Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Data i miejsce urodzenia: 1975-07-22, Warszawa

Zawód: zawodowy działacz organizacji pozarządowych

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg: 2 Wałbrzych

Liczba głosów: 24 935 (10,65%)

Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktor ZHR, związany ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz Fundacją „Wolność i Demokracja”, członek Przymierza Prawicy (2001-2002). W l. 2005-2007 główny doradca premiera ds. polityki wschodniej, wiceprzewodniczący międzyresortowego zespołu ds.... wspierania przemian demokratycznych w Europie Środkowowschodniej, sekretarz międzyresortowego zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą., w l. 2008-2010 doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą. Pracownik PKO BP w latach 2012-2015. Od 2002 r. członek PiS. Samorządowiec: radny dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (2006-2010), radny m.st. Warszawy (2010-2014), radny sejmiku woj. mazowieckiego w l. 2014-2015. W wyborach 2011 r. nie uzyskał mandatu poselskiego, we wrześniu 2015 r. zajął miejsce Adama Kwiatkowskiego. Poseł od 2015 r. (VII-VIII kadencja). Pracował w komisjach: kultury i środków przekazu; spraw zagranicznych; łączności z Polakami za granicą i obrony narodowej. Od kwietnia 2016 r. członek rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. 1 marca 2017 r. powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. 26 kwietnia 2017 r. został powołany do Rady Programowej TVP Polonia.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • ul. Rynek 16 57-400 Nowa Ruda
  • ul. Rynek 55/17 58-200 Dzierżoniów michal.dworczyk@sejm.pl tel. tel 721-170-681
  • Plac Bolesława Chrobrego 16-18 57-300 Kłodzko
  • ul. Rynek 6 58-300 Wałbrzych

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Przyjęta w dniu 22 lipca 2016 roku uchwała, której byłem inicjatorem i posłem sprawozdawcą, ustanawiająca święto - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto obchodzone jest 11 lipca, poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej, ustanowione na mocy uchwały Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku W uchwale przyjętej niemal jednogłośnie 22 lipca 2016 roku Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych), dokonywanych w latach 1943–1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN, UPA, SS-Galizien i innych formacji, jak i wyraził wdzięczność tzw. „Sprawiedliwym Ukraińcom”, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków. Sejm wyraził również uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej.
2.
Przyjęta w dniu 15 grudnia 2016 roku ustawa, której byłem autorem i posłem sprawozdawcą, o ustanowieniu Krzyża Wschodniego. Jest to polskie państwowe odznaczenie cywilne ustanowione przeznaczone dla cudzoziemców pomagającym osobom narodowości polskiej na dawnych Kresach Wschodnich pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego w latach 1917–1991.
3.
Przyjęta w dniu 13 maja 2016 roku nowelizacja, której byłem autorem i posłem sprawozdawcą, ustawy o Karcie Polaka. Nowelizację Sejm RP przyjął jednogłośnie. Dzięki niej posiadacze Karty Polaka mogą po roku od przyjazdu do Polski otrzymywać obywatelstwo polskie. Oczekując na nie mogą otrzymywać przez 9 miesięcy świadczenie pieniężne.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. 500 +
2.
Tzw. ustawa dezubekizacyjną obniżającą emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL oraz ich rodzin.
3.
Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych dzięki której wydatki na obronność wzrosną do 2,5 PKB do 2030 roku.
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Uruchomienie programu budowy strzelnic samorządowych w ramach programu – 1 powiat = 1 strzelnica (poza zmianą wewnętrznych przepisów MON, wymaga zmiany kilku ustaw – m.in. ustawy o broni i amunicji, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Program istotny z punktu widzenia kształtowania postaw proobronnych i patriotycznych.
2.
Uruchomienie stałego programu wsparcia dla szkół średnich prowadzących certyfikowane wojskowe klasy mundurowe (poza zmianą wewnętrznych przepisów MON, wymaga zmiany kilku ustaw – m.in. ustawy o broni i amunicji, ustawy prawo oświatowe). Doprowadzenie do utworzenia takich placówek do 2019 w każdym powiecie. Program istotny z punktu widzenia odbudowy rezerw osobowych Polskich Sił Zbrojnych oraz kształtowania postaw proobronnych i patriotycznych.
3.
Weryfikacja nadań po 1944 roku orderu wojennego Virtuti Militari. Odebranie tego najwyższego polskiego wojskowego odznaczenia osobom, które otrzymały go za działania wymierzone w polskie organizacje niepodległościowe, antysowieckie i antykomunistyczne. Przywracanie elementarnej sprawiedliwości, zakończenie rozliczeń z okresem sowieckiej dominacji.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Dwa razy w roku przygotowuje sprawozdanie z pracy poselskiej - w formie pdf rozsyłane do samorządowców i lokalnych mediów, w wersji drukowanej - forma gazety - rozdawane przez moich współpracowników i wolontariuszy.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 18.12.2017
szef kancelarii, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Mateusza Morawieckiego), Warszawa
21.08.2017 – 30.10.2017
Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, członek
od 21.06.2017
Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
88.2%
Nieobecność
11.8%
Zgodność
z linią klubu
87.7%

Oddane głosy

Za
82%
Przeciw
5.5%
Wstrzymał się
0.6%
Nieobecny
11.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1259 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Nieobecność niezgodny
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Nieobecność niezgodny
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Za zgodny
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Za zgodny
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Nieobecność niezgodny
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Przeciw niezgodny
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Za zgodny
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Za zgodny
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Paweł
Nazwisko: Dworczyk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: sekretarz stanu - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Majątek odrębny/własny żony
Uwagi: Obecnie pozostaje we wspólności majątkowej z żoną
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 23 827,42 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 30 815,06 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 3 455,06 PLN nieopodatkowana -27 360 PLN

Opis: wynagrodzenie [nieczytelne]
Kwota: 166 157,70 PLN

Opis: dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP Polonia
Kwota: 1500 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: Majątek odrębny/własny żony
Uwagi: Obecnie pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Funkcja
Uwagi: złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu w dniu 30 X 2015, wpis do KRS 08.01.2016
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 42 025,94 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 20 231 PLN

Opis: umowa o pracę, umowa zlecenie
Kwota: 201 579,72 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 844,81 PLN

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 8571,16 PLN