Informacje ogólne

Prezydent miasta Nowy Sącz

Data i miejsce urodzenia: 1973-06-08, Nowy Sącz
Zawód: menedżer
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla
Okręg: Nowy Sącz
Liczba głosów: 9 435 (25,78%)
Liczba głosów (II tura): 21 078 (58,35%)
Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zasiadał w radzie nadzorczej PKN ORLEN oraz NFI PROGRESS. Prezes zarządu Elfarm Sp. z o.o., wiceprezes zarządu Przemysłowej Agencji Inwestycyjnej Sp. z... .o.o., zasiada w radzie nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezes Fundacji Rozwoju Lotnictwa, zasiada w radzie nadzorczej Fundacji Concordia. W r. 2014 bez powodzenia ubiegał się o mandat do Parlamentu Europejskiego, oraz o fotel prezydenta Nowego Sącza. Kandydował ponownie na stanowisko prezydenta Nowego Sącza w 2018 r., tym razem z powodzeniem, po otrzymaniu w drugiej turze 21078 (58,35 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
zwiększenie dostępności komunikacyjnej, Nowy Sącz liderem w regionie.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
karta sądeczanina - darmowa komunikacja miejska, darmowe parkingi dla Nowosądeczan
Lepsza Infrastruktura  miejska – nowe i wyremontowane drogi, parkingi, chodniki i oświetlenie drogowe.
Sprawna komunikacja – odkorkowany Nowy Sącz.
Sądecki Senior i Niepełnosprawny – finansowe wsparcie seniorów i rehabilitacja dla potrzebujących.
Zdrowy Sądeczanin - bezpłatna podstawowa opieka medyczna dla Sądeczan w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 22.11.2018
Urząd Miasta Nowego Sącza, prezydent miasta, Nowy Sącz, liczba głosów: 21 078
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
2018
kandydat na prezydenta miasta Nowego Sącza (wybrany), Nowy Sącz, liczba głosów: 21 078
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
14.11.2016 – 4.01.2019
Elfram Sp. z o.o., prezes zarządu, Nowy Sącz
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska lex.online.wolterskluwer.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Ludomir Paweł
Nazwisko: Handzel
Data urodzenia: 1973-06-08
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: prezydent Nowego Sącza
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 365 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 287,32 GBP
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 1502 USD
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 47,3 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 70 HUF
Uwagi: współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 272 m2
Powierzchnia działki: 12,2 a
Wartość domu: 800 000 PLN
Wartość działki: 360 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 115 m2
Powierzchnia działki: 12,2 a
Wartość domu: 330 000 PLN
Wartość działki: 360 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,9 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia: 72,8 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia: 47,26 m2
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 7,03 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z osobą trzecią 50%

Rodzaj: garaż
Powierzchnia lokalu: 18 m2
Powierzchnia działki: 0,18 a
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki: 9,95 a
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska oraz współwłasność z osobami trzecimi: 7,57 a - 66,6% 2,38 a - 33,3%

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Liczba udziałów: 1%
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 50 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 366
Wartość
Wartość pojedynczej akcji: 2 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes zarządu
Od kiedy: 08.09.2016
Do kiedy: 21.11.2018
Dochód
Kwota: 38 676,25 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przemysłowa Agencja Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): wiceprezes zarządu
Od kiedy: 13.07.2011
Do kiedy: 21.11.2018

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółdzielnia
Nazwa i siedziba: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu
Funkcja
Od kiedy: 13.09.2016
Dochód
Kwota: 6300,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 153 375,63 PLN
Uwagi: w w tym dochody ujęte w pkt VIII, współwłasność małżeńska

Opis: umowy zlecenia
Kwota: 45 783,75 PLN
Uwagi: w w tym dochody ujęte w pkt VIII, współwłasność małżeńska

Opis: sprzedaż udziałów w spółce
Kwota: 3000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: wynagrodzenie za cesję praw wynikających z umowy
Kwota: 1000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: z tytułu 500+
Kwota: 4500 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: najem
Kwota: 13 894 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: darowizna od członka rodziny (I stopień pokrewieństwa)
Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: własność

Opis: odsetki od lokat i rachunków
Kwota: 6337,35 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: odsetki od lokat i rachunków
Kwota: 0,24 GBP
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: likwidacja polisy na życie
Kwota: 27 845,32 PLN
Uwagi: własność

