Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1978
Wykształcenie: wyższe

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Prosimy podać pełną nazwa komitetu, z którego kandyduje Pan/Pani w wyborach.
Lewica
Prosimy wybrać miasto, w którym kandyduje Pan/Pani w wyborach na prezydenta.
 1. Kielce
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna dążyć do budowy dobrych relacji z sąsiadami, szerokich koalicji w polityce międzynarodowej. Gospodarczo stawiać na innowacyjność, ekonomicznie na sprawiedliwą redystrybucję dóbr, a społecznie na wyrównywanie szans. Absolutnie im wcześniej tym lepiej Polska musi zadbać o środowisko naturalne.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
System opieki zdrowotnej.
2
Sądownictwo i praworządność (naprawa państwa po dewastacji dokonanej przez PiS).
3
Reforma oświaty w zakresie wiedzy, zasad i metod nauczania.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Doprowadzić do sfinansowania najpotrzebniejszych inwestycji rządowych w moim regionie. Chodzi głownie o infrastrukturę drogową i kolejową.
2
Przywrócić finansowanie leczenia niepłodności metodą in vitro.
3
Przywrócić ład konstytucyjny.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Zatrzymanie i odwrócenie tendencji wyludniania się miasta poprzez tworzenie warunków sprzyjających tworzeniu dobrze płatnych miejsc pracy w sektorze prywatnym.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Stworzę warunki do rozwoju dobrze płatnych miejsc pracy w lokalnej gospodarce. Wiem jak to zrobić, zawodowo zajmuję się nawiązywaniem i budowaniem relacji biznesowych. Jako radny, znam też realia samorządowe. Stworzę speckomórkę - projekt pod nazwą BIZNESLINK - złożoną z praktyków biznesu, aby dbać o lokalną przedsiębiorczość i przyciągać zewnętrznych inwestorów.
Uporządkuję miasto, aby było przyjazne mieszkańcom - zaczniemy inwestować w zapomniane osiedla, drogi, chodniki, parkingi, place zabaw, infrastrukturę rowerową i tereny zielone.
Wprowadzę dyscyplinę finansową pozwalającą skończyć z niepotrzebnymi wydatkami. Dzięki czemu znajdą się pieniądze na żłobki, przedszkola, dofinansowanie leczenia metodą "in vitro" czy przejazdy komunikacją miejską bez opłaty za bilet wzorem innych miast w Polsce i na świecie - tak zmniejszymy korki, zanieczyszczenie powietrza i wydatki na remonty dróg.
Wprowadzę zasadę transparentości władzy i rzetelnego konsultowania z mieszkańcami kluczowych decyzji. Tak, aby żadna istotna zmiana nie została przeprowadzona bez udziału kielczan. Przeprowadzę audyt stanu miasta i instytucji miejskich.
Obniżymy podatek od nieruchomości dla lokalnych firm, a zwiększymy dla obiektów handlowych. Oszczędności, fundusze unijne i racjonalna polityka finansowa pozwoli na rewitalizację terenów od zalewu przez całą dolinę Silnicy po stadion leśny, a także modernizację takich obiektów jak odkryty basen przy ul.Szczecińskiej czy Wzgórze Karscha.
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 14. Inne (jakie?): Tworzenie warunków dla rozwoju dobrze płatnych miejsc pracy.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

5.04.2024, Kielce potrzebują inwestycji od zaraz

…stanęło siedmioro kandydatek i kandydatów. Na karcie wyborczej kielczanie znajdą obecnego wiceprezydenta, członka Nowej Lewicy,  Marcina Chłodnicki ego (Lewica), byłą wiceprezydent miasta (2021-2023)  Agatę Wojd ę (KO), troje miejskich radnych – przedsiębiorcę…

20.03.2024, Kandydaci w liczbach, wyborcza demografia

…Berkowicz i Łukasz Gibała – obaj zawalczą o Kraków, Jerzy Michalak (związany z Bezpartyjnymi Samorządowcami) we Wrocławiu, Marcin Chłodnicki (Nowa Lewica) w Kielcach. Do olsztyńskiego magistratu chce wrócić były prezydent Olsztyna w l. 2001-2008 – Czesław…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie