Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1979-09-09, Wrocław
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Magister administracji publicznej i ekonomii menadżerskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył także studia podyplomowe z zarządzania projektami oraz zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W l. 2006-2014 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego..., przewodniczący Klubu Radych PiS. Wojewoda dolnośląski w l. 2015-2019. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), w Sejmie IX kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek Komisji Obrony Narodowej i Komisji Infrastruktury; przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Posła Pawła Hreniaka Plac Solidarności 1/3/5 lok. 423 53-661 Wrocław woj. dolnośląskie biuro.hreniak@gmail.com
  • Filia Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pawła Hreniaka ul. Mikołaja Reja 10 lok. 6 56-400 Oleśnica woj. dolnośląskie biuro.hreniak@gmail.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Uchwalenie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych i uzupełnienie ustawy przez program wsparcia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Drugi sukces
Inwestycje w bezpieczeństwo w okręgu wrocławskim, m.in rozpoczęcie budowy jednostki PSP w Tyńcu Małym i posterunki policji w Jelczu Laskowicach, Udanina, Domaniowie.
Trzeci sukces
Rozpoczęcie ważnych inwestycji infrastrukturalnych w okręgu wrocławski: Autostrada A4, obwodnice Milicza, Oławy, Międzyborza, mała obwodnica Trzebnicy, Obornik Śląskich oraz rozpoczęcie budowy mostu w Oławie.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ustawa o obronie Ojczyzny
Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku -przewodniczący Parlamentarny Zespół ds. Elektromobilności Parlamentarny Zespół ds. e-sportu Parlamentarny Zespół ds. Policji Parlamentarny Zespół ds. Promocji Badmintona Parlamentarny Zespół Energii i Klimatu Parlamentarny Zespół Sportowy Parlamentarny Zespół Strażaków
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Paweł Marek
Nazwisko: Hreniak
Data urodzenia: 1979-09-09
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Stanowisko lub funkcja: wojewoda
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 480,65 PLN
Uwagi: (ROR dostępne środki) ROR wraz z małżonką

Kwota: 900 PLN
Uwagi: gotówka

Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Ubezpieczeniowa na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość
Pełna kwota: 22 412,71 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 84,55 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną (50%/50%)
Uwagi: podano kwotę zakupu w 2010 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód z tytułu umowy o pracę za 2019 r. Wynagrodzenie brutto łącznie z październikiem 2019
Kwota: 111 230,90 PLN

Opis: dochód z tytułu umowy o pracę za rok 2018
Kwota: 137 197,32 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla Sedan 1,6
Rok produkcji: 2007

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Yaris
Rok produkcji: 2008

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny Multibank (warunki standardowe) - 20 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny dla osób fizycznych "Multiplan" Waloryzowany Kursem Euro na 360 miesięcy BRE Bank SA (Multibank) na zakup mieszkania, kredyt zaciągnięty 09.07.2010
Cała kwota: 425 800 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 81 474 EUR

Podpis
Data: 2019-11-12
Źródło