Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Zawód: specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
Wykształcenie: wyższe
Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował również na Universitat Autónoma de Barcelona. Przez kilka lat pracował jako pracownik fizyczny w Wielkiej Brytanii. W l. 2014-2019 pracował w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie... Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Współzałożyciel partii Razem, od 2019 r. członek zarządu krajowego a od 2022 r. skarbnik partii. Sekretarz Rady Osiedla Kormoran w Olsztynie. W wyborach samorządowych w 2018 r. bezskutecznie walczył o mandat radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w 2019 r. bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Prosimy podać pełną nazwa komitetu, z którego kandyduje Pan/Pani w wyborach.
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica (Lewica Razem, Nowa Lewica, UP, PPS)
Prosimy wybrać miasto, w którym kandyduje Pan/Pani w wyborach na prezydenta.
 1. Olsztyn
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Ustanowienie wysokości płacy minimalnej na umowie o pracę na poziomie ⅔ przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Wraz z postępem automatyzacji należy wprowadzić krótszy czas pracy - 35-godzinny tydzień pracy. Zwiększenie partycypacji pracowniczej w zakładach pracy. Stworzenie państwowego programu budowy mieszkań pod wynajem, finansowanego bezpośrednio z budżetu centralnego. Ustanowienie publicznego programu budowy żłobków. Przywrócenie transportu kolejowego w Polsce powiatowej. Wprowadzenie nowych zasad ochrony przestrzeni publicznej, terenów zieleni oraz ładu przestrzennego. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce na rzecz czystych źródeł energii. Polska powinna inwestować w sieci przesyłowe, termomodernizację budynków, panele słoneczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła i domową produkcję energii. Elektrownia jądrowa w Polsce. Rozdział kościoła od Państwa.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Podjecie zdecydowanych kroków na rzecz powstrzymania zmian klimatu/ przygotowania Polski na nadejście katastrofy klimatycznej.
2
Inwestycje w transport publiczny, szczególnie kolejowy pomiędzy miastami powiatowymi, ale i autobusowy pomiędzy gminami.
3
Zdecydowane zwiększenie wynagrodzeń - podniesienie płacy minimalnej
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Działać na rzecz rozbudowy regionalnych połączeń kolejowych
2
Doprowadzić do ustanowienia ogólnokrajowego programu przystosowania do zmian klimatu
3
Wprowadzenie ogólnokrajowego programu budowy żłobków
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Lewica Razem opowiada się za stworzeniem Europejskiej Demokratycznej Konstytucji. Potrzebne jest mocniejsze umocowanie demokratyczne, tak by zwykli mieszkańcy Europy mieli wpływ na stanowione prawo. Również Parlament Europejski powinien uzyskać uprawnienia ustawodawcze, obecnie takich nie posiada,
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Chrześcijaństwo stanowiło bardzo ważny moment w kształtowaniu się współczesnej Europy, dlatego jego wkład nie powinien być pomijany, jednak nie jest to sprawa, którą należy nakazywać państwom członkowskim. jak największa demokratyzacja ogólnoeuropejskiej polityki jest potrzebna, więc referenda, a także inne elementy demokracji bezpośredniej - panele obywatelskie, debaty - są niezbędne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej