Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1972-08-22, Głogów
Zawód: architekt
Wykształcenie: wyższe
Ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W l. 1996–2001 należał do Stronnictwa Narodowego, w l. 1997-2002 był członkiem stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska, do 2008 r. związany z Ligą Polskich Rodzin, od 2012 r. członek Ruchu Narodowego. Radny i... wiceprzewodniczący sejmiku zachodniopomorskiego (2002-2004). Poseł do PE (2004-2009). Bezskutecznie ubiegał się o mandat posła w 1997 (lista Narodowo-Chrześcijańsko-Demokratycznego bloku dla Polski), 2001 (lista LPR), 2011 roku (PJN). Współzałożyciel i członek redakcji kwartalnika społeczno-politycznego Myśl.pl. Prezes zarządu Fundacji im. Bolesława Chrobrego. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), jest wiceprzewodniczącym komisji infrastruktury oraz członkiem komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 3.04.2019
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Tvp Info.pl www.tvp.info
od 26.04.2018
Stowarzyszenie Endecja, prezes Zarządu
źródło
Oficjalna strona Stowarzyszenia Endecja endecja.pl
30.10.2017 – 3.04.2019
Sejm RP VIII kadencji, Koło Poselskie Wolni i Solidarni, członek
źródło
Internetowy Serwis Rzeczpospolitej www.rp.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Europejczycy powinni wrócić do korzeni UE.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Obecnie Parlament Europejski to fikcja demokracji, jest to zupełnie bezdecyzyjny organ.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej