Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1975-07-22, Warszawa
Zawód: zawodowy działacz organizacji pozarządowych
Wykształcenie: wyższe
Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktor ZHR, związany ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz Fundacją „Wolność i Demokracja”, członek Przymierza Prawicy (2001-2002). W l. 2005-2007 główny doradca premiera ds. polityki wschodniej, wiceprzewodniczący międzyresortowego zespołu... ds. wspierania przemian demokratycznych w Europie Środkowowschodniej, sekretarz międzyresortowego zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą., w l. 2008-2010 doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą. Od 2002 r. członek PiS. Samorządowiec: radny dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (2006-2010), radny m.st. Warszawy (2010-2014), radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego w l. 2014-2015. Od 2016 r. członek rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Poseł od 2015 r. (VII-X kadencja). W 2017 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w l. 2017-2022 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2019 r. minister-członek Rady Ministrów. W 2020 r. mianowany na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Wirusowi SARS-CoV-2.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Przyjęta w dniu 22 lipca 2016 roku uchwała, której byłem inicjatorem i posłem sprawozdawcą, ustanawiająca święto - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto obchodzone jest 11 lipca, poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej, ustanowione na mocy uchwały Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku W uchwale przyjętej niemal jednogłośnie 22 lipca 2016 roku Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych), dokonywanych w latach 1943–1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN, UPA, SS-Galizien i innych formacji, jak i wyraził wdzięczność tzw. „Sprawiedliwym Ukraińcom”, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków. Sejm wyraził również uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej.
Przyjęta w dniu 15 grudnia 2016 roku ustawa, której byłem autorem i posłem sprawozdawcą, o ustanowieniu Krzyża Wschodniego. Jest to polskie państwowe odznaczenie cywilne ustanowione przeznaczone dla cudzoziemców pomagającym osobom narodowości polskiej na dawnych Kresach Wschodnich pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego w latach 1917–1991.
Przyjęta w dniu 13 maja 2016 roku nowelizacja, której byłem autorem i posłem sprawozdawcą, ustawy o Karcie Polaka. Nowelizację Sejm RP przyjął jednogłośnie. Dzięki niej posiadacze Karty Polaka mogą po roku od przyjazdu do Polski otrzymywać obywatelstwo polskie. Oczekując na nie mogą otrzymywać przez 9 miesięcy świadczenie pieniężne.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. 500 +
Tzw. ustawa dezubekizacyjną obniżającą emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL oraz ich rodzin.
Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych dzięki której wydatki na obronność wzrosną do 2,5 PKB do 2030 roku.
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Uruchomienie programu budowy strzelnic samorządowych w ramach programu – 1 powiat = 1 strzelnica (poza zmianą wewnętrznych przepisów MON, wymaga zmiany kilku ustaw – m.in. ustawy o broni i amunicji, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Program istotny z punktu widzenia kształtowania postaw proobronnych i patriotycznych.
Uruchomienie stałego programu wsparcia dla szkół średnich prowadzących certyfikowane wojskowe klasy mundurowe (poza zmianą wewnętrznych przepisów MON, wymaga zmiany kilku ustaw – m.in. ustawy o broni i amunicji, ustawy prawo oświatowe). Doprowadzenie do utworzenia takich placówek do 2019 w każdym powiecie. Program istotny z punktu widzenia odbudowy rezerw osobowych Polskich Sił Zbrojnych oraz kształtowania postaw proobronnych i patriotycznych.
Weryfikacja nadań po 1944 roku orderu wojennego Virtuti Militari. Odebranie tego najwyższego polskiego wojskowego odznaczenia osobom, które otrzymały go za działania wymierzone w polskie organizacje niepodległościowe, antysowieckie i antykomunistyczne. Przywracanie elementarnej sprawiedliwości, zakończenie rozliczeń z okresem sowieckiej dominacji.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2019
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Wałbrzych, liczba głosów: 58 426
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 4.06.2019
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Mateusza Morawieckiego), minister-członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl
18.12.2017 – 4.06.2019
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, podsekretarz stanu, szef kancelarii, Warszawa
źródło
Gazeta Wyborcza wyborcza.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Paweł
Nazwisko: Dworczyk
Data urodzenia: 1975-07-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: Minister - członek Rady Ministrów, szef KPRM

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 25 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny żony
Uwagi: obecnie pozostaje we wspólności majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 2,1 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: Rodzice dla Szkoły sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba udziałów: 180
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 18 000 PLN
Uwagi: wartość udziałów stanowi 0,13% w kapitale zakładowym; z tytułu posiadanych udziałów w/w spółce nie otrzymałem dochodu. Spółka ta jest organizacją non-profit, posiadająca formę spółki prawa handlowego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie KPRM - dochód
Kwota: 126 645,86 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 21 628,90 PLN

Opis: dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP Polonia
Kwota: 1000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Panda
Rok produkcji: 2015
Wartość: 19 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny MBank CHF (w 2007 r.)
Cała kwota: 216 573,05 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 69 390,39 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa MBank 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystana w ok 96 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 2600 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Paweł
Nazwisko: Dworczyk
Data urodzenia: 1975-07-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: Minister - członek Rady Ministrów

Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 25 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny żony
Uwagi: obecnie pozostaje we wspólności majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 2,1 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: Rodzice dla Szkoły sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba udziałów: 180
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 18 000 PLN
Uwagi: wartość udziałów stanowi 0,13% w kapitale zakładowym; z tytułu posiadanych udziałów w/w spółce nie otrzymałem dochodu. Spółka ta to organizacja non-profit, posiadająca formę spółki prawa handlowego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie KPRM - dochód
Kwota: 99 392,53 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 19 290,01 PLN

Opis: dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP Polonia
Kwota: 1000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Panda
Rok produkcji: 2015
Wartość: 19 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny MBank CHF (w 2007 r.)
Cała kwota: 216 573,05 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 69 691,51 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa MBank 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystana w ok 87%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 2614 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Paweł
Nazwisko: Dworczyk
Data urodzenia: 1975-07-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: sekretarz stanu - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 25 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny/własny żony
Uwagi: obecnie pozostaje we wspólności majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 2,8 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: Rodzice dla Szkoły sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba udziałów: 180
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 18 000 PLN
Uwagi: podano wartość nominalną; wartość udziałów stanowi 0,13% w kapitale zakładowym; z tytułu posiadanych udziałów w/w spółce nie otrzymał dochodu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 728,36 PLN

Opis: wynagrodzenie KPRM
Kwota: 146 447,97 PLN

Opis: dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP Polonia
Kwota: 1500 PLN

Opis: wynagrodzenie MON
Kwota: 896,23 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny MBank CHF
Cała kwota: 216 573,05 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 72 440 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłaty według stanu na rok 2007

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa MBank 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystana w ok 100%

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Paweł
Nazwisko: Dworczyk
Data urodzenia: 1975-07-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: sekretarz stanu - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 25 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: Majątek odrębny/własny żony
Uwagi: Obecnie pozostaje we wspólności majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 2,8 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 23 827,42 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 30 815,06 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 3 455,06 PLN nieopodatkowana -27 360 PLN

Opis: wynagrodzenie [nieczytelne]
Kwota: 166 157,70 PLN

Opis: dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP Polonia
Kwota: 1500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Sharan
Rok produkcji: 2000
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny MBank CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 75 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa MBank - 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystana w ok 63%

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-03-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Paweł
Nazwisko: Dworczyk
Data urodzenia: 1975-07-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 25 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: Majątek odrębny/własny żony
Uwagi: Obecnie pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 2,8 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 140 454,94 PLN

Opis: dieta
Kwota: 5359,62 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Sharan
Rok produkcji: 2000
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny MBank CHF
Cała kwota: 300 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa MBank - 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystanie 100%

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Paweł
Nazwisko: Dworczyk
Data urodzenia: 1975-07-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 25 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: Majątek odrębny/własny żony
Uwagi: Obecnie pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 2,8 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: własność
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Funkcja
Uwagi: złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu w dniu 30 X 2015, wpis do KRS 08.01.2016
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 42 025,94 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 20 231 PLN brutto

Opis: umowa o pracę, umowa zlecenie
Kwota: 201 579,72 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 844,81 PLN brutto

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 8571,16 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Doblo
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Sharan
Rok produkcji: 2000

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny MBanku
Cała kwota: 300 000 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa MBanku - 100 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 80 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa PKO BP - 8000 PLN - nie wykorzstana

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Paweł
Nazwisko: Dworczyk
Data urodzenia: 1975-07-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 2,8 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: własność
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Funkcja
Uwagi: złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu w dniu 30 X 2015
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 20 231 PLN

Opis: umowa o pracę, umowa zlecenie
Kwota: 141 938,82 PLN

Opis: dieta
Kwota: 5376,61 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Doblo
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Sharan
Rok produkcji: 2000

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny MBanku
Cała kwota: 300 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa MBanku - 100 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 80 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa PKO BP - 8000 PLN - nie wykorzstana

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-10
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Paweł
Nazwisko: Dworczyk
Data urodzenia: 1975-07-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 2,8 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: własność
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2014-XX-XX
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta radnego
Kwota: 20 231 PLN

Opis: umowa o pracę, umowa zlecenie
Kwota: 141 938,82 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Doblo
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Sharan
Rok produkcji: 2010

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny MBanku
Cała kwota: 300 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa MBanku - 100 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 40 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): linia kredytowa PKO BP - 8 000 PLN - niewykorzstane

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-09-10