Wybory

Wybory do: Parlamentu Europejskiego 2019

Komitet wyborczy: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

Okręg: 6 (Łódź)

Miejsce na liście: 2

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego — Unii Europejskich Demokratów

Data i miejsce urodzenia: 1962-10-13, Łowicz

Zawód: pracownik administracji samorządowej

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okręg: 11 Sieradz

Liczba głosów: 6 283 (1,7%)

Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łowiczu. W l. 1990–1991 zastępca prezesa Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej „Łowiczanka”, następnie dyrektor biura handlowego w firmie „Tarbej”. W l. 1992-2002 był członkiem... zarządu łowickiej spółki „Promyk”. Sprawował także funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach. Członek PSL, należy do Rady Naczelnej PSL. Samorządowiec: w l. 2002-2006 zastępca burmistrza Łowicza; od 2006 r. przez 6 lat zasiadał w radzie powiatu łowickiego. W l. 2012-2014 wicewojewoda łódzki. Od 2014 r. do wyboru na posła - radny sejmiku woj. łódzkiego i wicemarszałek. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), członek komisji ds. Unii Europejskiej oraz obrony narodowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 17.01.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
od 13.09.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2786), członek
od 17.07.2018
Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, wiceprzewodniczący
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
91.8%
Nieobecność
8.2%
Zgodność
z linią klubu
90.8%

Oddane głosy

Za
61.1%
Przeciw
25.9%
Wstrzymał się
4.8%
Nieobecny
8.2%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1202 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Przeciw zgodny
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Wstrzymany zgodny
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Za zgodny
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Wstrzymany zgodny
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Za zgodny
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 015,78 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 3159,30 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 4232,30 PLN nieopodatkowana: 27360 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy Bank Zachodni WBK S.A. o. Łowicz
Uwagi: stan na 2017-12-31, oprocentowanie 8,99%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): poręczenie wekslowe wobec kredytu zaciągniętego przez firmę moich synów Piotra i Michała Bęjda
Uwagi: stan na 2017-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka 70 000 PLN - udzieliłem moim synom Piotr i Michał Bejda

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 243,36 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 31 086,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 3726,89 PLN nieopodatkowana: 27360 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód Urząd Marszałkowski
Kwota: 122 027,73 PLN

Opis: dochód rada nadzorcza Energetyka Cieplna
Kwota: 12 021,25 PLN

Opis: dieta radnego Sejmik
Kwota: 414,84 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 21 045,95 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 193,08 PLN nieopodatkowana: 3846,28 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód urząd marszałkowski
Kwota: 114 842,81 PLN

Opis: dochód rada nadzorcza Energetyka Cieplna
Kwota: 12 929 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 414,84 PLN