Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1960-03-23, Przemyśl
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Profesor Nauk Humanistycznych w zakresie filozofii. Ukończył informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie oraz filozofię na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Asystent księdza prof. Józefa... Tischnera (1985–1997). Wykładowca UPJP II (od 1989 r.) i Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 1993 r.) Odbył zagraniczne staże naukowe. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W okresie 2002–05 pełnił funkcję prodziekana, a w 2005-2008 r. dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2008–2012 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, następnie rektorem tej uczelni (2012–2015). Radny miasta Rzeszów, członek zarządu miasta (1998-2002). Nie należy do partii politycznej. W latach 2015-2018 sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiada w komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
1.12.2015 – 12.03.2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sekretarz stanu, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl
,
źródło
od 12.11.2015
Senat RP IX kadencji, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu www.senat.gov.pl
od 13.11.2015
Senat RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Uproszczenia polskiego sytemu prawnego

W Wyższej Izbie parlamentu będę działał na rzecz uproszczenia polskiego sytemu prawnego i oczyszczenia go z ogromnej liczby zbędnych regulacji.

Źródło: www.aleksanderbobko.pl

Data obietnicy: wrzesień 2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
prawo
ustrój państwa
PiS
Odbiurokratyzowanie życia uczelni wyższych

Odbiurokratyzowanie życia uczelni wyższych jest więc jednym z pilniejszych zadań, a środkiem ku temu będzie zmiana ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która w opinii znakomitej większości środowiska, utrudnia normalną działalność akademicką.

Źródło: www.aleksanderbobko.pl

Data obietnicy: wrzesień 2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory 2015
PiS
Fundusze europejskie

W Senacie podejmę działania na rzecz uproszczenia przepisów dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania funduszy, zwiększenia racjonalności wydatków.

Źródło: www.aleksanderbobko.pl

Data obietnicy: wrzesień 2015

sprawy europejskie
budżet państwa i podatki
wybory 2015
PiS
Zmiany w systemie oświaty

[Zmiany] Powinny gwarantować prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym systemem wartości, a jednocześnie uwalniać nauczycieli od niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych, by mogli w pełni wykorzystać swoje umiejętności dla nauczania i wychowywania naszej młodzieży.

Źródło: www.aleksanderbobko.pl

Data obietnicy: wrzesień 2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
edukacja i szkolnictwo wyższe
PiS
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2016)

Kwestionariusz po wyborach

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W obecnej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Mieszkańcy gminy wybierają radę (organ prawodawczy i kontrolny) oraz wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta (organ wykonawczy), które realizują różne zadania związane z zarządzaniem gminą. Które z poniżej wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w samorządzie, aby zmienić relacje między radą gminy a wójtem?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
  1. Wójt powinien być wybierany przez radę gminy, a nie w wyborach powszechnych przez mieszkańców.
  2. Należy zwiększyć kompetencje komisji rewizyjnej rady gminy.
  3. Kierownictwo w komisjach rewizyjnych w radach gmin powinni obejmować radni opozycji.
  4. Rada gminy powinna mieć bezpośredni wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przychodnie, miejskie zakłady dróg, straż miejska itp.).
  5. Radni powinni dysponować własnym budżetem na zamawianie ekspertyz i opinii prawnych.
  6. Należy powołać biura obsługi rad z własnym budżetem.
  7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej