gospodarstwie rolnym i remont budynku mieszkalnego. Zabezpieczenie hipoteką na działce i domu (gospodarstwo rolne)
Cała kwota: 201 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Starachowice
Data: 2016-04-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jerzy
Nazwisko: Materek
Data urodzenia: 1989-07-30
Miejsce urodzenia: Starachowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Starachowicach
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Starachowice
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 177,23 PLN
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,86 m2
Wartość
Kwota: 60 000 PLN
Tytuł prawny: mieszkanie - odrębna własność części wspólne - współwłasność nieruchomości wspólnej
Uwagi: wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica 10,58 m2; komórka 11,52 m2; udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt o powierzchni 2193 m2 oraz części wspólne budynku mieszkalnego-wielorodzinnego i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5796/44951
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,43 ha
Wartość: 250 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny o pow. 50 m2, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: 1/5 udziałów we współwłasności z siostrą
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy o pracę
Kwota: 67 841,90 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 14 400 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2001
Uwagi: majątek odrębny
Podpis
Miejscowość: Starachowice
Data: 2015-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Jerzy
Nazwisko: Materek
Data urodzenia: 1989-07-30
Miejsce urodzenia: Starachowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Starachowicach
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Starachowice
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 79 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 73 368 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 18 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2000
Podpis
Miejscowość: Starachowice
Data: 2015-01-15