Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1976-01-01
Zawód: ekonomista
Ekonomistka, radna Sejmiku Woj. Mazowieckiego trzech kadencji, pełnomocnik PiS w powiecie szydłowieckim

Biura:

  • Biuro Poselsko-Senatorskie Zamkowa 3/a 26-500 Szydłowiec tel. 502-837-658
  • Biuro Poselsko-Senatorskie Górnośląska 20 l. 8 00-484 Warszawa parlamentarzysciPIS@gmail.com
  • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Agnieszki Górskiej Al. Józefa Grzecznarowskiego 2 26-610 Radom biuro.szydlowiec@gmail.com tel. 795 050 102

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.6%
Nieobecność
1.4%
Zgodność
z linią klubu
98.2%

Oddane głosy

Za
91.1%
Przeciw
6.7%
Wstrzymał się
0.7%
Nieobecny
1.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Beata
Nazwisko: Górska
Nazwisko panieńskie: Pytlak
Data urodzenia: 1976-01-01
Miejsce urodzenia: Skarżysko-Kamienna
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 100 m2
Tytuł prawny: akt własności

Powierzchnia domu: 128 m2
Tytuł prawny: akt własności

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek wynajęty
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 104 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: akt własności

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: akt własności

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Bestgum sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2018-06-26
Dochód
Kwota: 22 085,35 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 107 970,10 PLN

Opis: dieta
Kwota: 34 956,87 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Golf
Rok produkcji: 2010
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Skok O/Kozienice - pożyczka remontowa
Cała kwota: 70 800 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 27 783,96 PLN
Uwagi: stan na 29.10.2019
Podpis
Data: 2019-10-29
Źródło

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

W mijającej kadencji najwięcej aktów prawnych, które Parlament Europejski współtworzył, zostało przyjętych w sprawach gospodarczych oraz monetarnych. Poniżej przedstawiliśmy niektóre kwestie, które staną się przedmiotem debaty w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Priorytetem Parlamentu Europejskiego w nadchodzącej kadencji w tym obszarze Pani/ Pana zdaniem powinno być:
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
  1. Kierowanie funduszy europejskich do słabiej rozwiniętych państw członkowskich.
  2. Budowanie jednolitego rynku poprzez likwidowanie barier utrudniających przepływ osób, towarów, usług i kapitału między krajami UE oraz liberalizacja sektora usług.
  3. Pogłębienie integracji strefy euro (np. utworzenie wspólnego budżetu, zwiększenie kompetencji członków unii walutowej w kwestiach gospodarczych).
  4. Wprowadzenie silniejszej kontroli budżetów narodowych (ponad wymóg deficytu nieprzekraczającego 3 proc. PKB).
  5. Uwspólnotowienie długów publicznych państw członkowskich (np. za pomocą euroobligacji).*
  6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Parlament Europejski powinien podjąć prace nad stworzeniem nowych regulacji w sprawie ograniczania długu publicznego w strefie Euro, który stale rośnie. Systemy wsparcia, pakiety ratunkowe, funkcjonujące obecnie nie przynoszą planowanych rezultatów. Bankructwo jakiejkolwiek gospodarki europejskiej byłoby niekorzystne dla pozostałych gospodarek UE.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Polska polityka zagraniczna powinna polegać na jak najściślejszej współpracy z Unią Europejską i podporządkowaniu się kierunkom europejskiej polityki zagranicznej.
B. Polska polityka zagraniczna powinna przede wszystkim bronić politycznej i gospodarczej niezależności kraju.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Polska polityka zagraniczna powinna reprezentować Polską rację stanu. Dbać o swoich mieszkańców w Polsce i poza jej granicami. Działania podejmowane powinny koncentrować się nie tylko na UE.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa Ukrainy państwa członkowskie powinny podejmować solidarnie decyzje wobec Rosji, nawet jeśli dla poszczególnych państw oznacza to stratę w wymianie handlowej.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Sytuacja na Ukrainie wymaga ostrożnych działań. Potrzebne są uczciwe rozmowy z Rosją. Nie potrzebne było zaangażowanie się innych państw w początkowym etapie konfliktu ukraińskiego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej