Informacje ogólne

Prezydent miasta Świętochłowice

Data i miejsce urodzenia: 1977
Zawód: broker technologii
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice
Okręg: Świętochłowice
Liczba głosów: 5 537 (31,20%)
Liczba głosów (II tura): 8 823 (50,35%)
Ukończył politologię na Uniwersytecie Szczecińskim. W l. 2007-2011 inspektor w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w l. 2011-2012 zarządzał projektami informatycznymi w firmie konsultingowej. W l. 2012-2016 zatrudniony w biurze Rektora Politechniki Śląskiej. Od 2016 r. broker technologii... w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Prezes Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice. W wyborach samorządowych w 2018 r. kandydował na stanowisko prezydenta Świętochłowic; wygrał w drugiej turze, zdobywając 8823 (50,35 proc.) głosy.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 22.11.2018
Urząd Miasta Świętochłowic, prezydent miasta, Świętochłowice, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice, liczba głosów: 8823
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Serwis swietochlowice.naszemiasto.pl swietochlowice.naszemiasto.pl
2018
kandydat na prezydenta miasta Świętochłowic, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice, Świętochłowice, liczba głosów: 8823
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
2018
kandydat na radnego do Rady Miasta Świętochłowic, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice, liczba głosów: 679
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Daniel Robert
Nazwisko: Beger
Data urodzenia: 1977-03-20
Miejsce urodzenia: Sztum
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Świętochłowice
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość
Kwota: 190 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: SCHŚZWiU - umowa
Kwota: 2710,58 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis: Politechnika Śląska - umowa o pracę
Kwota: 64 060,77 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis: Urząd Miejski w Świętochłowicach - umowa o pracę
Kwota: 14 443,98 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis
Miejscowość: Świętochłowice
Data: 2019-04-30
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył korektę, w której stanowi że pozycje oszczędności oraz dochodów (pkt I oraz IX) stanowią małżeńską wspólnotę majątkową.
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Daniel Robert
Nazwisko: Beger
Data urodzenia: 1977-03-20
Miejsce urodzenia: Sztum
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Świętochłowice
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 9000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość
Kwota: 190 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Politechnika Śląska (umowa o pracę)
Kwota: 60 890,13 PLN
Podpis
Miejscowość: Świętochłowice
Data: 2018-12-21

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Odpowiedź miast na zmiany w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
dostosowanie organizacyjne sieci świętochłowickich szkół i placówek do warunków społeczno-gospodarczych regionu
2
doskonalenie jakości działań oświatowych
3
modernizacja bazy edukacyjnej i wyposażenia w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć? 
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
  Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?  
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/Pana zdaniem powinni zarabiać nauczyciele z pięcioletnim stażem w Państwa mieście?
 1. Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  W 2017 r. weszła w życie reforma oświaty, która między innymi likwiduje gimnazja, wydłuża naukę w szkole podstawowej z 6 do 8 lat, a w szkole ponadpodstawowej z 3 do 4 lat (do 5 w technikach). W 2019 r. do szkół średnich będzie aplikować ponad 700 tys. uczniów - pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas wygaszanych gimnazjów. To dwukrotnie więcej uczniów niż w rekrutacjach w 2018 r. i 2020 r. W efekcie przez kilka lat szkoły ponadpodstawowe będą przepełnione. Jak zapewnić kadrę nauczycielską na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zatrudnić młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty.
 2. Należy zwiększyć liczbę godzin pracy już zatrudnionych nauczycieli.
 3. Należy przede wszystkim dążyć do zatrzymania w pracy nauczycieli w wieku emerytalnym.
 4. Należy zwiększyć dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkołach z kumulacją roczników.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania planuje Pan/Pani wykorzystać, by przygotować szkoły na okresowe zwiększenie liczby uczniów?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyły się w systemie zmianowym.
 2. Uruchomienie dodatkowych klas, które będą uczyć się w wynajętych pomieszczeniach poza budynkiem szkoły.
 3. Prowadzenie części lekcji w soboty.
 4. Zwiększenie liczby uczniów w klasie.
 5. Kierowanie uczniów do szkół, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Większa liczba uczniów szkół ponadpodstawowych to nie tylko konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni i kadry nauczycielskiej, ale też m.in. organizacja dojazdów, zajęć sportowych i kulturalnych. Prosimy o wymienienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się samorządy w związku z reformą oświaty.
1
modernizacja bazy szkolnej
2
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i tworzenie baz sportowo-rekreacyjnych i doposażenie w sprzęt sportowy
3
przygotowanie oferty zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb uczniów i możliwości finansowych Miasta
Miejsce na rozwinięcie odpowiedzi i dodatkowe komentarze.
Wprowadzone reformą zmiany zwiększają nakłady finansowe na reorganizację sieci szkół, tj. - powodują potrzebę dostosowywania bazy szkół, tworzenie pracowni przedmiotowych, modernizacje i doposażenie bazy sportowo-rekreacyjnej szkół, - zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji i obsługi skutkujące częściową likwidacją stanowisk, Duży problem stanowią: -wymuszone reformą zmiany w zatrudnieniu nauczycieli, brak stabilizacji i identyfikacji z miejscem pracy z powodu uzupełniania etatu (etat łączony) – praca w dwóch a nawet w trzech szkołach, utrudniony kontakt rodzica z nauczycielem.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej