Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koło Poselskie Konfederacja
Data i miejsce urodzenia: 1990-11-12, Lublin
Zawód: konsultant ds. systemów informatycznych
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Konfederacja Wolność i Niepodległość
Okręg: 6 Lublin
Liczba głosów: 24 406 (4,32%)
Inżynier, ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Założyciel młodzieżowej sekcji UPR w Puławach. Od 2010 r. członek, w l. 2012-2013 prezes Stowarzyszenia KoLiber, koordynator Centrum Informatycznego KoLibra. Zasiadał w zarządzie Fundacji Progresywna. W... latach 2011-15 pracował w firmie teleinformatycznej Telsar. Wiceprezes partii Wolność. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), członek w komisji gospodarki i rozwoju; nadzwyczajnej ds. deregulacji oraz finansów publicznych. W 2018 r. bez powodzenia kandydował na prezydenta Lublina. Kandydował też na posła do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Został ponownie wybrany na posła do Sejmu RP w 2019 r. Przewodniczący koła poselskiego Konfederacja. Zasiada w komisji finansów publicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Jakub Kulesza - Poseł na Sejm RP Al. Kraśnicka 31 lok. 204 20-718 Lublin biuro@kulesza.pl tel. 536 163 626

Napisz do polityka

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 2.03.2020
Parlamentarny Zespół ds. Polityki Lekowej, przewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 14.02.2020
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 14.02.2020
Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.6%
Nieobecność
2.4%
Zgodność
z linią klubu
82.9%

Oddane głosy

Za
26.8%
Przeciw
45.1%
Wstrzymał się
25.6%
Nieobecny
2.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 82
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2020-05-14 21:57:19 Informacja Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19 Przeciw Zgodny
2020-05-14 21:45:30 Ratyfikacja Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Przeciw Zgodny
2020-05-14 21:41:46 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Nową Zelandią Za Brak linii klubu
2020-05-14 21:37:25 Ratyfikacja Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Australią Za Niezgodny
2020-05-14 21:34:32 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Singapuru Za Niezgodny
2020-05-12 22:18:55 Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Za Zgodny
2020-05-07 09:42:52 Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto Przeciw Zgodny
2020-05-07 09:37:24 Ustawa o nawozach i nawożeniu oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Przeciw Zgodny
2020-05-06 18:39:49 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Przeciw Niezgodny
2020-05-06 18:23:09 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy Wstrzymany Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jakub
Nazwisko: Kulesza
Data urodzenia: 1990-11-12
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,1 m2
Wartość
Kwota: 270 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 559,94 PLN

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 30 064,40 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: 320D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: 528i
Rok produkcji: 2012

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka od ojca
Cała kwota: 20 000 PLN
Podpis
Data: 2019-11-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jakub
Nazwisko: Kulesza
Data urodzenia: 1990-11-12
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,1 m2
Wartość
Kwota: 270 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 65 581,84 PLN

Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 19 791,07 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 6,26 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: E91
Rok produkcji: 2009
Podpis
Data: 2019-09-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jakub
Nazwisko: Kulesza
Data urodzenia: 1990-11-12
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,1 m2
Wartość
Kwota: 270 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 124 559,94 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: E91
Rok produkcji: 2009
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jakub
Nazwisko: Kulesza
Data urodzenia: 1990-11-12
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,1 m2
Wartość
Kwota: 270 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 27 086,64 PLN
Brutto / Netto: netto
Uwagi: dieta opodatkowana: 2142,09 PLN

Opis: przychody Katarzyny Kuleszy (żony) z tytułu umowy pracy
Kwota: 57 084,52 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 130 937,49 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt studencki w PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 10 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka na zakup/remont z Kancelarii Sejmu udzielona 2016-12-13
Cała kwota: 15 000 PLN
Uwagi: stan na 2017-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): nieoprocentowana pożyczka na zakup mieszkania od Iwony Kuleszy (pożyczka) udzielona 2016-10-27
Cała kwota: 30 000 PLN
Uwagi: stan na 2017-12-31

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jakub
Nazwisko: Kulesza
Data urodzenia: 1990-11-12
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3681,42 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,1 m2
