Informacje ogólne

Senator

Data i miejsce urodzenia: 1945-07-13, Wysocko Wyżne
Zawód: menedżer
Wykształcenie: wyższe
Przedsiębiorca budowlany, w 1992 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach. Od lat 60. pracował w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, był w nim sekretarzem PZPR. Następnie w latach 80. pracowa...ł w Centrali Handlu Zagranicznego Budimex. W 1990 r. współtworzył Krajową Izbę Budownictwa w Warszawie, do 2005 r. pełnił funkcję członka jej zarządu. W tym samym roku był jednym z założycieli i prezesem zarządu (1990-2005) przedsiębiorstwa budowlano-usługowego Interbud-West, w 2006 r. został członkiem jej rady nadzorczej. Od 2012 r. członek rady nadzorczej spółki Energoinstal. W 2005 r. został prezesem zarządu Stali Gorzów Wielkopolski, funkcję tę pełnił do 2012 r. Działacz Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. Członek partii Platforma Obywatelska. Pełnił funkcję marszałka lubuskiego sejmiku gospodarczego (2009-2011). Radny sejmiku woj. lubuskiego (2014-2015). W 2005 i w 2011 bez powodzenia, jako niezależny kandydat ,ubiegał się o mandat senatora. Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiada w komisjach: gospodarki narodowej i innowacyjności; nauki, edukacji i sportu.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro senatorskie Władysława Komarnickiego ul. Sikorskiego 111/315, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. 95 741 02 10

Napisz do polityka

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Senat RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 19.10.2016
Senat RP IX kadencji, Senacki Zespół Sportowy, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 13.04.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ameryki Środkowej i Karaibów, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Komarnicki
Data urodzenia: 1945-07-13
Miejsce urodzenia: Wysocko Wyżne
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 72 109,97 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy BPW
Pełna kwota: 425 000,00 PLN

Nazwa: Alior Bank SA - lokata terminowa
Pełna kwota: 950 000,00 PLN

Nazwa: obligacje IDS1018 Ministra Finansów
Pełna kwota: 1 080 009,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 350 m2
Powierzchnia działki: 2058 m2
Wartość
Wartość domu: 1 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%
Uwagi: wartość działki uwzględniona w wartości domu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 54,90 m2
Wartość
Kwota: 236 000,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość wspólna - udział
Uwagi: udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 549/5770 części (dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie II.2, wartość udziału uwzględniona w wartości lokalu)

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2107 m2
Wartość
Kwota: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: PBU Interbud-West sp. z o.o.
Liczba udziałów: 218
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: 218 udziałów - 20,8%
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Energoinstal S.A. Al. Roździeńskiego 188d 40-203 Katowice
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2011

Nazwa i siedziba: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013

Łączny dochód
Kwota: 53 398,74 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 18 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu emerytury
Kwota: 59 903,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 110 897,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Zegarek Rolex (2004 r.) Oyster Perpetual Datejust
Wartość: 20 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie wobec Miasta [ukryte] w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności - zobowiązanie w wysokości 50% kwoty 86 000 PLN
Cała kwota: 43 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Data: 2019-10-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Komarnicki
Data urodzenia: 1945-07-13
Miejsce urodzenia: Wysocko Wyżne
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 103 611,98 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy BPH
Pełna kwota: 425 000,00 PLN

Nazwa: Alior Bank SA - lokata terminowa
Pełna kwota: 950 000,00 PLN

Nazwa: obligacje IDS1018 Ministra Finansów
Pełna kwota: 1 080 009,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 350 m2
Powierzchnia działki: 2058 m2
Wartość
Wartość domu: 1 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%
Uwagi: wartość działki uwzględniona w wartości domu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 54,90 m2
Wartość
Kwota: 236 000,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość wspólna - udział
Uwagi: udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 549/5770 części (dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie II.2, wartość udziału uwzględniona w wartości lokalu)

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2107 m2
Wartość
Kwota: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: PBU Interbud-West sp. z o.o.
Liczba udziałów: 218
Dochód
Kwota: 0
Uwagi: 218 udziałów - 20,8%
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Energoinstal S.A. Al. Roździeńskiego 188d 40-203 Katowice
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2011

Nazwa i siedziba: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013

Łączny dochód
Kwota: 23 910,61 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 12 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu emerytury
Kwota: 34 358,14 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 53 661,27 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich
Kwota: 19 801,60 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Zegarek Rolex (2004 r.) Oyster Perpetual Datejust
Wartość: 20 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie wobec Miasta [ukryte] w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności - zobowiązanie w wysokości 50% kwoty 86000 PLN
Cała kwota: 43 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Data: 2019-09-04
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Komarnicki
Data urodzenia: 1945-07-13
Miejsce urodzenia: Wysocko Wyżne
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje IDS1018 Ministra Finansów
Pełna kwota: 1 080 009,00 PLN

Nazwa: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy BPH
Pełna kwota: 450 000,00 PLN

Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali
Pełna kwota: 450 000,00 PLN

Nazwa: Santander Consumer Bank - lokata depozytowa
Pełna kwota: 1 000 000,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 350 m2
Powierzchnia działki: 2058 m2
Wartość
Wartość domu: 1 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%
Uwagi: wartość działki uwzględniona w wartości domu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 54,90 m2
Wartość
Kwota: 236 000,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość wspólna - udział
Uwagi: udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 549/5770 części (dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie II.2, wartość udziału uwzględniona w wartości lokalu)

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2107 m2
Wartość
Kwota: 200 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: PBU Interbud-West sp. z o.o.
Liczba udziałów: 218
Dochód
Kwota: 0
Uwagi: 218 udziałów - 20,8%
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Energoinstal S.A. Al. Roździeńskiego 188d 40-203 Katowice
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2011-XX-XX

Nazwa i siedziba: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-XX-XX

Łączny dochód
Kwota: 53 398,74 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 18 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu emerytury
Kwota: 59 903,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 110 897,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich
Kwota: 300 062,40 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Zegarek Rolex (2004 r.) Oyster Perpetual Datejust
Wartość: 20 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie wobec Miasta Gorzów Wielkopolski w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności - zobowiązanie w wysokości 50% kwoty 86000 PLN
Cała kwota: 43 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Data: 2019-04-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Komarnicki
Data urodzenia: 1945-07-13
Miejsce urodzenia: Wysocko Wyżne
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9692,52 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje IDS1018 Ministra Finansów
Pełna kwota: 1 080 009,00 PLN

Nazwa: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy BPH
Pełna kwota: 450 000 PLN

Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali
Pełna kwota: 450 000 PLN

Nazwa: Bank Ochrony Środowiska - lokata depozytowa
Pełna kwota: 1 000 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 350 m2
Powierzchnia działki: 2058 m2
Wartość
Wartość domu: 1 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%
Uwagi: wartość działki uwzględniona w wartości domu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 54,90 m2
Wartość
Kwota: 236 000,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość wspólna - udział
Uwagi: udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 549/5770 części (dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie II.2, wartość udziału uwzględniona w wartości lokalu)

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2107 m2
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: PBU Interbud-West sp. z o.o.
Liczba udziałów: 218
Dochód
Kwota: 0
Uwagi: 218 udziałów - 20,8%
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PBU Interbud-West sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 51 66-400 Gorzów Wlkp.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Do kiedy: 2017-02-07
Uwagi: wykreślenie z KRS 8 maja 2017 r.

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Energoinstal S.A. Al. Roździeńskiego 188d. 40-203 Katowice
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2011-XX-XX

Nazwa i siedziba: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-XX-XX

Łączny dochód
Kwota: 56 712
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 18 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu emerytury
Kwota: 58 409,68 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich
Kwota: 1649,76 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 118 580,57 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Zegarek Rolex (2004 r.) Oyster Perpetual Datejust
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Zobowiązanie wobec [ukryte] w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności - zobowiązanie w wysokości 50% kwoty 86000 PLN
Podpis
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Data: 2018-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Komarnicki
Data urodzenia: 1945-07-13
Miejsce urodzenia: Wysocko Wyżne
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 780,51 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje IDS1018 Ministra Finansów
Pełna kwota: 1 080 009,00 PLN

Nazwa: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy BPH
Pełna kwota: 450 000 PLN

Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali
Pełna kwota: 450 000 PLN

Nazwa: Bank Ochrony Środowiska - lokata depozytowa
Pełna kwota: 1 000 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 350 m2
Powierzchnia działki: 2058 m2
Wartość
Wartość domu: 1 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%
Uwagi: wartość działki uwzględniona w własności domu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 54,90 m2
Wartość
Kwota: 236 000,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość wspólna - udział
Uwagi: udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 549/5770 części (dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie II.2, wartość udziału uwzględniona w wartości lokalu)

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2107 m2
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: PBU Interbud-West sp. z o.o.
Liczba udziałów: 218
Uwagi: (218 udziałów - 20,8%) dochód w wysokości: 20200 PLN majątek odrębny z tytułu dywidendy w związku z posiadanymi udziałami w Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST sp. z o.o., które to udziały darowałem mojemu synowi Sebastianowi Komarnickiemu w dniu 30 grudnia 2016 r.
VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Przedmiot działalności: nie
Dochód / Przychód
Przychód: 107 243,14 PLN
Strata: 146 137,94 PLN
Uwagi: majątek odrębny działalność była prowadzona do dnia 31 lipca 2016 r.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PBU Interbud-West sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 51 66-400 Gorzów Wlkp.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-XX-XX
Uwagi: łączny dochód z 3 spółek handlowych w roku ubiegłym - 74836,44 PLN, majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Energoinstal S.A. Al. Roździeńskiego 188d. 40-203 Katowice
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2011-XX-XX
Uwagi: łączny dochód z 3 spółek handlowych w roku ubiegłym - 74836,44 PLN, majątek odrębny

Nazwa i siedziba: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2013-XX-XX
Uwagi: łączny dochód z 3 spółek handlowych w roku ubiegłym: 74113,32 PLN majątek odrębny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 219 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu emerytury
Kwota: 58 173,06 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich
Kwota: 1046,81 PLN

Opis: dochód z tytułu uposażenia senatorskiego
Kwota: 49 016,50 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Zegarek Rolex (2004 r.) Oyster Perpetual Datejust
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Zobowiązanie wobec [ukryte] w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności - zobowiązanie w wysokości 50% kwoty 86000 PLN
Podpis
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Data: 2017-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Komarnicki
Data urodzenia: 1945-07-13
Miejsce urodzenia: Wysocko Wyżne
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 548,06 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje IDS1018 Ministra Finansów
Pełna kwota: 1 080 009,00 PLN

Nazwa: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy BPH
Pełna kwota: 450 000 PLN

Nazwa: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali
Pełna kwota: 433 488,39 PLN

Nazwa: Bank Zachodni WBK - lokata depozytowa
Pełna kwota: 1 000 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 350 m2
Powierzchnia działki: 2058 m2
Wartość
Wartość domu: 1 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%
Uwagi: wartość działki uwzględniona w własności domu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 54,90 m2
Wartość
Kwota: 236 000,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, własność

Powierzchnia: 35,60 m2
Wartość
Kwota: 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, własność

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość wspólna - udział
Uwagi: udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 549/5770 części (dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie II.2, wartość udziału uwzględniona w wartości lokalu)

Rodzaj: nieruchomość wspólna - udział
Tytuł prawny: udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 356/31731 części (dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie II.3, wartość udziału uwzględniona w wartości lokalu)

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2170 m2
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%

Rodzaj: nieruchomość
Wartość
Kwota: 20 000 PLN
Tytuł prawny: 1/5 udziału
Uwagi: wartość około udział został przekazany bratu w lutym br. aktem notarialnym

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: PBU Interbud-West sp. z o.o.
Liczba udziałów: 218
Uwagi: (218 udziałów - 20,8%) dochód w wysokości (dla dwóch spółek) - 22220,17 PLN majątek odrębny

Emitent udziałów: Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest sp. z o.o.
Liczba udziałów: 101
Uwagi: (101 udziałów - 33%) dochód w wysokości (dla dwóch spółek) - 22220,17 PLN majątek odrębny

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 177 755,43 PLN
Dochód: 69 858,39 PLN
Uwagi ogólne: majątek odrębny
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PBU Interbud-West sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 51 66-400 Gorzów Wlkp
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005
Uwagi: łączny dochód z 3 spółek handlowych w roku ubiegłym - 74836,44 PLN, majątek odrębny

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Energoinstal S.A. Al. Roździeńskiego 188d. 40-203 Katowice
Funkcja
Od kiedy: 2011
Uwagi: łączny dochód z 3 spółek handlowych w roku ubiegłym - 74836,44 PLN, majątek odrębny

Nazwa i siedziba: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz
Funkcja
Od kiedy: 2013
Uwagi: łączny dochód z 3 spółek handlowych w roku ubiegłym - 74836,44 PLN, majątek odrębny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu emerytury
Kwota: 57 987,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich
Kwota: 6770,95 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 740 XD
Rok produkcji: 2011
Wartość: 123 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Inne mienie
Opis: Zegarek Rolex (2004 r.) Oyster Perpetual Datejust
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Zobowiązanie wobec miasta Gorzów Wielkopolski w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności - zobowiązanie w wysokości 50% kwoty 86000 PLN
Podpis
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Data: 2016-04-27
Uwaga / Sprostowanie: Senator złożył sprostowanie, w którym stanowi o udziale w nieruchomości, przekazane w lutym 2016 r. swojemu bratu.
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Władysław
Nazwisko: Komarnicki
Data urodzenia: 1945-07-13
Miejsce urodzenia: Wysocko Wyżne
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 176 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje IDS1018 Ministra Finansów
Pełna kwota: 1 080 009,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Uwagi ogólne: pod papierami wartościowymi dopisano: na kwotę: 0.900.000 - własność odrębna na kwotę: 1.000.000 - własność odrębna
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 350 m2
Powierzchnia działki: 2058 m2
Wartość
Wartość domu: 1 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%
Uwagi: wartość działki uwzględniona w własności domu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 54,90 m2
Wartość
Kwota: 236 000,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, własność

Powierzchnia: 35,60 m2
Wartość
Kwota: 100 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość wspólna - udział
Uwagi: udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 549/5770 części (dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie II.2, wartość udziału uwzględniona w wartości lokalu)

Rodzaj: nieruchomość wspólna - udział
Tytuł prawny: udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 356/31731 części (dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie II.3, wartość udziału uwzględniona w wartości lokalu)

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2170 m2
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 50%

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Łączny dochód
Kwota: 17 998,17 PLN
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: PBU Interbud-West sp. z o.o.
Liczba udziałów: 218
Uwagi: (218 udziałów - 20,8%) dochód w wysokości (dla dwóch spółek) - 17998,17 PLN

Emitent udziałów: Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest sp. z o.o.
Liczba udziałów: 101
Uwagi: (101 udziałów - 33%) dochód w wysokości (dla dwóch spółek) - 17998,17 PLN

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 171 322,22 PLN
Dochód: 7349,57 PLN
Uwagi ogólne: majątek odrębny
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PBU Interbud-West sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 51 66-400 Gorzów Wlkp
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005
Uwagi: łączny dochód z 3 spółek handlowych w roku ubiegłym - 71696,58 PLN

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Energoinstal S.A. Al. Roździeńskiego 188d. 40-203 Katowice
Funkcja
Od kiedy: 2011
Uwagi: łączny dochód z 3 spółek handlowych w roku ubiegłym - 71696,58 PLN

Nazwa i siedziba: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz
Funkcja
Od kiedy: 2013
Uwagi: łączny dochód z 3 spółek handlowych w roku ubiegłym - 71696,58 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu najmu
Kwota: 21 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis: dochód z tytułu emerytury
Kwota: 57 473,72 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: 740 XD
Rok produkcji: 2011
Wartość: 160 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Inne mienie
Opis: Zegarek Rolex (2004 r.) Oyster Perpetual Datejust
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Zobowiązanie wobec miasta Gorzów Wielkopolski w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności - zobowiązanie w wysokości 50% kwoty 86 000 PLN
Cała kwota: 86 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Data: 2015-11-11