Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Data i miejsce urodzenia: 1970-04-28, Czeladź

Zawód: informatyk

Wykształcenie: średnie policelane/pomaturalne

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg: 29 Gliwice

Liczba głosów: 4 884 (1,66%)

Ukończył Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych oraz Policealne Studium Informatyczne. Zatrudniony w Kompanii Węglowej S.A. w dziale Strategii i Analiz Projektów IT. Samorządowiec: radny miasta Gliwice w l. 2010-2015. Członek PiS. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: cyfryzacji..., innowacyjności i nowoczesnych technologii; gospodarki i rozwoju.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Przede wszystkim cieszy mnie, że Kanał Gliwicki, znajdujący się w moim okręgu znów umożliwia transport węgla. Wznowienie transportu węgla Odrzańską Drogą Wodną należy traktować jako pewnego rodzaju symbol nadchodzących i zapowiadanych zmian w żegludze rzecznej w Polsce. W sprawie Kanału Gliwickiego składałem interpelację oraz pytanie w sprawach bieżących.
2.
Przyczyniłem się również do zmiany ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Na przykładzie Gliwickiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dochodziło do patologicznych wręcz sytuacji, kiedy pracownicy byli zatrudniani przez długie lata na umowach tymczasowych, pomimo, iż powinni być zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Składałem w tej sprawie interpelację oraz oświadczenie. Ponadto, interweniowałem w tematyce składowania odpadów niebezpiecznych w Bytomiu i Pyskowicach, a także w sprawie usunięcia przeszkód uniemożliwiających kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach. Czynnie biorę udział w restrukturyzacji Polskiego górnictwa, w tym KWK „Sośnica”.
3.
Bardzo jestem również zaangażowany we wszelkie działania związane z cyfryzacją. Należę do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Trzeba zaznaczyć, że od bieżącego roku mamy możliwość posługiwania się dokumentami w wersji cyfrowej. Ministerstwo Cyfryzacji poprzez swoje działania chce umożliwić jak najszersze załatwianie swoich spraw przez internet, bez wychodzenia z domu. Wielokrotnie zwracałem się w stronę Ministerstwa z pomysłami i wnioskami, które mogłyby tą formę kontaktu z mieszkańcami jeszcze bardziej umożliwić. Cieszę się, że taka praktyka jest dziś przyjęta i realizowana. Do swoich dotychczasowych osiągnieć chciałbym zaliczyć również wszelką pomoc, której starałem się udzielić wszystkim przychodzącym na moje dyżury poselskie. Sami zainteresowani zwracają się do mnie najczęściej z problemami dotyczącymi egzekucji komorniczej, problemami ze spłatą zaciągniętej pożyczki w banku, problemami mieszkaniowymi, zdrowotnymi czy wszelkimi wnioskami dotyczącymi zmiany przepisów prawa. Wielokrotnie również interweniowałem w sprawie ochrony pracowników oraz przeciwko likwidacji ich zakładu pracy.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa wprowadzająca program 500 plus - Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2.
Ustawa obniżająca wiek emerytalny - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
3.
Ustawa dedykowana województwu śląskiemu, umożliwiająca utworzenie związku metropolitalnego - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
W swojej dalszej działalności chciałbym zadbać i wspomóc należyty rozwój śląskiego przemysłu, który jest zarazem motorem napędowym naszego regionu. Ciesze się z pomysłu wicepremiera Morawieckiego dotyczącego jednolitego obszaru inwestycyjnego, który znakomicie wpisuje się również w nasze potrzeby.
2.
Zależy mi również na zmianie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, poprzez całkowitą likwidację tzw. „małych” wspólnot mieszkaniowych i „podpięcie” wszystkich wspólnot pod wspomnianą ustawę. Pozwoli to na lepsze i sprawniejsze zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.
3.
Prawo i Sprawiedliwość wdrożyło w życie już szereg obietnic społeczno-rodzinnych. W dalszej części pracy poselskiej chcę pracować nad kolejnymi formami wsparcia w etapie wdrażania polityki prorodzinnej. Z całą pewnością można do niej zaliczyć realizację programu Mieszkanie Plus. Chcę zadbać o to, by realizacja tego programu nastąpiła sprawnie i w jak najkrótszym okresie.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2018
kandydat na prezydenta Gliwic, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Gliwice, liczba głosów: 13 490, Polska
6.06.2018 – 21.06.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505), członek
od 9.05.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk nr 2431), członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.7%
Nieobecność
0.3%
Zgodność
z linią klubu
99.3%

Oddane głosy

Za
93.7%
Przeciw
5.8%
Wstrzymał się
0.2%
Nieobecny
0.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1202 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Za zgodny
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Za zgodny
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Za zgodny
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za zgodny
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Za zgodny
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Za zgodny
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własnościowy, małżeństwa wspólność majątkowa
Uwagi: w budowie
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Poseł na Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 zł opodatkowana: 2702,40 zł

Opis: uposażenie
Kwota: 118 914,60 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana z rozpoczętą budową domu
Tytuł prawny: własnościowa, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: PGG Oddział 2.T
Kwota: 35,48 PLN

Opis: Poseł na Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 zł opodatkowana: 2316,96 zł

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana z rozpoczętą budową domu
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę Kompania Węglowa S.A.
Kwota: 74 164,92 PLN

Opis: Radny Rady Miasta Gliwice
Kwota: 26 566,75 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 25436,75 zł opodatkowana - 1130,00 zł

Opis: Poseł na Sejm RP - Dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 3846,28 zł opodatkowana 193,08 zł

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 562,10 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Włodzimierz
Nazwisko: Gonciarz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji
Stanowisko lub funkcja
Starszy informatyk w dziale strategii i analiz projektów IT
Radny rady miasta Gliwice
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana z rozpoczętą budową domu
Tytuł prawny: własnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę Kompania Węglowa S.A.
Kwota: 61 407,13 PLN

Opis: Radny Rady Miasta
Kwota: 23 826 PLN