Wartość
Kwota: 27 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta nieopodatkowana
Kwota: 27 086,64 PLN
Brutto / Netto: netto
Uwagi: dieta opodatkowana: 2178,12 PLN

Opis: przychody Katarzyny Kuleszy (żony) z tytułu umowy pracy
Kwota: 67 094,62 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 115 122,98 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt studencki w PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 14 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka na zakup/remont z Kancelarii Sejmu udzielona 2016-12-13
Cała kwota: 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): nieoprocentowana pożyczka na zakup mieszkania od Iwony Kuleszy (pożyczka) udzielona 2016-10-27
Cała kwota: 54 000 PLN
Uwagi: stan na 2016-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): darowizna na zakup mieszkania od Iwony Kuleszy (matki) udzielona 2016-10-27
Cała kwota: 70 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): darowizna na zakup mieszkania od Joanny Grochal (matki żony) udzielona Katarzynie Kuleszy (żonie) 2016-10-26
Cała kwota: 25 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): darowizna na zakup mieszkania od Wiesława Skwarka (dziadka) udzielona 2016-10-11
Cała kwota: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jakub
Nazwisko: Kulesza
Data urodzenia: 1990-11-12
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6718,89 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o dzieło
Kwota: 1099 PLN

Opis: umowa zlecenie
Kwota: 25 200 PLN

Opis: Dochody z tytułu pełnienia mandatu
Kwota: 19 752,18 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Opel
Model: Astra GTC
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt studencki w PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 17 000 PLN
Uwagi: kwota około
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jakub
Nazwisko: Kulesza
Data urodzenia: 1990-11-12
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Uwagi: Kwota około
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Opel
Model: Astra GTC
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt studencki w PKO BP
Cała kwota: 18 000
Uwagi: kwota około
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-12

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Jakub
Nazwisko
Kulesza
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Ukończyłem makrokierunek Elektronikę, Informatykę i Telekomunikację na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Ostatnio wykonywany zawód
Specjalista ds. systemów teleinformatycznych
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Działalność Zawodowa Przez 4 lata pracowałem w firmie teleinformatycznej jako specjalista ds. systemów teleinformatycznych. Wdrażałem systemy i doradzałem w takich instytucjach jak Narodowy Bank Polski, PZU czy Intercars SA. Działalność społeczna Od 2010 roku jestem członkiem Stowarzyszenia KoLiber, a 8 grudnia 2012 roku zostałem wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia KoLiber. Kierowania grupą liczącą ponad pół tysiąca ludzi pozwoliło mi nabyć duże doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim. W ramach swojej działalności w Stowarzyszeniu miałem zaszczyt brać udział w wielu projektach ogólnopolskich jak Lekcje Ekonomii dla Dzieci i Młodzieży, Latający Uniwersytet KoLibra, Akademia Liderów, Goń z Pomnika Bolszewika, Prawdziwa Księga „zasług” Wojciecha Jaruzelskiego, marsze Rotmistrza Pileckiego czy KoLiber dla Życia. Ponadto działalność w Stowarzyszeniu KoLiber pozwoliła mi poszerzyć swoją wiedzę na polu społeczno-ekonomicznym. Działalność polityczna Swoją działalność polityczną rozpocząłem w 2006 roku dołączając do lubelskiego oddziału Unii Polityki Realnej. W ciągu niemal trzech lat działalności przeprowadziliśmy szereg lokalnych akcji związanych z wysokością podatków i wydatkami samorządów. W 2008 roku wygrałem przeprowadzone w ordynacji JOW wybory do Senatu Młodych. W 2015 roku Paweł Kukiz zaprosił mnie do swojego ruchu politycznego jako przedstawiciela młodego pokolenia. Dzięki m.in. Państwa głosom mam zaszczyt reprezentować Państwa w parlamencie. Zgodnie ze swoją obietnicą złożoną jako depozyt wyborczy w Centrum im. Adama Smitha zawsze głosowałem przeciwko każdej podwyżce podatków oraz zwiększaniu długu publicznego. W komisjach Finansów Publicznych oraz Deregulacji staram się przekonać innych posłów do wolnorynkowych rozwiązań. Działalność lokalna Przez ostatnie trzy lata do mojego biura poselskiego zawitało mnóstwo obywateli z rozmaitymi problemami. Większość z nich dotyczyło spraw lokalnych. Nigdy nie odmówiłem pomocy żadnemu obywatelowi i cieszę się, że moja interwencja nie raz pomogła np. wycofano się z zamiaru likwidacji szkoły im. „Zapory” w Lublinie. Ten czas pozwolił mi lepiej zrozumieć problemy mieszkańców Lublina i pokazał, że jest społeczne oczekiwanie na alternatywę wobec wojenek partyjnych wokół PiS-PO.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  biuro@kulesza.pl
 2. Strona internetowa
  https://postawnalublin.pl/
 3. Profile w mediach społecznościowych
  https://www.facebook.com/jakubkuleszanowepokolenie/
 4. Inne formy komunikacji
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z mieszkańcami?
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Organizowanie dyżurów.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3. Prowadzenie bloga.
 4. Wydawanie lokalnej gazety przez urząd miasta.
 5. Organizowanie regularnych spotkań z mieszkańcami.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Uważam, że wydawanie miejskiej gazety, która służy za reklamę prezydenta nie może być finansowana z pieniędzy podatników.
Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Przyciąganie nowych przedsiębiorców i zatrzymanie absolwentów w Lublinie.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
1.
Lubelski dzień referendalny raz w roku w kluczowych sprawach
2.
Otwarte i przejrzyste konkursy na wszystkie kierownicze stanowiska
3.
Obniżenie opłat i lokalnych podatków
4.
Zrównoważenie budżetu
5.
Wprowadzenie nowoczesnych technologii do zarządzania miastem
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 14. Inne (jakie?): Innowacje
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Inwestycje w drogi, edukację czy innowacje przyśpieszą rozwój miasta i zwrócą się w przyszłości.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.   
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta”.   Prosimy wskazać, które wydatki miasta można ograniczyć
Należy zmniejszyć biurokrację, głównie poprzez likwidację niektórych spółek miejskich które przynoszą straty. Ich kompetencje można przekazać odpowiednim wydziałom w urzędzie miasta.
Wybrała Pani/ wybrał Pan odpowiedź „Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.”.   Jakie zachęty do tworzenia przedsiębiorstw należy zastosować?
Wprowadzenie ulgi w podatku od nieruchomości dla nowych przedsiębiorstw.
Prognozy GUS wskazują, że w najbliższych latach, rocznie do Polski przybywać będzie ponad 20 tys. cudzoziemców.  Jakie widzi Pani/ Pan bariery we włączaniu cudzoziemców w rynek pracy i życie społeczne w mieście?
Nie należy w sposób bezrefleksyjny przyjmować imigrantów poprzez polityczne decyzje. To przedsiębiorcy zatrudniając cudzoziemców powinni decydować kogo przyjmują . W kwestii integracji cudzoziemców powinny zacząć się tym zajmować organizacje patriotyczne, a nie organizacje, które z poslka kulturą mają niewiele wspólnego.
Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin? Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
 2. Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
 3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
 4. Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
 5. Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
 6. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): większa współpraca z rodzicami, uczniami i nauczycielami.
Jakie dodatkowe zajęcia należy wprowadzić w szkołach?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Każda szkoła jest inna i w każdej są inne potrzeby. Dlatego kierunek rozwoju każdej szkoły powinien być ustalany indywidualnie po konsultacjach z rodzicami, uczniami i nauczycielami, tak aby dopasować zajęcia do rzeczywistych potrzeb.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Pensje nauczycieli powinny być zróżnicowane tak, aby najlepsi nauczyciele mogli być najlepiej wynagradzani.
W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
 2. Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
 3. Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
 4. Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Lublin ma duże zasoby lokalowe, więc warto z nich korzystać.
W naszym mieście opieką przedszkolną objęte jest 97 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. (GUS, 2016).  Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli.  Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
 2. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
 6. Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
 7. Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
 8. Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
 2. Nie. Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Szkoła nie ma własnych pieniędzy, tylko są to pieniądze podatników. Nie widzę powodów by ich zmuszać do dodatkowych opłat za stołówkę.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Poszerzanie zakorkowanych ulic.
 2. Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
 3. Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
 4. Budowa obwodnicy miasta.
 5. Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
 6. Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
 7. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
 8. Rozbudowa ścieżek rowerowych.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które ulice w mieście w pierwszej kolejności wymagają poszerzenia jezdni? 
Zostanie uruchomiona specjalna aplikacja, która zbada natężenie ruchu oraz preferencje mieszkańców. Dopiero na podstawie merytorycznej analizy zostaną wyznaczone ulice do poszerzenia.
Prosimy o wskazanie ulic, przy których w pierwszej kolejności należy sadzić zieleń.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Budowa obwodnicy poza granicami miasta znacznie odciąży komunikacyjnie Lublin.
Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Wydzielenie nowych buspasów.
 2. Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
 3. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
 4. Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
 5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Dopuszczenie prywatnej komunikacji
Które osiedla i obszary miasta lub gminy najpilniej wymagają dodania nowych połączeń komunikacji miejskiej?
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prywatna komunikacja miejska umożliwi obniżkę cen biletów i zwiększy liczbę linii.
Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
 2. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
 3. Powiększenie strefy płatnego parkowania.
 4. Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
 5. Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne (jakie?): Wprowadzenie aplikacji pokazującą wolne miejsca parkingowe
Ile powinna wynosić opłata za parkowanie w naszym mieście? 
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Takie rozwiązania stosuje wiele miast europejskich np. Amsterdam czy Porto. Dzięki temu udało się zmniejszyć korki, 30% ruchu generują auta szukające wolnych miejsc parkingowych.
Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
 2. Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
 2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
 3. Nie należy regulować zabudowy.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami, samorząd ma prawo wyrazić zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, w miejscu, w którym nie przewiduje tego plan zagospodarowania przestrzennego.  Prosimy o wskazanie miejsc, w których Pani/ Pana zdaniem absolutnie nie powinno się budować nowych budynków mieszkalnych.
W swoim programie przedstawiłem postulat, aby 100% powierzchni Lublina pokryć miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto uważamy, że żadna zmiana MPZP nie może się odbyć bez konsultacji z mieszkańcami > W sprawie Górek Czechowskich postuluję referendum.
Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać 1 odpowiedź.
 1. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
 2. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Lublin jest tak silnie zadłużonym miastem, że musi troszczyć się o każdą złotówkę.
Które rejony w mieście w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji?  Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech ulic lub osiedli.  
1.
Krzemieniecka
2.
Zalew Zemborzycki
3.
Ponikwoda
Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 1. Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
 2. Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
 3. Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
 4. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Prosimy o wskazanie miejsc publicznych, w których picie alkoholu powinno być dozwolone. 
Tereny nad Zalewem Zemborzyckim, ponadto miejsca wyznaczone po konsultacjach z mieszkańcami
Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać 1 odpowiedź. 
 1. Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
 2. Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Prezydent powinien przede wszystkim przestrzegać prawa i nie narażać miasta na przegrane procesy sądowe. Wyroki sądów są jasne i organizowanie dwóch manifestacji o przeciwstawnych hasłach nie jest powodem do zakazania zgromadzenia.
W jakich sytuacjach, Pani/ Pana zdaniem powinny być dopuszczalne inwestycje na terenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych miasta Lublin?
Tylko jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę w drodze referendum.
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście? 
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 2. Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
 3. Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
 4. Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
 5. Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
 6. Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
 7. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
 8. Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
 9. Rozwój sieci ciepłowniczej.
 10. Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
 11. Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
 12. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Najefektywniejszą metodą walki ze smogiem jest metoda odgórnego palenia. Zwiększa to efektywność energetyczną o jakieś 30-50% ponadto spala zanieczyszczenia w piecu. W dodatku jest to metoda najmniej kosztowna.
Czy Pani/ Pana zdaniem:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
 2. Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Lublinie opłaty i podatki i tak są wysokie na tle innych miast wojewódzkich.
Co jest Pani/ Pana zdaniem kulturalną wizytówką naszego miasta?  Prosimy wskazać maksymalnie trzy miejsca lub wydarzenia, tematy. 
1.
Zamek Lubelski
2.
Szlak Żołnierzy Wyklętych
3.
Starówka
Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
 2. Wzbogacenie oferty domów kultury.
 3. Organizacja imprez i festiwali.
 4. Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
 5. Renowacja wybranych zabytków.
 6. Wspieranie mediów lokalnych.
 7. Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 9. Inne (jakie?): promocja już istniejących inicjatyw
  Jakie nowe wydarzenia, zajęcia, projekty powinny oferować domy kultury w naszym mieście?
Uważam, że w domach kultury brakuje oferty dla młodych ludzi, zwłaszcza zainteresowanych Polską kultura i historią.
Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rodziny z dziećmi.
 2. Seniorzy.
 3. Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
 4. Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
 5. Osoby, które nie interesują się kulturą.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
 3. Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
 4. Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
To mieszańcy za nie zapłacili, więc powinni mieć prawo korzystania z nich.
Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
 2. Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
 3. Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto powinno aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu prywatnych sponsorów. Dopiero wtedy jest szansa na dynamiczny rozwój sportu.
Która z dyscyplin sportowych powinna być Pani/ Pana zdaniem objęta szczególną opieką władz miasta (poprzez specjalne dotacje, remont i budowę obiektów sportowych, dofinansowanie pracy trenerów itd.)?
Dyscypliny sportowe powinny być równo traktowane.
Jak kształtować rozwój centrum miasta by, odpowiadało zarówno na potrzeby turystów, jak i mieszkańców? 
Koncerty powinny się odbywać na obrzeżach miasta.
Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców.  Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
 2. Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
 3. Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
 4. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
 5. Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
 6. Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
 7. Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
 8. Ochrona zdrowia psychicznego.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Miasto nie powinno uruchamiać żadnych dodatkowych programów zdrowotnych.
Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
 2. Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
 3. Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
 4. Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
 5. Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
 6. Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miasto jest właścicielem 8272 mieszkania komunalne oraz 1018 lokali socjalnych. Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
 2. Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
 3. Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
 4. Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Należy zwiększyć ulgę na wykup mieszkań socjalnych, tak by najemcy stali się ich właścicielami.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
 2. Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
 3. Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Mieszkania w prywatnych rękach będą lepiej zarządzane.
Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
Obecnie dwie służby straż miejska i policja tworzą chaos kompetencyjny. Lepiej żeby była jedna służba, pozwoli to zaoszczędzić pieniądze.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
 2. Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które miejsca w mieście są Pani/ Pana zdaniem najmniej bezpieczne? Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji.
Tatary, 1 maja,
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli,  (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
Kwestia 1:
Inwestycje miejskie powyżej 1,2 mln
Kwestia 2:
Podwyżki podatków i opłat lokalnych
Kwestia 3:
Zadłużanie miasta
Do "Kwestia 1". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne, jakie?
  Referendum lokalne
Do "Kwestia 2". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne, jakie?
  Referendum Lokalne
Do "Kwestia 3". Jakie narzędzie jest najodpowiedniejsze do zaangażowania mieszkańców w podjęcie decyzji w tej sprawie. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.   
 1. Budżet obywatelski
 2. Konsultacje społeczne
 3. Panel obywatelski
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów lub innym ciałem konsultacyjnym.
 5. Współpraca z organizacjami obywatelskimi.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 7. Inne, jakie?
  Referendum lokalne
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
Należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy.
Czy należy przenieść urząd miasta do jednego budynku w centrum miasta?
Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komu, jeśli obejmie Pani/ Pan funkcję prezydenta miasta, zaproponuje Pani/Pan funkcję wiceprezydenta? 
ogłoszę otwarty konkurs
Jakimi wartościami zamierza się Pani/Pan kierować przy podejmowaniu decyzji, jako prezydent miasta?
opinią mieszkańców oraz rachunkiem ekonomicznym
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2015)

INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Jakub
Nazwisko:
Kulesza
Data urodzenia:
12.11.1990
Miejsce urodzenia:
Lublin
Ostatnio wykonywany zawód:
Konsultant ds. systemów informatycznych
Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
 1. Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
 2. Senator RP
Okręg wyborczy:
 1. 1 Legnica
 2. 2 Wałbrzych
 3. 3 Wrocław
 4. 4 Bydgoszcz
 5. 5 Toruń
 6. 6 Lublin
 7. 7 Chełm
 8. 8 Zielona Góra
 9. 9 Łódź
 10. 10 Piotrków Trybunalski
 11. 11 Sieradz
 12. 12 Kraków
 13. 13 Kraków
 14. 14 Nowy Sącz
 15. 15 Tarnów
 16. 16 Płock
 17. 17 Radom
 18. 18 Siedlce
 19. 19 Warszawa
 20. 20 Warszawa
 21. 21 Opole
 22. 22 Krosno
 23. 23 Rzeszów
 24. 24 Białystok
 25. 25 Gdańsk
 26. 26 Gdynia
 27. 27 Bielsko-Biała
 28. 28 Częstochowa
 29. 29 Gliwice
 30. 30 Rybnik
 31. 31 Katowice
 32. 32 Sosnowiec
 33. 33 Kielce
 34. 34 Elbląg
 35. 35 Olsztyn
 36. 36 Kalisz
 37. 37 Konin
 38. 38 Piła
 39. 39 Poznań
 40. 40 Koszalin
 41. 41 Szczecin
Komitet wyborczy
 1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 2. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi
 3. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska
 5. Komitet Wyborczy Samoobrona
 6. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna Szczęść Boże!"
 7. Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy
 8. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
 9. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu
 10. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 11. Komitet Wyborczy Partia Razem
 12. Komitet Wyborczy KORWiN
 13. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 14. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 15. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15"
 16. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
 17. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
Numer na liście
1
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, makrokierunek Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja, studia inżynierskie dzienne
DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
jakub.kulesza@ruchkukiza.pl
Strona internetowa
http://kulesza.pl/
Blog
Inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (np. adresy w serwisach społecznościowych, loginy w komunikatorach internetowych)
https://www.facebook.com/jakubkuleszaiobywatele i https://twitter.com/Kulesza_pl
Adres biura wyborczego
ul. Norblina 7a, 24-100 Puławy (dom)
Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Swoją przygodę z polityką rozpocząłem w 2006 roku zakładając w Puławach Sekcję Młodzieżową Unii Polityki Realnej. W ciągu niemal 3 lat działalności przeprowadziliśmy szereg lokalnych akcji związanych z wysokością podatków i wydatkami samorządów. W 2008 roku wygrałem przeprowadzone w ordynacji JOW wybory do Senatu Młodych. W 2010 roku będąc na studiach porzuciłem działalność polityczną na rzecz działalności społecznej i zapisałem się do Stowarzyszenia KoLiber. Od 2011 roku koordynowałem i inicjowałem wiele edukacyjnych projektów, w 2012 roku zostałem wiceprezesem oddziału Warszawa, od czerwca do grudnia 2012 roku byłem skarbnikiem i I wiceprezesem KoLibra, a 8 grudnia 2012 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia KoLiber. Do moich największych sukcesów w stowarzyszeniu mogę zaliczyć kontynuowanie i rozpoczęcie szeregu patriotycznych i edukacyjnych projektów, skuteczne wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej oraz serwisu WWW, otworzenie siedziby Zgoda 4 i uruchomienie Centrum Analiz KoLibra w ramach, którego został napisany i promowany raport „Demografia a System Emerytalny”. Swoją działalność w Stowarzyszeniu kontynuuje do dzisiaj. Więcej informacji na moim profilu Stowarzyszenia KoLiber: http://koliber.org/ludzie/jakubkulesza DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA W ramach powołanego przeze mnie Centrum Analiz KoLibra opracowany został raport „Demografia a System Emerytalny„. Opracowanie to udało nam się przedstawić na konferencji eksperckiej zorganizowanej w Sejmie, na Parlamentarnym Zespole ds. Wolnego Rynku oraz na specjalnym posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, w którym uczestniczyli także przedstawiciele rządu w randze sekretarza stanu oraz liczni profesorowie. 18 czerwca 2013 roku osobiście przedstawiłem założenia naszej propozycji reformy systemu emerytalnego Prezesowi Rady Ministrów uzyskując na specjalnym spotkaniu podpis Donalda Tuska na jednym z egzemplarzy naszego raportu. Niestety przygotowana przez nas reforma nie została zrealizowana. W 2014 roku razem trzema KoLegami z KoLibra ufundowaliśmy w Puławach Fundację Progresywną. W październiku 2015 roku opublikowaliśmy opracowywany przez kilka miesięcy na zlecenie Pawła Kukiza PROGRAM NOWEGO POKOLENIA. Program został napisany przez młodych ludzi, ekspertów Fundacji Progresywnej. Raport opisuje m.in założenia kompleksowej reformy finansów publicznych, którą charakteryzuje: ► SZWAJCARSKIE FINANSE PUBLICZNE ► SINGAPURSKA EFEKTYWNOŚĆ ► KANADYJSKA EMERYTURA ► BRYTYJSKIE REGUŁY ADMINISTRACYJNE ► POLSKA INNOWACYJNOŚĆ http://progresywni.org/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W 2011 roku reaktywowałem projekt Latającego Uniwersytetu KoLibra, w ramach którego przeprowadziłem kilkadziesiąt lekcji ekonomii w szkołach średnich w Warszawie, Lublinie i Kaliszu. Tematami lekcji był interwencjonizm państwowy, dług publiczny oraz historia i mechanizmy funkcjonowania pieniądza. http://luk.koliber.org/ Zainicjowałem, koordynowałem i prowadziłem projekt Lekcje Ekonomii dla Dzieci, w ramach którego osobiście przeprowadziłem dwa semestry zajęć w szkołach podstawowych w Puławach i Warszawie. http://mlodyekonomista.pl/ Pełniąc funkcje prezesa zainicjowałem i nadzorowałem projekty Lekcje Ekonomii dla Młodzieży oraz Akademia KoLibra.http://ekonomiadlamlodziezy.pl/ http://akademiakolibra.pl/ DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA Pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia KoLiber współorganizowałem w ramach społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uroczystości upamiętniające bohaterów podziemia zakatowanych w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. We współpracy kilku młodzieżowych organizacji patriotycznych stworzyliśmy Prawdziwą „księgę zasług” Wojciecha Jaruzelskiego. Publikacja składa się z 20 kart przedstawiających wydarzenia z okresu PRL związanych z postacią komunistycznego przywódcy. Publikacja ta była odpowiedzią młodego pokolenia na próbę publicznego fetowania urodzin Wojciecha Jaruzelskiego. http://issuu.com/ksiegajaruzelskiego/docs/ksi__ga_gp_final/1 Z okazji rocznicy urodzin Rotmistrza Witolda Pileckiego (żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego, ochotnika do Auschwitz, autora pierwszych raportów o Holocauście, twórcy wewnątrzobozowego ruchu oporu, powstańca warszawskiego, wysłannika gen. Andersa do powojennej Polski, ofiary stalinowskiego mordu sądowego) organizowałem pełniąc funkcje prezesa Stowarzyszenia KoLiber Marsze Rotmistrza Witolda Pileckiego. DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA W 2009 roku ukończyłem II Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach. Następnie udałem się na studia na Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na makrokierunek Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja. Na drugim roku studiów dziennych rozpocząłem pracę w firmie teleinformatycznej Telsar Sp. z o.o., w której obsługiwałem m.in takich klientów jak Narodowy Bank Polski. W 2013 roku obroniłem tytuł inżyniera na ocenę bardzo dobrą i kontynuowałem naukę na II stopniu studiów dziennych. Po obronieniu pracy magisterskiej planuję kontynuować naukę zaocznie na Podyplomowym Studium Administracji na kierunku: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej. ŻYCIE PRYWATNE Urodziłem się 12 listopada 1990 roku w Lublinie jako drugi syn Iwony i Marka. Mam trzech braci – Michała, Kacpra oraz Wiktora. Od dzieciństwa związany jestem z Puławami, w których dorastałem i aktualnie mieszkam. Jestem żonaty od maja 2015 roku.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
B. Radny rady gminy
C. Radny rady powiatu
D. Radny sejmiku wojewódzkiego
E. Poseł na Sejm RP
F. Senator RP
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Zainteresowania/ hobby
W ekonomii interesuje mnie Austriacka Szkoła Ekonomii, w teleinformatyce wykorzystanie technik komunikacyjnych i informacyjnych w administracji publicznej a w sporcie sztuki walk – trenowałem judo, taekwondo i kick-boxing.
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł lub jako senator?
1. Zmniejszanie obciążeń fiskalnych i uproszczenie system podatkowego. 2. Zniesienie zbędnych regulacji dla przedsiębiorców. 3. Ochrona rodziny, jako podstawowej komórki społecznej. 4. Likwidacja 50% progu w referendum. 5. Wprowadzenie ordynacji większościowej - JOW, AV lub STV 6. Zniesienie finansowania partii z budżetu 7. Przeprowadzenie reformy systemu edukacji - bony edukacyjne i większa rola rodziców i samorządów, a mniejsza kuratoriów i ministerstw 8. Reforma ustawy o zamówieniach publicznych, usprawnienie procesu informatyzacji administracji publicznej i budowy e-administracji 9. Poprawienie dostępu do informaji publicznej 10. Poprawa procesu tworzenia prawa
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Przede wszystkim będę działał na rzecz zniesienia podziału na Polskę A+ (Warszawa), Polskę A (zachód) i Polskę B (wschód) poprzez decentralizacji położenia siedzib głównych instytucji w Państwie i wyrównanie poziomu inwestycji infrastrukturalnych.
W pracy posłowie i senatorowie mogą korzystać ze wsparcia ekspertów (m.in. angażowanych w ramach budżetu na biuro poselskie, przez Biuro Analiz Sejmowych lub powoływanych w komisjach). Prosimy o podanie: w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami zamierza Pani/ Pan współpracować?
Jako poseł zamierzam zajmować się osobiście przede wszystkim gospodarką oraz informatyzacja administracji publicznej. W tych tematach oraz wszystkich pozostałych będą mnie wspierać eksperci ufundowanej przeze mnie Fundacji Progresywnej: http://progresywni.org
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Deregulacja zawodów zrealizowana przez dr. Stanisława Tyszkę - jedynkę na liście Kukiz`15 w okręgu podwarszawskim
2.
Wyrażenie przez Senat zgody na przeprowadzenie referendum ogłoszonego przez Prezydenta RP z uwagi na wysoki wynik Pawła Kukiza.
3.
Przegłosowanie klauzuli "pro dubio in tributario", o którą walczyło m.in Stowarzyszenie KoLiber.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Wzrost VAT
2.
Brak koniecznej reformy systemu emerytalnego (kradzież pieniędzy z OFE i zwiększenie wieku emerytalnego nie jest żadną reformą)
3.
Udzielenie votum zaufania dla rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz
Które ustawy uchwalone przez parlament mijającej kadencji były Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?  Prosimy wskazać maksymalnie pięć ustaw.
1.
Ustawa deregulacyjna
2.
Ustawa budżetowa 2015
3.
Ustawa budżetowa 2014
4.
Ustawa budżetowa 2013
5.
Ustawa budżetowa 2012
Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
 1. sprawy ustrojowe
 2. prawa i wolności obywatelskie
 3. budżet
 4. podatki
 5. polityka społeczna
 6. rynek pracy
 7. zdrowie
 8. energetyka
 9. bezpieczeństwo
 10. gospodarka
 11. rolnictwo
 12. cyfryzacja
 13. polityka zagraniczna i migracje
 14. sprawy europejskie
 15. samorząd i rozwój regionalny
 16. nauka
 17. edukacja
 18. kultura
  Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
1. Ordynacja większościowa 2. System prezydencki 3. Zniesienie finansowania partii z budżetu
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wszystko zostało opisane w strategii zmiany: https://ruchkukiza.pl/strategia-zmiany/
  Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, który z ośrodków władzy wykonawczej wybiera Pani/ Pan jako ważniejszy lub lepiej wyposażony w instrumenty służące sprawnemu kierowaniu państwem i gwarancjom praw obywateli?
System prezydencki jest gwarantem poprawnego trójpodziału władzy.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dzięki temu nie będzie dochodziło do sprawowania władzy ustawodwaczej i wykonwaczej przez jedną osobę - szefa koalicyjnej partii i zarazem prezesa Rady Ministrów.
  W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne, jakie?
  STV, ewentualnie AV
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Głos przechodni w systemach STV i AV niweluje efekt tak zwanego głosu straconego, który przyczynia się do nieracjonalnej kalkulacji wyborczej.
  Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera. 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Głosowanie przez Internet można fizycznie zrealizować jedynie przy rezygnacji z bezpieczeństwa lub tajności głosowania. Stosowanie kluczy dbających o bezpieczeństwo automatycznie sprawia, że głosowanie przestaje być tajne.
  Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
  Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Jak Pani/ Pana zdaniem należy zorganizować nowy sposób działania samorządu, określić cele i narzędzia, którymi dysponuje?
Likwidacja powiatów i przenoszenie wszystkich kompetencji na coraz to niższe szczeble władzy.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Faktyczna realizacja zapisanej w Konstytucji RP zasady pomocniczości mówiącej o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa.
  Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa).
Należy zlikwidować powiaty.
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu.
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
To samorządy powinny wychodzić oddolnie z takimi inicjatywami jak budżet partycypacyjny. Liczy się oddolna oddolność ;)
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej