Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg: 11
Miejsce na liście: 1
Przynależność do partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
Zawód: inżynier mechanik
Miejsce zamieszkania: Łowicz

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska
Klub/koło: Polskie Stronnictwo Ludowe
Data i miejsce urodzenia: 1962-10-13, Łowicz
Zawód: pracownik administracji samorządowej
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg: 11 Sieradz
Liczba głosów: 6 283 (1,7%)
Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łowiczu. W l. 1990–1991 zastępca prezesa Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej „Łowiczanka”, następnie dyrektor biura handlowego w firmie „Tarbej”. W l. 1992-2002 był członkiem... zarządu łowickiej spółki „Promyk”. Sprawował także funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach. Członek PSL, należy do Rady Naczelnej PSL. Samorządowiec: w l. 2002-2006 zastępca burmistrza Łowicza; od 2006 r. przez 6 lat zasiadał w radzie powiatu łowickiego. W l. 2012-2014 wicewojewoda łódzki. Od 2014 r. do wyboru na posła - radny sejmiku woj. łódzkiego i wicemarszałek. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), członek komisji ds. Unii Europejskiej oraz obrony narodowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.07.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 4.07.2019
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
4.07.2019 – 19.07.2019
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
89.3%
Nieobecność
10.7%
Zgodność
z linią klubu
98.9%

Oddane głosy

Za
60.3%
Przeciw
24.4%
Wstrzymał się
4.7%
Nieobecny
10.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 122 121,52 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 31 821,18 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 31446,77 PLN opodatkowana: 374,41 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): poręczenie wekslowe wobec kredytu zaciągniętego przez firmę Piotra i Michała Bejdy
Uwagi: stan na 2018-12-31: 1347000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka 70000 PLN udzielona Piotrowi i Michałowi Bejdzie

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 015,78 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 3159,30 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 4232,30 PLN nieopodatkowana: 27360 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy Bank Zachodni WBK S.A. o. Łowicz
Uwagi: stan na 2017-12-31, oprocentowanie 8,99%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): poręczenie wekslowe wobec kredytu zaciągniętego przez firmę moich synów Piotra i Michała Bęjda
Uwagi: stan na 2017-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka 70 000 PLN - udzieliłem moim synom Piotr i Michał Bejda

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 243,36 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 31 086,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 3726,89 PLN nieopodatkowana: 27360 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód Urząd Marszałkowski
Kwota: 122 027,73 PLN

Opis: dochód rada nadzorcza Energetyka Cieplna
Kwota: 12 021,25 PLN

Opis: dieta radnego Sejmik
Kwota: 414,84 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 21 045,95 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 193,08 PLN nieopodatkowana: 3846,28 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód urząd marszałkowski
Kwota: 114 842,81 PLN

Opis: dochód rada nadzorcza Energetyka Cieplna
Kwota: 12 929 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 414,84 PLN