Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 9
Miejsce na liście: 8
Przynależność do partii: Partia Zieloni
Miejsce zamieszkania: Łódź

Informacje ogólne

Zawód: programista aplikacji
Absolwentka filologii romańskiej i programowania na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo zajmuje się jakością aplikacji i prowadzeniem projektów informatycznych w środowisku międzynarodowym. Jest członkinią zarządu w Stowarzyszeniu Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom oraz wolontariuszką w Fundacji... Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva. Przewodnicząca koła Partia Zieloni - Łódź oraz koordynatorka regionalnej Partii Zieloni.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Magdalena Anna Gałkiewicz
Data urodzenia
03.05.1979
Miejsce urodzenia
Łódź
Ostatnio wykonywany zawód
Software Quality Officer
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego: - Wydział Filologiczny (Filologia Romańska, specjalizacja: Literatura) - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Informatyka Stosowana, specjalizacja: Programowanie)
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Łódź, okręg nr 9
Komitet wyborczy:
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Numer na liście wyborczej:
8
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  magdalena.galkiewicz@partiazieloni.pl
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
  https://partiazieloni.pl/magdalena-galkiewicz/
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/MagdaAnnaGalkiewicz/
 5. YouTube
 6. Twitter
  https://twitter.com/MadaLenaGie
 7. Instagram
  https://www.instagram.com/magdalena.galkiewicz/
 8. Inne strony
  https://www.linkedin.com/in/magdalena-ga%C5%82kiewicz/
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kontakt z biurem wyborczym
adres
telefon
e-mail
beata.bilska@partiazieloni.pl
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Mam 40 lat, 2 dyplomy studiów wyższych (Filologia Romańska na Wydziale Filologicznym UŁ oraz Informatyka Stosowana na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ), jestem absolwentką 27 Szkoła Liderów Politycznych. Zawodowo zajmuję się jakością aplikacji oraz prowadzeniem projektów informatycznych w Orange Polska S.A. Działam społecznie w stowarzyszeniu Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom jako członkini zarządu i aktywistka, nadzoruję także finanse stowarzyszenia. Jestem przewodniczącą łódzkiego koła oraz koordynatorką regionu łódzkiego Partii Zieloni, wolontariuszką w Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, działaczką w Łódzkim Ruchu Antyłowieckim. Z ramienia stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom działam w koalicji łódzkich organizacji pozarządowych zrzeszonych w Łódzkim Panelu Klimatycznym. Działam również w ruchach społecznych Polska Dla Zwierząt oraz Strajk dla Ziemi - Earth Strike Łódź. Jestem członkinią komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Ratujmy Kobiety 2017 oraz Projekt Świeckie Państwo. Biorę aktywny udział w działaniach opozycji demokratycznej, sprzeciwiając się łamaniu praworządności, praw człowieka, w obronie polskiej przyrody i praw zwierząt.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Język angielski i j francuski na poziomie zaawansowanym, używam go każdego dnia w mowie i piśmie w mojej pracy zawodowej. Język hiszpański na poziomie średniozaawansowanym, jestem w trakcie nauki.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
1. Najważniejszym wyzwaniem dzisiaj, jest walka z kryzysem klimatycznym poprzez: - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i postawienie na czystą, tanią i rozproszoną energię odnawialną, niezależną od dużych koncernów energetycznych, dostępną dla każdego - działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i środowiska. Przedstawienie obecnego modelu gospodarki opartej na nieskrępowanej eksploatacji zasobów naturalnych na rozwój zrównoważony. Wsparcie i rozwój ekologicznego rolnictwa, zdrowej żywności (docelowe odejście od przemysłowej hodowli zwierząt oraz rolniczej produkcji przemysłowej) 2. Przywrócenie rządów prawa w Polsce 3. Przewrócenie kobietom pełni praw, pełnia praw dla mniejszości 4. Ochrona praw zwierząt 5. Zapewnienie dobrych usług publicznych, tj. służba zdrowia, edukacja, komunikacja publiczna 6. Rozdział Państwa od Kościoła - mniej centralizacji, więcej samorządu
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Reforma całego podejścia Polski do kwestii ochrony środowiska (bioróżnorodność, woda, lasy, zwierzęta) i energetyki (jako kluczowe obszary w zakresie polityki klimatycznej)
2
Reforma usług publicznych: służby zdrowia i systemu edukacji
3
Odbudowa i wzmocnienie instytucji i narzędzi demokratycznych i praworządności w Polsce, ochrona praw człowieka w tym praw kobiet oraz mniejszości, rozdział Państwa od Kościoła
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ochrona bioróżnorodności, środowiska oraz praw zwierząt poprzez głęboką reformę rolnictwa, Lasów Państwowych oraz likwidacje przemysłu łowieckiego
2
Opracowanie Strategii Energetyczno-Klimatycznej oraz stworzenie regionalnych planów sprawiedliwej transformacji energetycznej - we współpracy z pracownikami sektora energetycznego, który pozwoli przejść na odnawialne źródła energii do 2040 i umożliwi każdej obywatelce i obywatelowi, wspólnotom, spółdzielniom, gminom i miastom na budowę własnych instalacji OZE
3
Rozdział Państwa od Kościoła, wprowadzenie jawności finansowania oraz likwidacja przywilejów finansowych kościołów i związków wyznaniowych; przywrócenie kobietom pełni praw, przyznanie pełni praw mniejszościom
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Służba zdrowia nie może być nastawiona na zysk, bo nie taki jest jego cel systemowy. Służba zdrowia nie może w żadnej mierze mieć charakterze wykluczający. Dopuszczam możliwość pewnych usług wykonywanych na zasadach komercyjnych, ale dotyczy to zabiegów dobrowolnych spoza puli podstawowej opieki zdrowotnej. Służba zdrowia powinna mieć zapewnione finansowanie na poziomie 6,8% PKB. To powinno zapewnić skrócenie kolejek do specjalistów o 70% (średnio do około 21 dni).
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Kobieta powinna mieć absolutne prawdo do decydowaniu o macierzyństwie. Państwo powinno zapewnić refundowany dostęp do antykoncepcji , w tym awaryjnej (bez recepty), w pełni refundowane in vitro, , dostęp do zabiegu przerywania ciąży, badania prenatalne, poród wolny od bólu oraz opiekę okołoporodową wszystkim obywatelkom. Należy znieść klauzulę sumienia również w aptekach i instytucjach publicznych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Odejście od węgla i przejście na odnawialne źródła energii nie musi oznaczać wzrostu cen prądu. Zielone technologie cały czas przechodzą dynamiczny rozwój i są coraz tańsze. Tak naprawdę tylko przejście na OZE pozwoli nam w przyszłość zapewnić nam tanią i czystą energię. Polityka energetyczna to również nie tylko zmiana źródła i sposobu wytwarzania energii, ale także termomodernizacja domów, inteligentne sieci energetyczne oraz szeroko pojęta efektywność energetyczna - czyli szukanie oszczędność na optymalnym i bezstratnym wykorzystaniu energii. Ważne jest, aby transformacja energetyczna była również sprawiedliwa dla pracowników sektora energetycznego, ale również dla konsumentów. By nikt nie został bez pracy lub z wysokimi rachunkami za prąd i ogrzewanie. Dlatego bardzo ważne jest stworzenie programów osłonowych, które zapewnią ochronę osób zagrożonych ubóstwem energetycznym w okresie przejściowego wzrostu cen energii.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tylko naturalne, dzikie rzeki - mogą chronić nas przed susza, - mają niezwykła zdolność do samooczyszczania się, - są domem dla większości gatunków ptaków gnieżdżących się w Polsce, - to tysiące kilometrów przepięknego krajobrazu
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Należy wprowadzić progriaesywną opłatę za emisje gazów cieplarnnych oraz zanieczyszczeie środowiska
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Brak opodatkowania gigantów cyfrowych to ogromna dziura w naszym budżecie. Jednocześnie system ZUS jest niesprawiedliwy, stąd niezbędna jest jego reforma - wprowadzenie ZUS liniowego od poziomu dochodów, z jednoczesnych obniżeniem minimalnej stawki do 300 zł.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne (jakie?): Zachęty dla osób starszych, chcących pozostawać na rynku pracy
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Należy sprawić, aby system zapewniał im odpowiednie prawa i ułatwiał załatwianie formalności, tak, aby mogli oni rzeczywiście pracować tu legalnie i zgodnie z polskim prawem. Obecnie system jest mało przejrzysty, nieprzyjazny i ma mnóstwo luk.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Populacja Polski jak i świata musi pogodzić się z starzeniem się i powolną redukcją populacji - polityka zachęcająca do posiadania większej liczby dzieci jest antyekologiczna. Należy być otwartym na pracowników z zagranicy, ale sprawę starzejącej się populacji trzeba rozwiązać systemowo. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy zrównać i wprowadzić elastyczne rozwiązania, które zachęcą osoby starsze do pozostania na rynku pracy.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Należy wprowadzić szeroki pakiet przeciwdziałający dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, religię (lub ateizm). Poprzez Akt Odnowy Demokracji należy cofnąć reformę sądownictwa, która ograniczyła niezależność sądów oraz naruszyła trójpodział władzy. Polska powinna się wycofać z nielegalnego inwigilowania społeczeństwa programem PEGASUS. Należy natychmiast rozdzielić Państwo od Kościoła, wszystkie symbole religijne muszą zniknąć z instytucji państwowych, finansowanie kościołów i związków wyznaniowych musi być jawne i kontrolowane, należy znieść przywileje finansowe instytucji kościoła. Należy uzdrowić służbę zdrowia poprzez podwyższenia jej finansowania do poziomu 6,8% PKB oraz uproszczenia procedur. Musimy podjąć działanie, które pozwolą odetchnąć nam czystym powietrzem do 2030 roku. Trzeba przeznaczyć 150 mld zł na 10-letni program czystego powietrza. Należy również podjąć działania w kierunku walki z katastrofą klimatyczna poprzez sprawiedliwą transformacje energetyczną.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Samorządy już obecnie posiadają bardzo szeroki zakres zadań i kompetencji. Najważniejsze jest zapewnienie w końcu odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań. Do samorządów powinny trafiać wyższe udziały w podatku PIT i CIT pozwalające na realizację ich zadań własnych oraz pieniądze na realizacje zadań zleconych zapewniających 100% pokrycie ich kosztów.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Demokracja cyfrowa - tak, manipulacja - nie. Należy chronić demokratyczne państwo prawa przed nadużyciami, które doprowadziły do Brexitu i wzrostu skrajnych ruchów w Europie. Należy zakazać propagowania treści faszystowskich, nazistowskich, propagowania mowy nienawiści. Strony takie powinny być blokowane na podstawie wyroków sądów.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Podniesienie wysokości mandatów na wzór skandynawski, z zabezpieczeniem komorniczym - to jeden ze skuteczniejszych sposobów walki z piratami drogowymi. Wysokość mandatów powinien być dostosowany do majętności kierowcy. Dodatkowo powinna powstać gęsta sieć odcinkowych pomiarów prędkości oraz wprowadzone obowiązkowe urządzenia monitorujące trzeźwość kierowców w każdym aucie - zamontowane fabrycznie - w perspektywie 2025-2030 r.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wraz z akcesją do UE staliśmy się częścią najpotężniejszej wspólnoty gospodarczej. Powinniśmy dążyć do zbudowania jak najlepszej pozycji w ramach struktur UE.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Beata Szydło nie opublikowała bezzwłocznie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Minister Sprawiedliwości nieustannie nadużywa władzy do celów prywatnych, jak również do dyskredytowania sędziów. Złamano zasadę niezawisłości sądów. Wybrano KRS i uzupełniono skład TK niezgodnie z prawem. Osoby odpowiedzialne powinny stanąć przed Trybunałem Stanu lub w najgorszym razie usłyszeć zarzuty prokuratorskie.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić w Konstytucji w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Wprowadzić rozdział stanowiska Ministra Sprawiedliwość i Prokuratora Generalnego. Doprecyzować zasady wyboru sędziów TK oraz osób na inne najważniejsze pozycje w państwie, aby zapowiedz łamaniu prawa w przyszłość. Wpisać członkostwo w Unii Europejskiej do Konstytucji. Usunięcie art. 53.4 (usunięcie nauczania religii ze szkół) Zmiana art. 18 Konstytucji poprzez wprowadzenie równości małżeńskiej.
Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Sejm
 2. Zgromadzenia sędziów
 3. Komisja konkursowa, uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Media publiczne należy sprywatyzować.
 2. Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
 3. Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, by uniezależnić media publiczne od władz politycznych?
Należy wprowadzić w życie propozycje zawarte w Obywatelskim Pakcie na rzecz Mediów Publicznych, podpisanym przez wszystkie najważniejsze opozycyjne partie polityczne oraz 78 organizacji społecznych i pozarządowych.
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jestem absolutnie za wprowadzeniem równości małżeńskiej, związków partnerskich, ustawy o uzgodnieniu płci i wszystkich niezbędnych ustaw, które zagwarantują Polkom i Polakom równość wobec prawa.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
 2. Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
 3. Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
 4. Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
 5. Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
 6. Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
 7. Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 9. Inne (jakie?): Nałożenie na Kościół obowiązku ujawniania przychodów, prowadzenia rachunkowości oraz nałożenie obowiązku podatkowego, zniesienie klauzuli sumienia, wprowadzenie świeckiej procedury wysąpienia z Kościoła
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Absolutnie konieczne jest rozdzielenie Państwa od Kościoła, zniesienie wszelkich przywilejów finansowych kościołów, opodatkowanie usług, wprowadzenie transparentności i kontroli jakichkolwiek przepływów finansowych, zniesienie klauzuli sumienia, usunięcie religii ze szkół, wprowadzenie świeckiej procedury wystąpienia z Kościoła
Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
 2. Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
 3. Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
 4. Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
 5. Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
 6. Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Stworzenia instytucji Panelu Obywatelskiego
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zieloni celują w 100% energii z odnawialnych źródeł energii, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne i niezależność od dostawców technologii czy paliwa.
Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?
Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
 1. dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
 2. dopłacanie do rachunków osób najuboższych
 3. zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
 4. inwestycje w termomodernizację budynków
 5. inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Inwestycje obywateli powinny być finansowane z góry (trafiając do beneficjentów bezpośrednio lub pośrednio), tak by ze wsparcia mogły skorzystać również osoby o niskich dochodach, których nie stać na sfinansowanie inwestycji z własnych środków.
 2. Należy zwracać obywatelom koszty już poniesionych wydatków, by uniknąć nadużyć finansowych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zieloni uważają, że powinien być łączony system zeroprocentowych pożyczek na termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii, a dla osób o niskich dochodach dodatkowe wsparcie dotacyjne.
  Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
 2. dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
 3. zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
 4. obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
 5. dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
 6. Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wprowadzenie niższego albo zerowego VAT na produkty roślinne, wsparcie rolnictwa ekologicznego, systemowe wsparcie roślinnych innowacji żywieniowych. Wprowadzenie zerowego VAT na ekomobiloność (np rowery) Dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów powinna dotyczyć posiadaczy samochodów spalinowych. Podobnie lotnictwo powinno starać się przejść na nisko-emisyjne paliwa, a w pierwszej kolejności trzeba rozwinąć transport np. kolejowy oraz walczyć z lotami krajowymi. W przypadku lotów ważniejsze jest też w pierwszej kolejności zniesienie ulgi paliwowej dla lotnictwa. Kluczowe jest też, żeby stosować zasady ekologicznej reformy podatkowej - wszelkie opłaty i koszty dodatkowe związane ze obciążeniem obywateli za nieekologiczne działania muszą wrócić w formie np. wsparcia dla termomodernizacji czy darmowego transportu publicznego.
W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
 1. Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
 2. Zwiększać obszary i wiek lasów.
 3. Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
 4. Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
 5. Zwiększać tereny zielone w miastach.
 6. Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
 7. Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
 8. Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Naturalne rozlewiska, bagna, lasy (im starsze, tym lepiej) akumulują wodę. Program małej i średniej retencji powinien przede wszystkim opierać się na akumulacji wód opadowych. Rowy melioracyjne powinny przestać osuszać, a zacząć akumulować wodę (zastawki). Nowe zbiorniki - oprócz funkcji retencyjnej - mogą również pełnić funkcję rekreacyjną w gminach. Należy zakazać wycinek lasów w puszczach, w górach. Przestać ścinać trawniki w lecie - przy drogach czy w miastach (do minimum, dbając o bezpieczeństwo).
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
Jakie zmiany należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić w procesie kształcenia, awansu zawodowego, rekrutacji i wynagradzania nauczycieli, by w szkołach pracowali najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach?
Jeśli mają pracować fachowcy w swoich dziedzinach pensja musi być godna, a warunki pracy zachęcające. Konieczne jest zmniejszenie ilości dokumentacji, za którą odpowiedzialny jest nauczyciel. Awanse zawodowe muszą być oparte o rzeczywistą analizę tego, jak ktoś uczy, jakie ma relacje z dziećmi, czy buduje ich poczucie godności, samodzielności i sprawczość, czy uczy kreatywności i krytycznego myślenia, a nie to jak wypełnia i przedstawia papiery.
Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
"Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta" Dariusz Gzyra; "Świat na rozdrożu" Marcin Popkiewicz
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy rozwijać sprzedaż żywności w oparciu o sieci łączące bezpośrednio rolników i konsumentów.
Należy zachęcać rolników do tworzenia gospodarstw wielkoobszarowych.
Należy uprościć system dostępu do środków finansowych na rozwój rolnictwa.
Produkty rolne z Polski powinny obowiązkowo stanowić większość oferty spożywczej hipermarketów.
Należy zaangażować gospodarstwa rolne w politykę klimatyczną poprzez wspieranie produkcji energii z OZE (np. tworzenie biogazowni zagospodarowujących odpady produkcji rolnej).
Minimalne ceny produktów rolniczych powinny być regulowane przez rząd.
Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem realizować w celu skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
 1. Należy kontynuować odstrzał dzików, jako źródła choroby i zagrożenia dla hodowli zwierząt.
 2. Należy wspierać rolników w dostosowaniu chlewni, obór i zagród, by chroniły przed rozprzestrzenianiem się choroby.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań na rzecz ochrony praw zwierząt?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
 2. Należy zakazać klatkowej hodowli zwierząt.
 3. Należy zakazać hodowli zwierząt futerkowych.
 4. Należy ograniczyć rozwój ferm: zmniejszyć ich wielkość i zakazać budowania ich w pobliżu budynków mieszkalnych.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
konieczne jest: - powołanie Rzecznika Praw Zwierząt - systemowe wsparcie dla inwestycji w roślinne innowacje żywnościowe - obowiązkowe programy edukacyjne w szkołach w zakresie praw zwierząt, ekologii oraz promujące weganizm ze względów etycznych, środowiskowych oraz zdrowotnych - obowiązek dostępności opcji wegańskiej na stołówkach szkolnych, w przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych, w domach opieki społecznej oraz w szpitalach. - niższy VAT na produkty pochodzenia roślinnego - wprowadzenie zakazu chowu klatkowego (ciężarne lochy, świnie z młodymi, kury nioski, cielęta, króliki, przepiórki), natychmiastowe zaprzestanie okrutnych praktyk w hodowlach tj. kastrowanie na żywca, obcinanie ogonków, dziobów, używanie przeciwzdajaczy) z docelowym, całkowitym odejściem od hodowli przemysłowej - ograniczenie pozwoleń na budowy hodowli oraz rozwinięcie systemu dofinansowań do ekologicznych upraw roślin, fermy oddziaływujące na środowisko (powyżej 60 DJP) powinny być oddalone o min 1-2km od zabudowy mieszkalnej - koniec z transportem żywych zwierząt - zakaz uboju bez ogłuszania - wprowadzenie zasad mających na celu ochronę dobrostanu ryb, wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb - zakaz hodowli zwierząt na futra – maksymalnie 3 letni okres przejściowy - zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach (zamkniecie luki prawnej która umożliwia nabywanie zwierząt dzikich pod przykrywka prowadzenia cyrku) - likwidacja luki prawnej umożliwiającej prowadzenie papugarni - wykreślenie koni z listy zwierząt rzeźnych, zaklasyfikowanie ich do zwierząt towarzyszących - zakończenie przemysłu łowieckiego, bezwzględny koniec łowiectwa komercyjnego i polowań na ptaki, natychmiastowe wyłączenie z gospodarki łowieckiej najcenniejszych przyrodniczo obszarów - odejście od wykorzystywania zwierząt w celach doświadczalnych oraz w edukacji, wprowadzenie obowiązku uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w lokalnych komisjach etycznych, Wprowadzenie spójnego i obowiązkowego systemu oznaczania produktów kosmetycznych i chemicznych, w tym podwykonawców oraz krajów pochodzenia komponentów pod względem przestrzegania unijnego zakazu testowania na zwierzętach, wprowadzenie oznaczenia producentów eksportujących na rynek chiński - zakaz trzymania psów na łańcuchach, rozprawienie się z pseudo-hodowlami - spójny krajowy program rozwiązania problemu bezdomności zwierząt (obowiązkowe chipowanie, obowiązkowe i finansowane przez państwo kastrowanie/sterylizacja)
Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Środki publiczne, przeznaczane na finansowanie kultury, powinny przede wszystkim realizować cele określane przez rząd i służyć kształtowaniu postaw etycznych, wartości i tożsamości obywateli.
 2. Kultura powinna być niezależna od celów politycznych. Ze środków publicznych powinny być finansowane różnorodne inicjatywy kulturalne, zapewniając swobodę i niezależność finansową twórcom.
 3. Z budżetu państwa nie należy przeznaczać środków na działalność kulturalną.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jaki sposób państwo powinno zwiększać dostępność kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działanie, które powinno być priorytetem nadchodzącej kadencji. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Poprzez rozwój nowych technologii umożliwiających dostęp do kultury niezależnie od miejsca zamieszkania (na przykład dzięki transmisjom internetowym).
 2. Poprzez stworzenie stałego funduszu przeznaczonego na działania kulturalne w małych ośrodkach – niezależnie od samorządowych zobowiązań wobec lokalnych instytucji kultury.
 3. Poprzez utworzenie corocznie odnawialnego Bonu Kulturalnego dla każdego obywatela (który można wykorzystać na szeroko pojmowany udział w kulturze: zakup biletów na wydarzenie artystyczne, książkę, płytę itp.).
 4. Udział w wydarzeniach kulturalnych jest indywidualną sprawą obywateli i państwo nie powinno nim sterować.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy uregulować status artysty np. w zakresie ubezpieczeń społecznych i ulg podatkowych.
Twórcy kultury powinni być traktowani jak inne osoby i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku i nie należy w szczególny sposób regulować ich statusu prawnego.
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać właściciele tych portali.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
 2. Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
 3. Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
 4. Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.
Prosimy wskazać przykłady treści obecnych w przestrzeni publicznej, które powinny zostać Pani/Pana zdaniem z niej usunięte.
Drastyczne plakaty i billboardy ruchów pro-life często znajdujące się w okolicach szpitali z oddziałami położniczymi i patologii ciąży.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Magdalena Anna Gałkiewicz
Data urodzenia
03.05.1979
Miejsce urodzenia
Łódź
Okręg wyborczy
 1. Nr 1 (pomorskie)
 2. Nr 2 (kujawsko-pomorskie)
 3. Nr 3 (podlaskie i warmińsko-mazurskie)
 4. Nr 4 (Warszawa i sąsiednie powiaty)
 5. Nr 5 (mazowieckie)
 6. Nr 6 (łódzkie)
 7. Nr 7 (wielkopolskie)
 8. Nr 8 (lubelskie)
 9. Nr 9 (podkarpackie)
 10. Nr 10 (małopolskie i świętokrzyskie)
 11. Nr 11 (śląskie)
 12. Nr 12 (dolnośląskie i opolskie)
 13. Nr 13 (lubuskie i zachodniopomorskie)
Komitet wyborczy
 1. 1 - KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
 2. 2 - WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
 3. 3 - KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
 4. 4 - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 5. 5 - LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
 6. 6 - KUKIZ’15
 7. 7 - POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
 8. 8 - RUCH PRAWDZIWA EUROPA – EUROPA CHRISTI
 9. 9 - POLEXIT – KOALICJA
Numer na liście wyborczej
4
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Filologia Romańska, studia magisterskie, specjalizacja: literatura francuska Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, studia inżynierskie, specjalizacja: programowanie
Dane kontaktowe
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
https://partiazieloni.pl/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2019/magdalena-galkiewicz/
Facebook
https://www.facebook.com/MagdaAnnaGalkiewicz/
YouTube
Twitter
https://twitter.com/MadaLenaGie
Instagram
https://www.instagram.com/magdalena.galkiewicz/
Inne strony
https://www.linkedin.com/in/magdalena-ga%C5%82kiewicz/
Adres email
magdalena.galkiewicz@partiazieloni.pl
Kontakt z biurem wyborczym
adres
telefon
694964373
e-mail
magdalena.galkiewicz@partiazieloni.pl
Czy jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Udostępnię kalendarz związany z moją pracą w Parlamencie Europejskim
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu i/lub opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia, które będzie przydatne w pracy w Parlamencie Europejskim.
Jestem łodzianką, ekofeministką, weganką Mam 2 dyplomy studiów wyższych, znam biegle 3 języki (francuski, angielski i oczywiście polski), doskonalę hiszpański. Zawodowo zajmuję się jakością aplikacji i prowadzeniem projektów informatycznych w środowisku międzynarodowym. Działam społecznie w stowarzyszeniu Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom jako członkini zarządu i aktywistka, jestem przewodniczącą koła Partia Zieloni - Łódź oraz koordynatorką regionalną Partia Zieloni, wolontariuszką w Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, działaczką w Łódzki Ruch Antyłowiecki, angażuję się również w działania ruchu społecznego Polska Dla Zwierząt. Staram się żyć zgodnie z zasadami #5R W 2017 byłam członkiniom Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, przy którego powstawaniu pracowałam oraz zbierałam podpisy Od sierpnia 2018 jestem zaangażowana także w prace na rzecz świeckości państwa w ramach Projekt Świeckie Państwo jako członkini komitetu oraz koordynatorka zbiórki podpisów w Łodzi Od 2017 współpracuję z europosłankami i europosłami z Greens/EFA, w ramach dialogu, warsztatów, paneli.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/ Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne
Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu Europejskiego?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wybieralne funkcje które pełnie: Członkini zarządu oraz skarbniczka Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, przewodnicząca łódzkiego koła Partia Zieloni.
W pracy posłanki/ posła w Parlamencie Europejskim przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach zespołów, udzielania wywiadu czy w rozmowach kuluarowych. W jakim języku obcym potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język włoski
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
j. francuski oraz j.angielski - biegle j. hiszpański - w trakcie nauki
Artykuł 2. Traktatu o Unii Europejskiej wymienia główne wartości Wspólnoty: godność osoby ludzkiej, wolność, demokrację, równość, państwo prawne oraz poszanowanie praw człowieka. Jakimi wartościami będzie się Pani/ Pan kierować w pracy posłanki/ posła?
poszanowanie praw człowieka, praw zwierząt, ekologia i szacunek dla środowiska i przyszłych pokoleń, wolność, demokracja, równość, państwo prawa
Poniżej przedstawiliśmy listę europejskich partii politycznych. Nie wszystkie z nich są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim. Program której europejskiej partii jest Pani/ Panu najbliższy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Europejska Partia Demokratyczna
 2. Europejska Partia Lewicy
 3. Europejska Partia Ludowa
 4. Europejska Partia Zielonych
 5. Europejski Sojusz na rzecz Wolności
 6. Partia Europejskich Socjalistów
 7. Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 8. Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji
 9. Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
 10. Nie identyfikuję się z programem żadnej europejskiej partii.
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poseł do Parlamentu Europejskiego współdecyduje o prawie obowiązującym pół miliarda Europejczyków. Na jakie wyzwania stojące przed Europą powinien Pani/ Pana zdaniem odpowiedzieć Parlament Europejski w nadchodzącej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy wyzwania.
1.
Zmiany klimatyczne i ochrona środowiska
2.
Prawa kobiet, mniejszości oraz przeciwdziałanie rosnącemu nacjonalizmowi i fundamentalizmowi religijnemu
3.
Prawa zwierząt
Jakie przepisy prawne chciałaby Pani/ chciałby Pan wprowadzić w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego? Prosimy wskazać maksymalnie trzy propozycje przepisów.
1.
Wprowadzenie wymogu odchodzenia od stosowania paliw kopalnych oraz podatku węglowego, który będzie przeznaczany na cele ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu
2.
Wprowadzenie europejskich standardów opieki zdrowotnej w tym dostępu do aborcji, która jest kwestią zdrowia i/lub włączenie prawa do aborcji w Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
3.
Wyłączenie ze Wspólnej Polityki Rolnej dopłat do przemysłowej hodowli zwierząt - docelowo odejście od hodowli przemysłowej Wprowadzenie unijnego zakazu hodowli zwierząt na futra oraz wykorzystywania zwierząt w cyrkach
Czy Pani/ Pana zdaniem poseł/ posłanka do Parlamentu Europejskiego może w pewnych okolicznościach zagłosować za rezolucją krytyczną wobec działań rządu swojego kraju?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.

B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Zwiększenie kompetencji PE. Np. Inicjatywy ustawodawczej. Możliwość odwołania pojedynczego komisarza, a nie całej KE. Powinny zostać zwiększone uprawnienia organów wspólnotowych Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jako reprezentantów interesów wszystkich członków Unii UE powinna przekształcić się w pełną ponadnarodową demokrację, w której publiczne decyzje są podejmowane w transparentnym procesie przez wybranych i politycznie odpowiedzialnych przedstawicieli. Opozycja ze strony kilku krajów członkowskich nie powinna powstrzymywać zdecydowanej większości przed zacieśnianiem współpracy.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Korzenie Europy to rozmaite nurty myśli zarówno religijnych (różnych) jak i świeckich. Jeśli uczyć to o wszystkich a nie wybiórczo.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
1) Tworzywa sztuczne nienadające się do recyklingu powinny być wysoko opodatkowane lub zakazane. 2) Transparentność i pełna jawność tworzenia takiej listy zablokowała by możliwość manipulacji i nieuczciwego lobbingu przez koncerny farmaceutyczne, w interesie rządów byłoby negocjowanie niskich cen. Taka lista przy dodatkowych mechanizmach mogłaby także zabezpieczyć prawa pacjenta do dostępie do leków, w tym do antykoncepcji awaryjnej, mifepristonu i misoprostolu
Rozwój narzędzi komunikacji w internecie pociąga za sobą kolejne wyzwania dotyczące m. in. mowy nienawiści, różnych form dyskryminacji i znieważania oraz przestrzegania prawa przez użytkowników i twórców platform. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać wydawcy tych portali.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
3) Prawo regulujące twórczość w internecie powinno wspierać twórców i działać w ich interesie, a nie w interesie wielkich koncernów tak, jak czyni to przyjęta niedawno Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, znana powszechnie jako ACTA2. Zieloni byli przeciw przyjęciu tej dyrektywy. Szczegółowe stanowisko znajduje się pod linkiem https://partiazieloni.pl/dyrektywa-w-sprawie-praw-autorskich-nie-chcemy-acta2
W 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie prawo ochrony danych osobowych, które daje obywatelom m. in. prawo do „bycia zapomnianym”, wyznacza standardy ochrony danych i nakłada kary na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do tych przepisów (tzw. RODO). Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Prywatność jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, a przepisy dotyczące ochrony danych osobowych powinny być bardziej restrykcyjne.
 2. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej jest wystarczająca, należy skupić się na skutecznej realizacji przepisów.
 3. Ochrona danych osobowych jest zbyt daleko posunięta i utrudnia prowadzenie biznesu. Należy złagodzić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Celem Unii Europejskiej jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych (obniżenie emisji o 85 proc. do 2050 r). Na osiągnięcie celów klimatycznych Unia chce przeznaczyć ¼ budżetu na lata 2021-2027. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Należy zmniejszyć tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 2. Obecne cele klimatyczne są odpowiednie i należy dążyć do ich realizacji.
 3. Należy postawić ambitniejsze cele redukcji gazów cieplarnianych.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Unia Europejska powinna postawić́ bardziej ambitne cele redukcji, aby osiągnąć poziom -65% do 2030 roku, oraz dążyć́ do zerowej emisji netto do 2050 roku. W tym celu należy również odejść od hodowli przemysłowych
W mijającej kadencji Parlament Europejski w formie rezolucji zajął stanowisko w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. Parlament Europejski powinien jak najczęściej zabierać głos w obronie cennych przyrodniczo terenów w państwach członkowskich ze względu na szczególną wartość dla wszystkich obywateli Unii.

B. Parlament Europejski nie powinien zabierać głosu na temat ochrony obszarów cennych przyrodniczo na terenie poszczególnych państw członkowskich. Ochrona przyrody powinna być wyłączną kompetencją tych państw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju).
Wszyscy migranci nielegalnie przebywający na terytorium UE, powinni zostać odesłani z powrotem do swoich krajów.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ułatwiać obywatelom Ukrainy dostęp do swojego rynku pracy.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Unia Europejska powinna wymagać by europejskie firmy prowadziły interesy tylko w tych państwach, które gwarantują podstawowe prawa pracownicze i racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych.
Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim swobodę zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
1) Instytucje unijne powinny interesować się ochroną praw człowieka i monitorować warunki pracy w krajach rozwijających się. Unia Europejska powinna walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi na swoim obszarze i stosować nacisk na europejskie przedsiębiorstwa korzystające z taniej siły roboczej w krajach rozwijających się. Powinno się dążyć do tego, by przestrzeganie Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka było obowiązkowe dla europejskich firm. UE powinna promować́ model Gospodarki Obiegu Zamkniętego (circular economy) uwzględniający kwestie ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów, w relacjach gospodarczych europejskich firm z podmiotami z krajów rozwijających się. Unia Europejska nie może wspierać produkcji kosztem środowiskowym. 2) Otwarcie rynku europejskiego na firmy chińskie powinno być uzależnione od postępu przemian politycznych w ChRL i wypełniania unijnych standardów środowiskowych, przestrzegania praw pracowniczych i zrównoważonego rozwoju.
Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro.
B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Przyjęcie waluty euro jest korzystne dla Polski np. pod kątem harmonizacji płac i cen, i wyrównywania poziomu życia, jak również stabilności polskiej waluty. Oczywiste sa także korzyści polityczne. Polska powinna przyjąć konkretny termin wprowadzenia euro.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Zakupy uzbrojenia powinny być realizowane przez poszczególne państwa członkowskie w zależności od ich indywidualnych interesów.

B. Należy rozwijać europejski system produkcji i zakupów uzbrojenia.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z wymienionych czynników Pani/ Pana zdaniem powinny wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państwa członkowskiego?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Poziom rozwoju gospodarczego (więcej środków dla krajów o niższym PKB).
 2. Utrzymywanie dozwolonego przez Unię Europejską poziomu deficytu budżetowego.
 3. Poziom bezrobocia w państwie członkowskim.
 4. Przestrzeganie przez państwo zasad praworządności.
 5. Przestrzeganie przez państwo przepisów ochrony środowiska i realizacji polityki klimatycznej.
 6. Liczba przyjmowanych przez państwo uchodźców.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Wypełnianie przez państwo celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Na początku 2019 r. Komisja Europejska zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa, stwierdzając, że połączenie koncernów narusza unijne przepisy antymonopolowe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy przede wszystkim chronić konkurencję między firmami na rynku europejskim i kontynuować działania, które zapobiegają tworzeniu monopoli.

B. Ważniejsze od ochrony konkurencji na rynku europejskim jest wsparcie najsilniejszych europejskich firm (tzw. europejskich czempionów), które będą skutecznie konkurować na rynku globalnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W dalszej części kwestionariusza zadajemy pytania o poszczególne polityki europejskie. Odpowiedzi na te pytania również wyświetlą się w Pani/ Pana profilu w serwisie MamPrawoWiedziec.pl Na ich podstawie przygotujemy analizy i zestawienia dla mediów. W profilu wyświetlą się wyłącznie te pytania, na które udzieli Pani/ Pan odpowiedzi. Prosimy o wskazanie, w których poniżej wymienionych obszarach tematycznych chce się Pani/ Pan specjalizować jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego. W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania z wybranych 
 1. PRAWA OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ
 2. ŚRODOWISKO, KLIMAT, ENERGETYKA
 3. BUDŻET UNII
 4. GOSPODARKA
 5. ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO
 6. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
 7. SPRAWY ZAGRANICZNE
 8. MIGRACJE
 9. EDUKACJA, NAUKA, KULTURA
 10. USTRÓJ UE
 11. Żadne z powyższych
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele Unii.
Przewodniczącym Komisji Europejskiej powinien zostawać przedstawiciel frakcji, która osiągnęła najlepszy wynik wyborczy.
Wszystkie głosowania w Parlamencie Europejskim powinny być prowadzone imiennie, a głosy poszczególnych europosłów rejestrowane i zliczane przez system elektroniczny.
Państwa członkowskie powinny bez zastrzeżeń uznawać i stosować Kartę Praw Podstawowych UE jako obowiązujący akt prawny.
Państwa członkowskie, które naruszają wolność mediów, powinny podlegać karom finansowym.
Osoby, które były przedmiotem zainteresowania służb państw członkowskich UE, powinny być o tym informowane.
W niektórych obszarach Unia Europejska zapewnia jednolitą ochronę konsumentów, np.: ustala maksymalne opłaty za roaming, określa prawa pasażerów opóźnionych i odwołanych lotów, daje prawo do korzystania z zakupionych usług cyfrowych na terenie wszystkich państw członkowskich. Jakie Pani/ Pana zdaniem prawa ochrony konsumentów powinna wprowadzić Unia Europejska w nadchodzącej kadencji?
Wspólna lista leków refundowanych w całej UE
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy wprowadzić ujednolicone wymogi wyposażenia samochodów osobowych – np. system do montażu alkomatu, monitorowanie aktywności kierowcy, blokowanie pedału gazu przy pewnej prędkości.
Prawo unijne powinno gwarantować wszystkim mieszkańcom UE dostęp do antykoncepcji awaryjnej.
Z budżetu Unii powinny być płacone świadczenia społeczne dla obywateli.
Które z poniższych działań powinien Pani/ Pana zdaniem wspierać Parlament Europejski, by dbać o prawa użytkowników internetowych platform działających na terytorium Unii Europejskiej?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Platformy internetowe powinny mieć obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
 2. Platformy internetowe powinny mieć obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu.
 3. Platformy internetowe powinny mieć obowiązek dostarczenia służbom informacji na temat osób naruszających prawo w sieci.
 4. Platformy internetowe powinny mieć obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo generujących lub rozpowszechniających treści.
 5. Platformy internetowe powinny mieć obowiązek usuwania treści nielegalnych.
 6. Platformy internetowe powinny mieć obowiązek udostępniania użytkownikom internetu informacji, jakie dane na ich temat gromadzą i jak je wykorzystują.
 7. Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników internetowych platform.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obywatele Unii Europejskiej mogą dowolnie przemieszczać się, pracować i osiedlać na terenie wspólnoty. W poszczególnych państwach obowiązują różne przywileje socjalne, co może prowadzić do tzw. „imigracji socjalnej”, czyli zamieszkiwania tam, gdzie zasiłek jest bardziej korzystny. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy dążyć do ujednolicenia zasad polityki społecznej (m. in. zasiłki, urlopy, renty) we wszystkich państwach członkowskich.

B. Państwa członkowskie powinny samodzielnie tworzyć politykę społeczną.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według badań Eurostatu (2018), kobiety w Unii Europejskiej zarabiają o 16 proc. mniej od mężczyzn, rzadziej podejmują pracę zawodową (pracuje 73 proc. mężczyzn i 62 proc. kobiet) i rzadziej zajmują stanowiska kierownicze (34 proc. stanowisk kierowniczych zajmują kobiety). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w biznesie i życiu publicznym.

B. Udział kobiet w biznesie czy życiu publicznym nie powinien być sterowany za pomocą przepisów.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Parlament Europejski powinien wspierać́ takie zmiany a także zwiększyć́ środki finansowe na ochronę̨ i promowanie praw kobiet i równouprawnienia płci, w tym w zakresie zdrowia, życia seksualnego i postaw reprodukcyjnych. Równe prawa kobiet i mężczyzn są wpisane w punkcie 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Każdy program operacyjny musi to uwzględnić.
W Europie działa ponad 147 tysięcy instytucji filantropijnych – darczyńców i fundacji, które przeznaczają rocznie prawie 60 mld euro na przedsięwzięcia społeczne m. in. w dziedzinie edukacji, zdrowia, nauki, ochrony środowiska, kultury czy walki z ubóstwem. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Przepisy dotyczące środków prywatnych darczyńców na cele społeczne powinny być określane wyłącznie przez prawo państw członkowskich.
W Unii Europejskiej środki przeznaczane na cele społeczne powinny podlegać takim samym prawom i ochronie jak kapitał przeznaczony na działalność gospodarczą – m.in. po to, by państwa członkowskie nie mogły ograniczać przekazywania darowizn do innych krajów i przyjmowania środków od darczyńców z innych państw UE.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Powinny być swobodne możliwości przekazywania darowizn w ramach unii
Prawo unijne określa ramowe zasady gospodarowania wodami w Unii Europejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.

B. Najcenniejsze dla gospodarki są rzeki naturalne – jako, że zapewniają lepszą czystość wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W interesie nas wszystkich jest pozostawienie rzek w ich pierwotnym kształcie oraz ochrona naturalnej retencji, co łagodzi skutki powodzi i suszy, ogranicza koszty budowania i utrzymywania infrastruktury technicznej na rzekach oraz zachowuje przyrodę Zieloni popierają koalicję Ratujmy Rzeki, która działa na rzecz zaprzestania budowy "autostrad wodnych" na rzekach w Polsce
Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
W jednostkowych przypadkach powinny być wydawane zezwolenia na odstrzał zwierzęcia chronionego, które powoduje szkody rolnicze (np. żubra lub wilka).
Unia Europejska powinna brać odpowiedzialność, również finansową, za ochronę lasów na świecie.
W Unii Europejskiej powinien obowiązywać zakaz budowy nowych kopalni węgla brunatnego.
Unia Europejska powinna karać państwa członkowskie, które przekraczają europejskie normy smogu.
Odpowiedzialność za odzyskiwanie surowców należy obowiązkowo nałożyć na producentów opakowań plastikowych.
Odpady powstające na terenie Unii powinny obowiązkowo podlegać recyklingowi na jej terenie.
Jakie działania Pani/ Pana zdaniem należy podjąć by zmniejszyć emisję CO2?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Rozwijać odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, wodna).
 2. Rozwijać małe źródła energii należące do obywateli i lokalnych wspólnot energetycznych (wsparcie prosumentów).
 3. Rozwijać energetykę jądrową.
 4. Inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków i sieci przesyłowych.
 5. Inwestować w badania i rozwój technologii energetyki węglowej, która będzie emitować mniej CO2.
 6. Ograniczać rozwój lotnictwa, np. wprowadzić opłatę emisyjną w transporcie lotniczym, która wpłynie na wzrost cen biletów albo wprowadzić limit na dozwoloną liczbę przelotów.
 7. Ograniczyć hodowlę zwierząt.
 8. Nie należy prowadzić działań na rzecz obniżenia emisji CO2.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 10. Inne (jakie?): Rozwój nisko- i zeroemisyjnych środków transportu
Budżet Unii Europejskiej składa się przede wszystkim ze składek państw członkowskich. Które z wymienionych rozwiązań Pani/Pan popiera?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zwiększyć składki państw członkowskich do budżetu.
 2. Należy zwiększyć dochody Unii z innych źródeł niż składki państw.
 3. Budżet europejski jest wystarczający i nie ma potrzeby modyfikowania go.
 4. Należy zmniejszyć budżet Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakich źródeł Pani/ Pana zdaniem należy pozyskiwać dodatkowe wpływy do budżetu Unii?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zwiększyć dochody budżetu Unii z ceł (kosztem państw członkowskich).
 2. Państwa powinny przekazywać do wspólnego budżetu większą część dochodu z VAT niż obecnie.
 3. Należy wprowadzić ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych.
 4. Należy zwiększyć opłaty za emisję gazów cieplarnianych.
 5. Należy wprowadzić europejski podatek od nieprzetwarzalnych opakowań plastikowych.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Komisja Europejska przedstawiła propozycję wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027. Budżet UE miałby wynosić 1134 mld euro (1,11 proc. unijnego dochodu narodowego brutto). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w silne ośrodki naukowe i przemysłowe, by jak najskuteczniej wpływać na rozwój gospodarczy całej Wspólnoty.

B. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w słabiej rozwinięte obszary, aby dążyć do wyrównywania różnic w poziomie życia między nimi.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ramach polityki spójności Unia Europejska wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów UE. Podstawowym kryterium decydującym o tym, które regiony otrzymają więcej pieniędzy, jest poziom ich rozwoju gospodarczego. Jakie Pani/ Pana zdaniem powinny być kryteria przyznawania środków polityki spójności?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Polityka spójności powinna być realizowana na terenie całej Unii Europejskiej, ponieważ nawet w najbogatszych regionach UE występuje problem ubóstwa.
 2. Polityka spójności powinna być dostępna tylko dla regionów o najniższym PKB. Pozostałe regiony mogą finansować inwestycje z własnych budżetów.
 3. Polityka spójności powinna być dostępna dla regionów o najniższym PKB, dla regionów z istotnymi problemami społecznymi (np. wysokie bezrobocie) i/lub ponoszących większe koszty związane z problemami o charakterze europejskim (np. większa liczba przyjętych migrantów).
 4. Nie ma potrzeby prowadzenia polityki spójności. Każdy kraj członkowski powinien dbać o swój rozwój bez redystrybucji środków przez budżet Unii.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Poszczególne państwa członkowskie powinny mieć większą niż obecnie autonomię w decydowaniu, na jakie cele wydawać środki europejskie.
Poszczególne regiony Europy powinny mieć większą niż obecnie autonomię w decydowaniu, na jakie cele wydawać środki europejskie.
Ze środków polityki spójności należy finansować przede wszystkim projekty, które są ważne dla UE jako całości, np. innowacje, zapobieganie zmianom klimatycznym i zapobieganie bezrobociu itp.
Odpowiedzialność za rozwój prowincji ponoszą duże miasta i w związku z tym to one powinny dysponować środkami na rozwój i inwestycje.
Należy stworzyć odrębny budżet strefy euro z własnym ministrem finansów.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
1) To regiony powinny w głównej mierze decydować o funduszach unijnych. 4) Środki powinny trafiać bezpośrednio do prowincji lub ewentualnie do dużych miast, które będą nimi dysponować w porozumieniu z regionem.
Czy Pani/ Pana zdaniem na poziomie unijnym należy podjąć działania mające na celu niwelowanie nierówności społecznych i ekonomicznych we Wspólnocie? Jeśli tak, prosimy o wymienienie działań, które należy podjąć.
Należy wyeliminować raje podatkowe, wprowadzić zasadę sprawiedliwości podatkowej Poprzez Europejski System Kwalifikacji Zawodowych - równe szanse na rynku edukacji i pracy.
Od czego powinno być uzależnione wsparcie finansowe przyznawane rolnikom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty)?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Dopłaty dla rolników powinny zależeć od dbania przez gospodarstwa o środowisko (np. ochrona wód, krajobrazu, dzikich zwierząt).
 2. Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zagwarantowania dobrostanu zwierząt (np. wykluczenie niehumanitarnych praktyk hodowli zwierząt).
 3. Dopłaty dla rolników powinny zależeć od opłacalności upraw i hodowli na danym terenie.
 4. Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zamożności gospodarstwa.