Opis: odsetki od pożyczki udziałowca udzielonej Elfram sp. z o.o. w łącznej wysokości 32 500 PLN
Kwota: 300 000 PLN
Uwagi: własność

Opis: odsetki od pożyczki udziałowca udzielonej Elfram sp. z o.o. w łącznej wysokości 32 500 PLN
Kwota: 350 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: sprzedaż nieruchomości
Kwota: 150 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: 110L
Rok produkcji: 1973
Uwagi: własność
Inne mienie
Opis: zegarek Atlantic Worldmaster
Uwagi: własność

Opis: zegarek Tissot
Uwagi: własność

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karty kredytowe, 2 sztuki
Cała kwota: 621,80 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zadłużenie małżonki z z tytułu zaciągniętej pożyczki z ZFŚS
Cała kwota: 2656,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: pożyczka udziałowca udzielona Elfram sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w wysokości 300 000 PLN oraz 350 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: sprzedaż udziałów w nieruchomości 170 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis
Miejscowość: Nowy Sącz
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Ludomir Paweł
Nazwisko: Handzel
Data urodzenia: 1973-06-08
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: prezydent Nowego Sącza
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 365 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 287,3 GBP
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 1502 USD
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 47,3 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

Kwota: 70 HUF
Uwagi: współwłasność małżeńska

Papiery wartościowe
Nazwa: polisa na życie
Pełna kwota: 27 845,32 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 272 m2
Powierzchnia działki: 12,2 a
Wartość domu: 800 000 PLN
Wartość działki: 360 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 115 m2
Powierzchnia działki: 12,2 a
Wartość domu: 330 000 PLN
Wartość działki: 360 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 35,9 m2
Wartość: 150 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia: 72,8 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia: 47,26 m2
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 7,03 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z osobą trzecią 50%

Rodzaj: garaż
Powierzchnia lokalu: 18 m2
Powierzchnia działki: 0,18 a
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki: 9,95 a
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska oraz współwłasność z osobami trzecimi: 7,57 a - 66,6% 2,38 a - 33,3%

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Liczba udziałów: 1%
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 50 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji: 366
Wartość
Wartość pojedynczej akcji: 2 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes zarządu
Od kiedy: 08.09.2016
Do kiedy: 21.11.2018
Dochód
Kwota: 30 276,25 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przemysłowa Agencja Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): wiceprezes zarządu
Od kiedy: 13.07.2011
Do kiedy: 21.11.2018

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółdzielnia
Nazwa i siedziba: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu
Funkcja
Od kiedy: 13.09.2016
Dochód
Kwota: 5670,00 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 23 030 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: umowy zlecenia
Kwota: 10 320 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: sprzedaż udziałów w spółce
Kwota: 3000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: wynagrodzenie za cesję praw wynikających z umowy
Kwota: 1000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: z tytułu 500+
Kwota: 4500 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: najem
Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: z tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym
Kwota: 3790,39 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: sprzedaż nieruchomości
Kwota: 150 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis: darowizna od członka rodziny (I stopień pokrewieństwa)
Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, własność

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Skoda
Model: 110L
Rok produkcji: 1973
Uwagi: własność
Inne mienie
Opis: zegarek Atlantic Worldmaster
Uwagi: własność

Opis: zegarek Tissot
Uwagi: własność

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karty kredytowe, 2 sztuki
Cała kwota: 47,94 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zadłużenie małżonki z z tytułu zaciągniętej pożyczki z ZFŚS
Cała kwota: 2988,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: pożyczka udziałowca udzielona Elfram sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w wysokości 300 000 PLN oraz 350 000 PLN, z tego tytułu przysługują odsetki w łącznej wysokości 29 080 PLN
Uwagi: odsetki należne na dzień 22.11.2018 r., współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: sprzedaż udziałów w nieruchomości 170 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność: z tytułu wypłaty premii w wysokości 124 140,88 PLN oraz odsetek ustawowych w wysokości 21 428,81 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis
Miejscowość: Nowy Sącz
Data: 2018-11-22
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył korektę, w której poprawił pozycje dochodów, majątku i należności.
Źródło