Informacje ogólne

Prezydent miasta Bytom

Data i miejsce urodzenia: 1977-01-13, Bytom
Zawód: urzędnik, działacz sportowy, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg: Bytom
Liczba głosów: 16 059 (30,27%)
Liczba głosów (II tura): 22 620 (53,54%)
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Ma wykształcenie wyższe pedagogiczne. Był zawodnikiem sekcji boksu GKS Szombierki i klubu „Polonia” Świdnica. W l. 2002-2006 kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w OSiR w Bytomiu. W l. 2011-2016... wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Od 2014 r. dyrektor Szpitala nr 2 w Mysłowicach, wiceprezes Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Prezes Stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto. Samorządowiec: w l. 2002-2018 radny Rady Miasta Bytom; w 2002 r. i 2006 r. kandydował z list SLD, w 2014 r. – PO. Należał do SLD, od 2007 r. bezpartyjny. W l. 2010-2012 wiceprezydent miasta. W l. 2010 i 2018 ubiegał się o urząd prezydenta Bytomia - wygrał za drugim razem, w drugiej turze, po otrzymaniu 22620 (53,54 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 30.11.2018
Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wiceprzewodniczący, Katowice
źródło
serwis bytom.pl www.bytom.pl
od 19.11.2018
Urząd Miasta Bytomia, prezydent miasta, Bytom, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, liczba głosów: 22 620
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Serwis dziennikzachodni.pl dziennikzachodni.pl
2018
kandydat na prezydenta miasta Bytomia, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Bytom, liczba głosów: 22 620
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


bezpieczeństwo

przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom

Źródło: gazetabytomska.pl

bezpieczeństwo
sprawy lokalne
Odpady

Zlikwiduję nielegalne wysypiska i zwrócę miasto bytomianom.

Źródło: gazetabytomska.pl

gospodarka komunalna
sprawy lokalne
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Maciej
Nazwisko: Wołosz
Data urodzenia: 1977-01-13
Miejsce urodzenia: Bytom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski
Stanowisko lub funkcja: prezydent Bytomia
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie
Pełna kwota: 5019,01 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 100 m2
Powierzchnia działki: 661 m2
Wartość domu: 440 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną domu i działki
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: drewniany dom letniskowy na terenie dzierżawionym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 66 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 609 m2
Wartość: 73 080,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: droga - udział
Wartość: 2186,83 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 148 907,37 PLN brutto

Opis: diety radnego
Kwota: 21 195,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Hyundai
Model: i30SW
Rok produkcji: 2012
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: X3
Rok produkcji: 2012
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO BP - czas kredytowania 240 msc
Cała kwota: 294 906,15 PLN
Podpis
Miejscowość: Bytom
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Maciej
Nazwisko: Wołosz
Data urodzenia: 1977-01-13
Miejsce urodzenia: Bytom
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski
Stanowisko lub funkcja: prezydent Bytomia
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa ubezpieczeniowa na życie
Pełna kwota: 5019,01 PLN
Uwagi: podano wartość polisy
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 100 m2
Powierzchnia działki: 661 m2
Wartość domu: 440 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną domu i działki
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: drewniany dom letniskowy na terenie dzierżawionym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 66 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 609 m2
Wartość: 73 080,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: droga - udział
Wartość: 2186,83 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 144 718,04 PLN brutto

Opis: diety radnego
Kwota: 21 195,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO BP - czas kredytowania 240 msc
Cała kwota: 294 906,15 PLN
Podpis
Miejscowość: Bytom
Data: 2018-12-18
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Zwiększenie środków na inwestycję w infastukturę
2
Doposażenie pracowni przedmiotowych
3
Zapewnienie pracy kadrze bytomskiej oświaty
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Prezydenci miast o zmianach w edukacji, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/6)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
86%
wspólne pytania
4
zgodność
86%
wspólne pytania
4
zgodność
86%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
68%
wspólne pytania
4
zgodność
68%
wspólne pytania
4
zgodność
68%

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Wykorzystanie obszernej i taniej bazy mieszkaniowej oraz lokali do prowadzenia działalności gospodarczej i, przy rozwoju komunikacji publicznej oraz infrastruktury drogowej, uczynienie z Bytomia atrakcyjnego, przyjaznego, bezpiecznego miejsca do życia dla młodych rodzin i prowadzenia biznesu, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Likwidacja nielegalnych wysypisk i wyrzucenie mafii śmieciowej z Bytomia.
Przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem.
Uczynienie Bytomia atrakcyjnym i wiarygodnem partnerem dla inwestorów.
Uczynienie Bytomia miastem przyjaznym dla mieszkańców.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast, 2018)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/40)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
9
zgodność
75%
wspólne pytania
36
zgodność
72%
wspólne pytania
6
zgodność
71%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
31
zgodność
39%
wspólne pytania
33
zgodność
52%
wspólne pytania
7
zgodność
54%