 5. Dopłaty dla rolników powinny zostać zlikwidowane.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wspólna Polityka Rolna nie może obejmować dopłat do zakładów przemysłowej hodowli zwierząt, z powodów zarówno etycznych (cierpienie milionów zwierząt) jak i ekologicznych (ogromny udział w emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia gleby i wody) Unia powinna wspierać oraz promować ekologiczną żywność roślinną.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zmniejszyć wielkość unijnego budżetu na Wspólną Politykę Rolną.
Państwa członkowskie powinny mieć większą swobodę w wydatkowaniu środków ze Wspólnej Polityki Rolnej.
Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być zakazana na terenie wszystkich państw UE.
Użycie pestycydów w rolnictwie powinno być regulowane na poziomie unijnym.
Należy zmniejszyć wielkość połowów ryb, nawet kosztem strat w sektorze rybackim.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wspólna Polityka Rolna powinna wspierać przede wszystkim rolnictwo zrównoważone i ekologiczne. Szkodliwe pestycydy, takie jak glifosat, powinny być zakazane. Państwa członkowskie powinny móc wypłacać gospodarstwom rolnym rekompensaty zwiększonych kosztów, związanych z wyższymi standardami dotyczącymi środowiska, ochrony zwierząt i zdrowia publicznego. Należy przesunąć priorytety w wydatkowaniu funduszy rolniczych z dopłacania do produkcji „taniej” masowej żywności na potrzeby wielkich sieci handlowych, które mogą dzięki tym dopłatom kupić tanio i zachować wysoką marżowość własną - na priorytet wsparcia produkcji żywności wyższej jakości, produkowanej w mniej ekstensywny, bardziej zrównoważony i ekologiczny sposób, dostarczanej w krótszym łańcuchu dostaw od producenta do konsumenta. GMO z racji małej elastyczności sprzyja monokulturom. Prawie wszędzie, gdzie są wprowadzane dochodzi do poważnej redukcji bioróżnorodności w ramach monokultur. Walka o rolnictwo maksymalnie korzystne dla biosfery i odbudowy gleb oraz bioróżnorodności jest absolutnym priorytetem. – dlatego konieczne są odpowiednie przepisy prawne w tym zakresie Rybołówstwo w Europie musi mieścić się w zrównoważonych limitach.
W większości państw członkowskich w edukacji obowiązują standardy programowe – wspólne wytyczne, według których opracowuje się programy szkolne. To rozwiązanie ma zapewniać każdemu uczniowi te same podstawowe kompetencje i wiedzę oraz budować wspólną, zbiorową tożsamość. W Polsce te standardy określa podstawa programowa. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy opracować i wydać wspólny podręcznik historii Europy.
Należy zobowiązać państwa członkowskie by zapewniały edukację seksualną spełniającą standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Należy wprowadzić europejską edukację obywatelską, która będzie włączana do programów szkolnych wszystkich państw członkowskich.
Każdy student Unii Europejskiej powinien obowiązkowo część studiów odbyć w innym państwie UE.
Należy powołać sieć uczelni wyższych, które będą podlegać bezpośrednio instytucjom Unii Europejskiej, a nie władzom krajowym.
Wysokość stypendium Erasmus powinna być uzależniona od dochodów studenta.
Instytucje Unii Europejskiej powinny finansować działalność twórców niezależnie od państw narodowych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wspólny podręcznik - jako pewne uzupełnienie programu mógłby być ciekawym projektem, Konieczne jest wzmocnienie programów unijnych -> programy edukacyjne - Erasmus + / kultury (kreatywna Europa) / solidarnościowe (Europa dla obywateli) – wszystkie te programy powinny mieć mocniejszy element edukacyjny - edukacji demokratycznej , o unii , edukacji obywatelskiej, tematy solidarnościowe Wprowadzenie programu, dotyczących praw fundamentalnych (na czym się opiera unia) i którego celem będzie przeciwdziałanie populizmowi i radykalizacji UE powinna zwiększyć fundusze na wymiany studenckie. Wymiana w ramach programu Erasmus+ musi zostać rozszerzona i wzmocniona, aby rzeczywiście umożliwić ludziom ze wszystkich środowisk pracę, szkolenie lub studia w innym kraju.
Co Pani/ Pana zdaniem stanowi europejski kanon kultury?
Dotychczasowy dorobek europejskich twórców od starożytności po czasy współczesne: literatura, malarstwo, fotografia, sztuki wizualne, teatr, muzyka i inne dziedziny.
W jakim kierunku powinna Pani/ Pana zdaniem zmierzać Unia Europejska?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Państwa członkowskie powinny pogłębiać integrację i realizować więcej spraw wspólnie.
 2. Państwa członkowskie powinny dowolnie wybierać obszary współpracy, w których chcą uczestniczyć.
 3. Unia powinna stać się wyłącznie jednolitym rynkiem i odchodzić od pozostałych wspólnych polityk.
 4. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 5. Żaden z przedstawionych scenariuszy nie jest odpowiedni.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa we wszystkich krajach Unii oraz stoi na straży jego przestrzegania przez kraje i instytucje UE. Czy Pani/ Pana zdaniem orzeczenia krajowych sądów konstytucyjnych powinny stać wyżej w hierarchii od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Podłoże aktywistyczne spowodowało, że jestem dość mocno wyczulana na to jak ważne jest wspieranie lokalnych grup, które działają na miejscu. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wyrównywanie różnic w rozwoju organizacji obywatelskich/społecznych jest bardzo ważne dla demokracji i stabilności unijnej. Przykłady z polskiej deformy sądowej i demontażu systemu sprawiedliwości, wycinki Puszczy Białowieskiej czy próby wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji uwypukliły ważną rolę organizacji pozarządowych i obywatelskich w informowaniu instytucji UE o sytuacji w Polsce i odbiorze społecznym tej sytuacji. Organizacje społeczne w krajach członkowskich na miejscu, z bliska widzą co nie działa oddolnie, i mogą - powinny - być konsultowane, poddawać praktyczne rozwiązania - być zapleczem konsultacyjnym. Kolejną niezwykle istotna dla mnie sprawa, której zabrakło mi w formularzu to kwestia ochrony zwierząt – hodowlanych, dzikich i domowych, włączenie tematu ochrony zwierząt do kompetencji dzielonych co pozwoliłoby instytucjom Unii na tworzenie przepisów dotyczących praw zwierząt jako takich oraz powołania komisarza ds. dobrostanu zwierząt Parlamencie Europejskim chcę przede wszystkim zaangażować się w prace Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI), Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz intergrupy pracującej na rzecz praw zwierząt. Ponadto chcę działać na rzecz przejrzystości instytucji unijnych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Miłosława Stępień
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
42
zgodność
97%
Małgorzata Tracz
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
39
zgodność
96%
Małgorzata Beślerzewska
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
33
zgodność
95%

Najmniej zgodni politycy

Andrzej Wyrębek
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
16
zgodność
29%
Krzysztof Chmielewski
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
32
zgodność
31%
Paweł Jagiełło
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
20
zgodność
32%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: